CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…

Piotr Czajkowski  |  Administrator 4/2012  |  02.01.2013
O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…
O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…

Ceny energii z roku na rok rosną, a ilość nieodnawialnych surowców potrzebnych do jej wytworzenia spada. Stąd konieczność zwrócenia większej uwagi na aprzyszłe koszty utrzymania nabywanej nieruchomości oraz szukanie bardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii.

Energochłonność budynku najpełniej charakteryzuje świadectwo energetyczne. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikatów energetycznych) dla budynków lub ich części został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie Ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Było to wypełnieniem zobowiązania Polski jako członka Unii Europejskiej, zapisanego w dyrektywie 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Metodologię obliczania świadectw energetycznych określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, w którym określona jest wielkość zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania systemów klimatyzacji i wentylacji. W budynkach użyteczności publicznej dodatkowo uwzględnia się również oświetlenie. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik powinien mieć możliwość określenia przybliżonego rocznego zapotrzebowania na energię, która jest istotnym składnikiem kosztów utrzymania nieruchomości.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków sporządzane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia nadawane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (obecnie jest to Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych jest jawny i dostępny na stronie internetowej Ministerstwa.

 

Określenie charakterystyki energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna dla nowych budynku jest określana już na etapie ich projektowania i jest częścią projektu budowlanego niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Właściwe świadectwo energetyczne sporządzane jest po zakończeniu budowy i uwzględnia faktycznie zastosowane rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe. Stanowi zatem weryfikację założeń przyjętych na etapie projektowania.

Dla budynków istniejących w przypadku braku aktualnej dokumentacji budowlanej sporządza się inwentaryzację, a niekiedy wskazane jest również dokonanie odkrywek lub odwiertów w celu poznania konstrukcji ścian.

W świadectwie energetycznym określa się wielkość zapotrzebowania na energię, wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz stopnia zaawansowania technicznego zastosowanych systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech. Nie jest tu zatem uwzględniane faktyczne zużycie energii przez obecnych użytkowników budynku lub lokalu, gdyż ono w dużym stopniu może wynikać z indywidualnego sposobu korzystania z nieruchomości.

Parametrami określanymi w świadectwach energetycznych jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i energię końcową (EK). Wartości podane są w kWh/(m2 × rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa. Poza liczbami dotyczącymi wielkości zużycia energii w certyfikatach energetycznych zawarte są również informacje ogólne o budynku oraz ewentualne zalecenia co do poprawy jego komfortu cieplnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone dla każdego nowego budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynków podlegających zbyciu lub wynajmowi. Dodatkowo wymagane są one dla:

 • budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety), gdzie świadectwo powinno być umieszczone przy głównym wejściu na widocznym miejscu;
 • budynków po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja),
 • lokali w budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

Z konieczności posiadania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynki kultu religijnego,
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
 • budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2 × rok,
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2.

Wiarygodna prognoza kosztów eksploatacji

Informacje zawarte w certyfikacie energetycznym budynku są bardzo istotne szczególnie dla tych nabywców lub najemców nieruchomości, dla których wysokość rachunków za ciepło dostarczane do budynku jest sprawą istotną. Na podstawie certyfikatu energetycznego budynku można określić wysokość miesięcznych opłat za energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji. Wartość zapotrzebowania na energię końcową jest bowiem informacją o wielkości energii, jaka musi być dostarczana do budynku w ciągu roku. Sprawa jest o tyle istotna, że ceny energii z roku na rok są wyższe, a ilość nieodnawialnych surowców potrzebnych do jej wytworzenia coraz mniejsza. Stąd zachodzi potrzeba zwrócenia większej uwagi na przyszłe koszty utrzymania nabywanej nieruchomości oraz szukania bardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii. W nowo oddawanych budynkach jest to o tyle ważne, że komfort cieplny jest jednym z czynników świadczących o standardzie i wartości nieruchomości w przyszłości. Z obserwacji zachowań uczestników rynku wynika, że z reguły nabywcy lokali mieszkalnych nie przywiązują obecnie dużej wagi do zapisów świadectw energetycznych, a w przypadku ich braku z reguły oświadczają przed notariuszem, że zwalniają sprzedającego z obowiązku dostarczenia tego ważnego dokumentu. W praktyce często okazuje się, że świadectwa energetyczne są dostępne tylko dla nowych lokali, sprzedanych przez deweloperów na rynku pierwotnym. Takie zachowania uczestników rynku wynikają z niskiej świadomości nabywców co do rosnących kosztów energii oraz faktu, iż certyfikaty energetyczne są dla wielu osób nieczytelne. Rzetelnie przygotowane świadectwo energetyczne zawiera informacje, które dadzą potencjalnemu nabywcy lub najemcy wiarygodną prognozę kosztów eksploatacji. Powala to na bardziej racjonalne podjęcie decyzji inwestycyjnej, a wysoka energochłonność obiektu budowlanego może być istotnym argumentem w procesie negocjowania ceny sprzedaży lub stawki czynszu.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
 • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11275|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10846|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl