• Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”
  • Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych...

30.11.2019
W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

03.12.2019
Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Jak zaoszczędzić na eksploatacji? (wywiad)

Z Piotrem Krysztofikiem – dyrektorem zarządzającym Trane Polska Sp. z o.o. o inwestycjach przyjaznych dla portfela i środowiska rozmawia Sabina Augustynowicz.

Sabina Augustynowicz: Jeśli buduje się nowy budynek, można pozwolić sobie na rozwiązania energooszczędne, ale większość zasobów stanowią budynki wcześniejsze. Trudno więc mówić o jednakowych szansach na energooszczędność w zasobach starych i nowych.

Piotr Krysztofik: To prawda, jeśli oczywiście jest na to budżet, można obecnie wybudować budynek energooszczędny, ekologiczny z nowoczesnymi instalacjami. Duża część budynków, to rzeczywiście budynki istniejące, od dawna używane, ale je również można unowocześnić i sprawić, by były bardziej przyjazne dla portfela i natury. Przy tym należy pamiętać, że segment budynków mieszkalnych różni się zasadniczo od segmentu budynków komercyjnych, biurowych. W budynkach mieszkalnych instalacji jest niewiele: grzewcza, wentylacyjna, czasami klimatyzacyjna.

Biurowce mają więcej instalacji bardziej technologicznie zaawansowanych i koszty ich utrzymania w związku z tym – te związane z energią – w zależności od technologii, mają 40–60 proc. udział w ogólnych kosztach eksploatacji budynku. Resztę kosztów zaś stanowią w dużej mierze części do instalacji i niewielki procentowy udział mają koszty operacyjne, kontrakty serwisowe. Części do instalacji stanowią zazwyczaj dużą pozycję w budżecie, zwłaszcza, gdy nie dba się specjalnie o prewencję. Od prewencyjnego serwisowania w dużej mierze zależy awaryjność budynku. Jeśli budynek jest awaryjny, koszty jego utrzymania rosną.

Budynek awaryjny, czyli jaki? Z wadliwą instalacją?

Awaryjność budynku nie musi być jednoznaczna z zastosowaniem złej technologii czy złych instalacji. Budynek może być awaryjny, jeśli nie ma zapewnionej odpowiedniej obsługi serwisowej. Nie bez powodu mówi się często i przekonuje do prewencyjnego serwisu, bo usuwanie awarii instalacji zwiększa koszty utrzymania budynku i udział w nich kosztów związanych z energią. A jest przecież ogólny trend do oszczędzania energii, wynikający nie tylko z mody na ekologię, ale także z systematycznego wzrostu kosztów energii. Nic więc dziwnego, że interesują się tym użytkownicy budynków, firmy, które oferują różne rozwiązania w tej branży oraz facility management, który chce zaoszczędzić na kosztach utrzymania dla właścicieli i przy okazji też zarobić.

Mówimy o budynkach nowych, a co z tymi już istniejącymi?

Jeśli to jest, np. biurowiec użytkowany od lat, to wiele można zrobić, poczynając od automatyki budynku, która często jest niekompletna albo źle zaprogramowana. Na lepszym zarządzaniu tymi instalacjami, już można mieć oszczędności, potem wymieniając istniejące instalacje na nowocześniejsze, lepsze rozwiązania mniej energochłonne, zyskujemy kolejne oszczędności. Najprostszą rzeczą jest oświetlenie – prosta wymiana żarówek, instalacja czujników już daje finansowe efekty. Stopa zwrotu poniesionych nakładów finansowych wynosi tu trzy lata.

Można jednak w budynku znaleźć instalacje, które zwracają się w czasie krótszym niż 2 lata, np. stare instalacje wody lodowej, zaprojektowane ze stałym przepływem. Wymieniając instalację na nowocześniejszą ze zmiennymi przepływami wody, co jest jednoznaczne z oszczędnością. Wprowadzając automatykę, zmienne przepływy i kontrolę szczytowych obciążeń, lepiej zarządza się instalacjami. Sprawność maszyn bowiem jest różna przy różnych obciążeniach. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której urządzenia pracują na optymalnej wydajności, a to też daje oszczędności i ma wpływ na stopę zwrotu. Chiller w budynku pracuje 1500–2000 godzin w ciągu roku. W przemyśle nawet 4000 godzin. W każdym z tych przypadków stopa zwrotu będzie inna. Zwrot nakładów nastąpi szybciej oczywiście w przemyśle.

Dochodzi do tego jeszcze kwestia utrzymania instalacji. Tutaj można też sporo zaoszczędzić i chronić środowisko, bo każda awaria instalacji – to emitowanie czynnika chłodniczego do atmosfery. Generalnie utrzymanie instalacji budynkowych jest dość kosztowne, zwłaszcza gdy zawierana jest umowa jedynie na przeglądy. Każda awaria, to koszt naprawy i zakupu części.

Daje się zauważyć jednak zmianę podejścia do serwisu wśród inwestorów, którzy są już świadomi tego, że umowa na pełną obsługę i utrzymanie w sprawności instalacji, choć droższa, w ostatecznym rozrachunku obniża koszty utrzymania budynku, ponieważ dostawca instalacji monitoruje pracę instalacji i stara się nie dopuścić do poważnych awarii. A koszt usunięcia poważnej awarii np. naprawa zamrożonego parownika w dużym agregacie chłodniczym może przekroczyć nawet 100 tys. euro. A w naszym klimacie nie jest to wcale rzadkość. W Polsce tylko nasz serwis spotyka się z kilkunastoma takimi przypadkami rocznie, a w naszej części Europy jest to kilkadziesiąt przypadków. Nawet w prawidłowo zaprojektowanych, będących pod nadzorem instalacjach to się zdarza.

Warto więc instalacje potraktować jak zdrowie: badania profilaktyczne pozwalają zapobiec poważnym chorobom, a serwis prewencyjny instalacji pozwala zapobiec awariom, a więc zarówno stratom finansowym, jak i szkodzeniu środowisku naturalnemu.

Takie czuwanie nad stanem i sprawnością instalacji ułatwia niewątpliwie, wchodzący na polski rynek inteligentny monitoring, umożliwiający zbieranie i analizę informacji o pracy instalacji. Dane wybranych punktów pomiarowych w systemie HVAC są zbierane a następnie analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Po upływie np. pół roku otrzymujemy raport, wskazujący słabe punkty budynku, np. źle zadane temperatury w pomieszczeniach, nastawy agregatów czy też niewłaściwe sterowanie pompami. Konsultant w oparciu o raport podaje jakie straty energii z tego powodu ponosi właściciel, a także jakie rozwiązania można zastosować, by eliminować słabe punkty i zaoszczędzić na energii. Nie są to drogie usługi – ich koszt wynosi kilkaset euro miesięcznie.

Czy w Pana opinii da się tak zmodernizować standardowy budynek mieszkalny, by mógł stać się budynkiem zielonym?

Oczywiście, że tak. Sprawy związane z energią są tak samo prawdziwe w budynku mieszkalnym, jak i w biurowym. Może w budynku mieszkalnym proporcje składowych kosztów utrzymania będą różniły się od struktury kosztów w biurowcach, ponieważ jest mniej instalacji, ale np. straty ciepła są wszędzie i mogą być eliminowane poprzez modernizację instalacji cieplnej. Energię elektryczną zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, można oszczędzać nie tylko poprzez wymianę tradycyjnych na energooszczędne źródła światła, ale także poprzez zarządzanie energią i zainstalowanie chociażby czujek.

Tam gdzie jest wentylacja, klimatyzacja również można pokusić się o instalacje nowoczesne, przynoszące oszczędności czy też o montaż czujników, wykrywających w mieszkaniach obecność człowieka. Czujniki takie współdziałają z instalacją cieplną i po wykryciu ruchu w domu, uruchamiają ogrzewanie. W pozostałych przypadkach utrzymują temperaturę na podstawowym poziomie. To, oczywiście, tylko przykłady.

Jak ocenia się koszty inwestycji, które prowadzą do energooszczędności?

Przede wszystkim niezbędny jest dobry audyt energetyczny, który pozwala zidentyfikować słabe strony instalacji. Kolejnym etapem jest już inżynierski opis i propozycja modernizacji. Na ogół modernizuje się najpierw to, co pozwala uzyskać najszybciej wymierne efekty. To zaś co dotyczy środowiska, jak chociażby nieszczelności instalacji i ryzyko ucieczki czynnika chłodniczego, pozostaje poza dyskusją – to trzeba zrobić zawsze.

Przepisy krajowe i europejskie wymuszają ich modernizację w pierwszej kolejności. Energooszczędność więc jest jednoznaczna z przyjaznym dla środowiska funkcjonowaniem instalacji. Nie będzie zielonym budynkiem np. budynek, w którym instalacja jest nieszczelna, a wydostające się z niej gazy niszczą warstwę ozonową. Nie będzie on też energooszczędny dla właściciela, ponieważ poza karami, które czasami musi za to uiścić, wypuszczane do atmosfery tony freonu dają wcale niebagatelne kwoty.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Natomiast bez wielkich nakładów w każdym budynku można zaoszczędzić energię i chronić środowisko, poprzez np. segregowanie odpadów, właściwe wykorzystanie palet i opakowań, składowanie pojemników po olejach, środkach chemicznych itp.

W budynkach komercyjnych recycling jest bardziej powszechny niż w mieszkalnych, aczkolwiek postęp i tu jest już zauważalny. Potrzeba jednak jeszcze czasu, by np. segregacja odpadów stała się wszędzie czymś naturalnym.

Należy też pamiętać, że konkretne działania proenergooszczędne, proekologiczne mają wsparcie finansowe. Są dotacje, dofinansowanie na odnawialne źródła energii i recycling, na modernizację instalacji, by gazy nie niszczyły warstwy ozonowej. I dobrze. Dlaczego mamy być krajem zużywającym kilkakrotnie więcej energii niż inne?

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17752|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11096|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl