• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Nowe zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zmiany Warunków technicznych w latach 2003-2008

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowane w DzU nr 75, poz. 690, podlegało stosunkowo nielicznym zmianom (np. w porównaniu do 10-krotnie częstszych zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), wprowadzanymi kolejnymi rozporządzeniami ministra infrastruktury, ogłaszanymi kolejno w Dziennikach Ustaw:

1) z 2003 r. nr 33, poz. 270,

2) z 2004 r. nr 109, poz. 1156,

3) z 2008 r. nr 201, poz. 1238 z popr. w nr. 228, poz. 1514,

4) z 2009 r. nr 56, poz. 461.

Pierwsza zmiana rozporządzenia MI (w 2003 r.) miała wyłącznie charakter porządkowy i dotyczyła jedynie warunków wejścia w życie przepisów rozporządzenia bazowego. Natomiast motywacją drugiej zmiany rozporządzenia (w 2004 r.) było opublikowanie nowej ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwalenie w tym samym dniu zmiany ustawy - Prawo budowlane.

Zakres tych ustawowych zmian nie uzasadniał jednak dokonanych równocześnie w rozporządzeniu MI licznych zbędnych zmian wtórnych, także czysto stylistycznych, których mankamenty stały się powodem rychłego podjęcia prac nad rewizją i poprawieniem nietrafnych regulacji.

Prace te przedłużyły się jednak i skomplikowały wskutek powstania konieczności pilnego zmodyfikowania lub dodania nowych przepisów rozporządzenia w celu ich przystosowania do wymagań wynikających z dyrektyw UE, co zostało spełnione dopiero przez wprowadzenie zmiany rozporządzenia dokonanej w 2008 roku.

Zmiany Warunków technicznych, wprowadzone w 2008 roku, poza drobnymi korektami przepisów ogólnych (§ 2) dotyczących wyposażenia technicznego budynków (§§ 133, 150, 151, 155, 154, 180a), polegały na całkowicie nowej redakcji przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków (§§ 321, 328 i 329) oraz związanej z nimi treści całego załącznika nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii". Zaktualizowany został również w całości załącznik nr 1 „Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu".

Zmiany przepisów Warunków technicznych, dotyczące ochrony cieplnej budynków, były spowodowane wprowadzeniem w 2008 roku do ustawy - Prawo budowlane nowych wymagań, wynikających z dyrektywy UE w sprawie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku, związanych ze zaktualizowanymi wymaganiami w zakresie ograniczenia zużycia energii cieplnej do ich utrzymania.

Zmiana Warunków technicznych wprowadzana w 2009 roku

Zmiany dokonane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, weszły w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r., a po upływie zaledwie 3 miesięcy od ich wprowadzenia zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461), które wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2009 r., z wyjątkiem zmiany przepisu § 179 Warunków technicznych, określonej w § 3 pkt 33 rozporządzenia zmieniającego, który wszedł w życie z dniem jego ogłoszenia.

Tym razem zmiany Warunków technicznych mają bardzo szeroki zakres tematyczny i obejmują nie tylko zamierzony dużo wcześniej zamiar skorygowania niektórych, nietrafnych zmian z 2004 roku oraz dokonania ściślejszego zapisu innych regulacji mających przyczynić się do ułatwienia procesów inwestycyjnych przez urealnienie wymagań technicznych i użytkowych, ale również w celu uwzględnienia dokonanego realnie w ostatnim dziesięcioleciu postępu technicznego w budownictwie, w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego budynków oraz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Zmiany te, wprawdzie w ograniczonym zakresie, dotyczą również niektórych przepisów i treści załączników dopiero co zmienionych w listopadzie 2008 roku. Zakres tych zmian wprowadzonych rozporządzeniem MI z dnia 12 marca 2009 r. ilustruje tablica, która powinna posłużyć nie tylko do ogólnej orientacji, ale również do praktycznego wykorzystania w procesie stosowania nowych regulacji.

Zakres zmian Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

Działy rozporządzenia MI (w nawiasie podano paragrafy w dziale)

Zmiany wprowadzone w paragrafach rozporządzenia MI i załącznikach

I. Przepisy ogólne (§ 1-9) § 3, 6, 9
II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej (§ 10-43) § 12, 19
III. Budynki i pomieszczenia (§ 44-112) § 54, 56, 68, 85, 96, 97, 108, 111
IV. Wyposażenie techniczne budynków (§ 113-202) § 113, 120, 122, 124, 125, 133, 135, 136, 140, 153, 154,156, 158, 163, 164, 166, 174, 175, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 192, 196, 198
V. Bezpieczeństwo konstrukcji (§ 203 i 204) Bez zmian
VI. Bezpieczeństwo pożarowe (§ 207-290) § 207, 208, 208a, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 246, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 287, 288
VII. Bezpieczeństwo użytkowania (§ 291-308) § 293, 298, 302
VIII. Higiena i zdrowie (§ 309-322) Bez zmian
IX. Ochrona przed hałasem i drganiami (§ 323-327) § 323, 324, 325, 326, co oznacza, że nie uległ zmianie tylko § 327
X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (§ 328 i 329) Bez zmian
XI. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 330 i 331) Bez zmian
Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Wprowadzono zmiany w stosunku do stanu poprzedniego w pozycjach lp. 1, 2, 3, 41, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 70 oraz usunięto lp. 6 i 9
Załącznik nr 2. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny Wprowadzono całkowicie nowy załącznik, nadając mu nr 2
Załącznik nr 3. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Pozostawiono bez zmiany dotychczasową treść załącznika nr 2, ale nadano mu obecnie nr 3

Tablica pokazuje, że zmianie w rozporządzeniu ulegają obecnie, w różnym zakresie, łącznie 84 paragrafy na ogólną liczbę 321, nie licząc załączników. Łatwo zauważyć, że największy liczbowo zakres zmian paragrafów został wprowadzony w dwóch działach:

IV. Wyposażenie techniczne budynków,

VI. Bezpieczeństwo pożarowe.

Potwierdza to, że główną przyczyną dokonywanych zmian był wpływ postępu technicznego w budownictwie, jak również rozwój wiedzy o warunkach użytkowania i utrzymania budynków, wymagających uwzględnienia efektów tego postępu, w koniecznym zakresie, również w obowiązujących Warunkach technicznych, w celu obiektywnie uzasadnionego podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i utrzymania budynków, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nie umniejsza to znaczenia niektórych innych zmian mających na celu uściślenie lub urealnienie przepisu, jak np. § 12, określającego minimalne odległości budynków od granic działki, a którego zmiana była podyktowana chęcią zmniejszenia trudności inwestorów w zagospodarowaniu i zabudowie działek budowlanych o ograniczonych wymiarach lub niekorzystnych kształtach, bez przeprowadzenia normalnej procedury scalania i nowego podziału nieruchomości na podstawie obowiązującego planu miejscowego.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18979|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12188|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11553|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl