CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zwrot bonifikaty

oprac. IZA  |  Administrator 12/2011  |  22.12.2011
Zwrot bonifikaty
Zwrot bonifikaty
sxc.hu

Nie ma obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty przez spadkobiercę pierwotnego nabywcy, jeśli spadkobierca sprzeda lokal przed upływem okresu przewidzianego w art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN). Spadkobierca bowiem nie jest uznawany za pierwotnego nabywcę.

We wrześniu 1999 r. miasto P. ustanowiło odrębną własność lokalu mieszkalnego, którego najemcą była Małgorzata C. oraz sprzedał jej ten lokal wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu, jak i udziałem we własności części wspólnych budynku.

Cena sprzedaży uwzględniała bonifikatę.

Strony uzgodniły w umowie, że w sytuacji zbycia nieruchomości lokalowej przed upływem 10 lat od dnia nabycia lub wykorzystania lokalu na inne cele niż mieszkaniowe, miasto zażąda zwrotu udzielonej bonifikaty. Przy czym bonifikata nie ulegała zwrotowi, jeśli lokal mieszkalny zbywany był na rzecz osoby bliskiej nabywcy.

Małgorzata C. zmarła w 2003 r., a jedynym spadkobiercą została jej siostra – Izabela C. Siostra sprzedała lokal po zmarłej w maju 2004 r., miesiąc później miasto P. upomniało się o zwrot kwoty udzielonej bonifikaty. Wytoczone w tej sprawie powództwo zakończyło się przyznaniu racji stanowisku miasta, a Izabeli C. nakazano zwrot bonifikaty.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd rejonowy wskazał, że zgodnie z art. 68 ust. 2 UGN, powód mógł skutecznie dochodzić tej należności, gdyż zbycie lokalu przez pozwaną nastąpiło przed upływem 10 lat od dnia udzielenia bonifikaty. Przy czym sąd dodał, że choć ustawa nie zawiera definicji „nabywca nieruchomości”, to mając na uwadze fakt, że spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, obowiązek zachowania nieruchomości przechodzi na niego.

Tym samym Izabela C. powinna była wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości, która skorzystała z bonifikaty do upływu określonego w umowie czasu.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodziła się pozwana i wniosła apelację. Rozpoznający ją sąd okręgowy powziął wątpliwość, jak należy interpretować pojęcie „nabywcy nieruchomości”- bo co do zasady, właśnie o to jest spór między stronami.

Sąd zauważył przy tym, że do umowy zawartej przez miasto P. i Małgorzatę C. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym we wrześniu 1999 r. Jednocześnie dodał, że w powyższej sprawie Izabela C. nie będzie miała obowiązku zwrotu bonifikaty. W jego ocenie jako nabywcę nieruchomości, określonego w art. 68 ust. 2 UGN, należy uznać wyłącznie pierwotnego nabywcę.

Obowiązek zwrotu bonifikaty nie przechodzi na spadkobiercę.

Podstawą do takiego rozumienia jest art. 4 pkt 3b ustawy, zgodnie z którym zbywanie lub nabywanie nieruchomości to dokonywanie czynności prawych na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. W konsekwencji nabycie nieruchomości na podstawie dziedziczenia (tj. innego zdarzenia prawnego) nie jest nabyciem nieruchomości, zgodnie z przywołanym przepisem.

Rozpoznający wskazaną wątpliwość Sąd Najwyższy przyznał rację rozumowaniu sądu okręgowego. Przede wszystkim uznał on, że stan prawny zależy od daty pierwszego nabycia nieruchomości lokalowej (tu stan z września 1999 r.). Następnie SN wskazał, że wierzytelność o zwrot bonifikaty wynika ze stosunku prawnego łączącego sprzedającego – miasto z nabywcą – Małgorzatą C.

Również z literalnego brzmienia art. 68 ust. 2 ustawy wynika, że obowiązek zwrotu bonifikaty ciąży na nabywcy nieruchomości lokalowej, czyli na stronie umowy sprzedaży. Co więcej SN uznał, że w sytuacji, w której spadkodawca nie rozporządził nieruchomością za życia, to jego spadkobierca nie może być obciążony obowiązkiem zwrotu bonifikaty.

SN dodał ponadto, że w świetle dotychczasowego orzecznictwa brak jest dostatecznych racji dla różnicowania w sytuacji prawnej następców prawnych (osób bliskich spadkodawcy) tylko na podstawie sposobu wejścia w prawo własności nieruchomości. Akceptowanie takiej rozbieżności w traktowaniu osób najbliższych pierwotnego nabywcy byłoby sprzeczne z treścią art. 68 ust. 2 zd. 1 UGN.

W ocenie SN spadkobierca powinien znajdować się w sytuacji nie gorszej niż nabywca pod tytułem szczególnym. Tym samym SN uznał, że obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej udzielonej bonifikacie nie przechodzi na spadkobiercę pierwotnego nabywcy, nawet jeśli ten spadkobierca zbył lokal przed upływem okresu przewidzianego w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

(Uchwała SN z 17.12.2010 r., sygn. akt III CZP 102/10, www.sn.pl)

Czytaj dalej: Prawo spadkowe po nowemu

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11103|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10678|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl