CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rozliczanie eksploatacji kotłowni

Grzegorz  Abramek  |  Administrator 10/2011  |  21.11.2011  |  1
Rozliczanie eksploatacji kotłowni
Rozliczanie eksploatacji kotłowni
sxc.hu

Czytelniczka zwróciła się do redakcji z pytaniem dotyczącym dostarczania ciepła wspólnotom, których członkowie są również współwłaścicielami kotłowni.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym powstało pięć odrębnych wspólnot mieszkaniowych. Nabywcy lokali we wspólnotach utworzyli spółdzielnię mieszkaniową, która przejęła nieruchomość zabudowaną kotłownią osiedlową, wyposażoną w sieć wodociągowo-kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. Spółdzielnia inaczej traktuje wspólnoty administrowane przez siebie a inaczej zarządzane przez zewnętrzną firmę przy rozliczaniu kosztów obsługi mediów.

Czy takie działanie spółdzielni jest prawidłowe?

Spółdzielnia, zgodnie z opisem zawartym w pytaniu, nie posiada własnego zasobu mieszkaniowego. Nie nabyła lokali w nieruchomościach wspólnot, do których bezsprzecznie mają zastosowanie w pełni przepisy ustawy o własności lokali (tj. DzU nr 8, poz. 903 z 2000 r. ze zm.).

Na podstawie przepisów ustawy w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 65/07) wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, a więc działa w obrocie gospodarczym jako odrębny podmiot.

Czytaj też: Zniszczona infrastruktura komunalna

Spółdzielnia natomiast nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Tożsamość osób wchodzących w skład spółdzielni i wspólnot nie niweczy ich odrębności podmiotowej.

Pomimo zapisu art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze (tj. DzU nr 188, poz. 1848 z 2003 r. ze zm.), że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, nie można wyciągać z jego treści konsekwencji cywilnych. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą, „przepis ten nie pozbawia spółdzielni własności jej majątku i nie czyni spółdzielców współwłaścicielami w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zalicza własność należącą do spółdzielni, jako osoby prawnej, do kategorii własności prywatnej, a nie jak ongiś spółdzielczej.

Własność taka w rozumieniu przepisów prawa karnego pozostaje jednak własnością cudzą, a jej przedmiot jest cudzym mieniem, także dla członka tej spółdzielni” (por. m.in. III KK 334/02). Nie można więc twierdzić, że majątek osoby prawnej spółdzielni stanowi współwłasność jej członków, i jako taki stanowi współwłasność właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

W przedmiotowym stanie faktycznym spółdzielnia nie wykonuje na rzecz właścicieli lokali czynności określonych w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. DzU nr 119, poz. 1116 z 2003 r. ze zm.), bowiem do nieruchomości nie mają zastosowania jej przepisy. Winna więc zawrzeć ze wspólnotami mieszkaniowymi stosowną umowę określającą zasady rozliczeń z tytułu eksploatacji kotłowni i dostawy ciepła.

Całkowicie odmiennie niż w zasobie spółdzielczym kształtują się również obowiązki podatkowe. Zagadnienie to było przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 03.11.2008 r. (ITPB3/423-430a/08/AW) odpowiedział na następujące pytanie podatnika:

Czy czynności spółdzielni z tytułu zarządzania budynkiem wspólnoty mieszkaniowej, w którym znajdują się mieszkania członków spółdzielni oraz osób nie będących jej członkami, należy traktować jako gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a dochód z tych usług traktować za zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny opisany przez podatnika był zbliżony do zawartego w pytaniu Czytelniczki. Podatnik posiada także własną hydrofornię, oczyszczalnię i kotłownię. Infrastruktura ta została nieodpłatnie przekazana Jednostce (aktem notarialnym) przez AWRSP i zaewidencjonowana w księgach rachunkowych na funduszu zasobowym (funduszu zasobów mieszkaniowych). W związku z posiadaną infrastrukturą spółdzielnia dostarcza zimną wodę do wszystkich budynków w całej miejscowości. Odbiera z tych budynków ścieki i śmieci. Dostarcza także energię cieplną do kilku budynków podłączonych do osiedlowej kotłowni. Media dostarczane są więc do budynków, którymi zarządza Wnioskodawca, a także do budynków, którymi nie zarządza. Odbiorcami wody i kanalizacji z infrastruktury Jednostki są również przedsiębiorstwa i rolnicy indywidualni. Spółdzielnia ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni i kotłowni.

Organ uznał, że jeżeli zarządzanie sprawowane jest na podstawie umowy o zarządzanie i dotyczy lokali, które nie stanowią zasobów mieszkaniowych spółdzielni – nie stanowi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy czym nie ma tu znaczenia, czy właściciele lokali są członkami spółdzielni czy też nie (podobnie m.in. ITPB3/423-473/08/AW).

W zakresie obowiązków dotyczących towarów i usług można przytoczyć interpretację ILPP1/443-268/08-2/KG, zgodnie z wyrażonym w niej stanowiskiem w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie ma znaczenia fakt, że tylko część wspólnot ma ustanowionego zarządcę.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że spółdzielnia dostarcza z własnej kotłowni energię cieplną (CO i CW) oraz dokonuje wywozu śmieci, szamb na rzecz właścicieli lokali, którzy zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali tworzą wspólnoty mieszkaniowe.

Zdaniem organu, wnioskodawca świadczy usługi polegające na dostawie CO, CW oraz wywozie śmieci i szamba na rzecz wszystkich właścicieli lokali stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, zarówno tych, którzy mają zorganizowany zarząd jak i tych, którzy takowego zarządu nie mają i wnoszą opłaty bezpośrednio do spółdzielni. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi powinny zatem zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego rodzaju usług. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku (por. również ITPP1/443-1233a/09/AJ).

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy uznać, że usługi świadczone przez spółdzielnię na rzecz wspólnot mieszkaniowych w zakresie dostawy mediów będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, natomiast dochód z tytułu administrowania nieruchomościami nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Roczne rozliczenie wspólnot mieszkaniowych

Problem z udziałami

Refakturowanie mediów na najemców

     

Komentarze

(1)
bogna | 10.07.2013, 11:40
Witam serdecznie czy zna ktoś sprawdzony i dobry system naliczania opłat za centralne ogrzewanie w budynku wielorodzinnym ??? posiadamy własną kotłownię i liczniki opomiarowania poszczególnych lokali jaki system rozliczania należy zastosować .Będe wdzięczna za pomoc pozdrawiam B
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17098|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10662|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10237|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl