CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…

Piotr Czajkowski  |  Administrator 4/2012  |  02.01.2013
O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…
O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…

Ceny energii z roku na rok rosną, a ilość nieodnawialnych surowców potrzebnych do jej wytworzenia spada. Stąd konieczność zwrócenia większej uwagi na aprzyszłe koszty utrzymania nabywanej nieruchomości oraz szukanie bardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii.

Energochłonność budynku najpełniej charakteryzuje świadectwo energetyczne. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikatów energetycznych) dla budynków lub ich części został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie Ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Było to wypełnieniem zobowiązania Polski jako członka Unii Europejskiej, zapisanego w dyrektywie 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Metodologię obliczania świadectw energetycznych określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, w którym określona jest wielkość zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania systemów klimatyzacji i wentylacji. W budynkach użyteczności publicznej dodatkowo uwzględnia się również oświetlenie. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik powinien mieć możliwość określenia przybliżonego rocznego zapotrzebowania na energię, która jest istotnym składnikiem kosztów utrzymania nieruchomości.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków sporządzane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia nadawane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (obecnie jest to Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych jest jawny i dostępny na stronie internetowej Ministerstwa.

 

Określenie charakterystyki energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna dla nowych budynku jest określana już na etapie ich projektowania i jest częścią projektu budowlanego niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Właściwe świadectwo energetyczne sporządzane jest po zakończeniu budowy i uwzględnia faktycznie zastosowane rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe. Stanowi zatem weryfikację założeń przyjętych na etapie projektowania.

Dla budynków istniejących w przypadku braku aktualnej dokumentacji budowlanej sporządza się inwentaryzację, a niekiedy wskazane jest również dokonanie odkrywek lub odwiertów w celu poznania konstrukcji ścian.

W świadectwie energetycznym określa się wielkość zapotrzebowania na energię, wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz stopnia zaawansowania technicznego zastosowanych systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech. Nie jest tu zatem uwzględniane faktyczne zużycie energii przez obecnych użytkowników budynku lub lokalu, gdyż ono w dużym stopniu może wynikać z indywidualnego sposobu korzystania z nieruchomości.

Parametrami określanymi w świadectwach energetycznych jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i energię końcową (EK). Wartości podane są w kWh/(m2 × rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa. Poza liczbami dotyczącymi wielkości zużycia energii w certyfikatach energetycznych zawarte są również informacje ogólne o budynku oraz ewentualne zalecenia co do poprawy jego komfortu cieplnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone dla każdego nowego budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynków podlegających zbyciu lub wynajmowi. Dodatkowo wymagane są one dla:

 • budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety), gdzie świadectwo powinno być umieszczone przy głównym wejściu na widocznym miejscu;
 • budynków po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja),
 • lokali w budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

Z konieczności posiadania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynki kultu religijnego,
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
 • budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2 × rok,
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2.

Wiarygodna prognoza kosztów eksploatacji

Informacje zawarte w certyfikacie energetycznym budynku są bardzo istotne szczególnie dla tych nabywców lub najemców nieruchomości, dla których wysokość rachunków za ciepło dostarczane do budynku jest sprawą istotną. Na podstawie certyfikatu energetycznego budynku można określić wysokość miesięcznych opłat za energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji. Wartość zapotrzebowania na energię końcową jest bowiem informacją o wielkości energii, jaka musi być dostarczana do budynku w ciągu roku. Sprawa jest o tyle istotna, że ceny energii z roku na rok są wyższe, a ilość nieodnawialnych surowców potrzebnych do jej wytworzenia coraz mniejsza. Stąd zachodzi potrzeba zwrócenia większej uwagi na przyszłe koszty utrzymania nabywanej nieruchomości oraz szukania bardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii. W nowo oddawanych budynkach jest to o tyle ważne, że komfort cieplny jest jednym z czynników świadczących o standardzie i wartości nieruchomości w przyszłości. Z obserwacji zachowań uczestników rynku wynika, że z reguły nabywcy lokali mieszkalnych nie przywiązują obecnie dużej wagi do zapisów świadectw energetycznych, a w przypadku ich braku z reguły oświadczają przed notariuszem, że zwalniają sprzedającego z obowiązku dostarczenia tego ważnego dokumentu. W praktyce często okazuje się, że świadectwa energetyczne są dostępne tylko dla nowych lokali, sprzedanych przez deweloperów na rynku pierwotnym. Takie zachowania uczestników rynku wynikają z niskiej świadomości nabywców co do rosnących kosztów energii oraz faktu, iż certyfikaty energetyczne są dla wielu osób nieczytelne. Rzetelnie przygotowane świadectwo energetyczne zawiera informacje, które dadzą potencjalnemu nabywcy lub najemcy wiarygodną prognozę kosztów eksploatacji. Powala to na bardziej racjonalne podjęcie decyzji inwestycyjnej, a wysoka energochłonność obiektu budowlanego może być istotnym argumentem w procesie negocjowania ceny sprzedaży lub stawki czynszu.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak utrzymać ciśnienie, usuwać zanieczyszczenia i odgazować systemy HVAC?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10657|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10230|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl