CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Certyfikat ekologiczny

Jerzy Bolkowski  |  Administrator 7-8/2011  |  06.09.2011
Ilustracja: sxc.hu/profile/ljleavell

Certyfikat ekologiczny promuje budownictwo zrównoważone i przyjazne ekologicznie, co wpływa również na zwiększenie wartości obiektu na rynku.

Z punktu widzenia zarządcy warto zatem przyjrzeć się metodzie, która pozwoli na zracjonalizowanie zużycia energii w budynku.

Bardzo wysoka energochłonność polskich budynków jest powszechnie krytykowana jako źródło nieuzasadnionych kosztów ponoszonych przez użytkowników, a równocześnie destrukcyjny czynnik ochrony środowiska poprzez emisje gazów cieplarnianych.

Od kilku lat zarówno nowo budowane obiekty, jak też istniejące podlegające wynajmowi lub sprzedaży muszą posiadać certyfikat energetyczny.

Certyfikat ten może przyczyniać się do racjonalizacji zużycia energii w budynku pokazując, ile energii zużywa się, lub zużywać się będzie, ale nie wskazują na jakąkolwiek formę modernizacji prowadzącej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Zużycie energii a oszczędzanie

Warto przytoczyć wyniki badań, z których wynika, że około 30% kosztów eksploatacyjnych budynku związanych jest ze zużyciem energii. W ramach tych kosztów kluczową rolę (około 70%) odgrywa zużycie energii przez takie urządzenia, jak: windy, centrale wentylacyjne, nawilżacze, pompy i oświetlenie. Jest zatem szerokie pole do podejmowania działań oszczędnościowych, o co powinni zadbać właściciele obiektów i zarządcy.

Certyfikaty ekologiczne

LEED

Na tym tle karierę robią certyfikaty ekologiczne LEED (ang. Leadership in Energy and Environment Design) oraz bardziej zaawansowany system BREEAM (ang. Building Research Establishment Environment Assessment Method) wydawany w oparciu o wielokryteriowe metody oceny budynków, ujawniając równocześnie braki i kierunki modernizacji.

Systemy te pozwalają na porównywanie ze sobą obiektów niezależnie od technologii, w jakiej zostały wybudowane, opisują metodologię oceny obiektów oraz wskazują wpływ eksploatacji nieruchomości na środowisko naturalne.

Właściciele bądź zarządcy nieruchomości, odpowiadając na około 150 szczegółowych pytań, mogą zorientować się, co należy zmienić w budynku, aby uzyskać oszczędności w zużyciu mediów, a zwłaszcza uniknąć strat energetycznych.

Realizacja zaleceń raportu, jaki sporządzany jest dla pozyskania certyfikatu BREEAM, skutkuje redukcją kosztu eksploatacji obiektu, zapewnia użytkownikom przyjazne środowisko naturalne. Konstrukcja systemu pozwala na jego zastosowanie w nowo budowanych obiektach, ale także już istniejących.

Proces certyfikacji najlepiej zacząć już na etapie koncepcji projektu, kiedy to podejmowane są kluczowe decyzje, które będą miały wpływ na charakterystykę obiektu, a w konsekwencji na wynik certyfikacji.

Najkorzystniejszy efekt osiąga się, gdy projektanci współpracują z licencjonowanym specjalistą - konsultantem, który przedstawi metodologię badań i pomoże opracować raport stanowiący podstawę przyznania certyfikatu ekologicznego.

System BREEAM

System BREEAM oparty jest na punktacji, przy czym punkty przyznawane są za spełnienie warunków opisanych szczegółowo w 9 kategoriach tematycznych charakteryzujących badany obiekt. Oto one:

 • energia (efektywność, oszczędność, monitoring, zastosowanie odnawialnych źródeł energii itp.);
 • materiały (właściwości, m.in. izolacyjność, wpływ na środowisko, recykling, jakość wykończenia);
 • wykorzystanie terenu (skażenie gruntu, ochrona cech ekologicznych działki, ewentualność wtórnego wykorzystania terenu, zagrożenie powodziowe);
 • zanieczyszczenia (płyny chłodnicze, emisja tlenków azotu, zanieczyszczenie wód gruntowych lub cieków wodnych, emisja hałasu, emisja CO2);
 • gospodarka odpadami (podczas budowy, w toku eksploatacji, możliwość magazynowania, recykling);
 • gospodarka wodą (zrównoważone zużycie, monitorowanie, wykorzystanie wody deszczowej);
 • transport (dostępność transportu publicznego, bliskość instytucji takich jak szkoła, obiekty handlowe i inne, ilość miejsc parkingowych);
 • zdrowie i dobre samopoczucie (oświetlenie dzienne, komfort termiczny i akustyczny, jakość powietrza, wody, widok z okna);
 • zarządzanie (placem budowy, instrukcja dla użytkowników budynku, organizacja zwalczania awarii elektrycznych, hydraulicznych, gazowych, sieci cieplnej).

Podana wyżej tematyka podlegająca punktowaniu nie wyczerpuje wszystkich problemów i prezentuje jedynie zasady oceny budynków. Kompleksowe badanie zawiera pełny system BREEAM, uwzględniający zróżnicowanie kryteriów oceny budynków o specyficznych cechach, lokalizacji, współzależności z innymi obiektami itp.

Warto zwrócić uwagę, że uzyskanie punktów w niektórych kategoriach i analizowanych tematach jest relatywnie łatwe i związane ze standardami, które i tak są powszechnie stosowane, niezależnie od tego, czy inwestor zabiega o certyfikat, czy też nie.

Chodzi jedynie o to, że zazwyczaj w ocenie budynków kierujemy się analizą wybiórczą zależną od zainteresowań inwestora, natomiast system BREEAM zapewnia metodyczną ocenę kompleksową.

Koszty eksploatacyjne

Certyfikat ekologiczny tworzy ramy racjonalizacji technicznej i ekonomicznej szeroko pojętych obiektów (nieruchomości), nie zajmuje się natomiast oszczędnością energii i mediów w poszczególnych gospodarstwach domowych, a warto wiedzieć, że według GUS w roku 2009 gospodarstwa domowe zużywały ponad 40% ciepła i około 20% energii elektrycznej w skali kraju.

Udział ten corocznie rośnie i ma znamiona wyraźnego trendu. Obserwuje się także stały wzrost cen energii elektrycznej, które w Polsce należą do najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej.

Są to wystarczające powody, aby tematowi oszczędności energii i mediów w gospodarstwach domowych poświęcić więcej uwagi, tym bardziej że rosnąca zamożność społeczeństwa przekłada się bezpośrednio na wyposażenie mieszkań w sprzęt, który zużywa niebagatelną ilość energii.

Implementacja zaleceń raportu BREEAM to racjonalizacja zarządzania obiektem, co stanowi dodatkową wartość dla najemców lub chętnych do nabycia nieruchomości.

Wzrost wartości rynkowej

Klasyczna definicja określająca zarządzanie jako mające na celu utrzymanie administrowanego obiektu w „niepogorszonym stanie" nie ma w nowoczesnej gospodarce racji bytu. Jest to naturalną konsekwencją rozwoju rynku nieruchomości.

Pojawiające się liczne fundusze inwestycyjne masowo skupują nieruchomości, a więc właścicielom budynków zależy, a przynajmniej zależeć powinno, aby ich wartość rosła, w tym samym, aby stopa zwrotu wniesionego kapitału była możliwie najwyższa. Jest to problem o szczególnym znaczeniu, jeśli zważyć, że nieruchomości mieszkaniowe, zarówno komunalne, jak też spółdzielcze i należące do wspólnot mieszkaniowych, są na ogół w nie najlepszym stanie technicznym i ich właścicielom powinno szczególnie zależeć na wzroście ich wartości rynkowej.

Można być pewnym, że uwarunkowania rynkowe niebawem sprawią, że tylko taka firma zarządzająca będzie miała szansę na uzyskanie kontraktu, która zaoferuje usługi zapewniające wzrost wartości powierzonego w zarząd majątku. Bez wątpienia w spełnieniu tego wymogu pomoże wdrożenie zaleceń raportu ekologicznego BREEAM, ukierunkowanych na nowoczesną politykę inwestycyjno-remontową.

Przy rosnącej konkurencji na rynku zarządców nieruchomości jedynie prawdziwie profesjonalne firmy spełniać będą ten wymóg.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17298|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10792|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl