CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jacek Sawicki  |  12.06.2012  |  4
Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zamieszczona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz  637 z 2012 r.) zawiera jedynie końcowe zapisy zmienianych artykułów i ich fragmentów.

Portal www.administrator24.info publikuje ich kontekst w tle dotychczas obowiązujących zapisów.

Znowelizowany akt prawny zawiera m.in. 20 zmian dotyczących ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 ustawy). Jego technicznym mankamentem jest nieczytelność, albowiem publikacja zawiera jedynie pełne wersje przywoływanych passusów artykułów, bądź wybrane ich fragmenty, co sprawia że nie wiadomo co zmieniono.

O zmianach do niej wprowadzonych można dowiedzieć się jedynie po dokonaniu żmudnych porównań treści wskazanych zapisów z dotychczasowymi. Redakcja portalu www.administrator24.info dokonała tego zadania i naniosła wszystkie zmiany do wybranych fragmentów tekstu ustawy.

Zmiany tekstu zaznaczono pogrubioną czcionką w kolorze czerwonym, kursywą na jasno podkolorowanym tle te zapisy, które utracą ważność z dniem 1 stycznia 2013 roku, natomiast przepisy przejściowe oznaczono czcionką niebieską.

Więcej o ustawie: Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

A. Art. 1 ustawy:

1) Art. 3.

Świadczenia określone w ustawie obejmują:

1) emeryturę, w tym emeryturę częściową; (...) 

2) Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) emeryt – osobę mającą ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej; (...)

3) Art. 10a.

1. Przy ustalaniu prawa do emerytury na podstawie art. 26b, 27 i 28 osoby, która [osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn i] utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu z powodu odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej renty, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 i 10, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu. ...)

4) Art. 13.

(...) 3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. [1] 1a i 1b, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. (...)

5) Art. 24.

1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego [, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn] określonego w ust. 1a i 1b, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a i 50e i 184.

1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie (opr. red.); 

Rok1952: 

 • do dnia 31 grudnia —  co najmniej 60 lat;
 •  

Rok 1953:

 • 1 stycznia/31 marca —  co najmniej 60 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca —  co najmniej 60 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 60 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 60 lat + 4 miesiące;
 •  

Rok 1954:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 60 lat + 5 miesięcy; 

bezpłatny newsletter szkolenia remont place zabaw ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych administrator ochrona przeciwpożarowa zarządzanie wodomierze ogrodzenia balkony akty prawne

 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 60 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 60 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 60 lat + 8 miesięcy;

 Rok 1955:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 60 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 60 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 60 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 61 lat;
 •  

Rok 1956:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 61 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 61 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 61 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 61 lat + 4 miesiące;

Rok 1957:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 61 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 61 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 61 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 61 lat + 8 miesięcy;

Rok 1958:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 61 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 61 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 61 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 62 lata;
 •  

Rok 1959:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 62 lata + 1 miesiąc;
  Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

  Dziennik Ustaw poz. 1289 z dnia 22 listopada 2012r. zamieścił Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czytaj dalej

 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 62 lata + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 62 lata + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 62 lata + 4 miesiące;

Rok 1960:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 62 lata + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 62 lata + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 62 lata + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 62 lata + 8 miesięcy;

Rok 1961:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 62 lata + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 62 lata + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 62 lata + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 63 lata;

Rok 1962

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 63 lata + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 63 lata + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 63 lata + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 63 lata + 4 miesiące;

Rok 1963:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 63 lata + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 63 lata + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 63 lata + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 63 lata + 8 miesięcy;

Rok 1964:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 63 lata + 9 miesięcy; 
Jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dzienniku Ustaw

Jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dzienniku UstawDziennik Ustaw poz. 391 z dnia 11 kwietnia 2012 r. zamieścił obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytaj dalej

 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 63 lata + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 63 lata + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 64 lata;

Rok 1965:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 64 lata + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 64 lata + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 64 lata + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 64 lata + 4 miesiące;

Rok 1966:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 64 lata + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 64 lata + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 64 lata + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 64 lata + 8 miesięcy;

ok 1967:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 64 lata + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 64 lata + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 64 lata + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat;

Rok 1968:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 4 miesiące;

Rok 1969:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 8 miesięcy;

Rok 1970:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat;

Rok 1971:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 4 miesiące;

Rok 1972:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 8 miesięcy;  

Rok 1973:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 11 miesięcy;
 • po dniu 30 września 1973 r. — co najmniej 67 lat.

1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie (opr. red.).

Rok 1947:

 • do dnia 31 grudnia — co najmniej 65 lat;

 Rok 1948:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 4 miesiące;

Rok 1949:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 8 miesięcy;

Rok 1950:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat;

Rok 1951:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 4 miesiące;

Rok 1952:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 8 miesięcy;

Rok 1953:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 67 lat.

6) Art. 25.

1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173–175, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.

1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej na podstawie art. 26b, nie uwzględnia się kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego określonego w art. 173-175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej.

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

1c. Przepis ust. 1b stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony pobrał emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. (...)

7) Art. 26b. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104.

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura częściowa podlega - na wniosek ubezpieczonego - zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24.

Czytaj dalej Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Komentarze

(1)
tyc | 30.07.2015, 16:24
Szanowni Panstwo !
Mieliscie przejrzysta ustawe o emeryturach dopoki nie zaczeliscie malpowac Niemcow. Stad teraz
powstanie nowa galaz zawodowa w tych sprawach, gdzie fachowcy beda tlumaczyc z polskiego
"na nasze". To samo mamy tu od lat wielu, fachowcow tez tu jest troche i prywatnych i w tut. "ZUS"
i do tego dochodzi, ze kazdy prawie podaje troche inna wersje, gdyz tu przepisy, chyba specjalnie, sa zagmatwane i Wyscie poszli tez ta droga, niestety. Jako biuro porad paramy sie rowniez i sprawami okolorentowymi tu i tam. Stad widzimy roznice miedzy staraymi przepsami a nowymi i u Was.
Serdecznie pozdrawiamy Panstwa. Tyc
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18242|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11459|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11029|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl