CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

„Brukowanie” piekła w dzisiejszym mieszkalnictwie - relacja z posiedzenia Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa w dniu 31 maja 2010 r.

Jacek Sawicki  |  Administrator 7-8/2010  |  18.06.2010

31 maja 2010 r. w Warszawie obradowało Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa. Uczestnikom obrad przedstawiono obszerne wydawnictwo „PROGRAMY MIESZKANIOWE - BRUKOWANIE PIEKŁA, w którym zawarto zbiór referatów, ekspertyz i opinii; trzy z nich zostały wygłoszone w czasie przebiegu spotkania. W trakcie obrad wręczono burmistrzowi Sandomierza deklaracje na materiały i wyroby budowlane dla osób dotkniętych klęską powodzi o wartości ok. 250 tysięcy złotych. W przerwie miała miejsce konferencja prasowa, a w drugiej części obrad przyjęto uchwałę oceniającą stan prac nad programem mieszkaniowym na lata 2010-2020 wynikającym z rezolucji Sejmu RP z dnia 19 lutego 2010 r. Uzupełnienie spotkania stanowiła informacja o obchodach 800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich, które zainaugurowane zostały 7 października 2009r. w Warszawie i trwać będą aż do roku 2011, a także ceremonia wręczania dyplomów uznania od Kongresu osobom zasłużonym dla budownictwa.

W trakcie spotkania wypowiedziano mnóstwo gorzkich uwag o fatalnym stanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wysłuchało ich ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska budowlane, w tym administrację rządową, terenową i samorządową, izby budowlane, stowarzyszenia, instytuty naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, firmy organizujące targi branżowe, zaproszeni rzeczoznawcy budowlani, dziennikarze. Obecni byli posłowie na Sejm RP: Janusz Piechociński, Wiesław Szczepański i Andrzej Adamczyk. Administrację rządową reprezentowali: Andrzej Urban - z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń i Olgierd Dziekoński, a także Tadeusz J. Zając - Główny Inspektor Pracy. W posiedzenie uczestniczyli dawni ministrowie resortu budownictwa: Jerzy Bajszczak, Andrzej Bratkowski, Witold Dąbrowski, Adam Glazur i Sławomir Najnigier, a także reprezentanci związków zawodowych: Zbigniew Janowski - przewodniczący Rady Krajowej ZZ „Budowlani" i Zbigniew Majchrzak - przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność". Uczestnicy spotkania z uwagą przyjmowali złe wieści dotyczące stanu polskiego mieszkalnictwa zbiorowego

Obrady poprowadził Roman Nowicki - przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa. Minutą ciszy uczczono pamięć marszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego, jednej z ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r., który intensywnie angażował się w działania Kongresu, a także zmarłych Krzysztofa T. Toeplitza - wnuka Teodora Toeplitza, głównego twórcy idei Kongresu Budownictwa z roku 1937 oraz Stanisława Kukuryki - ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z lat 1982-85 w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego. Wprowadzając do spotkania zwrócił uwagę na fakt wymowny, że od lat kolejne rządy nie realizują konstytucyjnego obowiązku prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania (art. 75 Konstytucji R.P. z dnia 2.04.1997 r.).

Program spotkania wypełniły referaty problemowe przygotowane przez ekspertów Kongresu Budownictwa: Kazimierza Kirejczyka („Aktualna sytuacja w polskim budownictwie mieszkaniowym i prognozy, czyli krajobraz po kryzysie"), Sławomira Najnigiera („Realizacja programów mieszkaniowych w Polsce i odpowiedzialność instytucjonalna za politykę mieszkaniową w latach 1989-2010") oraz Adama Kowalewskiego („Wyjściowe warunki sprawnego inwestowania"). W dalszej kolejności wypowiadali się posłowie i sekretarze stanu z Ministerstwa Infrastruktury. Poseł J. Piechociński zwracał uwagę na fakt, że państwo sferę budownictwa od lat dobrowolnie ogałaca się z zysków, bo je prywatyzuje, a samo pozostawia do rozwiązywania tylko domeny przynoszące straty. Minister O. Dziekoński zwrócił uwagę na znaczenie lokalnej infrastruktury technicznej, niezbędnej budownictwu, na stymulację rozwoju budownictwa w warunkach rynkowych i postawił pytanie kto powinien finansować koszty infrastruktury technicznej: podatnicy, wspólnota - gmina, czy może bezpośredni jej beneficjenci (bezpośredni użytkownicy wybudowanych obiektów)?. Odpowiedź dla ministerstwa oznacza przedłużanie dyskusji na temat przygotowanego w resorcie projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Problem ten o tyle był aktualny, że zbiegł się w czasie z katastrofalnymi konsekwencjami urzędniczych pozwoleń na budowę obiektów budowlanych w strefach zalewowych. Minister P. Styczeń przedstawił z kolei stan prac nad trzema projektami resortu związanymi z mieszkalnictwem: założeniami polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku, projektem ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także zarysem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania skierowanym do konsultacji społecznych. Poseł W. Szczepański powiedział, że państwo wycofało się ze swojej funkcji ochrony interesów publicznych. Padały również stwierdzenia, że przestrzeń publiczna jest stale rozkradana, że Polska jest jedynym krajem, gdzie nie został zrealizowany żaden program rządowy w sprawie budowy mieszkań, a statystyki stawiają nasz kraj pod względem powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę na przedostatnim miejscu w Europie przed Rumunią. Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP zauważył, że od wielu lat państwo od lat dobrowolnie ogałaca się z zysków ze sfery budownictwa, bo ją prywatyzuje, a sobie pozostawia do rozwiązywania tylko domeny przynoszące straty.

W dyskusji wracano do wątku potrzeby pilnego doprecyzowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w większym stopniu jak dotąd uwzględniałaby lokalne uwarunkowania topograficzne, w tym dotyczące terenów zalewowych, których zabudowywanie powinno być prawnie zakazywane.

Pesymistyczny klimat spotkania nie była w stanie nawet osłodzić kropla miodu w skali potrzeb, jaką stało się zadeklarowanie wsparcia dla osób dotkniętych klęską powodzi w Sandomierzu materiałami i wyrobami budowlanymi o wartości ok. około 260 tys. zł. od firm i organizacji współpracujących z Kongresem Budownictwa, a deklarację taką osobiście odebrał zaproszony na obrady Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski. Spotkanie zwieńczyło przyjęcie przez aklamację uchwały (tekst poniżej). Na zakończenie zasłużonym dla budownictwa przedstawicielom organizacji  pozarządowych, w tym także członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wręczano dyplomy z podziękowaniem za długotrwałą pracę społeczną na rzecz rozwoju polskiego budownictwa.

Zobacz Uchwałę Kongresu Budownictwa przyjętą na posiedzeniu w dniu 31 maja 2010 roku

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10946|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10525|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl