CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Granice prywatności

Granice prywatności
Granice prywatności
sxc.hu

Często zapominamy o tym, że na wspólnocie mieszkaniowej ciążą obowiązki wskazane w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej może być sprawowany nie tylko przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, ale mogą to robić także właściciele wybrani jako zarząd wspólnoty.

Jednym z ważnych i często pomijanych zadań zarządu wspólnoty jest administrowanie danymi osobowymi czy też zapisami z monitoringu w imieniu wspólnoty.

Regulacje związane z ochroną danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej, przed ich udostępnieniem osobom trzecim, zawarte są w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podmiotem zobowiązanym zarówno do gromadzenia danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej, jak i przetwarzania ich danych jest administrator. Administratorem we wspólnocie mieszkaniowej jest zarząd lub zarządca nieruchomości. Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych swoich członków – czyli właścicieli posiadających swój udział w częściach wspólnych. Wspólnota nie jest jednak zobowiązana do zgłoszenia wszystkich danych członków do rejestru Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zarząd ma prawo przetwarzania

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych zarówno zarząd, jak i zarządca nieruchomości zobowiązani są regularnie dokonywać aktualizacji spisu właścicieli lokali. Spis dotyczy także udziałów w nieruchomości wspólnej, które przypadają poszczególnym właścicielom wspólnoty. Oznacza to, że członkowie wspólnoty nie muszą wyrażać zgody na udostępnienie swoich danych.

Zarząd wspólnoty (lub zarządca – jako osoba której przetwarzanie danych osobowych powierzono) musi spełniać wymagania zabezpieczenia danych osobowych (zgodnie z art. 36 ustawy). Szczegółowe zasady wskazane są także w rozporządzeniu MSWiA z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera także przepisy karne, zgodnie z którymi nawet nieumyślne naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności do roku albo karze ograniczenia wolności.

Zasada adekwatności

Głównym problemem jaki pojawia się w rozmowach z właścicielami jest fakt, że wielu zarządców umieszcza na tablicy informacyjnej listę mieszkańców, niekiedy wraz z informacją o zaległościach w opłatach. GIODO wyraźnie podkreśla, że taka praktyka jest nieprawidłowa – przetwarzanie danych osobowych (w tym także ich upublicznianie) wymaga specjalnego, upoważniającego przepisu prawa. W tym konkretnym przypadku podstawę przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej przez zarząd wspólnoty stanowią przepisy Ustawy o własności lokali oraz Kodeks cywilny. Wielu zarządców myśląc, że omija powyższe przepisy udostępniało dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej poprzez wywieszanie numerów mieszkań wraz z przypisaną do nich kwotą zaległości. Żaden z ww. przepisów nie zezwala na podawanie takich informacji do ogólnej wiadomości. Nie zmienia to jednak faktu, że współwłaściciele – którym przysługuje prawo kontroli działalności zarządu – mają możliwość wglądu w całość dokumentacji, związanej z zarządem nieruchomością wspólną, w tym także do informacji o zadłużeniu poszczególnych osób.

Pojawia się szereg kolejnych pytań, czy mamy prawo umieszczać dane na liście do głosowania pod uchwałą. Coraz więcej wspólnot, by uniknąć problemowych sytuacji, wprowadziło karty do głosowania na zebraniu.

Kolejnym z problemów, dotyczących bezpieczeństwa danych, jest przekazywanie zarządcy aktu notarialnego przy zakupie mieszkania. GIODO na stronie www.giodo.gov.pl odniósł się także do problemu gromadzenia przez wspólnotę aktów notarialnych. Co do zasady, wspólnota może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali. Jest to najwłaściwsze potwierdzenie przy prośbie o zmianę właściciela. Jednakże nie oznacza to, że istnieje obowiązek okazywania, a więc tym bardziej udostępniania kserokopii aktów notarialnych. WSA w wyroku z 01.12.2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005) orzekł, że takie przechowywanie aktów notarialnych, w których zawarte są dane osobowe, mogłoby naruszać zasadę adekwatności przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że dane osobowe można przetwarzać tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu. W takim razie, jak w przypadku zadłużenia, nie mając danych właściciela, wystąpić do sądu o spłatę?

Ponadto to właśnie do zarządcy przychodzi policja czy komornik z pytaniem o konkretne mieszkanie, firmę czy właściciela. Nie mając aktualnych danych, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Oczywiście, każdy może powiedzieć, że możemy sprawdzać regularnie księgę wieczystą budynku, by śledzić wszelkie zmiany – ale tu mamy przecież tylko nazwisko, pesel i imiona rodziców… Czy to wystarczające dane, by skutecznie poinformować właściciela o płatnościach czy zebraniu? Właściciele – na szczęście dla zarządców – zwykle jednak decydują się na przekazywanie aktów notarialnych.

Zapis z monitoringu dla policji

Nowe budynki, większe wspólnoty, w których skład wchodzi kilka budynków właściwie już jako standard posiadają monitoring: system kamer spięty w jednym wyposażonym w rejestratory i monitory centrum. Centrum monitoringu powinno być obsługiwane jedynie przez osoby do tego uprawnione.

Zapis z monitoringu pozwala zagwarantować nam bezpieczeństwo, ale największym problemem jest pytanie, kto z zapisów może korzystać i do czego one mogą nam służyć. Otóż służyć mogą do wyjaśniania wszelkich niejasności, ale udostępnione przez zarządcę mogą być jedynie policji. Jeśli np. zgłasza się jeden z mieszkańców z informacją, że jego najemca wywiózł z jego mieszkania np. meble to pamiętajmy, że nie mamy podstaw do udostepnienia zapisów z kamer właścicielowi, mimo że co miesiąc wnosi on opłaty także z tytułu obsługi i konserwacji systemu. Z uwagi na to, że zapisany na rejestratorach obraz dostępny jest zwykle kilka do kilkunastu dni, możemy zgrać fragmenty, o które prosi nas właściciel, jednak udostępnić je możemy jedynie na prośbę policji. Inaczej jest z kontrolą dostępu. Każdy właściciel ma przypisaną kartę kontroli dostępu, która z reguły jest zaprogramowana tak, by umożliwiała dostęp jedynie do miejsc uzgodnionych z właścicielami (odpowiedni śmietnik i garaż, a nie wszystkie). Kupując dodatkową kartę kontroli dostępu, mamy prawo sprawdzić np., o której godzinie weszła i wyszła pani, która sprząta nasze mieszkanie.

Pamiętajmy, że z zapisów z kamer czy wydruków kontroli dostępu, zarządca ma prawo korzystać, ale służyć mają one zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych właścicieli i nie powinny być traktowane jako pomoc w szpiegowaniu osób, które zostawiają śmieci w garażach.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy odpowiednio dbasz o bezpieczeństwo mieszkańców?

Stacja do dezynkecjiPrzepisy prawne regulują odpowiedzialność prawną Administratorów, Zarządców i Użytkowników systemów detekcji gazów oraz wskazują częstotliwość wykonywania przeglądów...Sprawdź dostępne rozwiązania:
794 505 555 »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19386|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16517|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11825|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl