• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
  • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
  • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Reprywatyzacja we wspólnotach

Maria Weber  |  Administrator 11/2011  |  21.12.2011
Reprywatyzacja we wspólnotach
Reprywatyzacja we wspólnotach
sxc.hu

Brak nowoczesnego prawa własności rodzi strach u wielu mieszkańców oraz chaos w księgach wieczystych.

Kilka lat temu burmistrz jednej z dzielnic warszawskich wstrzymał decyzję o budowie hali sportowej, która miała służyć uczniom dwóch szkół. Burmistrz miał wątpliwości, czy można zacząć budowę, skoro pojawiły się roszczenia do fragmentu terenu o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Ów grunt nie leżał w środku terenu szkolnego lecz wcinał się kawałkiem od strony ogrodzenia.

Radni wszczęli dyskusję, czy nie warto zaryzykować (wszak z chwilą pojawienia się roszczeń, każda decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostaje wstrzymana), ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał innych funkcji poza sportowymi. Gdyby doszło do zwrotu tego kawałka, roszczeniodawca i tak nie mógłby nic z nim zrobić. Sprawa zakończyła się pomyślnie dla uczniów. Dziś nowoczesna hala już służy młodzieży, a burmistrzowi nikt nie postawił zarzutu prokuratorskiego o popełnieniu przestępstwa.

Wspólnota dowiaduje się na końcu

Co innego, gdy na rynek reprywatyzacyjny wkracza spadkobierca lub następca prawny, roszczący prawa do gruntu oraz stojącego na nim budynku mieszkalnego. Tego typu wariantów istnieje wiele, w zależności od roszczenia:

  • do samego gruntu, do gruntu z budynkiem należącym niegdyś do rodziny spadkobiercy,
  • do gruntu zabudowanego po wojnie przez Skarb Państwa a obecnie najczęściej pozostającego we własności gminy.

Jeśli udokumentuje swoje prawa, nieruchomość zmienia właściciela. Po wielu latach starań, fragment gruntu niezabudowanego odzyskał na placu Defilad Tadeusz Koss. Inny fragment należący niegdyś do jego rodziny leży bezpośrednio pod Pałacem Kultury i Nauki – co w takiej sytuacji? Właśnie takie sytuacje mogą zainteresować wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ po rozpoczęciu sprzedaży lokali w pewnym momencie mogą się pojawić roszczenia do gruntu. Wydział dekretowy Biura Gospodarki Nieruchomościami zanotował kilkanaście wniosków o zwrot gruntu, który został po wojnie zabudowany.

Najemcy komunalni, którzy wcześniej złożyli wnioski o sprzedaż mieszkania nagle znajdują się w zawieszeniu. Procedura sprzedaży zostaje przerwana, o czym lokator powinien zostać poinformowany. Wspólnota mieszkaniowa oficjalnie dowiaduje się o nowej sytuacji, gdy prezydent miasta podejmie decyzję o zwrocie gruntu. Niestety, nie jest stroną w tym postępowaniu i nie może protestować.

Zakładając, iż grunt wróci do spadkobiercy/następcy prawnego, konsekwencje dla wspólnoty zależą od tego, jaką część gruntu zwrócono: mniejszą czy większą.

Jeśli w budynku wspólnoty mieszkaniowej wykupiono większość lokali, wówczas w miejsce gminy pojawi się nowy właściciel, ale dysponujący mniejszą liczbą głosów. W takiej sytuacji kooperacja wspólnoty z nowym właścicielem może ułożyć się pozytywnie. Niestety, dla najemców mieszkań komunalnych nie ma dobrych wieści. Co więcej, właściciel może wypowiedzieć umowę najmu niektórym z nich, starając się o mieszkania dla swoich bliskich. Po trzech latach muszą się oni wyprowadzić. Zapewne w gorszej sytuacji będą wspólnoty mieszkaniowe, które dysponują mniejszą częścią gruntu i budynku, choć jej członkowie nie są do końca pozbawieni praw i znajdują się w lepszej sytuacji niż „sprzedani” lokatorzy budynków komunalnych.

Budynek trwale związany z gruntem

Na razie jednak są to rozważania teoretyczne, gdyż zdaniem Mirosława Szypowskiego, wieloletniego przewodniczącego Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, nie udało się zreprywatyzować tego typu gruntów. Dlaczego? Trzeba się w tym momencie odwołać do art. 48 i 191 Kodeksu cywilnego (kc), który mówi, iż to, co jest trwale związane z gruntem (np. budynki) należy do jego właściciela. A zatem chociaż roszczenia dotyczą tylko gruntu, to w praktyce właścicielowi należy się również prawo do odpowiedniej części budynku.

Zgodnie zresztą z art. 231 kc właściciel może żądać, aby gmina przeniosła na niego prawa do części lub całego budynku. Kodeks zakłada też sytuację odwrotną: żądanie odsprzedaży gruntu przez gminę. – Na razie nikomu z roszczeniodawców nie udało się doprowadzić do ugody z miastem z powodu braku pieniędzy po obu stronach – mówi Mirosław Szypowski. Spadkobierca musi bowiem zapłacić miastu za budynek lub jego część odpowiednie wynagrodzenie. Nikt nie znalazł w swojej kieszeni takich pieniędzy. Miasto natomiast przeznacza zbyt małe sumy na wykup gruntów i to niekoniecznie w celu odkupu od spadkobierców lecz na przykład na drogi.

Wydaje się zatem, że wspólnoty mieszkaniowe mogą „spać” spokojnie. Natomiast przyszłość najemców komunalnych w tych budynkach pozostaje niepewna. Zarządzeniem prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 23 czerwca 2008 roku, zwrotów dokonuje się, gdy właściciel przedstawi ponad 50 procent udziałów w dawnej nieruchomości hipotecznej. Przekazanie następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego ewentualne rozliczenie nakładów poniesionych na remonty i modernizację. Zasady przekazywania budynków stosuje się również do przekazywania niesprzedanych ich części. Prezydent Warszawy upoważniła burmistrzów dzielnic do zawierania umów ze spadkobiercami lub następcami prawnymi. Procedura została więc uproszczona, co spowodowało boom w przekazywaniu nieruchomości. Niestety owe uproszczenia prowadzą również do patologii, ponieważ brakuje kontroli i analizy składanych wniosków. W prawa właścicielskie wchodzą ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z daną nieruchomością lub starają się o nią po raz wtóry, po zainkasowaniu odszkodowania w czasach PRL-u. Ale to odrębna historia. 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Dekret Bieruta nadal ważny

Problemy reprywatyzacyjne są szczególnie poważne i nabrzmiałe w stolicy, ponieważ w październiku 1945 roku wszedł w życie dekret o własności i użytkowaniu gruntów, zwany następnie dekretem Bieruta, likwidujący prywatną własność gruntu. Począwszy od 1947 do 1949 roku rozpatrzono ok. 17 000 wniosków o własność czasową. Urzędnicy mogli jej odmówić, gdy wykorzystanie gruntu było sprzeczne z zapisami planu zagospodarowania. Część wniosków rozpatrzono pozytywnie i w latach 60. właściciele mogli starać się o prawo użytkowania wieczystego. Części wypłacono symboliczne odszkodowania. Większość właścicieli nie dostała żadnej odpowiedzi. Urzędnicy prezydenta Bieruta nie szanowali własnego prawa. Aktualnie, zgodnie z listą publikowaną przez wydział dekretowy Biura Gospodarki Nieruchomościami, toczą się postępowania przed prezydentem m.st. Warszawy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w prawie 2 tys. przypadków.

REPRYWATYZACJA

Parlament miał się zająć w trybie ekspresowym dekretem Bieruta już w 2005 roku, ale do dziś unika jego unieważnienia i uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej (zob. też: Kosztowna reprywatyzacja). Obecnie jest możliwy tylko zwrot nieruchomości. W orzeczeniach sądów przeważa opinia, iż odszkodowania i zmiany działek nie są możliwe, ponieważ wygasły niektóre przepisy dekretu Bieruta. Brak nowoczesnego rozwiązania prawa własności rodzić będzie zatem jeszcze długo strach u wielu mieszkańców stolicy oraz chaos w księgach wieczystych.

Czytaj dalej: Dlaczego tak trudna jest reprywatyzacja?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »



Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19180|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12544|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11699|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl