CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Systemy nawadniające na osiedlu

Rośliny chcą pić…
Systemy nawadniające na osiedlu
Systemy nawadniające na osiedlu

Rośliny na terenie osiedla wymagają szeregu prac pielęgnacyjnych, aby mogły prawidłowo się rozwijać oraz zachowały walory dekoracyjne. Jednym z najważniejszych zabiegów jest ich regularne podlewanie.

Do podstawowych prac pielęgnacyjnych należą m.in.: nawożenie, ściółkowanie, pielenie oraz różnego typu cięcia drzew i krzewów; związane z ich roczną pielęgnacją lub doraźnymi okresowymi pracami pielęgnacyjnymi. Jednak jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych roślin jest ich podlewanie.

Podlewania wymagają wszystkie grupy roślin, zarówno byliny, krzewy, drzewa oraz trawniki. Szczególnie duże znaczenie ma ono w przypadku roślin nowo posadzonych lub zakładanego trawnika. Odpowiednie ilości wody warunkują przyjęcie się rośliny oraz jej dobry stan zdrowotny. Umożliwiają też spęcznienie i wykiełkowanie nasion. Każda w wymienionych grup roślin ma inne potrzeby wodne. Planując i organizując podlewanie należy uwzględnić szereg czynników przyrodniczych takich jak: wymagania gatunku, nasłonecznienie, rodzaj podłoża oraz okres wegetacyjny. Należy określić jaki typ podlewania chcemy wybrać oraz rozważyć możliwości techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne jego realizacji.

Woda w glebie

Analizując zaopatrzenie w wodę roślin na danym terenie należy wziąć pod uwagę cały profil glebowy, nie tylko wierzchnią warstwę podłoża. Drzewa i krzewy pobierają wodę zarówno z wierzchniej warstwy przez sieć rozłożonych na dużej powierzchni drobnych korzeni, jak również po przez podsiąkanie kapilarne i dłuższe korzenie. Woda w glebie pochodzi głównie z opadów deszczu i śniegu oraz podsiąkania kapilarnego, zachodzącego od zwierciadła wody gruntowej w górę przez przestwory pomiędzy jej cząstkami. Ilość jaką może jednorazowo zatrzymać dany typ gleby jest stała, określana mianem pojemności wodnej, związanej z jej składem mechanicznym – woda gromadzona jest we wszystkich wolnych przestrzeniach, po ich wypełnieniu przesiąka w głąb profilu glebowego, większymi kapilarami. Wielkość przestrzeni pomiędzy cząstkami gleby wpływa także na intensywność podsiąkania kapilarnego. Im więcej cząstek ilastych w glebie tym większa jej pojemność wodna.

Najmniejszą zdolność zatrzymania wody mają piaski, tu także wysokość podsiąkania z wód gruntowych jest najniższa (dla piasków gliniastych lekkich wynosi 40–60 cm, a dla piasków gliniastych mocnych 70 cm). Największą zdolność zatrzymywania wody mają gliny, w składzie granulometrycznym występuje duża ilość cząstek ilastych absorbujących wodę.

 

Sposoby podlewania

Należy pamiętać, że podlewanie wierzchniej warstwy gleby nie stanowi wystarczającego źródła wody dla większości roślin; poprawia wygląd roślin, ale nie pozwala na uzupełnienie rzeczywistych strat wody poniesionych przez roślinę.

Zgodnie z zasadami prawidłowego nawadniania roślin, podlewając drzewa i krzewy należy zwrócić szczególną uwagę na zakres systemu korzeniowego – największa masa korzeni tych roślin znajduje się do 30 cm pod powierzchnią, w tej warstwie znajduje się, aż 70% korzeni chłonnych odpowiedzialnych za pobieranie wody i soli mineralnych. Pozostałe 30% sięga głębiej, pobierając wodę z pokładów wody gruntowej (dodatkowo stabilizują one roślinę).

Zgodnie z badaniami dotyczącymi gospodarki wodnej w naszym klimacie 1 m2 gleby w trakcie tygodnia traci ok. 25l wody w okresie letnim, a połowę tej ilości w okresie wiosennym i jesiennym.

Rośliny o głębokim systemie korzeniowym w warunkach naturalnych w wypadku suszy pobierają wodę gruntową. Niestety na terenie dużych miast zwierciadła wody gruntowej znajdują się głęboko ze względu na przebieg infrastruktury, budynków, układu odpadów budowlanych; jest to zazwyczaj od kilku do kilkunastu metrów głębokości.

Podlewając rośliny należy pamiętać, iż należy rozpocząć te zabiegi zanim zauważymy pierwsze oznaki suszy. Przy średniej temperaturze (17–21°C) na glebach średnio przepuszczalnych należy podlewać rośliny, co ok. 10 dni. Gdy gleba na głębokości kilku centymetrów jest sucha, a liście roślin stały się matowe, należy zwrócić uwagę na rośliny, których liście zaczynają się zwijać i kurczyć, przebarwiać, obsychać lub opadać – są to pierwsze objawy suszy. Brak wody widoczny jest najszybciej u roślin świeżo posadzonych oraz u gatunków o płytko zalegającym systemie korzeniowym. Podlewania możemy zaprzestać, jeśli po posadzeniu padał deszcz (ok. 20 mm opadu na dzień). Należy podkreślić, że ten warunek nie dotyczy drzew i krzewów z uprawy pojemnikowej. U starszych roślin, o głębokim systemie korzeniowym niedobory wody skutkują w pierwszym etapie mniejszą intensywnością i długością kwitnienia (np. róże).

Lepiej nawadniać rośliny rzadziej (co 10 dni, a co 7 dni w okresach gdy nie pada deszcz), ale tak aby woda przesiąkła w głąb podłoża. Potrzebna ilość wody to 15-40l na roślinę zależnie od jej rozmiarów. Najlepsza pora na podlewania to wieczór lub wczesny ranek.

Szkodliwe dla roślin są nie tylko straty wody, ale również zbyt częste lub obfite podlewanie. Zbyt rzadkie i skąpe podlewanie powoduje, iż rośliny korzenią się płycej a podłoże zaczynają przerastać chwasty.

Drzewa i krzewy po posadzeniu należy obficie podlewać przez pierwsze kilka lat, szczególnie późną wiosną i latem, gdy występują najwyższe temperatury.

Jeśli nie mamy możliwości zapewnienia nawadniania zieleni na osiedlu najkorzystniej byłoby uwzględnić gatunki roślin odporne na okresowe niedobory wody, co zmniejszy częstotliwość ich podlewania do minimum. Ich dobór należy przedyskutować z architektem krajobrazu, tak aby gatunki te były jak najlepiej dostosowane do warunków siedliskowych osiedla. Odpowiedni dobór roślin pozwoli także na zminimalizowanie ilości innych zabiegów pielęgnacyjnych.

Ściółkowanie podłoża roślin zapobiega parowaniu i rozrostowi chwastów, ograniczając tym samym straty wody; dodatkowo ściółka wzbogaca podłoże w substancje organiczne, zmniejsza zmiany temperatury podłoża, stymulując tym samym rozwój korzeni. Minimalna warstwa ściółki wynosi 5 cm.

Oczywiście dla trawników nawadnianie jest podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym. W słoneczny letni dzień z 1 m2 może wyparować nawet 3l wody! Sygnałem do rozpoczęcia nawadniania jest przeschnięcie warstwy 5 cm trawnika, wtedy należy uzupełnić wodę w ilości 10 l/m2. Intensywnie rosnący trawnik potrzebuje ok. 20–30 l wody na 1 m2 powierzchni w tygodniu, zazwyczaj podlewamy go w lato co 3 dni. Częstotliwość może być większa w czasie upałów, na glebach piaszczystych, ale nie należy podlewać go codziennie gdyż powoduje to płytkie korzenienie się trawy. Płytko zakorzeniony trawnik jest bardziej wrażliwy na zmiany ilości wody i przemarzanie. Nawadnianie późnym wieczorem sprzyja rozwojowi mchu pomiędzy kępami trawy oraz wspomaga rozwój chorób grzybowych. Nie należy też podlewać trawnika w południe, gdyż przy dużych temperaturach może to skutkować poparzeniem roślin i ich żółknięciem. Optymalną porą nawadniania w przypadku trawnika jest poranek. Jako, że słabe opady nie nawadniają głębszych partii korzeni można stasować podlewanie bezpośrednio po małym i średnim deszczu (3–5 mm i 5–7 mm).

Jak przeprowadzić podlewanie?

Podlewanie roślin wymaga odpowiedniej organizacji, planowania oraz rozważenia jakie rozwiązania są najbardziej ekonomiczne. W przypadku osiedli o małych powierzchniach problem nie jest duży. Można wtedy założyć, iż podlewanie roślin na takim osiedlu powinno odbywać się co najmniej raz w tygodniu (a w okresie suszy zależnie od potrzeb), przy zastosowaniu węża ogrodowego. Trzeba uwzględnić następujące elementy: ilość wyjść wody i ich odległość od siebie, długość i przekrój węża, który chcemy zastosować, przeszkody terenowe (utrudniające rozłożenie węży tak aby było możliwe pokrycie całości terenu), ewentualne hydranty, do których można by było podłączyć dodatkowe węże (ale wtedy potrzebne są również reduktory ciśnienia oraz przejściówki na odpowiedni przekrój węża).

Wygodniejszym i coraz powszechniejszym sposobem nawadniania roślinności na terenie osiedla jest instalacja automatycznego systemu nawadniania terenu. Jest szczególnie istotna przy zakładaniu i pielęgnacji trawników, których mniejsze powierzchnie możemy łatwo podlać zraszaczami przenośnymi instalowanymi do węża ogrodowego. Przy większej powierzchni (powyżej 500 m2) trudno o zadbany, gęsty trawnik bez systemu nawadniania. Projekt i założenie takiego systemu nawadniającego najlepiej zlecić profesjonalnej firmie. Zadba ona o odpowiednie rozplanowanie jego sieci, rozkład zraszaczy i linii kropkujących, podział na sekcje oraz jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie zainstaluje i zaprogramuje sterowniki. Obecnie na rynku pojawiło się coraz więcej firm oferujących elementy potrzebne do budowy systemu nawadniania, niekiedy oferujące także ich montaż i serwis.

Co należy uwzględnić instalując automatyczne nawadnianie?

 • Parametry źródła wody – należy określić wysokość ciśnienia wody oraz wielkość przepływu, co pozwoli nam obliczyć rzeczywistą wydajność źródła wody; należy również określić czas w jakim zbiornik napełnia się w przy pełnym otwarciu zaworu. Źródłem wody dla systemu nawadniającego może być studnia głębinowa lub woda wodociągowa. Woda musi spełniać tylko jedno kryterium – musi być czysta, bez mechanicznych zanieczyszczeń.
 • Do zaplanowania przebiegu systemu nawadniania potrzebny jest plan działki z naniesionymi elementami zagospodarowania (budynki, sieci, układ drogowy) oraz projekt zieleni. Plan powinien też uwzględniać ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenia urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury.
 • System automatycznego nawadniania składa się z następujących elementów:
  • źródła wody,
  • sieci podziemnych rurociągów,
  • urządzeń zraszających (zraszacze wynurzalne, linie kroplujące, które stosowane są do dostarczenia wody bezpośrednio do korzeni krzewów),
  • automatyki sterującej (sterownik, zawory elektromagnetyczne, czujnik deszczu) – lokalizując sterowniki należy uwzględnić łatwość dostępu do ich obsługi oraz obecność odpowiedniego źródła zasilania.

Sieć rurociągów podziemnych wykonana jest z rur PE-16-63 mm PN 6-10, osadzonych w gruncie na głębokości od 20 do 50 cm, połączonych są ze sobą specjalnymi kształtkami. Montaż tych elementów możliwy jest zarówno na terenach zieleni nowo powstających, jak i tych już istniejących (w tych ostatnich za pomocą specjalnej metody, nie naruszającej istniejącej szaty roślinnej).

Rodzaj roślinności a system nawadniania

Sposób nawadniania powinien być dostosowany do rodzaju posadzonej na osiedlu roślinności – drzewa, krzewy i byliny nawadniane są przez sieć odpowiednio rozłożonych linii kropkujących; natomiast trawnik przez system zraszaczy. I tak:

 • urządzenia zraszające są to zraszacze wynurzalne o dyszy stałej lub obrotowej, o różnych promieniach zraszania oraz zmiennych trajektoriach lotu wody, stosowane są do nawadniania niewielkich trawników, rabat kwiatowych oraz krzewów. System zraszaczy powinien pokrywać swoim zasięgiem całą powierzchnię trawnika lub nasadzeń; w narożnikach terenu lub budynków umieszczamy zraszacze o zasięgu 90°, przy ogrodzeniu, ścianie budynku, ławkach lub ścieżce biegnącej wzdłuż trawnika o zasięgu 180°, na środku trawnika o zasięgu 360°. Zasięg zraszania jest zależny od ciśnienia w źródle wody – zaznaczamy go w zależności od typu zraszaczy okręgiem lub łukiem na projekcie nawadniania. Ciśnienie i wydajność źródła wody warunkują ilość i rozkład zraszaczy na terenie. Należy zwrócić uwagę na to, iż aby nawodnić trawnik dawką wody 10 l/m2 zraszacze muszą pracować ok. 1,5 h. Na trawnikach o długości krótszego boku – ok. 6–8 m – dobrze jest stosować zraszacze turbinowe; na wąskich pasach zieleni, gdy długość ich boku nie przekracza 4 m, dobrze jest stosować zraszacze statyczne. Zasięgi zraszaczy muszą się ze sobą pokrywać w 30–50%, wtedy podlewanie ma odpowiednią wydajność.
» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Pamiętajmy, że nie należy umieszczać zraszaczy statycznych i turbinowych w tych samych sekcjach, gdyż mają różne wydatki wody i prędkości zraszania. Zraszacze statyczne – wynurzają się pod wpływem ciśnienia wody w instalacji nawadniającej, ich zasięg wynosi 1–4,5 m, kąt nawadniania można zmieniać w zależności od rodzaju zastosowanej dyszy. Ciśnienie dla tego typu zraszaczy powinno wynosić 1,8–2 at. Zraszacze turbinowe – zaprojektowane zostały dla dużych i średnich powierzchni – ich zasięg wynosi od 6–15 m, można je ustawić w zależności od wymagań, tak aby nawadniały cały obszar po okręgu, lub tylko jego wycinek. Wymagają ciśnienia 2,5–4,5 at. Zraszacz powinien być odpowiednio przymocowany do ziemi, aby zabezpieczyć go przed ewentualnymi uszkodzeniami.

W zależności od rodzaju podłoża ustawiana jest ilość wody jaka dostarczana jest jednorazowo w czasie pracy nawadniania oraz czas pracy i częstotliwość. Na glebach ciężkich stopień jednorazowego opadu nie powinien przekraczać 5 mm/h; na średnich 10 mm/h, a na lekkich (piaszczystych) 15 mm.

Zob. zdjęcia: Mała architektura znakiem osiedla - nowe trendy na osiedlu

Z kolei w skład automatyki sterującej wchodzi niewielki sterownik zasilany prądem (220–230 V), połączony z elektrozaworami i z czujnikiem deszczu. Jego praca polega na wysłaniu w odpowiednim czasie impulsu elektrycznego (24 V) na cewkę zaworu elektromagnetycznego, powodując jej otwarcie lub zamknięcie. Czujnik deszczu to urządzenie współpracujące ze sterownikiem i zaworami elektromagnetycznymi, pochłania opad atmosferyczny i odcina energie zasilającą zawory, natomiast po ustąpieniu opadów wysycha z szybkością porównywalną do wysychania gleby, uruchamiając ponownie program nawadniania. Właściwie zaprogramowany sterownik z czujnikiem deszczu zapewnia bezobsługową pracę systemu nawadniającego podczas całego sezonu (wiosna-jesień). Pamiętajmy, że po zakończeniu sezonu, przed okresem zimowym należy spuścić wodę.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19203|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12560|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11715|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl