CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co jest ważne przy renowacji?

Co jest ważne przy renowacji?
Co jest ważne przy renowacji?

Ważnym elementem prac osuszeniowych jest ich koszt, ale najważniejszym – poprawna technologia.

Przez osuszanie należy rozumieć czynności, które prowadzą do usunięcia nadmiaru wilgoci. Czy jako osuszanie można zaklasyfikować tylko działania mające na celu samo usunięcie wilgoci ze ściany czy też takie, które skutkują odcięciem dopływu wilgoci, czego rezultatem jest wysychanie przegrody? Opinie są w tym zakresie podzielone. Należy także pamiętać, że prace osuszeniowe są częścią szerzej pojętych prac renowacyjnych, dlatego rozpatrywanie ich w oderwaniu od innych, niezbędnych z technologicznego punktu widzenia czynności jest błędem.

Przyczyny zawilgocenia

Nie wolno też zapominać, że punktem wyjścia do prac renowacyjnych jest zawsze określenie przyczyn zawilgocenia. Dopiero na tej podstawie planuje się zabiegi osuszające. W przeciwnym razie ich efektywność może być znikoma, a w skrajnych wypadkach wywołać (lub przyspieszyć) procesy destrukcyjne.

Technologia a finanse

Wydaje się, że cel robót renowacyjnych jest ściśle określony. Powinien ujmować opis zadania wraz ze sposobem wykonywania robót oraz stawianymi im wymaganiami technicznymi, ekonomicznymi, materiałowymi i funkcjonalnymi, natomiast zakres determinowany jest badaniami diagnostycznymi i analizą przyczyn zawilgocenia. Bardzo często zdarza się jednak, że gdy przychodzi moment analizy zakresu robót w połączeniu z analizą kosztów (na podstawie kosztorysu inwestorskiego), następuje ograniczenie przewidzianego zakresu, ponieważ oczekiwania i potrzeby inwestora rozmijają się z jego możliwościami finansowymi.

czytaj: Stop dla wody na balkonach...

Osuszanie piwnic i przyziemia budynku

  Zmiana funkcji zaniedbanych przez dziesięciolecia piwnic nie może ograniczać się tylko do odtworzenia nieistniejących już lub zdegradowanych izolacji oraz obniżenia wilgotności przegród powyżej projektowanych przepon hydroizolacyjnych. Osuszaniu przyziemia budynku powinno towarzyszyć wykonanie nowych wypraw, nierzadko z tynków renowacyjnych wraz z odpowiednimi wymalowaniami, oraz instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, udrożnienie lub zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych.

Zdarza się również sytuacja odwrotna – podwyższenie kosztów związane z wyborem danego rozwiązania. Nie zawsze np. inwestor ma świadomość, że obniżenie poziomu posadzek w pomieszczeniach piwnicznych może wiązać się z koniecznością podbijania istniejących fundamentów oraz obniżeniem istniejącego poziomu wód gruntowych czy zakładaniem drenażu powierzchniowego i opaskowego. Wszystkie te czynności znacznie podwyższają koszty planowanych prac remontowych.

Prace dodatkowe

Na poprawność i skuteczność wtórnych izolacji zewnętrznych wpływ mają czynności związane z odkopaniem, oczyszczeniem, naprawą i wykonaniem powłok uszczelniających. Działań tych nie można pominąć, dlatego muszą być one uwzględnione także w kosztorysie. Osobnym problemem może być oszacowanie ilości tego typu prac. Mimo że ich ostateczny zakres i rodzaj może być określony tylko powykonawczo, należy w kosztorysie założyć konieczność wykonania tego typu robót. 

Szczegóły w projekcie

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, co umożliwi sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, a także przedmiaru robót oraz ułatwi przygotowanie oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Przykładowo dokumentacja projektowa powinna określać przebieg poziomych i pionowych blokad hydrofobowych, a projekt wykonawczy zawierać taki stopień uszczegółowienia, aby z rysunków można było odczytać informacje o wszelkich robotach towarzyszących. Istotne jest tutaj pokazanie wszelkich newralgicznych przejść izolacji pionowej w poziomą oraz wszystkich wynikających z tego uszczelnień dodatkowych.

Projekt wykonawczy, oprócz określenia dokładnego sposobu obniżenia poziomu zawilgocenia ścian, powinien określać przerwę technologiczną, niezbędną do wykonania dalszych czynności.

zobacz: Hydroizolacja balkonów i tarasów

Częsty błąd polega na tym, że intensywność procesu osuszania nie zostaje określona. Zdarzają się sytuacje, gdy projekt budowlany, nawet na etapie udzielania pozwolenia na budowę, jest głównie projektem architektonicznym, a szczegóły rozwiązań technologicznych ustalane są równocześnie z postępem robót budowlanych.

Istotne w całym procesie jest również etapowanie prac bowiem często zdarza się, że właściciel lub użytkownik budynku nie ma wystarczających środków finansowych na wykonanie od razu całości prac. Może to skutkować koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych. Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy zakres i wielkość robót dopasowuje się do wielkości środków finansowych, z pominięciem uwarunkowań technologicznych.

Czytaj dalej: Gdy posadzka piwniczna przecieka...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10979|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl