• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Kryzys puka do drzwi wspólnot mieszkaniowych

Paweł Puch  |  Administrator 12/2011  |  22.12.2011
Kryzys puka do drzwi wspólnot mieszkaniowych
Kryzys puka do drzwi wspólnot mieszkaniowych
sxc.hu

Konsekwencją złej sytuacji finansowej członków wspólnoty będą nie tylko zadłużenia właścicieli z tytułu zaliczek na koszty zarządu, ale i postępowania egzekucyjne wszczynane przez banki. Jakie działania powinien zatem podjąć zarząd, aby uniknąć niewypłacalności wspólnoty?

Obecnie większość osób zakup mieszkania finansuje z kredytu bankowego. W ubiegłych latach banki skłonne były udzielać kredytów w wysokości będącej dla ich klientów na granicy możliwości finansowych, przez co wiele osób wpadło w pułapkę kredytową. W konsekwencji coraz częściej słyszymy w mediach o rodzinach postawionych pod ścianą przez wyższe stopy procentowe i wahania kursowe. Ponadto na rynku panuje kryzys, spada średnia żywotność firm, liczba miejsc pracy, a pewna praca w jednej firmie do emerytury jest już tylko czystą iluzją. Nasze dochody będą ulegały ciągłym zmianom i nie będzie to raczej trend wzrostowy, co może doprowadzić do braku środków na bieżące zobowiązania finansowe. Dla wspólnot mieszkaniowych sytuacja ta będzie skutkowała coraz liczniejszymi zadłużeniami właścicieli z tytułu zaliczek na koszty zarządu. Konsekwencją złej sytuacji finansowej członków wspólnoty będą też postępowania egzekucyjne wszczynane przez banki w celu egzekucji kredytów zaciągniętych na kupno mieszkania, a to już prosta droga do ich zupełnej niewypłacalności. Wspólnota, która nie nauczy się szybko egzekwować swoich wierzytelności może nigdy ich już nie odzyskać. Tymczasem dla niejednej wspólnoty jeden taki dłużnik to już lawirowanie na granicy płynności finansowej, a kilku takich dłużników wystarczy aby wspólnota sama stanęła oko w oko z komornikiem. Co w takiej sytuacji zrobić, jak się przygotować na sytuację, kiedy kryzys zapuka do drzwi wspólnoty mieszkaniowej? Niewątpliwie warto przeanalizować strukturę kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Jeżeli jakieś koszty można zniwelować lub przerzucić bezpośrednio na mieszkańców warto to zrobić, aby w sytuacji kryzysowej zadłużenie nie przesądziło o losie wspólnoty mieszkaniowej. Analizując strukturę kosztów należy zwrócić uwagę, że w sytuacji kryzysowej – moim zdaniem – największym zagrożeniem mogą okazać się wydatki z tytułu ogrzewania budynku. Kilku dłużników skutecznie może doprowadzić do odcięcia ogrzewania wszystkim mieszkańcom. Niestety tylko częściowym rozwiązaniem jest własna kotłownia. Bez wątpienia najlepszym wyjściem są indywidualne systemy grzewcze w mieszkaniach gdyż wówczas problemy finansowe jednego z lokatorów nie przekładają się na pozostałych. Duża część budynków budowanych w ostatnich latach oparta jest na takich indywidualnych systemach grzewczych, jednak w starszych zasobach mieszkaniowych jest to zjawisko incydentalne. Jeżeli więc obecnie we wspólnocie pojawiają się głosy żądające rezygnacji z zewnętrznego dostawcy i oparcia się na indywidualnych systemach ogrzewania powinno się je wspierać. Oprócz optymalizacji kosztów zarządu trzeba przede wszystkim usprawnić sposób dochodzenia należności i nie jest to problem tylko właścicieli, ale i zarządcy, który powinien wspomóc wspólnotę w przygotowywaniu się na możliwy kryzys żeby sam nie był pierwszą jego ofiarą.

Strata mieszkania przez długi

Jak dotąd przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań za niespłacone kredyty hipoteczne należy do rzadkości jednak w związku z sytuacją gospodarczą liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Warto więc może pokrótce przedstawić jak takie postępowanie wygląda. Najpierw bank występuje do sądu o nadanie bankowego tytułu egzekucyjnego, a po jego nadaniu składa wniosek do komornika. Komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni i wnioskuje do sądu o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Kolejnym krokiem jest zajęcie mieszkania, które powoduje, że rozporządzanie nim przez dłużnika lub jego obciążenie jest nieważne. Następnie komornik dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości oraz przeprowadza licytację. Licytacja odbywa się ustnie, a po jej zakończeniu sąd wydaje postanowienie o przybiciu i wzywa nowego nabywcę, aby złożył na rachunek depozytowy sądu wylicytowaną cenę. Po wykonaniu tego warunku sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do wprowadzenia nabywcy w posiadanie mieszkania. Wspólnota mieszkaniowa nie ma szans na dochodzenie swoich roszczeń w przypadku gdy bank zacznie egzekwować spłatę kredytu. Kredyt bankowy jest bowiem zabezpieczony hipoteką ustanowioną na mieszkaniu, a takie zabezpieczenie daje pierwszeństwo w uzyskaniu zaspokojenia przed innymi długami. Zatem wspólnota, gdy bank wytoczy „ciężkie działa”, ma szansę na odzyskanie wierzytelności tylko wtedy, gdy cena uzyskana z licytacji będzie wyższa niż zadłużenie w banku. Jest to mało prawdopodobne chociażby dlatego, że ceny mieszkań w ostatnim czasie spadły, a kredytobiorcy zwłaszcza w okresie bumu kredytowego ostatnich lat zadłużali się na pokrycie 100% ceny. Ponadto ceny uzyskiwane na licytacjach są niższe od aktualnej ich wartości rynkowej. W wyniku niejednej licytacji nie uda się więc spłacić nawet zadłużenia w banku. Wspólnota mieszkaniowa nie ma więc co liczyć, że w takiej sytuacji uda się jej odzyskać jeszcze jakieś pieniądze. W związku z tym największy nacisk we wspólnocie mieszkaniowej należy położyć na szybkie dochodzenie zaległości z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, czyli po prostu nie dopuszczać do sytuacji, w której właściciel zalega z zaliczkami przez pół roku, a zarząd dopiero zaczyna się zastanawiać co w tej sprawie zrobić.

Dług obciąża dłużnika, nie lokal

Należy też zwrócić uwagę, że częstym błędem popełnianym przez wspólnoty mieszkaniowe jest twierdzenie, że dług z tytułu kosztów zarządu obciąża lokal, a nie konkretną osobę. Konsekwencją tego błędnego myślenia jest próba dochodzenia zaległości od nowego właściciela np. po sprzedaży mieszkania. Wprawdzie zgodnie z art. 548 § 1 kodeksu cywilnego (kc) z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z tą rzeczą jednak przejście na nowego właściciela korzyści i ciężarów nie oznacza przejścia długów. Są to dwa różne pojęcia prawne. Zaliczki na koszty zarządu z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty z ciężarów związanych z lokalem przekształcają się w dług obciążający konkretną osobę, będącą w danej chwili zobowiązaną do ich zapłaty. W stosunku do tej osoby należy dochodzić ich zapłaty. Przez sam fakt sprzedaży lokalu były właściciel nie pozbędzie się długu do którego doprowadził. Nowy nabywca przez samo kupno lokalu nie stanie się odpowiedzialny za dług należący do poprzedniego właściciela. Nowy właściciel ponosi odpowiedzialność za zaliczki od momentu wydania mu mieszkania w posiadanie. Zatem jeżeli w ciągu roku mieszkanie zmieniało trzy razy właściciela i każdy z nich nie płacił zaliczek na pokrycie kosztów zarządu to wspólnota mieszkaniowa ma trzech dłużników i od każdego z nich powinna dochodzić zaliczek za okres, w którym był on zobowiązany do ich ponoszenia.

Przedawnienie roszczeń

Konsekwencją zwlekania dochodzenia zaległości we wspólnotach mieszkaniowych jest niejednokrotnie przedawnienie roszczeń z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu. W przypadku zaliczek na koszty zarządu przedawnienie następuje po trzech latach i polega na tym, że po upływie tego terminu dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, a jeżeli wspólnota mieszkaniowa wniesie powództwo do sądu, dłużnik może powołać się na zarzut przedawnienia, skutkiem czego będzie oddalenie powództwa. Konieczne jest jednak zgłoszenie przez dłużnika zarzutu przedawnienia – w innym wypadku sąd rozpatrzy powództwo, tak jakby przedawnienie nie nastąpiło.

Procedura dochodzenia zaległości

Już teraz, gdy sytuacja finansowa Polaków nie jest jeszcze najgorsza, zarządy wspólnot nie radzą sobie z długami i często balansują przez to na granicy płynności finansowej. Tymczasem fakt, że członek wspólnoty zaczyna zalegać z zaliczkami w większości przypadków świadczy o jego problemach finansowych, które wcześniej czy później zwłaszcza w obecnej – coraz gorszej – sytuacji gospodarczej mogą doprowadzić do zlicytowania lokalu i braku możliwości odzyskania zaległości przez wspólnotę mieszkaniową, dlatego ważne jest opracowanie we wspólnocie sprawnej procedury dochodzenia roszczeń. Wspólnota powinna więc podjąć uchwałę, w której ustali odsetki w przypadku zaległości. Termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu jest terminem wynikającym z ustawy, zatem w przypadku opóźnień w płatnościach wspólnocie przysługuje prawo naliczania odsetek. Możliwość naliczania odsetek daje art. 481 kc, z którego wynika, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość odsetek określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, które wynoszą obecnie 13% w stosunku rocznym. Prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga podjęcia uchwały w tej sprawie. Jednak w praktyce zarządy bez upoważnienia w uchwale nie dochodzą odsetek więc lepiej jeżeli stosowny zapis znajdzie się w uchwale. Wspólnota mieszkaniowa może też naliczać odsetki wyższe niż ustawowe jednak wówczas musi podjąć uchwałę. Maksymalna wysokość odsetek nie może jednak przekraczać w stosunku rocznym czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego (obecnie 20%). W przypadku sądowego dochodzenia roszczeń odsetki można objąć pozwem przy dochodzeniu sumy głównej, jednak zapłata tej sumy nie powoduje wygaśnięcia roszczenia o odsetki. Tego roszczenia można więc dochodzić samodzielnie. Wspólnota powinna w uchwale określić też okres dopuszczalnego zadłużenie członka wspólnoty zanim wystąpi do sądu (np. trzy miesiące) i zobowiązać zarząd, aby po tym okresie kierował sprawę do sądu. Można też określić jakie kroki i w jakich terminach zarząd ma podejmować zanim sprawa trafi do sądu. Zarząd może sam dochodzić zapłaty należności w postępowaniu sądowym lub właściciele lokali mogą w uchwale udzielić zarządowi pełnomocnictwa do podpisania umowy na stałą obsługę prawną z kancelarią prawniczą, która przejmować będzie sprawę i dochodzić zapłaty zaległości przed sądem, a potem wspomagać egzekucję należności.

Taka procedura będzie motywować właścicieli lokali do terminowego wnoszenia zaliczek i szybkiego spłacania ewentualnych zaległości wraz z odsetkami. Należy pamiętać, że zaległości we wspólnocie mogą być szybko dochodzone w postępowaniu upominawczym, które ogranicza się w zasadzie do wydania przez sąd nakazu zapłaty. Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany w ciągu dwóch tygodni ma zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa uzyskała nakaz zapłaty lub zasądzający zapłatę wyrok sądu i są one prawomocne, może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku dłużnika.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18947|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12123|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11539|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl