CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Remonty dachów budynków biurowych

Remonty dachów budynków biurowych
Remonty dachów budynków biurowych

Konserwacja dachu – np. usuwanie drobnych przecieków – nie wymaga żadnych formalności, ale jego remont podlega już kontroli urzędów.

Pod pojęciem remontu należy rozumieć odtworzenie stanu pierwotnego, także przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż te, których użyto w stanie pierwotnym.

Remont dachu wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na prawach powiatu), co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót i należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, ale i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Weber

Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego poszycia dachowego? Czytaj na stronie WWW >>

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (na przykład chodzi o przebudowę dachu) albo budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Pozwolenie na budowę

Urząd może też zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu lub robót objętych zgłoszeniem może naruszać ustalenia planu miejscowego lub może spowodować:

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie potrzebne, jeśli remont będzie prowadzony w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków (lub w jego otoczeniu) wymaga zawsze uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Najczęściej popełniane błędy na dachu:

Jednym z wielu błędów jest m.in. nieprawidłowe wykonanie koszy dachowych/odwodnień liniowych/obróbek blacharskich.

Każdy dekarz wie, że są to newralgiczne miejsca w dachu, wymagające szczególnej staranności w wykonaniu, w przeciwnym wypadku dach będzie przeciekał.

Nie wolno dziurawić blachy koszowej/obróbkowej, a ponadto niezbędne jest prawidłowe ukształtowanie połączeń/dylatacji, ponieważ woda opadowa w bardzo łatwy sposób przedostanie się pod pokrycie dachowe.

Na dachu panuje żelazna zasada – każdą obróbkę wykonuje się „z wodą", czyli zgodnie ze spadkiem.

Innym błędem popełnionym na dużej części obiektów jest brak wentylacji pokrycia dachowego i/lub poprawnej paroizolacji, co prowadzi do kondensowania się pary wodnej w warstwie izolacyjnej/nośnej i w konsekwencji do stopniowego zaniku funkcji ocieplających oraz degradacji wszystkich warstw włącznie z konstrukcją.

Wszelkie prace przy takim budynku powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora, a prace konserwatorskie i restauratorskie tylko przez osoby mające stosowne kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków.

Naprawa czy wymiana?

Dach to szczególnie wyeksponowany, wystawiony na wszelkie możliwe zagrożenia, element budynku, który szybko się starzeje.

Dlatego każdy właściciel/zarządca nieruchomości stanie kiedyś przed dylematem: czy w ramach remontu dachu tylko naprawić pokrycie dachowe, czy wymienić je w całości?

Wygląd poszycia dachowego nie zawsze odzwierciedla jego faktyczny stan – tylko doświadczony specjalista potrafi dokonać trafnej i rzetelnej oceny. Nieszczelny dach nie zawsze oznacza potrzebę jego wymiany na nowy. Tańszą formą usuwania przecieków dachu jest jego konserwacja lub renowacja.

Zakres prac remontowych

W zależności od zastosowanego wariantu pokrycia dachowego zakres niezbędnych prac konserwatorskich/remontowych będzie inny.

W przypadku pokrycia z papy asfaltowej układanej na warstwie izolacji termicznej, mechanicznie mocowanej do warstwy konstrukcyjnej stropodachu, niezbędna konserwacja przeprowadzana z częstotliwością co kilka lat ograniczy się do przesmarowania powierzchni odpowiednio dobranym preparatem na bazie bitumów o maksymalnej trwałości (często z dodatkiem pyłu aluminiowego) i/lub położenia dodatkowych warstw pokrycia.

Jest to rozwiązanie odraczające konieczność wymiany pokrycia z pap na kilkanaście lat. Po tym okresie niezbędna jest pełna wymiana – najczęściej wraz ze zużytymi obróbkami blacharskimi i elementami odwodnienia (rynny, rury spustowe itp.). Podobnym rozwiązaniem są pokrycia z pap w systemie dkd (pokrycia wentylowane).

Rzadsza częstotliwość wymiany tego pokrycia dachowego wynika z mniejszego niszczenia połączenia pap z podłożem. Dla obu rozwiązań istnieje dobry dostęp do konserwowanych/ wymienianych elementów pokrycia/ odwodnienia, co skutkuje stosunkowo krótkim okresem remontu, z możliwością realizacji nawet w trudniejszych warunkach atmosferycznych.

Remont dachów zielonych

Odrębnym zagadnieniem jest remont dachów „zielonych” zarówno o tradycyjnym, jak i odwróconym układzie warstw. Najdrobniejsze nieprawidłowości w wykonaniu izolacji przeciwwodnych i/lub obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia skutkują bardzo poważnymi kosztami. Wynika to z „ukrytego” charakteru konstrukcji pokrycia, a co za tym idzie – znacznych trudności w umiejscowieniu przecieku.

Pomimo istniejących metod lokalizacji, najczęściej są one zawodne i konieczny jest pełny remont. Jest on nie tylko bardzo kosztowny, ale również długotrwały, co może podwyższać koszty przy konieczności wyłączenia z eksploatacji nie tylko powierzchni dachu, ale czasem także pomieszczeń ostatniej kondygnacji. Wykonywanie prac budowlanych z nieodpowiednich warunkach atmosferycznych zawsze będzie skutkować skróceniem żywotności pokrycia.

Koszty wykonania i remontów dachów „zielonych” pomimo znaczącej obniżki w stosunku do lat dziewięćdziesiątych nadal pozostają znacząco wyższe w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.

Doświadczenia krajów rozwiniętych Europy Zachodniej pozwalają mieć nadzieję na zadziałanie mechanizmów rynkowych w przyszłości – przy zwiększonej realizacji budynków z dachami „zielonymi” zwiększy się ilość i jakość wyspecjalizowanych firm wykonawczych, które podobnie jak w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii zaoferują tanie, bezpieczne, szybkie i co najważniejsze – skuteczne rozwiązania.

W powyższych krajach koszt wykonania ekstensywnego dachu „zielonego” spadł do około 20 euro za m2, co było możliwe dzięki skróceniu pracochłonności do 1 roboczogodziny.

Więcej na temat izolacji dachów >

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17114|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10249|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl