CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych

Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych
Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych

Na nowych osiedlach do sposobu aranżacji tych przestrzeni przykłada się dużą wagę. Co jednak zrobić w przypadku już istniejących, modernizowanych przestrzeni osiedlowych?

Obecnie deweloperzy przykładają dużą wagę do aranżacji przestrzeni na osiedlu, tworząc przestrzenie rekreacyjne o indywidualnym charakterze, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb potencjalnych użytkowników. Wiedzą wszak, że wraz z atrakcyjnością zagospodarowania terenu rośnie standard mieszkań, a zatem ich wartość rynkowa.

Przy modernizacji przestrzeni na terenach istniejących już osiedli warto zaangażować użytkowników w proces podejmowania decyzji związanych z przekształceniem terenu między innymi poprzez partycypację społeczną.

Partycypacja społeczna jest to proces, w którym przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio kontrolę nad decyzjami władz publicznych, gdy decyzje te mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ich interesy. Celem partycypacji jest umocnienie pozycji mieszkańca wobec decyzji podejmowanej przez instytucję publiczną – administrację osiedla.

Efektywna partycypacja wymaga dwubiegowego przekazu informacji tzn. zarówno pozyskiwania ich od administracji, jak i od mieszkańców. W trakcie działań administracja jest organizatorem, prowadzi działalność informacyjną i koordynującą ich przebieg; w razie konieczności organizuje spotkania z fachowcami lub warsztaty i dyskusje. Spotkania dają mieszkańcom możliwość wyrażenia swoich opinii, wątpliwości i skomentowania proponowanych rozwiązań. Pojawienie się mieszkańców we wczesnym etapie podejmowania decyzji dotyczących kreacji przestrzeni osiedlowej zwiększa ich zaangażowanie w projekt, a w przyszłości w realizowaną modernizację. Skutkuje także większym utożsamianiem się z miejscem zamieszkania, buduje więzi i poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejsza ilość aktów wandalizmu na realizowanym terenie. Mieszkańcy wykazują się większą dbałością o przestrzeń w budowie, w której uczestniczyli.

 

Formy udziału społeczności w decyzjach władz można podzielić na dwa rodzaje:

agregujące – gdy decyzje podejmowane są przez większość grupy;

deliberujące – poszukiwanie kompromisu pomiędzy rozwiązaniami pozwalającymi odpowiedzieć na potrzeby różnych grup. W tym wypadku zadaniem administracji jest stworzenie warunków, umożliwiających debatę, warsztatów i spotkań z fachowcami w razie zaistnienia takiej konieczności. W praktyce lepiej sprawdza się to podejście do problemów związanych z kreowaniem przestrzeni.

 

Etapy partycypacji społecznej

Każde osiedle, jego mieszkańcy oraz problemy związane z funkcjonowaniem tej przestrzeni stanowią niepowtarzalne, indywidualne zagadnienie. Nie ma dwóch miejsc, gdzie proces partycypacji będzie wyglądał identycznie. Dokładny sposób podejścia do działań tego typu zależy od struktury demograficznej osiedla, charakteru przewidywanych zmian oraz ich zakresu. Analiza struktury demograficznej pozwala w stopniu przybliżonym określić główne grupy odbiorców naszych działań. Obecność dużej ilości młodych małżeństw z dziećmi stwarza konieczność lokalizacji na jego obszarze placów zabaw, jednak planując tę inwestycję patrzeć trzeba przyszłościowo, przewidzieć także miejsca rekreacji dla dzieci starszych i młodzieży. Wyszczególnienie grup wiekowych obecnych i przyszłych (dzięki określeniu szacunkowej struktury demograficznej) oraz głównych grup interesu ułatwi określenie podstawowych grup odbiorców działań związanych z partycypacją. Tworząc harmonogram prac należy też pamiętać o ułatwieniu mieszkańcom wzięcia w nich udziału. Należy tak planować działania, żeby nie kolidowały z codziennymi obowiązkami mieszkańców, np. poprzez inicjowanie różnego typu spotkań wieczorem lub w postaci festynów rodzinnych w weekendy.

Etap pierwszy – identyfikacja problemu

Aby partycypacja doszła do skutku należy prowadzić ją w następujących ramowych etapach:

Po pierwsze: należy zidentyfikować główne problemy dotyczące terenu osiedla oraz utrudnienia w jego funkcjonowaniu ważne dla mieszkańców, np.: zbyt mała ilość parkingów, konieczność wydzielenia pasów izolacji od dróg, nieodpowiednia lokalizacja placów zabaw, brak elementów małej architek­tury, itp.

Równolegle z identyfikacją problemów należy podjąć próbę badania struktury demograficznej osiedla.

Po określeniu problemów należy uszeregować je w zależności od wagi (jest to uszeregowanie wstępne, ostateczne możliwe jest po zebraniu wyników z partycypacji) oraz określić grupy mieszkańców, których problemy dotyczą. Rozwiązanie niektórych z nich będzie ważne dla wszystkich mieszkańców. Po tym etapie partycypacja może przebiegać dwubiegowo. Możemy sami wybrać problem, którym się zajmiemy i nasze działania będą tylko jego dotyczyć (np. lokalizacja i sposób rozwiązania parkingów na osiedlu lub ich lokalizacja, sposób rozwiązania oraz charakter terenów dziecięcych). Możemy także naszą bazę problemów potraktować jako materiał wstępny, podpowiadający nam kierunki działań, zakładając że partycypacja określi najważniejszy problem oraz rangę pozostałych i pozwoli opracować harmonogram działań związanych z modernizacją osiedla w następnych latach. Jest to planowanie długoterminowe, pozwalające także na opracowanie założeń do budżetu na lata kolejne.

Etap drugi – preferencje mieszkańców

Następnie, w drugim etapie należy poznać preferencje mieszkańców dotyczące sposobów rozwiązania zdaignozowanych problemów oraz stopnia ich ważności dla użytkowników, co pozwoli na wyodrębnienie listy najpilniejszych zadań. Z tego względu na tym etapie dobrym rozwiązaniem są sondaże, ankiety oraz informacje wywieszane na tablicach czy stronach internetowych osiedla, w których zainteresowani znajdą bezpośredni kontakt mailowy czy telefoniczny do osób koordynujących działania. Jeśli mamy taką możliwość możemy zorganizować festyn lub piknik promujący działalność administracji oraz informujący o bieżących planach i założeniach, warsztaty dla dzieci i młodzieży, gdyż zwłaszcza te grupy wiekowe mogą nam pomóc w poszukiwaniu głównych wskazań odnośnie aktywnych form rekreacji na osiedlu. Informacje od nich zbieramy poprzez zabawę, proponując, by np. na rysunkach czy makietach przedstawili idealne dla nich rozwiązania.

Ponadto na tym etapie powinni ujawnić się liderzy społeczni oraz powinien być też widoczny zakres gotowości do działań mieszkańców.

Należy pamiętać, iż decyzje techniczne nie mogą być podejmowane tylko przez te dwie grupy społeczne. Wymagają one udziału specjalisty, który określi możliwości i ograniczenia poszczególnych rozwiązań.

Do tego typu decyzji należą także kwestie związane z kształtowaniem przestrzeni osiedlowej. Administracja powinna opracować założenia, a całość zebranych materiałów powinna trafić do architekta, który zajmie się projektem modernizacji osiedla lub placu zabaw itp. Dobrze jest do pracy nad modernizacją włączyć architekta krajobrazu – w celu pomocy przy doborach roślinnych, wskazaniu lokalizacji nasadzeń, aranżacji placów zabaw i placów rekreacyjnych, jak również wydzielenia funkcjonalnych przestrzeni osiedla i terenów izolacyjnych. Na podstawie wypracowanych w wyniku partycypacji założeń będzie on w stanie opracować projekt zagospodarowania, zgodny z możliwościami technicznymi i środowiskowymi terenu, odpowiednimi normami oraz możliwościami ekonomicznymi inwestora.

Etap trzeci – prezentacja możliwych rozwiązań

W kolejnym trzecim etapie należy przedstawić mieszkańcom przyczyny i skutki zastosowania poszczególnych rozwiązań (szczególnie ważne w przypadku dużych zmian w układzie roślinności, np. wycinka dużych topól włoskich z terenów osiedlowych, gdzie stanowiły znaczny procent drzew, a obecnie nie rokują szans na rozwój, a nawet mogą powodować zagrożenie życia). Dobrze jest przedstawić rozwiązania wariantowe, dając mieszkańcom możliwość wyboru, np. odnośnie sposobu projektowania przestrzeni lub rodzaju nasadzeń, ich kolorystyki.

Etap czwarty – weryfikacja opinii mieszkańców

Następnie, w czwartym etapie zbieramy końcowe opinie mieszkańców oraz weryfikujemy je. Należy uzyskać przychylną opinię mieszkańców, co do wybranego rozwiązania oraz zadbać o poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o końcowo podjętej decyzji. Dlatego decyzja odnośnie wybranego np. sposobu modernizacji terenu powinna być jawna, przekazana na ogłoszonym wcześniej spotkaniu. W trakcie jej przedstawienia powinno zostać wyjaśnione dlaczego inne rozwiązania odrzucono. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem zyskamy akceptację dla realizowanych prac.

Etap piąty – wspólna realizacja wybranego rozwiązania

Ostatni piąty etap partycypacji zakłada czynne wprowadzenie mieszkańców w realizowane prace, np. przy modernizacji osiedla po wyodrębnieniu zagadnień problemowych, określeniu założeń do projektu modernizacji, wyborze projektu realizowane są nasadzenia, w których mieszkańcy mogą brać czynny udział pod okiem fachowców.

Partycypacja nie musi składać się z tych wszystkich ramowych etapów. Taki sposób prowadzenia działań związany jest z najbardziej rozbudowaną jej formą, zakładającą relacje interaktywne między mieszkańcami a administracją. Formy uproszczone zawierają tylko wybrane z etapów partycypacji.

 

literatura
 

red.: Łuszczek M., Ptasińska U., Jak przetworzyć przestrzeń Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

 

red. Pawłowska K., Zanim wybuchnie konflikt – Tom I i II, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010

 

red. Hausner J., Komunikacja i partycypacja społeczna – Poradnik, Kraków 1999

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18002|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11278|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10850|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl