CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Koszty ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych

dr inż. Ryszard Śnieżyk  |  Administrator 6/2010  |  10.06.2010  |  3
Rys. sxc.hu

Artykuł powstał na podstawie badań, których celem było oszacowanie rzeczywistego zużycia energii do ogrzewania mieszkań oraz porównanie opłat za centralne ogrzewanie w kilkunastu spółdzielniach mieszkaniowych we Wrocławiu.

Stwierdzono, że opłaty za energię cieplną były bardzo zróżnicowane, a w wielu wypadkach znacznie zawyżone. Jest to ważny sygnał, zwłaszcza że tak dzieje się także w wielu innych miastach.

 

Spółdzielnie mieszkaniowe każdego miesiąca pobierają zryczałtowane opłaty za centralne ogrzewanie, których wysokość zależy od powierzchni mieszkania. Przy czym opłaty te traktowane są jako zaliczki, a po sezonie grzewczym rozlicza się roczne koszty ogrzewania. Wówczas lokatorzy otrzymują zwrot nadpłaty lub też - jeżeli zaliczki nie pokryły kosztów - muszą dopłacić odpowiednią kwotę. Zgodnie z Prawem energetycznym [1] każda spółdzielnia mieszkaniowa powinna mieć regulamin rozliczania opłat za centralne ogrzewanie (Czytaj więcej na ten temat).

Opłaty za centralne ogrzewanie we Wrocławiu

W ramach badań porównano opłaty za centralne ogrzewanie w kilkunastu spółdzielniach mieszkaniowych we Wrocławiu w sezonie grzewczym 2008/2009. Okazało się, że są one bardzo zróżnicowane. Sytuację taką trudno uzasadnić. Ponadto oszacowano zużycie energii i stwierdzono, że opłaty spółdzielni mieszkaniowych są stanowczo zawyżone (nawet o ponad 110%).

Najwyższą opłatę pobiera Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast" (2,92 zł/m2 mies.), a najniższą - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka" (1,50 zł/m2 mies.). Średnia opłata za centralne ogrzewanie w porównywanych spółdzielniach wynosi 2,287 zł/m2 miesięcznie.

Niemal wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe zaopatruje w energię cieplną Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA, którego większościowym właścicielem jest EdF [3]. Tylko SM im. B. Krzywoustego korzysta z ciepłowni gazowej (ZC Term Hydral) [4].

Tabela 1. Opłaty za c.o. w spółdzielniach mieszkaniowych we Wrocławiu [2]

SM

c.o. [zł/m2 mies.]

Wytwórca

Dystrybutor

Cichy Kącik

2,53

Kogeneracja SA

Fortum

Energetyk

1,80

Kogeneracja SA

Fortum

Grądów

2,38

Kogeneracja SA

Fortum

Instal

2,52

Kogeneracja SA

Fortum

Kozanów

2,05

Kogeneracja SA

Fortum

Krzywoustego

2,68

Term Hydral Sp. z o.o.

Fortum

Metalowiec

2,45

Kogeneracja SA

Fortum

Nowy Dwór

2,45

Kogeneracja SA

Fortum

Piast

2,92

Kogeneracja S.A

Fortum

Polanka

1,50

Kogeneracja SA

Fortum

Południe

2,00

Kogeneracja SA

Fortum

Popowice

1,80

Kogeneracja SA

Fortum

Wojewodzianka

2,65

Kogeneracja SA

Fortum

średnia

2,287

 

 Oszacowanie zapotrzebowania na moc cieplną

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Obecnie stosuje się kilka metod szacowania mocy cieplnej i zużycia energii na ogrzewanie w sezonie grzewczym. Może to być procedura proponowana do wykonywania audytu energetycznego [5]. Podstawą wyznaczenia mocy cieplnej budynków mogą również być Polskie Normy [6, 7].

Nie można jednak do szacunków, które mają być podstawą działań gospodarczych, posługiwać się „urzędniczymi" metodami (chociaż opartymi na wiedzy inżynierskiej). Teoretyczne rozważania na temat liczby warstw w przegrodzie budowlanej i jej rzeczywistych właściwości może być przyczyną dużych błędów.

W badaniach do oszacowania zużycia energii przyjęto efektywną i wiarygodną metodę określania potrzeb cieplnych budynków na podstawie pomiarów wykonywanych za pomocą liczników ciepła [8]. Zaletą tej metody jest możliwość uchwycenia rzeczywistego charakteru procesów cieplnych. Straty i zyski ciepła oceniane są indywidualnie dla każdego budynku.

Do rozważań dotyczących oszacowania mocy cieplnej do centralnego ogrzewania przyjęto następujące założenia. Modelowe mieszkanie ma powierzchnię użytkową Fu = 60,80 m2.

Kubaturowy wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej, tzw. „dużej charakterystyki cieplnej", w budynkach po ociepleniu wynosi około qV = 10,0 W/m3. Wskaźnik ten został wyznaczony na podstawie zużycia energii cieplnej, mierzonej za pomocą liczników ciepła w węzłach ciepłowniczych w wielu budynkach, m.in. w Nowej Rudzie [9, 10].

Ponieważ kubaturę wyznacza się na podstawie zewnętrznych wymiarów budynku, a w powierzchni użytkowej nie uwzględnia się klatek schodowych, szachtów i pola przekroju ścian zewnętrznych i działowych [11], to tzw. „wysokość zastępcza kondygnacji" wynosi około hz = 4,2 m i nie ma wiele wspólnego z fizyczną wysokością kondygnacji, która wynosi h = 2,9-3,1 m. Modelowe mieszkanie ma moc cieplną do centralnego ogrzewania równą (w warunkach obliczeniowych) Qco = 2,55 kW.

Oszacowanie zużycia ciepła na centralne ogrzewanie

Podobnie jak przy szacowaniu mocy cieplnej do określenia zużycia energii cieplnej do ogrzewania posłużono się również własną metodą, opracowaną na podstawie badań, a nie Polską Normą [12].

Zużycie ciepła do centralnego ogrzewania Eco wyznacza się na podstawie obliczeniowej mocy cieplnej Qco (przy temperaturze zewnętrznej we Wrocławiu tzewnobl = -18°C) oraz średniej temperatury zewnętrznej w sezonie ogrzewczym (tzewnśr) i czasu trwania sezonu (τ).

 

Dla potrzeb badań ustalono średnią dobową temperaturę zewnętrzną w okresie od 1 października 2008 r. do 31 maja 2009 r., która wynosiła tzewnśr = 4,08°C. Temperatura poniżej tzewn < 12°C występowała τ = 4824 h, a najniższa dobowa temperatura zewnętrzna w badanym sezonie grzewczym wynosiła tzewnmin = -13,7°C.

Zużycie energii w sezonie grzewczym przy różnych średnich temperaturach zewnętrznych (tzewnśr = 3,00-6,50°C) wahało się w zakresie Eco = 16,3-20,6 GJ. W sezonie grzewczym 2008/2009 wynosiło Eco2008/9 = 18,6 GJ.

Dla uwypuklenia wpływu średniej temperatury zewnętrznej przyjęto, że czas trwania sezonu grzewczego równał się τso = 5000 h. Wynika to z obserwacji autora pracy systemów ciepłowniczych w wielu miastach Polski od roku 1979.

Taryfy dla ciepła

Wysokość opłat za centralne ogrzewanie obliczono na podstawie taryf dla ciepła obowiązujących wytwórców i dystrybutora energii. Ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe są odbiorcami końcowymi i powinny przekazywać wszelkie koszty lokatorom, uwzględniono podatek VAT, czyli ceny brutto [14].

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA jest producentem ciepła i energii elektrycznej z węgla. Ma dwie elektrociepłownie: EC Wrocław i EC Czechnica w Siechnicach.

Zakład Ciepłowniczy Term Hydral Sp. z o.o. [4] jest producentem ciepła dla dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu. Produkcja ciepła odbywa się za pomocą kotłów gazowych.

Fortum Heat and Power Sp. z o.o. jest dystrybutorem energii cieplnej na terenie całego Wrocławia, również w dzielnicy Psie Pole. Ciepło kupuje w ZEW Kogeneracja SA (Wrocław) i ZC Term Hydral (Psie Pole).

Taryfy dla ciepła Kogeneracji [15], ZC Term Hydral [16] i Fortum [17] podano w tabeli 2.

Tabela 2. Taryfy dla ciepła

Jednostkowe koszty centralnego ogrzewania 
» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Przyjmując zużycie ciepła w przykładowym mieszkaniu oraz cenę jednostkową wyznaczoną na podstawie obowiązujących taryf, oszacowano wysokość pobieranych miesięcznych zaliczek za ogrzewanie. Wyliczono też zużycie energii przy różnych temperaturach w sezonie grzewczym oraz na podstawie danych klimatycznych w sezonie 2008/2009.

Na podstawie analizy danych meteorologicznych z wielu miast w Polsce w ciągu ostatnich niemal 30 lat stwierdzono, że zużycie energii cieplnej może różnić się o 18-20%, a warunki klimatyczne, decydujące o zapotrzebowaniu ciepła do centralnego ogrzewania, wahają się w granicach ±10%.

Korzystając z taryf dla ciepła, wyliczono koszty ogrzewania modelowego mieszkania w ciągu roku. Podobne obliczenia wykonano dla odbiorców ciepła z Zakładu Ciepłowniczego Term Hydral, tj. dla dzielnicy Psie Pole. Średnia cena jednoczłonowa energii cieplnej produkowanej w EC (z węgla) i dystrybuowana przez Fortum wynosi około cjC = 53,44 zł/GJ (brutto), a w przypadku gazu cjgaz = 78,97 zł/GJ.

Komentarze

(3)
R7 | 24.01.2011, 08:14
Przeczytałem uważnie artykuł i niestety muszę stwierdzić, że jego wartość jest znikoma. W pierwszej części autor zajmuje się analizowaniem wysokości zaliczek, zamiast analizować rzeczywiste koszty ogrzewania. Kształtowanie wysokości zaliczek jest elementem polityki finansowej spółdzielni, a relacja pomiędzy wysokością zaliczki, a wysokością opłaty (po rozliczeniu sezonu może kształtować się pomiędzy 0 - 50 %), a zatem bez uwzględnienia tego pierwsza tabelki i wnioski z niej wypływające są bezwartościowe.

W drugiej części, zamiast porównać rzeczywiste zużycie ciepła na budynkach autor zajmuje się szacowaniem. Szacowanie jak oceniam, może być obarczone dość dużym błędem, w którym spokojnie zmieszczą się różnice wykazane w tabelce drugiej, czyli również psu na budę i wnioski z tej tabeli jakoby płynące. Pozdrawiam R7
alekw | 30.01.2011, 05:46
Powyższy art. nie wyjaśnia z czego wynikają tak duże rozbieżności w opłatach za CO dla konćowych odbiorców energii cieplnej, tj. np. dla członków SM. Różnice w oplatach za CO wynikają z zniezrozumienia przez Zarządców SM zapisów Prawa Energetycznego, a także żle skonstrułowanego przez Zarządy SM i organy decyzyne SM Regulaminów Indywidualnego rozliczania ciepła. Błąd tkwi w tym że Zarządcy SM winny rozliczać CO wg jednoczłonowej taryfy ciepła, tzn. tylko i wyłącznie na podstawie wskazań liczników zużycia ciepła lub wskazań podzielników ciepła zamontowanych na kaloryferach. W SM przyjął się zwyczaj, że zużyte ciepło w lokalach mieszkalnych rozliczane jest wg taryfy dwuczłonowej tj. wg wskazań podzielników zużycia ciepła i w przeliczeniu na metraż lokalu. Zarządcy SM rozliczając zużycie ciepła wybierają najgorszy wariant procentowy podziału kosztów ogólnych w budynku na koszty stałe i zmienne manipulując tymi kosztami, tzn. zwiększają np. procentowo koszty zmienne wynikające ze wskazań podzielników kosztów zmniejszając tym samym procentowo koszty stałe. Manipulowanie tym kosztami w zależności jak są rozlożone procentowo powodują wzrost rachunków za CO. System podzielnikowy rozliczania CO to najbardziej niekorzystna metoda rozliczania zużycia energii cieplnej, służaca przede wszyskim różnej maści spekulantom.
sklozgos | 11.01.2015, 12:06
niczego się nie dowiedizałem
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19458|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16590|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11864|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl