• Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

13.11.2019
Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu

20.11.2019
Aby Polska w 2030 r. osiągnęła poziom średniej unijnej ws. dostępności mieszkań, musi powstać prawie 1 mln lokali ponad to, co buduje rynek – ocenił szef PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Wskazał, że jest to koszt ok. 300 mld zł, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Administrator z certyfikatem (wywiad z Aleksandrą Kurzyk)

Jak minął rok 2011?
Irena Scholl  |  Administrator 1/2012  |  02.02.2012
pfozian
pfozian

 Jak co roku redakcja „Administratora" zwróciła się do prezydentów federacji zrzeszających zarządców nieruchomości, a także pośredników w obrocie nieruchomościami, bo coraz częściej „nieruchomościowcy" wykonują oba te zawody, aby powiedzieli o pracy swoich organizacji. Jakie problemy skupiały ich uwagę i czemu poświęcili najwięcej czasu – pyta Irena Scholl.

Rozmowa z Aleksandrą Kurzyk, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości:

IS Pani prezydent jest najbardziej doświadczoną organizatorką wspólnych działań, mających na celu doskonalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami. Proszę przypomnieć kiedy i od czego się zaczęło? Chyba jeszcze przed powstaniem Federacji w dzisiejszym kształcie?

AK U podstaw Federacji leżały oczekiwania właścicieli nieruchomości gminnych i prywatnych i firm zarządzających zaniedbanymi budynkami w miastach. Stąd przed 20-laty powstała Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami.

Jak przyjęła Pani pojawianie się nowych federacji?

Bardzo nas cieszy rozwój ruchu zawodowego. Nowe Federacje to objaw bardzo pozytywny. Wszystkim nam chodzi o wspólny cel „utrzymanie nieruchomości w jak najlepszym stanie technicznym i mądre inwestowanie w nieruchomości dla dobra ich właścicieli i mieszkańców”. Rynek nieruchomości jest tak ogromny, że dla wszystkich wystarczy miejsca.

Przejdźmy teraz do roku 2011.

To, co się wydarzyło w jego końcówce, czyli pomysł, by zawód zarządcy nieruchomości zmienił swój charakter, znów skłania do wspomnień.

Przypomnieć warto okres sprzed kilkunastu lat, kiedy pojawił się zawód licencjonowanego zarządcy nieruchomości i w nowej Ustawie o gospodarce nieruchomościami zapisano m.in. obowiązek posiadania wyższego wykształcenia, odbycia specjalistycznych szkoleń lub studiów podyplomowych oraz zdania egzaminu państwowego, z czego zwolnieni byli tylko ci, którzy posiadali co najmniej 5-letnią praktykę w administrowaniu nieruchomością.

Trzeba było też permanentnie dokształcać się, aby stale podnosić swoje kwalifikacje, znać zmieniające się wciąż prawo, a także nowe techniki i metody zarządzania. Nie wszyscy zarządcy, jak również osoby szykujące się do wykonywania tego zawodu, byli tym zachwyceni. Jednak szybko zorientowali się, że efekt wart był wysiłku. Zyskali prestiż, zapotrzebowanie na usługi zarządcy z licencją rosło z roku na rok. Teraz, gdy chce się ten dorobek przekreślić, nie ma zarządcy ani właściciela nieruchomości, który spokojnie by się temu przyglądał. Liczymy na mądrość naszych parlamentarzystów i naszego Ministerstwa bo na pewno są konieczne zmiany.

Teraz pora wrócić do pytania: jak minął rok 2011?

Przede wszystkim zajmowaliśmy się staraniami o wprowadzenie europejskich standardów zawodowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

Odbyliśmy wiele spotkań z resortami: polityki społecznej, edukacji, infrastruktury, aby m. in. zorientować się, jak to wygląda w Unii Europejskiej, jakie tam są stawiane wymagania zawodowe. Wszystko wskazywało na to, że konieczne jest ustalenie szczebli poszczególnych kompetencji w procesie gospodarowania nieruchomościami.

Również trzeba było określić pozostałe zawody, niezbędne w gospodarce nieruchomościami, ustalić kompetencje poszczególnych „szczebli” całej „drabinki”, od gospodarza domu poczynając, poprzez administratora i zarządcę nieruchomości oraz zarządcę–doradcę.

Uznaliśmy, że potrzebnych jest 5 poziomów kompetencji, podczas gdy w Krajowym Rejestrze Zawodów zapisane są 3, a w normach europejskich 12. U nas są to gospodarz domu, administrator, którym – zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami – może być każdy, kto posiada średnie wykształcenie, jeśli działa pod kierunkiem licencjonowanego zarządcy.

Natomiast my proponujemy, aby pojawił się jeszcze drugi szczebel administratora, mianowicie administrator certyfikowany oraz zawód doradcy–zarządcy.

Z naszych doświadczeń wynika bowiem, że zarządca nieruchomości dla sprawnego działania w dużych firmach zarządzających np. wspólnotami mieszkaniowymi, czy spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca całymi osiedlami (np. gdańskie „Przymorze” liczy 15 tys. lokali) zatrudniać musi niekiedy kilkunastu administratorów, którzy powinni mieć wysokie kwalifikacje, aby w sposób odpowiedzialny wspomóc zarządcę w wielu czynnościach. Ich zadaniem jest nie tylko czuwanie nad porządkiem wewnątrz i na zewnątrz budynków, ale i nad tym, czy woda jest odpowiednio dostarczana, czy wodomierze są w porządku, czy okna na klatce schodowej są szczelne, a także badanie stanu technicznego lokali, bo to wszystko ma m.in. wpływ na wysokość rachunków opłaconych z kieszeni mieszkańców.

W przypadku dużej nieruchomości nie będzie przecież robił tego sam zarządca, choć to on odpowiada za utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Powinien więc mieć do dyspozycji odpowiednio przygotowany personel, ze sprawdzonym poziomem wiedzy. Administrator może ją zdobywać na stanowisku pracy, ale powinno to zostać potwierdzone egzaminem kompetencyjnym. Poza tym większość ludzi poważnie traktuje swoją pracę i czuje potrzebę awansu zawodowego. Przez cały rok zbierane były opinie na ten temat. Pytaliśmy też, jak powinny wyglądać relacje między zarządcami a administratorami. Z naszych badań wynika, że zarządcom bardzo zależy na posiadaniu współpracowników na wysokim poziomie, mających odpowiednią rangę, gdyż to oni mają najczęściej bezpośredni kontakt z mieszkańcami, to oni przede wszystkim kształtują opinię o jakości gospodarki nieruchomością, a ta gospodarka – z różnych powodów – jest coraz bardziej skomplikowana. Z tego też powodu zarządcom potrzebna jest fachowa pomoc.

Jak licznej grupie administratorów zależy na posiadaniu certyfikatu? Bo przecież to oni sami będą podejmowali decyzję w tej sprawie.

Mimo, że propozycja została spopularyzowana stosunkowo niedawno, w zeszłym roku pojawiło się w stowarzyszeniach już stu pionierów, czyli „zwykłych” administratorów, którzy przygotowali się do uzyskania certyfikatu na własny koszt.

Kiedy nastąpi uroczysty, zapewne, moment ich wręczenia?

Mamy nadzieję, że w czasie uroczystych obchodów 20-lecia naszej Izby.

Dlaczego „mamy nadzieję”? To nie jest to jeszcze pewne?

Co nowego w orzecznictwie?
Kserokopia nie jest dokumentem | Administracja wspólnoty mieszkaniowej nie jest organem administracji publicznej

Wystąpiliśmy do Polskiego Centrum Akredytacji o możliwość prowadzenia egzaminów kompetencyjnych i wydawania certyfikatów. Obecnie trwają końcowe prace związane z uzyskaniem przez naszego członka – Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami – uprawnień firmy akredytowanej do tego celu. W ten sposób stopniowo powstaje kompletny system uprawnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

Jak pamiętam, PFOZA i WN zawsze pomagała firmom parającym się zarządem nieruchomościami zdobywać międzynarodowe znaki jakości.

Efekt był widoczny. W ciągu 9 lat 400 firm rozpoczęło pracę w systemie grupowego zarządzania jakością według norm ENISO 2001–2008. Niestety, nie wszystkie wytrwały w tym systemie, którego stosowanie kontroluje Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami. Ta kontrola odbywa się w ramach certyfikacji uzyskanej przez OIGN od firmy TUV-NORD Polska. W rezultacie pozostało tylko 100 firm, mających prawo posługiwania się znakiem ENSIO 2001–2008.

Tak więc pracujemy nad doskonaleniem metod działania firm, które pozwolą utrzymywać się firmom w systemie grupowego sterowania jakością. Ważną przyczyną utraty tytułów potwierdzających jakość zarządzania, są koszty. Trzeba ponosić opłaty związane ze szkoleniem, z audytem, z prowadzeniem dokumentacji.

Natomiast namacalną korzyścią jest możliwość korzystania z poradnictwa prowadzonego przez OIGN. Wszystkie skargi, reklamacje wnoszone przez klientów są analizowane. Spośród 600 wniesionych w ubiegłym roku tylko 2 okazały się zasadne. To dowodzi, że jakość usług świadczonych przez firmy zarządzające nieruchomościami jest na coraz lepszym poziomie, natomiast skargi kierowane bywają nie na tych, którzy zawinili. Jeśli wspólnota nie wyasygnowała np. środków na remonty, nie jest winą zarządcy, że dach cieknie.

Czytaj dalej: A co z poradnictwem zawodowym, prowadzonym przez Federację?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

niższa cena gazu urządzenia grzewcze
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17699|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11048|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10628|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl