CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Dla kogo audyt energetyczny?

Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 5/2012  |  08.01.2013  |  2
Dla kogo audyt energetyczny?
Dla kogo audyt energetyczny?

Stale rosnące ceny energii, ochrona środowiska przed nadmierną emisją gazów (w szczególności CO2) oraz niezależność od importu surowców spowodowały, że pojawiły się dokumenty, na których podstawie możemy ocenić zużycie energii w budynku.

Prezes spółdzielni, zarządca, administrator czy mieszkaniec budynku najczęściej może się spotkać z takimi opracowaniami jak audyt energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane inaczej certyfikatem energetycznym. Ponieważ w obydwu nazwach pojawia się przymiotnik „energetyczny”, dokumenty te często są mylone lub postrzegane jako tożsame. Świadectwo charakterystyki energetycznej pod kątem szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku zostało omówione w kwietniowym wydaniu „Administratora” (artykuł Piotra Czajkowskiego pt. „O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…”).

 

Innym bardzo ważnym dokumentem, który szczegółowo ocenia energochłonność budynku, proponuje sposoby jego poprawy oraz oblicza możliwe do osiągnięcia oszczędności jest audyt energetyczny. Jest on dokumentem sporządzanym dla istniejącego budynku w celu przeprowadzenia jego modernizacji, w wyniku której znacznie zmniejszy się zużycie energii, a właściciel uzyska dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej. Z uwagi na zmiany cen zarówno nośników energii, jak i materiałów budowlanych czy urządzeń grzewczych, audyt energetyczny jest dokumentem, którego aktualność liczy się w miesiącach.

 

 

Współczynnik przenikania ciepła a audyt energetyczny

Kiedy powinno się zlecić opracowanie audytu? Każdy właściciel, zarządca, administrator budynku posiada wiedzę na temat okresu jego powstania oraz wykonanych remontach w trakcie jego eksploatacji (od 2003 r. takie zapisy o przeprowadzonych pracach budowlanych powinny być umieszczane w Książce Obiektu Budowlanego). Jednym z bardzo ważnych elementów wpływających na zużycie ciepła w budynku jest izolacyjność przegród zewnętrznych takich jak ściany, dachy, okna. Przegrody te charakteryzuje parametr nazywany współczynnikiem przenikania ciepła – im niższy współczynnik, tym lepsza izolacyjność przegrody, a tym samym mniejsze straty ciepła. Wymagania co do wielkości tego współczynnika są systematycznie zmieniane i zaostrzane. Od lat 70. do 90. XX w. wymagania te były ujęte w normach, a współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych zmieniał się: od 1,16 W/m2·K w 1967 r. poprzez wartość 0,75 W/m2·K w 1982 r. do 0,55 W/m2·K w 1991 r. Od roku 1995 graniczne wartości współczynników przenikania są podawane w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie zgodnie z WT2008 współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3 W/m2·K. Nowe warunki techniczne będą obowiązywać od przyszłego roku, należy więc spodziewać się kolejnej redukcji. Znając rok oddania budynku do użytkowania i uzupełniając wiedzę o zakres wykonanych remontów, możemy łatwo wytypować budynki, dla których zlecenie takiego opracowania byłoby pożądane.

W innym, na pewno rzadziej spotykanym przypadku, kiedy istniejący budynek ma już opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej, na jego ostatniej stronie osoba opracowująca dokument powinna dokonać oceny i zaproponować zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku oraz w zakresie techniki instalacyjnej i źródła ciepła. Negatywna ocena powyższych parametrów jest przesłanką do wykonania audytu energetycznego. Dodatkowo, na ostatniej stronie świadectwa jest rubryka, w której certyfikator może umieścić swoje inne uwagi i zalecenia.

Krajowe przepisy dotyczące użytkowania energii:
Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn.zm.)
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. DzU z 2002 r. nr. 75 poz. 690 z późn.zm.).

Od audytu do pieniędzy

Pojęcie audytu energetycznego funkcjonuje na rynku od 1998 r. i jest związane z termomodernizacją budynków. Pierwsza Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych pochodzi z 18 grudnia 1998 r. (DzU z 1998 r. nr 162, poz. 1121). W trakcie kolejnych lat była nowelizowana i obecnie obowiązuje Ustawa o wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z 21 listopada 2008 r. Tekst dokumentu znajduje się w DzU nr 223 z 29 grudnia 2008 r., poz. 1459.

Wraz z ustawą pojawiło się opracowanie nazywane audytem energetycznym, które jest kluczowym elementem termomodernizacji. Określa ono zakres prac oraz optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia. Zakres audytu obejmuje ocenę stanu technicznego budynku i źródeł ciepła, wskazuje najkorzystniejsze dla inwestora rozwiązanie modernizacyjne wraz z podaniem kosztów jego realizacji oraz obliczeniem poziomu przewidywanych oszczędności. Na podstawie wytycznych z audytu są przygotowywane projekty do wdrożenia.

Audyt energetyczny (przygotowany zgodnie z ustawą) jest również wymagany do uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska lub Ministerstwo Ochrony Środowiska. Często z tych programów mogą być dotowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w większej grupie budynków niż te, które zostały wymienione w ustawie. Prawodawca nie narzuca żadnych wymagań co do wykształcenia osoby, która będzie autorem audytu, ponieważ każdy dokument jest sprawdzany i weryfikowany przez audytorów zatrudnionych w instytucji wypłacającej premię czy dotację.

Przepisy unijne:
Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków. W konsekwencji jej wdrożenia pojawiły się świadectwa charakterystyki energetycznej.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 19 maja 2010 r. 2010/31/UE. Ustala ona, że od 2018 r. nowe budynki użyteczności publicznej, a od 2020 r. wszystkie nowe budynki, mają zużywać ilość energii bliską zeru.

Potrzeby polskiego rynku

Ministerstwo Gospodarki szacuje zużycie energii przez gospodarstwa domowe na poziomie 35% zużycia krajowego. Struktura zużycia energii w budynkach kształtuje się następująco: ok 70% na ogrzewanie i wentylację oraz ok. 12% na przygotowanie ciepłej wody. Na koniec grudnia 2010 r. w Polsce było ok. 13,5 mln mieszkań, z czego 70% znajdowało się w miastach.

Z raportu umieszczonego na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w 2011 r. bank wypłacił prawie 3500 premii termomodernizacyjnych na łączną kwotę 160 773 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że na początku działania ustawy w ciągu pierwszych 5 lat liczba premii wynosiła ok. 500, w 2004 r. kształtowała się na poziomie ok. 1000, a w 2007 r. – ok 2000 i systematycznie rosła. W latach 2010 – 2011 bank wypłacił po ok. 3450 premii rocznie. Rok 2012 zapowiada się rekordowo – już w pierwszym kwartale 2012 r. BGK wypłacił już 1181 premii na łączną kwotę 56 730 tysięcy złotych.

Większość środków – 93% – wypłacono na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych, tylko 6% dostały samorządy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Pozostałe przedsięwzięcia, w tym termomodernizacja budynków jednorodzinnych, stanowiły zaledwie 1% ogólnej sumy środków wypłaconych z funduszu termomodernizacyjnego BGK. Trudno oszacować, ile dotacji zostało wypłaconych z funduszy unijnych, ponieważ te informacje znajdują się w wielu bazach, centralnej NFOŚ i regionalnych WFOŚ.

Na podstawie powyższych danych należy jednak przypuszczać, że mimo 15. letniego okresu wypłacania premii termomodernizacyjnych oraz 8 lat korzystania z funduszy unijnych liczba budynków wymagających przeprowadzenia audytu w celu zaplanowania działań zmniejszających zużycie energii nadal jest ogromna.  

Komentarze

(1)
Adam | 30.03.2016, 22:20
Wprowadzono obowiązkowy audyt energetyczny. Obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej nakłada Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Audyt ten musi zostać przeprowadzony do 5 grudnia 2015 roku , kolejne co 4 lata. Dzięki przeprowadzeniu obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii biorąc pod uwagę planowane działania ekonomiczne w przedsiębiorstwie. obowiązkowy audyt energetyczny Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19438|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16575|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11854|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl