CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Termowizja: czego oczy nie widzą…

Termowizja: czego oczy nie widzą…
Termowizja: czego oczy nie widzą…

Badania termowizyjne umożliwiają dogłębną, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ocenę stanu technicznego budynku. To właśnie zdjęcia termograficzne wskażą wszelkie błędy izolacyjne, konstrukcyjne oraz instalacyjne występujące w danym budynku. Jest to wiedza nie do przecenienia, bowiem nawet najlepszy specjalista nie jest w stanie ocenić tego gołym okiem.

Badania wykonane nowoczesnymi kamerami termowizyjnymi o dużej rozdzielczości termicznej pozwalają na szczegółową i dokładną analizę stanu izolacji termicznej budynku, lokalizację niewidocznych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na występowanie mostków termicznych, określenie umiejscowienia i rodzaju zawilgoceń, lokalizację rurociągów, sprawdzanie funkcjonowania ciągów wentylacyjnych oraz lokalizację miejsc przepływu powietrza.

Ponadto na podstawie zdjęć termograficznych możemy przekonać się o wielorakich uszkodzeniach budynku, nieprawidłowościach w działaniu systemów grzewczych oraz o wielu innych wadach. Ogólnie mówiąc, badania wykonane metodą termowizyjną pozwalają zarządcy posiąść wiedzę na temat niewidocznych gołym okiem problemów występujących w budynku.

 

Zgodność z projektem

Realnie istniejący budynek rzadko kiedy jest zgodny z projektem pod względem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, a także wykonanych instalacji wewnętrznych. Przyczyny takiego stanu mogą być różne: użycie innych materiałów budowlanych, wykonanie przegród o innej grubości, zawilgocenie, niestaranność wykonania robót, zmiany projektowe w trakcie realizacji itp. Kontrola izolacyjności cieplnej jest pomijana przy odbiorze wybudowanego budynku, a obecnie jakość wykonanej izolacji nabiera coraz większego znaczenia przy jego ocenie. Wniosek jest prosty: należałoby dokonywać kontroli i sprawdzania budynków pod względem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych po zakończeniu procesu budowlanego lub remontu zmieniającego izolację cieplną w czasie termomodernizacji.

Techniki termograficzne mają bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Za pomocą dobrze przeprowadzonego badania możemy:

 • wykonać kontrolę termowizyjną przed remontem i po remoncie,
 • wykonać kontrolę termowizyjną przed lub po zakupie budynku,
 • szybko zlokalizować miejsca przecieków i awarii hydraulicznych,
 • zlokalizować miejsca występowania strat ciepła, które zwiększają koszty ogrzewania,
 • sprawdzić działanie lub wykryć uszkodzenie wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego,
 • znaleźć przebieg instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody położonej w przegrodach,
 • zweryfikować pracę instalacji grzewczej, w tym wykryć nierównomierne grzanie lub niedrożności,
 • zidentyfikować miejsca, gdzie z powodu zawilgocenia może wystąpić pleśń,
 • sprawdzić ciągłość izolacji oraz wykryć jej wady i ubytki,
 • sprawdzić prawidłowość montażu oraz szczelność okien i drzwi,
 • znaleźć miejsca występowania mostków termicznych.

 

 

System termowizyjny

Termowizja jest metodą badawczą pozwalającą na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. W metodzie tej wykorzystuje się rozkład promieniowania podczerwonego, wysyłanego przez każde ciało stałe, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, wynoszącego 0,0 K (-273,15°C). Promieniowanie emitowane przez obserwowany obiekt rejestruje kamera, następnie obiekt przekształcony światłem widzialnym tworzy kolorową mapę temperatur. Urządzenie termograficzne dokonuje więc pomiaru promieniowania podczerwonego (cieplnego) docierającego do jego detektora. Sygnał z detektora podlega wzmocnieniu i analizie. Jest rejestrowany w postaci cyfrowego obrazu, przetworzony na postać widzialną i wyświetlony na ekranie monitora. Zapisany w ten sposób obraz nazywany jest termogramem.

System termowizyjny jest rodzajem termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Moc promieniowania badanego obiektu zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze na obrazie widzialnym wydają się jaśniejsze. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, a niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody. Wartość temperatury obiektu jest obliczana przy założeniu znajomości współczynnika emisyjności powierzchni obiektu, temperatury otoczenia, temperatury i wilgotności atmosfery oraz odległości kamery od obrazowanego obiektu.

Ocena ścian

Ściany zewnętrzne, obok podstawowej funkcji konstrukcyjnej, ze względu na ich powierzchnię, spełniają dla budynku zadanie głównej izolacji termicznej, akustycznej oraz paroprzepuszczalności. To, w jaki sposób spełniają swoją rolę zależy od materiałów, z jakich zostały wykonane oraz ich konstrukcji. O jakości termicznej ścian świadczy współczynnik przenikania ciepła. Prawidłowo wykonana ściana i jej izolacja utrzymuje temperaturę zbliżoną do temperatury zewnętrznej.

W miejscach gdzie obserwujemy znaczny wzrost temperatury występują straty ciepła, co wskazuje na wady izolacji. Optymalna kontrola jest możliwa dla budynku zamkniętego i ogrzewanego, w porze zimowej, przy wykorzystaniu techniki termograficznej.

Kontrola termowizyjna umożliwia natychmiastowe ujawnienie liniowych i punktowych mostków termicznych, wadliwych połączeń elementów przegród zewnętrznych czy po prosu ubytków w izolacji. Zdjęcia termograficzne pokazują dokładne informacje o temperaturze dla danego odcinka ściany. Z analizy zdjęć dowiemy się, czy dany budynek jest dobrze zaizolowany, czy ściany są odpowiedniej grubości, a izolacja jest wystarczająca oraz czy nie występują w niej ubytki. Wykonując termogramy budynków od zewnętrznej strony, spodziewamy się, że zróżnicowanie izolacyjności zewnętrznych przegród budowlanych uwidoczni się w postaci nierównomiernej temperatury na powierzchni przegrody. Tymczasem zróżnicowanie temperatury zewnętrznej powierzchni ścian budynków może być wynikiem zarówno niejednorodnej izolacyjności, jak też niejednorodnego otoczenia.

Czytaj dalej: Badania termowizyjne, Warunki badania, Interpretacja termogramów, Diagnostyka instalacji i systemów grzewczych »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

niższa cena gazu urządzenia grzewcze
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17695|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11043|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10623|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl