CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Rozliczanie eksploatacji kotłowni

Grzegorz  Abramek  |  Administrator 10/2011  |  21.11.2011  |  1
Rozliczanie eksploatacji kotłowni
Rozliczanie eksploatacji kotłowni
sxc.hu

Czytelniczka zwróciła się do redakcji z pytaniem dotyczącym dostarczania ciepła wspólnotom, których członkowie są również współwłaścicielami kotłowni.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym powstało pięć odrębnych wspólnot mieszkaniowych. Nabywcy lokali we wspólnotach utworzyli spółdzielnię mieszkaniową, która przejęła nieruchomość zabudowaną kotłownią osiedlową, wyposażoną w sieć wodociągowo-kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. Spółdzielnia inaczej traktuje wspólnoty administrowane przez siebie a inaczej zarządzane przez zewnętrzną firmę przy rozliczaniu kosztów obsługi mediów.

Czy takie działanie spółdzielni jest prawidłowe?

Spółdzielnia, zgodnie z opisem zawartym w pytaniu, nie posiada własnego zasobu mieszkaniowego. Nie nabyła lokali w nieruchomościach wspólnot, do których bezsprzecznie mają zastosowanie w pełni przepisy ustawy o własności lokali (tj. DzU nr 8, poz. 903 z 2000 r. ze zm.).

Na podstawie przepisów ustawy w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 65/07) wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, a więc działa w obrocie gospodarczym jako odrębny podmiot.

Czytaj też: Zniszczona infrastruktura komunalna

Spółdzielnia natomiast nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Tożsamość osób wchodzących w skład spółdzielni i wspólnot nie niweczy ich odrębności podmiotowej.

Pomimo zapisu art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze (tj. DzU nr 188, poz. 1848 z 2003 r. ze zm.), że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, nie można wyciągać z jego treści konsekwencji cywilnych. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą, „przepis ten nie pozbawia spółdzielni własności jej majątku i nie czyni spółdzielców współwłaścicielami w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zalicza własność należącą do spółdzielni, jako osoby prawnej, do kategorii własności prywatnej, a nie jak ongiś spółdzielczej.

Własność taka w rozumieniu przepisów prawa karnego pozostaje jednak własnością cudzą, a jej przedmiot jest cudzym mieniem, także dla członka tej spółdzielni” (por. m.in. III KK 334/02). Nie można więc twierdzić, że majątek osoby prawnej spółdzielni stanowi współwłasność jej członków, i jako taki stanowi współwłasność właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

W przedmiotowym stanie faktycznym spółdzielnia nie wykonuje na rzecz właścicieli lokali czynności określonych w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. DzU nr 119, poz. 1116 z 2003 r. ze zm.), bowiem do nieruchomości nie mają zastosowania jej przepisy. Winna więc zawrzeć ze wspólnotami mieszkaniowymi stosowną umowę określającą zasady rozliczeń z tytułu eksploatacji kotłowni i dostawy ciepła.

Całkowicie odmiennie niż w zasobie spółdzielczym kształtują się również obowiązki podatkowe. Zagadnienie to było przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 03.11.2008 r. (ITPB3/423-430a/08/AW) odpowiedział na następujące pytanie podatnika:

Czy czynności spółdzielni z tytułu zarządzania budynkiem wspólnoty mieszkaniowej, w którym znajdują się mieszkania członków spółdzielni oraz osób nie będących jej członkami, należy traktować jako gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a dochód z tych usług traktować za zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny opisany przez podatnika był zbliżony do zawartego w pytaniu Czytelniczki. Podatnik posiada także własną hydrofornię, oczyszczalnię i kotłownię. Infrastruktura ta została nieodpłatnie przekazana Jednostce (aktem notarialnym) przez AWRSP i zaewidencjonowana w księgach rachunkowych na funduszu zasobowym (funduszu zasobów mieszkaniowych). W związku z posiadaną infrastrukturą spółdzielnia dostarcza zimną wodę do wszystkich budynków w całej miejscowości. Odbiera z tych budynków ścieki i śmieci. Dostarcza także energię cieplną do kilku budynków podłączonych do osiedlowej kotłowni. Media dostarczane są więc do budynków, którymi zarządza Wnioskodawca, a także do budynków, którymi nie zarządza. Odbiorcami wody i kanalizacji z infrastruktury Jednostki są również przedsiębiorstwa i rolnicy indywidualni. Spółdzielnia ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni i kotłowni.

Organ uznał, że jeżeli zarządzanie sprawowane jest na podstawie umowy o zarządzanie i dotyczy lokali, które nie stanowią zasobów mieszkaniowych spółdzielni – nie stanowi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy czym nie ma tu znaczenia, czy właściciele lokali są członkami spółdzielni czy też nie (podobnie m.in. ITPB3/423-473/08/AW).

W zakresie obowiązków dotyczących towarów i usług można przytoczyć interpretację ILPP1/443-268/08-2/KG, zgodnie z wyrażonym w niej stanowiskiem w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie ma znaczenia fakt, że tylko część wspólnot ma ustanowionego zarządcę.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że spółdzielnia dostarcza z własnej kotłowni energię cieplną (CO i CW) oraz dokonuje wywozu śmieci, szamb na rzecz właścicieli lokali, którzy zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali tworzą wspólnoty mieszkaniowe.

Zdaniem organu, wnioskodawca świadczy usługi polegające na dostawie CO, CW oraz wywozie śmieci i szamba na rzecz wszystkich właścicieli lokali stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, zarówno tych, którzy mają zorganizowany zarząd jak i tych, którzy takowego zarządu nie mają i wnoszą opłaty bezpośrednio do spółdzielni. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi powinny zatem zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego rodzaju usług. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku (por. również ITPP1/443-1233a/09/AJ).

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy uznać, że usługi świadczone przez spółdzielnię na rzecz wspólnot mieszkaniowych w zakresie dostawy mediów będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, natomiast dochód z tytułu administrowania nieruchomościami nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Roczne rozliczenie wspólnot mieszkaniowych

Problem z udziałami

Refakturowanie mediów na najemców

     

Komentarze

(1)
bogna | 10.07.2013, 11:40
Witam serdecznie czy zna ktoś sprawdzony i dobry system naliczania opłat za centralne ogrzewanie w budynku wielorodzinnym ??? posiadamy własną kotłownię i liczniki opomiarowania poszczególnych lokali jaki system rozliczania należy zastosować .Będe wdzięczna za pomoc pozdrawiam B
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18214|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11440|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11011|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl