CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Infrastrukturalny Facility Management

KS Infrastrukturalny Facility Management
KS Infrastrukturalny Facility Management
sxc.hu

Procesy pomocnicze realizowane w obszarze Facility Management i wspierające procesy podstawowe nieruchomości mogą być realizowane własnymi siłami, a także w oparciu o usługi firm zewnętrznych. W wielu przypadkach rachunek kosztów i korzyści przemawia za korzystaniem z tych ostatnich.

W klasyfikacji usług Facility Management dominują dwa podejścia: jedno z nich dokonuje podziału usług FM na „twarde”, obejmujące zajmowanie się systemami technicznymi budynku oraz samym budynkiem, oraz „miękkie” definiowane jako prowadzenie innych działań, niezwiązanych ze stroną techniczną obiektu.

W drugim podejściu jako punkt wyjścia jest przyjmowana klasyfikacja usług FM w trzech grupach:

 • ekonomicznego FM – obejmującego zagadnienia związane z zarządzaniem ekonomiczno-finansowym nieruchomością oraz planowaniem inwestycji,
 • technicznego FM – obejmującego aspekty techniczne zarządzania budynkiem i jego instalacjami,
 • infrastrukturalnego FM – obejmującego dodatkowe usługi świadczone użytkownikom nieruchomości.

Infrastrukturalny FM

Zgodnie z powyższym podziałem pojęcia „Infrastrukturalny FM” nie używa się do określenia zarządzania infrastrukturą budynkową (z czym jest często mylone), ale z usługami dodatkowymi świadczonymi użytkownikom nieruchomości, takimi jak m.in.:

 • usługi utrzymania czystości i pielęgna­cyjne,
 • usługi utrzymania terenów zewnętrznych,
 • catering,
 • ochrona,
 • usługi komunikacyjne,
 • administracja budynku,
 • usługi kurierskie,
 • usługi poligraficzne,
 • obsługa parkingów,
 • obsługa przeprowadzek,
 • usługi logistyczne,
 • wywóz śmieci/nieczystości stałych.

Outsourcing usług Facility Management

Jak w wielu innych przypadkach, procesy pomocnicze realizowane w obszarze Facility Management i wspierające procesy podstawowe nieruchomości, czyli dostarczanie odpowiedniej jakości powierzchni użytkownikowi bądź najemcy – mogą być realizowane własnymi siłami, w oparciu o własnych pracowników, urządzenia i materiały.

W wielu przypadkach rachunek kosztów i korzyści przemawia za korzystaniem z usług zewnętrznych. Mamy wtedy do czynienia z problemem outsourcingu usług Facility Management.

W swojej definicji outsourcing polega na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanej przez nie dotychczas funkcji i przekazaniu jej do realizacji innym podmiotom gospodarczym.

Głównymi powodami outsourcingu usług są:

 • redukcja kosztów i ich zamiana w koszty stałe (ryczałtowe),
 • wykorzystanie specjalistycznych umiejętności firmy zewnętrznej,
 • brak własnych zasobów do prowadzenia danej działalności przez firmę.

Typy outsourcingu

W praktyce można wyróżnić kilka typów outsourcingu, najczęściej dokonywany jest następujący ich podział:

 • całkowity outsourcing (ang. full outsourcing), charakteryzujący się zależnością od jednego dostawcy (jeden dostaw­ca wykonujący 100% usług w danym obszarze),
 • outsourcing angażujący kilku dostawców (ang. multisourcing), wykorzystujący dla tego samego obszaru zaangażowanie kilku firm,
 • insourcing polegający na wydzieleniu jednostki biznesowej w pełni zależnej od firmy, czyli stworzeniu formalnie i organizacyjnie niezależnej jednostki, która wykonuje te usługi rozliczając się na zasadach komercyjnych ze swoim zleceniodawcą.

Usługi zewnętrzne w FM

Jak w tym kontekście wygląda sprawa usług zewnętrznych w obszarze Facility Management? Wysoki udział firm zewnętrznych w realizacji tych procesów jest z jednej strony zjawiskiem korzystnym z powodu wysokiej jakości usług świadczonych przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Posiadając doświadczenie i wykwalifikowany personel potrafią one zredukować ryzyko związane z danym obszarem.

Z drugiej strony należy liczyć się jednak z tym, że przeniesienie na zewnątrz niektórych czynności i funkcji może doprowadzić do utraty pełnej kontroli nad funkcjonowaniem obiektu oraz uzależnieniem od dostawcy usług.

W badaniu polskich zarządców nieruchomości przeprowadzonym w 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wskazano, że spośród tych trzech rodzajów usług w obszarze ekonomicznego FM dominuje wykonywanie zadań we własnym zakresie – 75% zarządców nieruchomości deklaruje, że w ich budynku wewnętrznie wykonuje się zadania związane z planowaniem i zarządzaniem ekonomiczno-finansowym. Natomiast w technicznym obszarze FM dominuje wykonywanie usług w oparciu o outsourcing – deklaruje je 64%. Najbardziej jednak outsourcingowaną częścią usług Facility Management są świadczone użytkownikom nieruchomości usługi infrastrukturalnego FM. Tylko 18% ankietowanych wskazuje, że wykonuje je we własnym zakresie, zazwyczaj zlecając je wyspecjalizowanym firmom zewnętrznych. Do najczęściej outsourcingowanych usług należą usługi sprzątania, cateringowe i ochrona.

 

W Polsce mamy do czynienia z rozwojem współpracy outsourcingowej, zwłaszcza w obszarze infrastrukturalnego FM. Ciekawym zjawiskiem jest łączenie szeregu różnych usług w jednym lub kilku obszarach FM (np. utrzymanie czystości + ochrona + catering + usługi komunikacyjne) w jeden „pakiet”, który daje możliwość skorzystania z efektu współwykorzystywania zasobów (pracowników, sprzętu, kosztów transportu). W Polsce można zaobserwować stopniowy wzrost udziału firm zewnętrznych w zakresie „pakietowego” przejmowania technicznego czy infrastrukturalnego obszaru FM.

Kontrakt SLA jako rozwiązanie dla usług infrastrukturalnego FM

W ramach usług infrastrukturalnego Facility Management konieczne jest umiejętne określenie zasad współpracy w kontrakcie outsourcingowym. Wydaje się, że konstrukcja kontraktu outsourcingowego w przypadku usług infrastrukturalnego FM podlega podobnym rygorom, jak kontrakty stosowane np. obszarze IT. Ze względu na fakt silnego powiązania podstawowych procesów firmy z obszarem FM (tworzącym w końcu środowisko pracy ludzi) trzeba dokonać jednak szczegółowego opisu zadań realizowanych przez jednostkę wykonującą usługi wraz z kryteriami ich oceny. Taki opis umożliwi w dalszym etapie umiejętne ukształtowanie kontraktu outsourcingowego (np. w formule SLA). 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Wykorzystywane w outsourcingu usług zewnętrznych kontrakty SLA (ang. Service Level Agreement) są kontraktami na świadczenie usług, gdzie poziom i jakość świadczonych usług jest ściśle i formalnie zdefiniowana. Umowa SLA określa warunki wykonywania usług (w tym np. czas reakcji usługodawcy czy czas wykonywania usługi) i definiuje minimalne, oczekiwane od usługodawcy, działania. W umowach SLA niespełnienie wymagań wynikających z umowy skutkować może również konsekwencjami finansowymi dla usługodawcy a nawet rozwiązaniem umowy w razie niespełniania jej postanowień przez usługodawcę. Ustalenie warunków umowy SLA jest istotną częścią zarządzania relacjami w ramach outsourcingu (ang. ORM – Outsourcing Relationship Management), umowy takie są wtedy sporządzane przez podpisaniem kontraktu outsourcingowego i stanowią narzędzie nadzoru nad zleceniobiorcą. Konieczne staje się również określenie formalne wskaźników oceny wykonania usługi zewnętrznej w postaci KPI (ang. Key Performance Indicators, także KSI – ang. Key Success Indicators, pol. kluczowe wskaźniki wykonania). Jest to powszechnie stosowana metoda oceny osiągania celów organizacji. Wskaźniki te w sposób syntetyczny mierzą postęp w procesie osiągania celów firmy. Ich dobór jest wewnętrzną kwestią organizacji. Zasadą jest używanie prostego zestawu kilku wskaźników, czytelnych dla właścicieli firmy. Pamiętajmy, że KPI nie jest pogłębioną metodą analizy ani metodą zarządzania, a jedynie sposobem pomiaru i prezentacji podstawowych danych kluczowych z punktu widzenia oceny kontaktu.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kurs - Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową »

Kurs księgowości dla wspólnot mieszkaniowychW większości przypadków w księgowości prowadzonej przez wspólnotę mieszkaniowej pojawiają się błędy. Wynika to przede wszystkim z nieznajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Nieprawidłowa ewidencja księgowa może doprowadzić... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak zapewnić zdrowy mikroklimat w budynku?»

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Fotowoltaika na dachu budynku - zobacz, gdzie uzyskać dotacje »

Fotowoltaika na dachuInstalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu nieruchomości pozyskuje energię z promieniowania słonecznego, a następnie zamienia ją w energię elektryczną. Wytworzony w panelach... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC wilgoć w ścianach
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

W Szwajcarii na początku lat 80. XX w., w trakcie prac badawczych nad wpływem atmosfery zawilgoconych pomieszczeń na zdrowie ludzi, zauważono, że zastosowanie określonych fal elektromagnetycznych może być użyteczne... czytam więcej»


Dlaczego warto dobrze wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Nowe podejście do modernizacji budynków wielorodzinnych»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Rosnące koszty prac i materiałów budowalnych istotnie wpływają na decyzje co do planowanych modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych. Z drugiej strony lokatorzy... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Usuniemy zanieczyszczenia z Twojej instalacji!

wiata rowerowa odpowietrzenie kaloryferów

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19678|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16946|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12031|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl