CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych

Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych
Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych

Na nowych osiedlach do sposobu aranżacji tych przestrzeni przykłada się dużą wagę. Co jednak zrobić w przypadku już istniejących, modernizowanych przestrzeni osiedlowych?

Obecnie deweloperzy przykładają dużą wagę do aranżacji przestrzeni na osiedlu, tworząc przestrzenie rekreacyjne o indywidualnym charakterze, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb potencjalnych użytkowników. Wiedzą wszak, że wraz z atrakcyjnością zagospodarowania terenu rośnie standard mieszkań, a zatem ich wartość rynkowa.

Przy modernizacji przestrzeni na terenach istniejących już osiedli warto zaangażować użytkowników w proces podejmowania decyzji związanych z przekształceniem terenu między innymi poprzez partycypację społeczną.

Partycypacja społeczna jest to proces, w którym przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio kontrolę nad decyzjami władz publicznych, gdy decyzje te mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ich interesy. Celem partycypacji jest umocnienie pozycji mieszkańca wobec decyzji podejmowanej przez instytucję publiczną – administrację osiedla.

Efektywna partycypacja wymaga dwubiegowego przekazu informacji tzn. zarówno pozyskiwania ich od administracji, jak i od mieszkańców. W trakcie działań administracja jest organizatorem, prowadzi działalność informacyjną i koordynującą ich przebieg; w razie konieczności organizuje spotkania z fachowcami lub warsztaty i dyskusje. Spotkania dają mieszkańcom możliwość wyrażenia swoich opinii, wątpliwości i skomentowania proponowanych rozwiązań. Pojawienie się mieszkańców we wczesnym etapie podejmowania decyzji dotyczących kreacji przestrzeni osiedlowej zwiększa ich zaangażowanie w projekt, a w przyszłości w realizowaną modernizację. Skutkuje także większym utożsamianiem się z miejscem zamieszkania, buduje więzi i poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejsza ilość aktów wandalizmu na realizowanym terenie. Mieszkańcy wykazują się większą dbałością o przestrzeń w budowie, w której uczestniczyli.

 

Formy udziału społeczności w decyzjach władz można podzielić na dwa rodzaje:

agregujące – gdy decyzje podejmowane są przez większość grupy;

deliberujące – poszukiwanie kompromisu pomiędzy rozwiązaniami pozwalającymi odpowiedzieć na potrzeby różnych grup. W tym wypadku zadaniem administracji jest stworzenie warunków, umożliwiających debatę, warsztatów i spotkań z fachowcami w razie zaistnienia takiej konieczności. W praktyce lepiej sprawdza się to podejście do problemów związanych z kreowaniem przestrzeni.

 

Etapy partycypacji społecznej

Każde osiedle, jego mieszkańcy oraz problemy związane z funkcjonowaniem tej przestrzeni stanowią niepowtarzalne, indywidualne zagadnienie. Nie ma dwóch miejsc, gdzie proces partycypacji będzie wyglądał identycznie. Dokładny sposób podejścia do działań tego typu zależy od struktury demograficznej osiedla, charakteru przewidywanych zmian oraz ich zakresu. Analiza struktury demograficznej pozwala w stopniu przybliżonym określić główne grupy odbiorców naszych działań. Obecność dużej ilości młodych małżeństw z dziećmi stwarza konieczność lokalizacji na jego obszarze placów zabaw, jednak planując tę inwestycję patrzeć trzeba przyszłościowo, przewidzieć także miejsca rekreacji dla dzieci starszych i młodzieży. Wyszczególnienie grup wiekowych obecnych i przyszłych (dzięki określeniu szacunkowej struktury demograficznej) oraz głównych grup interesu ułatwi określenie podstawowych grup odbiorców działań związanych z partycypacją. Tworząc harmonogram prac należy też pamiętać o ułatwieniu mieszkańcom wzięcia w nich udziału. Należy tak planować działania, żeby nie kolidowały z codziennymi obowiązkami mieszkańców, np. poprzez inicjowanie różnego typu spotkań wieczorem lub w postaci festynów rodzinnych w weekendy.

Etap pierwszy – identyfikacja problemu

Aby partycypacja doszła do skutku należy prowadzić ją w następujących ramowych etapach:

Po pierwsze: należy zidentyfikować główne problemy dotyczące terenu osiedla oraz utrudnienia w jego funkcjonowaniu ważne dla mieszkańców, np.: zbyt mała ilość parkingów, konieczność wydzielenia pasów izolacji od dróg, nieodpowiednia lokalizacja placów zabaw, brak elementów małej architek­tury, itp.

Równolegle z identyfikacją problemów należy podjąć próbę badania struktury demograficznej osiedla.

Po określeniu problemów należy uszeregować je w zależności od wagi (jest to uszeregowanie wstępne, ostateczne możliwe jest po zebraniu wyników z partycypacji) oraz określić grupy mieszkańców, których problemy dotyczą. Rozwiązanie niektórych z nich będzie ważne dla wszystkich mieszkańców. Po tym etapie partycypacja może przebiegać dwubiegowo. Możemy sami wybrać problem, którym się zajmiemy i nasze działania będą tylko jego dotyczyć (np. lokalizacja i sposób rozwiązania parkingów na osiedlu lub ich lokalizacja, sposób rozwiązania oraz charakter terenów dziecięcych). Możemy także naszą bazę problemów potraktować jako materiał wstępny, podpowiadający nam kierunki działań, zakładając że partycypacja określi najważniejszy problem oraz rangę pozostałych i pozwoli opracować harmonogram działań związanych z modernizacją osiedla w następnych latach. Jest to planowanie długoterminowe, pozwalające także na opracowanie założeń do budżetu na lata kolejne.

Etap drugi – preferencje mieszkańców

Następnie, w drugim etapie należy poznać preferencje mieszkańców dotyczące sposobów rozwiązania zdaignozowanych problemów oraz stopnia ich ważności dla użytkowników, co pozwoli na wyodrębnienie listy najpilniejszych zadań. Z tego względu na tym etapie dobrym rozwiązaniem są sondaże, ankiety oraz informacje wywieszane na tablicach czy stronach internetowych osiedla, w których zainteresowani znajdą bezpośredni kontakt mailowy czy telefoniczny do osób koordynujących działania. Jeśli mamy taką możliwość możemy zorganizować festyn lub piknik promujący działalność administracji oraz informujący o bieżących planach i założeniach, warsztaty dla dzieci i młodzieży, gdyż zwłaszcza te grupy wiekowe mogą nam pomóc w poszukiwaniu głównych wskazań odnośnie aktywnych form rekreacji na osiedlu. Informacje od nich zbieramy poprzez zabawę, proponując, by np. na rysunkach czy makietach przedstawili idealne dla nich rozwiązania.

Ponadto na tym etapie powinni ujawnić się liderzy społeczni oraz powinien być też widoczny zakres gotowości do działań mieszkańców.

Należy pamiętać, iż decyzje techniczne nie mogą być podejmowane tylko przez te dwie grupy społeczne. Wymagają one udziału specjalisty, który określi możliwości i ograniczenia poszczególnych rozwiązań.

Do tego typu decyzji należą także kwestie związane z kształtowaniem przestrzeni osiedlowej. Administracja powinna opracować założenia, a całość zebranych materiałów powinna trafić do architekta, który zajmie się projektem modernizacji osiedla lub placu zabaw itp. Dobrze jest do pracy nad modernizacją włączyć architekta krajobrazu – w celu pomocy przy doborach roślinnych, wskazaniu lokalizacji nasadzeń, aranżacji placów zabaw i placów rekreacyjnych, jak również wydzielenia funkcjonalnych przestrzeni osiedla i terenów izolacyjnych. Na podstawie wypracowanych w wyniku partycypacji założeń będzie on w stanie opracować projekt zagospodarowania, zgodny z możliwościami technicznymi i środowiskowymi terenu, odpowiednimi normami oraz możliwościami ekonomicznymi inwestora.

Etap trzeci – prezentacja możliwych rozwiązań

W kolejnym trzecim etapie należy przedstawić mieszkańcom przyczyny i skutki zastosowania poszczególnych rozwiązań (szczególnie ważne w przypadku dużych zmian w układzie roślinności, np. wycinka dużych topól włoskich z terenów osiedlowych, gdzie stanowiły znaczny procent drzew, a obecnie nie rokują szans na rozwój, a nawet mogą powodować zagrożenie życia). Dobrze jest przedstawić rozwiązania wariantowe, dając mieszkańcom możliwość wyboru, np. odnośnie sposobu projektowania przestrzeni lub rodzaju nasadzeń, ich kolorystyki.

Etap czwarty – weryfikacja opinii mieszkańców

Następnie, w czwartym etapie zbieramy końcowe opinie mieszkańców oraz weryfikujemy je. Należy uzyskać przychylną opinię mieszkańców, co do wybranego rozwiązania oraz zadbać o poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o końcowo podjętej decyzji. Dlatego decyzja odnośnie wybranego np. sposobu modernizacji terenu powinna być jawna, przekazana na ogłoszonym wcześniej spotkaniu. W trakcie jej przedstawienia powinno zostać wyjaśnione dlaczego inne rozwiązania odrzucono. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem zyskamy akceptację dla realizowanych prac.

Etap piąty – wspólna realizacja wybranego rozwiązania

Ostatni piąty etap partycypacji zakłada czynne wprowadzenie mieszkańców w realizowane prace, np. przy modernizacji osiedla po wyodrębnieniu zagadnień problemowych, określeniu założeń do projektu modernizacji, wyborze projektu realizowane są nasadzenia, w których mieszkańcy mogą brać czynny udział pod okiem fachowców.

Partycypacja nie musi składać się z tych wszystkich ramowych etapów. Taki sposób prowadzenia działań związany jest z najbardziej rozbudowaną jej formą, zakładającą relacje interaktywne między mieszkańcami a administracją. Formy uproszczone zawierają tylko wybrane z etapów partycypacji.

 

literatura
 

red.: Łuszczek M., Ptasińska U., Jak przetworzyć przestrzeń Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

 

red. Pawłowska K., Zanim wybuchnie konflikt – Tom I i II, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010

 

red. Hausner J., Komunikacja i partycypacja społeczna – Poradnik, Kraków 1999

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17083|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl