CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Pozbyć się azbestu

Pozbyć się azbestu
Pozbyć się azbestu

Użytkowanie azbestu, a także jego utylizacja dozwolone są wyłącznie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Na mocy polskiego prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 roku. W dniu 26 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki1, w którym określono wymagania, dotyczące wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, należy sporządzać coroczny plan kontroli jakości powietrza, obejmujący pomiary stężenia pyłów zawierających azbest. Jeżeli ich stężenie przekroczy dopuszczalny poziom, należy niezwłocznie ograniczyć zawartość tych pyłów w powietrzu.

Rozporządzenie określa także sposób inwentaryzowania wyrobów zawierających azbest oraz terminy przedkładania marszałkowi województwa, albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta rocznej informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania takich wyrobów, instalacjach lub urządzeniach zawierających azbest oraz o przewidywanym terminie ich usunięcia. Informacje te każdego roku należy aktualizować do 31 stycznia, aż do czasu usunięcia tych wyrobów.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Do rozporządzenia dołączono, w formie załączników, wzór odpowiedniego oznakowania instalacji i urządzeń zawierających azbest oraz rur azbestowo-cementowych, a także wzór rocznej informacji o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 3). Arkusz do oceny i inwentaryzacji wyrobów azbestowych można pobrać także z urzędu miasta.

Czym jest azbest?

Azbest określa grupę nieorganicznych, metamorficznych minerałów, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali.

Azbest czy raczej eternit, bo tak brzmi handlowa, a z czasem też potoczna, nazwa materiałów budowlanych azbestowo-cementowych, popularność zdobył w Polsce w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy materiałem pokryciowym zarówno domów, jak i budynków gospodarczych, wypierając droższą dachówkę.

Produkowano z niego także różnego rodzaju płyty, okładziny, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, panele, zaprawy gruntujące i materiały izolacyjne.

Dziś azbest możemy spotkać najczęściej w postaci: starych pokryć dachowych (płyty azbestowo-cementowe oraz papy niepalne), płyt elewacyjnych i balkonowych, przewodów wentylacyjnych i kominowych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji cieplnej i akustycznej budynków. To właśnie te elementy trzeba jak najszybciej wyeliminować.

W rządowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” w 2002 roku oszacowano, że w naszym kraju znajdowało się ok. 15,5 mln ton wyrobów zawierających ten surowiec w pokryciach dachowych i elewacjach, będących w różnym stanie technicznym. Ilość wyrobów azbestowych według województw obrazuje mapka (zobacz: rys. 1.).

Zagrożenia

Udowodniono, że włókna azbestowe uwalniane w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie jego produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także wskutek uszkodzeń lub korozji, trafiają do organizmu głównie drogą oddechową.

Warto dodać, że cząstki azbestu mogą dotrzeć do naszego organizmu także poprzez wodę, do której azbest trafia z gleb nim zanieczyszczonych, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Również artykuły żywnościowe mogą być zanieczyszczone cząstkami azbestu.

Eliminowanie źródeł azbestu z otoczenia ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego zdrowia. Wdychanie niewidocznych włókien tego minerału prowadzi do szeregu poważnych chorób układu oddechowego, a także do rozwoju różnych odmian nowotworów. Wdychane z powietrzem kancerogenne włókna azbestowe kumulują się w płucach, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie.

 

Podstawową zasadą przy kontakcie z materiałami zawierającymi azbest jest ostrożność i niedopuszczenie do jego zniszczenia, ponieważ w postaci nienaruszonej mieszaniny azbestu i innych budulców nie są szkodliwe dla zdrowia.

 

Produkcja wyrobów azbestowych zo­stała zakazana w Polsce ustawą z 19 czerwca 1997 r. i zgodnie z nią, 28 września 1998 r., zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.

Oczyszczanie z azbestu

15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”. Program rozpisany został na dwadzieścia trzy lata i zakłada następujące cele: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program tworzy nowe możliwości, takie jak składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych czy wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu. W dopuszczonych prawem przypadkach program zezwala na pozostawienie w ziemi wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

 

Jedną z metod, i do 2010 roku jedyną dopuszczoną w Polsce, utylizacji azbestu jest jego składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych i zasypywanie ziemią. Ostatnio coraz większą popularność zyskuje także technologia termicznego unieszkodliwiania azbestu.

 Czytaj dalej: Obowiązki zarządcy

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17562|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10945|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl