CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Marta  Muszyńska  |  Administrator 4/2012  |  02.01.2013  |  12
Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?
Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?
sxc.hu
Zobacz także:

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na co zatem należy zwrócić uwagę, urządzając bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Plac zabaw jest jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania przestrzeni na osiedlu. Jest to przestrzeń, w której dzieci – główni jej użytkownicy – powinny czuć się swobodnie i komfortowo, a ich rodzice powinni być spokojni o swoje pociechy. Dlatego na placu zabaw najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Prawo przede wszystkim

Po wejściu Polski do UE zaczęły obowiązywać unijne zasady, zgodnie z którymi producent sprzętu ma obowiązek potwierdzić zgodność produkowanego wyrobu z zasadniczymi wymogami dyrektyw i norm. Jednak zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (DzU nr 166, poz. 1360), certyfikacja wyposażenia placów zabaw na zgodność z normami nie jest obowiązkowa. W przypadku bezpośrednich odbiorców (jak inwestorzy, zarządcy czy administratorzy obiektów), to oni decydują czy urządzenia do zabaw i nawierzchnie placu mają posiadać certyfikat zgodności z normami czy też nie. Jeśli zarządca nie wymaga certyfikatów to bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na takim placu zabaw. Wyjątkiem od reguły są szkoły i placówki podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej, które mają obowiązek nabywania produktów posiadających certyfikat.

Do placów zabaw dla dzieci odnoszą się w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii, dwie normy. Pierwsza PN-EN-1176-1 do 7 oraz 10 i 11 dotyczy wyposażenia, druga PN EN 1177 obejmuje wymagania bezpieczeństwa stawiane nawierzchniom.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku także reguluje sprawę placów zabaw w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 40 tego rozporządzenia mówi, że „w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowników, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu”. Rozporządzenie to określa minimalną odległość placów zabaw dziecięcych oraz boisk dla dzieci i młodzieży od parkingów. W zależności od wielkości parkingu powinna ona wynosić 7 m (do 4 stanowisk), 10 m (dla parkingów od 5 do 60 stanowisk) lub 20 m (dla parkingów powyżej 60 stanowisk).

Należy zwrócić uwagę, że od kilku lat w Polsce funkcjonuje podobny system prawny jak w innych krajach Unii. System ten zakłada, że konkurencyjny i sprawnie funkcjonujący rynek jest najlepszym instrumentem, wymuszającym stosowanie przez administratorów i inwestorów wyłącznie wyrobów posiadających certyfikat bezpieczeństwa. Zarządca placu zabaw, w dobrze pojętym własnym interesie, prawie zawsze stara się ubezpieczyć plac zabaw od nieszczęśliwych wypadków i dąży do stanu, w którym nawierzchnie i urządzenia zabawowe będą posiadały odpowiednie certyfikaty. Firmy ubezpieczeniowe bowiem zgadzają się na ubezpieczanie tylko tych placów zabaw, na których zainstalowane zostały urządzenia z certyfikatem. W innym wypadku żądają wysokich składek. Inwestorzy i zarządcy wolą nie ryzykować i na placach zabaw instalują tylko bezpieczne nawierzchnie i sprzęt, posiadający wymagane certyfikaty. Biorąc pod uwagę fakt, że na polskich placach zabaw dochodzi do wielu tysięcy wypadków, sprawa bezpieczeństwa nawierzchni i urządzeń zabawowych ma ogromne znaczenie społeczne. Zgodnie z prawem można poprzestać na deklaracji producenta dotyczącej zgodności wyrobu z polskimi normami, ale często to nie wystarcza. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo dzieci zależy nie tylko od właściwie zaprojektowanego i wybudowanego placu, ale także od odpowiedniej kontroli i konserwacji urządzeń zabawowych w czasie ich eksploatacji.

Na placu zabaw

Plac zabaw to zestaw wielu tradycyjnych i nowoczesnych urządzeń, do których zalicza się huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, zestawy wielofunkcyjne, domki, bujaki, ścianki do wspinaczki oraz inne mające na celu zapewnić zabawę i rekreację dzieciom. W miejscach tych znajdują się też takie elementy, jak: rośliny, płoty, bramki, chodniki, tablice informacyjne oraz śmietniki.

Należy pamiętać, że zamawiając wyposażenie placu zabaw należy określić w specyfikacji, że wszystkie urządzenia powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Jeśli dostawcy, wbrew treści zamówienia, dostarczą elementy małej architektury, które nie będą zgodne z normami, konieczne będzie dochodzenie praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne. W specyfikacji można również określić czy mają to być urządzenia drewniane czy metalowe i odrzucić oferty nie spełniające oczekiwań inwestora.

Urządzenia, które są montowane na placu zabaw podlegają unormowaniom dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Szczegółowe przepisy różnią się w zależności od kraju, jednak najważniejszą i obowiązującą zasadą dla wszystkich producentów, importerów oraz dystrybutorów jest obowiązek wprowadzania na rynek wyłącznie bezpiecznych produktów zgodnych z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Normy te odnoszą się wyłącznie do urządzeń i nawierzchni, natomiast poza zakresem dyrektywy pozostają zagadnienia związane z konserwacją zieleni, bezpieczeństwem użytkowników czy utrzymaniem czystości na placu zabaw. Te kwestie regulują przepisy krajowe, wydawane najczęściej przez władze lokalne.

Jak wybrać odpowiednie urządzenia?

Na rynku dostępny jest bardzo szeroki wachlarz urządzeń, które można umieścić na placu zabaw. Projektując go warto przejrzeć dostępne katalogi od różnych dostawców i rozważyć, czy lepiej kupić sprzęt od jednego producenta czy wybrać kilku dostawców. Ważne jest, aby zapewnić najbardziej różnorodny zestaw, który będzie w maksymalny sposób realizował dziecięce potrzeby zabawy oraz będzie dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy lepiej wybrać drewniane czy metalowe urządzenia. Wszystko zależy od miejsca, gdzie będzie znajdował się plac zabaw.

Niewątpliwie główną zaletą drewnianych urządzeń zabawowych jest ich cena, lecz z drugiej strony, urządzenia metalowe cieszą się dłuższą trwałością oraz są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu i konserwacji.

Ważnym problemem w Polsce jest fakt, iż jedynym kryterium branym pod uwagę podczas przetargów na place zabaw jest cena. To powoduje, że bardzo często wygrywają firmy, oferujące urządzenia zabawowe o niskiej jakości. Powstałe w ten sposób place zabaw szybko niszczeją i są podatne na akty wandalizmu, które często mają miejsce na osiedlach.

Nawierzchnia, czyli ochrona przed urazami

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Same urządzenia to nie wszystko. Bardzo istotnym elementem placu zabaw jest odpowiednio dobrana i bezpieczna nawierzchnia, która pozwala na amortyzowanie upadków. Należy jednak podkreślić, że nawet jeśli podłoże będzie odpowiednio dobrane, to nie uchroni ono dzieci przed wszystkimi urazami, a jedynie w znaczący sposób ograniczy ryzyko utraty zdrowia i życia użytkowników. Wszystkie regulacje związane z bezpiecznym i odpowiednio dobranym podłożem zostały zawarte w normie PN-EN 1177, w szczególności dotyczy to podłoża syntetycznego, które może być nieodpowiednio wykonane.

Obowiązujące normy mówią, że nawierzchnia powinna znajdować się pod urządzeniem wysokim, czyli takim, na którym dzieci mogą bawić się na wysokości powyżej 600 mm. Podobna zasada dotyczy obszaru wokół takich urządzeń, jak zjeżdżalnie, huśtawki czy karuzele – w tym przypadku bezpieczna nawierzchnia powinna znajdować się zawsze, niezależnie od wysokości. W przypadku urządzeń o wysokości do 1 metra, każda nawierzchnia, na której te przyrządy się znajdują, może być bezpieczna dla użytkowników, pod warunkiem, że jest dobrze utrzymana. Warto zauważyć, że taką odpowiednią nawierzchnią, która zamortyzuje upadki z wysokości do 1 metra będzie dobrze zadbana darń.

Z niskich urządzeń korzystają bardzo małe dzieci, dlatego wskazane jest, aby sprzęt dla nich znajdował się w wydzielonej, osobnej części placu, aby ułatwić korzystanie z urządzeń, które nie są przeznaczone dla maluchów oraz uniknąć dewastacji przez starsze dzieci.

Wyróżnia się kilka rodzajów podłoża:

Syntetyczna nawierzchnia dywanowa, może być stosowana na podłożu betonowym, asfaltowym lub utwardzonej kostce kamiennej. Nawierzchnia syntetyczna składa się z dwóch warstw: spodniej z udziałem granulatu SBR, która pochłania energię uderzenia oraz wierzchniej z granulatem kauczukowym EPDM, która chroni warstwę spodnią przed ścieraniem. Dostawca tego rodzaju nawierzchni powinien dostarczyć odpowiedni certyfikat, potwierdzający zgodność z obowiązującą normą.

Nawierzchnia sypka, która składa się z takich materiałów, jak wióra drzewne, kora, piasek, żwir, rozdrobniona guma lub rozdrobnione mechanicznie drewno. Podłoże tego typu musi być odpowiednio grube, czyli powinno sięgać na głębokość do 300 mm pod urządzeniem. Używana jest przede wszystkim pod urządzenia składające się z poziomych elementów, jak np. wyciągi.

Gumowa, stosowana w formie większych fragmentów wykonywanych na miejscu z drobnych części gumy spojonych żywicą lub w formie „kafelków”. Płytki gumowe układane są w asfalcie, betonie lub innym utwardzanym podłożu i łączone ze sobą za pomocą systemu łączników. Nawierzchnia ta posiada kilka istotnych zalet, do których poza zminimalizowaniem ryzyka urazu zalicza się właściwości dźwiękoszczelne i antypoślizgowe, odporność na wilgoć oraz łatwość utrzymania nawierzchni w dobrym stanie technicznym. Dostawcy tego typu nawierzchni powinni przedstawić certyfikat wskazujący do jakiej wysokości upadku spełnione zostało Kryterium Urazu Głowy (HIC) określone w normie PN-EN 1177. Nawierzchnie gumowe dostępne są w różnych kolorach lub wzorach graficznych.

Kratki gumowe – jeśli spełniają kryteria obowiązującej normy i zostaną zamontowane w prawidłowy sposób, to zapewnią bezpieczny upadek nawet z wysokości 3 metrów. W tym typie nawierzchni trawa rośnie w przestrzeniach pomiędzy ­gumowymi oczkami sieci, dlatego zalecane jest stosowanie jej na terenach pozamiejskich.

Nawierzchnie sztuczne wydają się być trafioną inwestycją, mimo iż trzeba na nie wydać nieco więcej środków. Rekompensatą poniesionych wydatków może być natomiast łatwość w utrzymaniu tego typu podłoża w czystości (wystarczy je spłukać wodą pod ciśnieniem) oraz wysoka wytrzymałość – nawierzchnie sztuczne wystarczają na nawet 10 lat eksploatacji. Należy podkreślić, że te nowoczesne rozwiązania nawierzchniowe stosuje się również do odnowienia starych placów zabaw. Aby wyremontować stare nawierzchnie z betonu czy asfaltu nie trzeba ich zrywać – wystarczy nakleić na istniejące podłoże dostarczaną w rolkach elastyczną nawierzchnię. Z podobnego plastycznego materiału można zamontować również gumowe krawężniki czy kostkę brukową, najazdy umożliwiające pokonywanie nierówności czy gumowe ograniczniki do obramowania piaskownicy.

Jak wykazały badania, główną przyczyną nieszczęśliwych wypadków na terenach rekreacyjnych dla dzieci są nieprawidłowości w projektowaniu, montażu i późniejszej konserwacji urządzeń zabawowych. Do najważniejszych błędów zagrażających bezpieczeństwu maluchów należą: nieprawidłowa nawierzchnia, niewłaściwe mocowanie i rozmieszczenie urządzeń, brak systematycznych przeglądów i konserwacji, brak ogrodzenia, a także odpowiedniego regulaminu. Ryzyko nieszczęśliwych wypadków może zatem zmniejszyć stosowanie wymagań wynikających z Prawa budowlanego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury. Nie zapominajmy jednak, ze najważniejszy jest zdrowy rozsądek oraz opieka dorosłych nad dziećmi bawiącymi się na placu zabaw.

Komentarze

(12)
Zabawa | 06.05.2014, 10:01
Ważne jest aby [url=http://mbasport.pl/elementy-dodatkowe]nawierzchnie na plac zabaw[/url] były bezpieczne dla dzieci, bardzo dobry artykuł o placach zabaw.
Paweł | 11.08.2014, 13:56
Bardzo ciekawy artykuł :) Najważniejsza jest bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw i uwzględnienie wysokości swobodnego upadku oraz wysokości krytycznego upadku. W zależności od tego parametru należy dobierać grubość nawierzchni naszego placu zabaw. Rozwinięcie tego temu można znaleźć poniżej:
http://www.flexi-step.pl/index.php?gid=bezpieczenstwo
Przemo | 16.12.2014, 13:29
takie tworzywo dostarcza Artsil ze Rzgowa – mały, osiedlowy plac zabaw wyposażyliśmy z ich pomocą. Są chętni do współpracy i posiadają sporo ciekawych materiałów.
adakis | 18.12.2014, 14:12

Bezpieczeństwo moim zdaniem w dużej mierze zależy od wyposażenia

Paweł | 09.09.2015, 21:34
Nawierzchnia bezpiecznato gwarancja bezpieczeństwa. Ważne jest jej odpowiednie dobranie do wysokości upadku oraz stref bezpiecznych urządzeń placu zabaw.
Andrzej | 19.04.2016, 10:17
Przykład takiej nawierzchni (która amortyzuje upadek dziecka) można zobaczyc na stronie progress-sport. To jest nawierzchnia poliuretanowa.
Paweł | 19.04.2016, 11:10
czy firma progress-sport ma odpowiednie certyfikaty i sprawozdania z badań wyrobów?na zgodność z normą 1177?
Andrzej | 04.05.2016, 16:54
Paweł, tak - progress-sport posiada deklaracje zgodności.
Pozdrawiam :)
Paweł | 04.05.2016, 19:11
Andrzeju niestety deklaracja to nie to samo co certyfikat. Certyfikaty wystawia uprawniona do tego jednostka certyfikujące, a deklaracje wystawia sobie zam producent. Do tego deklaracji nie wystawia się do tego typu wyrobów...
Adrianna | 12.01.2017, 09:12

Nie powiem, bardzo ciekawy artykuł, jak ktoś chce przyswoić sobie wiedzę na ten temat. Gdy myśmy budowali bezpieczny plac zabaw na osiedlu to postawiliśmy na prawdziwych fachowców.

   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię we wspólnocie mieszkaniowej »

kpheRosnące koszty prac i materiałów budowalnych istotnie wpływają na decyzje co do planowanych modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych. Z drugiej strony lokatorzy... Czytam więcej »


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19747|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17046|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12082|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl