CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Koszty ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych

dr inż. Ryszard Śnieżyk  |  Administrator 6/2010  |  10.06.2010  |  3
Rys. sxc.hu

Artykuł powstał na podstawie badań, których celem było oszacowanie rzeczywistego zużycia energii do ogrzewania mieszkań oraz porównanie opłat za centralne ogrzewanie w kilkunastu spółdzielniach mieszkaniowych we Wrocławiu.

Stwierdzono, że opłaty za energię cieplną były bardzo zróżnicowane, a w wielu wypadkach znacznie zawyżone. Jest to ważny sygnał, zwłaszcza że tak dzieje się także w wielu innych miastach.

 

Spółdzielnie mieszkaniowe każdego miesiąca pobierają zryczałtowane opłaty za centralne ogrzewanie, których wysokość zależy od powierzchni mieszkania. Przy czym opłaty te traktowane są jako zaliczki, a po sezonie grzewczym rozlicza się roczne koszty ogrzewania. Wówczas lokatorzy otrzymują zwrot nadpłaty lub też - jeżeli zaliczki nie pokryły kosztów - muszą dopłacić odpowiednią kwotę. Zgodnie z Prawem energetycznym [1] każda spółdzielnia mieszkaniowa powinna mieć regulamin rozliczania opłat za centralne ogrzewanie (Czytaj więcej na ten temat).

Opłaty za centralne ogrzewanie we Wrocławiu

W ramach badań porównano opłaty za centralne ogrzewanie w kilkunastu spółdzielniach mieszkaniowych we Wrocławiu w sezonie grzewczym 2008/2009. Okazało się, że są one bardzo zróżnicowane. Sytuację taką trudno uzasadnić. Ponadto oszacowano zużycie energii i stwierdzono, że opłaty spółdzielni mieszkaniowych są stanowczo zawyżone (nawet o ponad 110%).

Najwyższą opłatę pobiera Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast" (2,92 zł/m2 mies.), a najniższą - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka" (1,50 zł/m2 mies.). Średnia opłata za centralne ogrzewanie w porównywanych spółdzielniach wynosi 2,287 zł/m2 miesięcznie.

Niemal wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe zaopatruje w energię cieplną Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA, którego większościowym właścicielem jest EdF [3]. Tylko SM im. B. Krzywoustego korzysta z ciepłowni gazowej (ZC Term Hydral) [4].

Tabela 1. Opłaty za c.o. w spółdzielniach mieszkaniowych we Wrocławiu [2]

SM

c.o. [zł/m2 mies.]

Wytwórca

Dystrybutor

Cichy Kącik

2,53

Kogeneracja SA

Fortum

Energetyk

1,80

Kogeneracja SA

Fortum

Grądów

2,38

Kogeneracja SA

Fortum

Instal

2,52

Kogeneracja SA

Fortum

Kozanów

2,05

Kogeneracja SA

Fortum

Krzywoustego

2,68

Term Hydral Sp. z o.o.

Fortum

Metalowiec

2,45

Kogeneracja SA

Fortum

Nowy Dwór

2,45

Kogeneracja SA

Fortum

Piast

2,92

Kogeneracja S.A

Fortum

Polanka

1,50

Kogeneracja SA

Fortum

Południe

2,00

Kogeneracja SA

Fortum

Popowice

1,80

Kogeneracja SA

Fortum

Wojewodzianka

2,65

Kogeneracja SA

Fortum

średnia

2,287

 

 Oszacowanie zapotrzebowania na moc cieplną

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Obecnie stosuje się kilka metod szacowania mocy cieplnej i zużycia energii na ogrzewanie w sezonie grzewczym. Może to być procedura proponowana do wykonywania audytu energetycznego [5]. Podstawą wyznaczenia mocy cieplnej budynków mogą również być Polskie Normy [6, 7].

Nie można jednak do szacunków, które mają być podstawą działań gospodarczych, posługiwać się „urzędniczymi" metodami (chociaż opartymi na wiedzy inżynierskiej). Teoretyczne rozważania na temat liczby warstw w przegrodzie budowlanej i jej rzeczywistych właściwości może być przyczyną dużych błędów.

W badaniach do oszacowania zużycia energii przyjęto efektywną i wiarygodną metodę określania potrzeb cieplnych budynków na podstawie pomiarów wykonywanych za pomocą liczników ciepła [8]. Zaletą tej metody jest możliwość uchwycenia rzeczywistego charakteru procesów cieplnych. Straty i zyski ciepła oceniane są indywidualnie dla każdego budynku.

Do rozważań dotyczących oszacowania mocy cieplnej do centralnego ogrzewania przyjęto następujące założenia. Modelowe mieszkanie ma powierzchnię użytkową Fu = 60,80 m2.

Kubaturowy wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej, tzw. „dużej charakterystyki cieplnej", w budynkach po ociepleniu wynosi około qV = 10,0 W/m3. Wskaźnik ten został wyznaczony na podstawie zużycia energii cieplnej, mierzonej za pomocą liczników ciepła w węzłach ciepłowniczych w wielu budynkach, m.in. w Nowej Rudzie [9, 10].

Ponieważ kubaturę wyznacza się na podstawie zewnętrznych wymiarów budynku, a w powierzchni użytkowej nie uwzględnia się klatek schodowych, szachtów i pola przekroju ścian zewnętrznych i działowych [11], to tzw. „wysokość zastępcza kondygnacji" wynosi około hz = 4,2 m i nie ma wiele wspólnego z fizyczną wysokością kondygnacji, która wynosi h = 2,9-3,1 m. Modelowe mieszkanie ma moc cieplną do centralnego ogrzewania równą (w warunkach obliczeniowych) Qco = 2,55 kW.

Oszacowanie zużycia ciepła na centralne ogrzewanie

Podobnie jak przy szacowaniu mocy cieplnej do określenia zużycia energii cieplnej do ogrzewania posłużono się również własną metodą, opracowaną na podstawie badań, a nie Polską Normą [12].

Zużycie ciepła do centralnego ogrzewania Eco wyznacza się na podstawie obliczeniowej mocy cieplnej Qco (przy temperaturze zewnętrznej we Wrocławiu tzewnobl = -18°C) oraz średniej temperatury zewnętrznej w sezonie ogrzewczym (tzewnśr) i czasu trwania sezonu (τ).

 

Dla potrzeb badań ustalono średnią dobową temperaturę zewnętrzną w okresie od 1 października 2008 r. do 31 maja 2009 r., która wynosiła tzewnśr = 4,08°C. Temperatura poniżej tzewn < 12°C występowała τ = 4824 h, a najniższa dobowa temperatura zewnętrzna w badanym sezonie grzewczym wynosiła tzewnmin = -13,7°C.

Zużycie energii w sezonie grzewczym przy różnych średnich temperaturach zewnętrznych (tzewnśr = 3,00-6,50°C) wahało się w zakresie Eco = 16,3-20,6 GJ. W sezonie grzewczym 2008/2009 wynosiło Eco2008/9 = 18,6 GJ.

Dla uwypuklenia wpływu średniej temperatury zewnętrznej przyjęto, że czas trwania sezonu grzewczego równał się τso = 5000 h. Wynika to z obserwacji autora pracy systemów ciepłowniczych w wielu miastach Polski od roku 1979.

Taryfy dla ciepła

Wysokość opłat za centralne ogrzewanie obliczono na podstawie taryf dla ciepła obowiązujących wytwórców i dystrybutora energii. Ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe są odbiorcami końcowymi i powinny przekazywać wszelkie koszty lokatorom, uwzględniono podatek VAT, czyli ceny brutto [14].

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA jest producentem ciepła i energii elektrycznej z węgla. Ma dwie elektrociepłownie: EC Wrocław i EC Czechnica w Siechnicach.

Zakład Ciepłowniczy Term Hydral Sp. z o.o. [4] jest producentem ciepła dla dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu. Produkcja ciepła odbywa się za pomocą kotłów gazowych.

Fortum Heat and Power Sp. z o.o. jest dystrybutorem energii cieplnej na terenie całego Wrocławia, również w dzielnicy Psie Pole. Ciepło kupuje w ZEW Kogeneracja SA (Wrocław) i ZC Term Hydral (Psie Pole).

Taryfy dla ciepła Kogeneracji [15], ZC Term Hydral [16] i Fortum [17] podano w tabeli 2.

Tabela 2. Taryfy dla ciepła

Jednostkowe koszty centralnego ogrzewania 
» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Przyjmując zużycie ciepła w przykładowym mieszkaniu oraz cenę jednostkową wyznaczoną na podstawie obowiązujących taryf, oszacowano wysokość pobieranych miesięcznych zaliczek za ogrzewanie. Wyliczono też zużycie energii przy różnych temperaturach w sezonie grzewczym oraz na podstawie danych klimatycznych w sezonie 2008/2009.

Na podstawie analizy danych meteorologicznych z wielu miast w Polsce w ciągu ostatnich niemal 30 lat stwierdzono, że zużycie energii cieplnej może różnić się o 18-20%, a warunki klimatyczne, decydujące o zapotrzebowaniu ciepła do centralnego ogrzewania, wahają się w granicach ±10%.

Korzystając z taryf dla ciepła, wyliczono koszty ogrzewania modelowego mieszkania w ciągu roku. Podobne obliczenia wykonano dla odbiorców ciepła z Zakładu Ciepłowniczego Term Hydral, tj. dla dzielnicy Psie Pole. Średnia cena jednoczłonowa energii cieplnej produkowanej w EC (z węgla) i dystrybuowana przez Fortum wynosi około cjC = 53,44 zł/GJ (brutto), a w przypadku gazu cjgaz = 78,97 zł/GJ.

Komentarze

(3)
R7 | 24.01.2011, 08:14
Przeczytałem uważnie artykuł i niestety muszę stwierdzić, że jego wartość jest znikoma. W pierwszej części autor zajmuje się analizowaniem wysokości zaliczek, zamiast analizować rzeczywiste koszty ogrzewania. Kształtowanie wysokości zaliczek jest elementem polityki finansowej spółdzielni, a relacja pomiędzy wysokością zaliczki, a wysokością opłaty (po rozliczeniu sezonu może kształtować się pomiędzy 0 - 50 %), a zatem bez uwzględnienia tego pierwsza tabelki i wnioski z niej wypływające są bezwartościowe.

W drugiej części, zamiast porównać rzeczywiste zużycie ciepła na budynkach autor zajmuje się szacowaniem. Szacowanie jak oceniam, może być obarczone dość dużym błędem, w którym spokojnie zmieszczą się różnice wykazane w tabelce drugiej, czyli również psu na budę i wnioski z tej tabeli jakoby płynące. Pozdrawiam R7
alekw | 30.01.2011, 05:46
Powyższy art. nie wyjaśnia z czego wynikają tak duże rozbieżności w opłatach za CO dla konćowych odbiorców energii cieplnej, tj. np. dla członków SM. Różnice w oplatach za CO wynikają z zniezrozumienia przez Zarządców SM zapisów Prawa Energetycznego, a także żle skonstrułowanego przez Zarządy SM i organy decyzyne SM Regulaminów Indywidualnego rozliczania ciepła. Błąd tkwi w tym że Zarządcy SM winny rozliczać CO wg jednoczłonowej taryfy ciepła, tzn. tylko i wyłącznie na podstawie wskazań liczników zużycia ciepła lub wskazań podzielników ciepła zamontowanych na kaloryferach. W SM przyjął się zwyczaj, że zużyte ciepło w lokalach mieszkalnych rozliczane jest wg taryfy dwuczłonowej tj. wg wskazań podzielników zużycia ciepła i w przeliczeniu na metraż lokalu. Zarządcy SM rozliczając zużycie ciepła wybierają najgorszy wariant procentowy podziału kosztów ogólnych w budynku na koszty stałe i zmienne manipulując tymi kosztami, tzn. zwiększają np. procentowo koszty zmienne wynikające ze wskazań podzielników kosztów zmniejszając tym samym procentowo koszty stałe. Manipulowanie tym kosztami w zależności jak są rozlożone procentowo powodują wzrost rachunków za CO. System podzielnikowy rozliczania CO to najbardziej niekorzystna metoda rozliczania zużycia energii cieplnej, służaca przede wszyskim różnej maści spekulantom.
sklozgos | 11.01.2015, 12:06
niczego się nie dowiedizałem
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17562|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10946|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10526|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl