CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Reprywatyzacja we wspólnotach

Maria Weber  |  Administrator 11/2011  |  21.12.2011
Reprywatyzacja we wspólnotach
Reprywatyzacja we wspólnotach
sxc.hu

Brak nowoczesnego prawa własności rodzi strach u wielu mieszkańców oraz chaos w księgach wieczystych.

Kilka lat temu burmistrz jednej z dzielnic warszawskich wstrzymał decyzję o budowie hali sportowej, która miała służyć uczniom dwóch szkół. Burmistrz miał wątpliwości, czy można zacząć budowę, skoro pojawiły się roszczenia do fragmentu terenu o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Ów grunt nie leżał w środku terenu szkolnego lecz wcinał się kawałkiem od strony ogrodzenia.

Radni wszczęli dyskusję, czy nie warto zaryzykować (wszak z chwilą pojawienia się roszczeń, każda decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostaje wstrzymana), ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał innych funkcji poza sportowymi. Gdyby doszło do zwrotu tego kawałka, roszczeniodawca i tak nie mógłby nic z nim zrobić. Sprawa zakończyła się pomyślnie dla uczniów. Dziś nowoczesna hala już służy młodzieży, a burmistrzowi nikt nie postawił zarzutu prokuratorskiego o popełnieniu przestępstwa.

Wspólnota dowiaduje się na końcu

Co innego, gdy na rynek reprywatyzacyjny wkracza spadkobierca lub następca prawny, roszczący prawa do gruntu oraz stojącego na nim budynku mieszkalnego. Tego typu wariantów istnieje wiele, w zależności od roszczenia:

  • do samego gruntu, do gruntu z budynkiem należącym niegdyś do rodziny spadkobiercy,
  • do gruntu zabudowanego po wojnie przez Skarb Państwa a obecnie najczęściej pozostającego we własności gminy.

Jeśli udokumentuje swoje prawa, nieruchomość zmienia właściciela. Po wielu latach starań, fragment gruntu niezabudowanego odzyskał na placu Defilad Tadeusz Koss. Inny fragment należący niegdyś do jego rodziny leży bezpośrednio pod Pałacem Kultury i Nauki – co w takiej sytuacji? Właśnie takie sytuacje mogą zainteresować wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ po rozpoczęciu sprzedaży lokali w pewnym momencie mogą się pojawić roszczenia do gruntu. Wydział dekretowy Biura Gospodarki Nieruchomościami zanotował kilkanaście wniosków o zwrot gruntu, który został po wojnie zabudowany.

Najemcy komunalni, którzy wcześniej złożyli wnioski o sprzedaż mieszkania nagle znajdują się w zawieszeniu. Procedura sprzedaży zostaje przerwana, o czym lokator powinien zostać poinformowany. Wspólnota mieszkaniowa oficjalnie dowiaduje się o nowej sytuacji, gdy prezydent miasta podejmie decyzję o zwrocie gruntu. Niestety, nie jest stroną w tym postępowaniu i nie może protestować.

Zakładając, iż grunt wróci do spadkobiercy/następcy prawnego, konsekwencje dla wspólnoty zależą od tego, jaką część gruntu zwrócono: mniejszą czy większą.

Jeśli w budynku wspólnoty mieszkaniowej wykupiono większość lokali, wówczas w miejsce gminy pojawi się nowy właściciel, ale dysponujący mniejszą liczbą głosów. W takiej sytuacji kooperacja wspólnoty z nowym właścicielem może ułożyć się pozytywnie. Niestety, dla najemców mieszkań komunalnych nie ma dobrych wieści. Co więcej, właściciel może wypowiedzieć umowę najmu niektórym z nich, starając się o mieszkania dla swoich bliskich. Po trzech latach muszą się oni wyprowadzić. Zapewne w gorszej sytuacji będą wspólnoty mieszkaniowe, które dysponują mniejszą częścią gruntu i budynku, choć jej członkowie nie są do końca pozbawieni praw i znajdują się w lepszej sytuacji niż „sprzedani” lokatorzy budynków komunalnych.

Budynek trwale związany z gruntem

Na razie jednak są to rozważania teoretyczne, gdyż zdaniem Mirosława Szypowskiego, wieloletniego przewodniczącego Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, nie udało się zreprywatyzować tego typu gruntów. Dlaczego? Trzeba się w tym momencie odwołać do art. 48 i 191 Kodeksu cywilnego (kc), który mówi, iż to, co jest trwale związane z gruntem (np. budynki) należy do jego właściciela. A zatem chociaż roszczenia dotyczą tylko gruntu, to w praktyce właścicielowi należy się również prawo do odpowiedniej części budynku.

Zgodnie zresztą z art. 231 kc właściciel może żądać, aby gmina przeniosła na niego prawa do części lub całego budynku. Kodeks zakłada też sytuację odwrotną: żądanie odsprzedaży gruntu przez gminę. – Na razie nikomu z roszczeniodawców nie udało się doprowadzić do ugody z miastem z powodu braku pieniędzy po obu stronach – mówi Mirosław Szypowski. Spadkobierca musi bowiem zapłacić miastu za budynek lub jego część odpowiednie wynagrodzenie. Nikt nie znalazł w swojej kieszeni takich pieniędzy. Miasto natomiast przeznacza zbyt małe sumy na wykup gruntów i to niekoniecznie w celu odkupu od spadkobierców lecz na przykład na drogi.

Wydaje się zatem, że wspólnoty mieszkaniowe mogą „spać” spokojnie. Natomiast przyszłość najemców komunalnych w tych budynkach pozostaje niepewna. Zarządzeniem prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 23 czerwca 2008 roku, zwrotów dokonuje się, gdy właściciel przedstawi ponad 50 procent udziałów w dawnej nieruchomości hipotecznej. Przekazanie następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego ewentualne rozliczenie nakładów poniesionych na remonty i modernizację. Zasady przekazywania budynków stosuje się również do przekazywania niesprzedanych ich części. Prezydent Warszawy upoważniła burmistrzów dzielnic do zawierania umów ze spadkobiercami lub następcami prawnymi. Procedura została więc uproszczona, co spowodowało boom w przekazywaniu nieruchomości. Niestety owe uproszczenia prowadzą również do patologii, ponieważ brakuje kontroli i analizy składanych wniosków. W prawa właścicielskie wchodzą ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z daną nieruchomością lub starają się o nią po raz wtóry, po zainkasowaniu odszkodowania w czasach PRL-u. Ale to odrębna historia. 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Dekret Bieruta nadal ważny

Problemy reprywatyzacyjne są szczególnie poważne i nabrzmiałe w stolicy, ponieważ w październiku 1945 roku wszedł w życie dekret o własności i użytkowaniu gruntów, zwany następnie dekretem Bieruta, likwidujący prywatną własność gruntu. Począwszy od 1947 do 1949 roku rozpatrzono ok. 17 000 wniosków o własność czasową. Urzędnicy mogli jej odmówić, gdy wykorzystanie gruntu było sprzeczne z zapisami planu zagospodarowania. Część wniosków rozpatrzono pozytywnie i w latach 60. właściciele mogli starać się o prawo użytkowania wieczystego. Części wypłacono symboliczne odszkodowania. Większość właścicieli nie dostała żadnej odpowiedzi. Urzędnicy prezydenta Bieruta nie szanowali własnego prawa. Aktualnie, zgodnie z listą publikowaną przez wydział dekretowy Biura Gospodarki Nieruchomościami, toczą się postępowania przed prezydentem m.st. Warszawy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w prawie 2 tys. przypadków.

REPRYWATYZACJA

Parlament miał się zająć w trybie ekspresowym dekretem Bieruta już w 2005 roku, ale do dziś unika jego unieważnienia i uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej (zob. też: Kosztowna reprywatyzacja). Obecnie jest możliwy tylko zwrot nieruchomości. W orzeczeniach sądów przeważa opinia, iż odszkodowania i zmiany działek nie są możliwe, ponieważ wygasły niektóre przepisy dekretu Bieruta. Brak nowoczesnego rozwiązania prawa własności rodzić będzie zatem jeszcze długo strach u wielu mieszkańców stolicy oraz chaos w księgach wieczystych.

Czytaj dalej: Dlaczego tak trudna jest reprywatyzacja?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17705|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11052|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10632|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl