• Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

16.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?

Zarządzanie najmem lokali stanowi najmłodszą dyscyplinę zarządzania nieruchomościami, do której powstania w znacznej mierze przyczyniła się deregulacja rynku nieruchomości. Usługa ta powstała na styku zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, i stanowi dowód na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami

03.10.2019
Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to przekłada się na poprawę zarządzania infrastrukturą techniczną oraz ekonomią budynku.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nie ma dymu bez ognia: wywiad z bryg. mgr inż. Pawłem Rochalą

rozmawiała Małgorzata Waszkiewicz
Nie ma dymu bez ognia: wywiad z bryg. mgr inż. Pawłem Rochalą
Nie ma dymu bez ognia: wywiad z bryg. mgr inż. Pawłem Rochalą

Z rozmowy dowiadujemy się o najczęstszych powodach interwencji Państwowej Straży Pożarnej w budynkach biurowych, najsprawniejszych systemach zgłoszeń według opinii strażaków oraz o wzorze współpracy między zarządcami nieruchomości a strażą pożarną w wykonywaniu zadań zapewnienia ochrony przeciwpożarowej

MW Co jest obecnie najczęstszym powodem interwencji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w budynkach biurowych?

PR Budynki biurowe są obiektami użyteczności publicznej, kwalifikowanymi do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Taka kwalifikacja ma swoje konsekwencje w postaci wymagań przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących sposobu wybudowania budynku, długości dróg ewakuacyjnych czy elementów wystroju wnętrz.

Ponadto podlegają one powszechnie obowiązującym przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dotyczących wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i w gaśnice, dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę.

Oczywiście większość wymagań zależy od wielkości budynku, a szczególnie od jego wysokości. Jeśli chodzi o budynki biurowe, to spośród obiektów użyteczności publicznej jest ich najwięcej. Pozostałe to między innymi: kina, teatry i dyskoteki – kategoria ZL I; szpitale, domy pomocy społecznej, przedszkola – kategoria ZL II; hotele, motele – kategoria ZL V.

Wszystkie obiekty użyteczności publicznej znajdują się pod stałym nadzorem Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu nie ma zbyt wielu powodów do interwencji ratowniczych PSP w tego typu obiektach – łącznie w skali całego kraju, w ciągu roku odnotowano w budynkach biurowych 307 pożarów.

Natomiast Państwowa Straż Pożarna reaguje w sensie administracyjnym. Skontrolowano niespełna 3000 obiektów, spośród których w prawie 1500 stwierdzono nieprawidłowości. Łącznie wykryto ich 5135 przy czym najwięcej z nich dotyczyło sprawności instalacji użytkowych, dróg ewakuacyjnych wewnątrz obiektów i przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z tym wydano 963 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a także wydano 302 sprzeciwy w sprawie oddania do użytkowania nowo wybudowanych obiektów.

mgr inż. Paweł Rochala 
Naczelnik Wydziału Nadzoru Prewencyjnego w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Jakie systemy zgłoszeń działają najsprawniej z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej?

Najpewniejszym sposobem przekazania informacji o pożarze jest system automatyczny, zwany monitoringiem pożarowym. Żeby jednak mieć tę pewność, cały budynek musi być wyposażony w system sygnalizacji pożaru oraz w urządzenie nadawcze sygnałów alarmowych, które przekazuje alarm do najbliższej jednostki straży pożarnej.

Z reguły jest to stanowisko kierowania wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego PSP) lub punkt alarmowy w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP.

Przewaga systemu automatycznego wynika głównie z jego stałej obecności w miejscu potencjalnego pożaru. Człowiek może nie zauważyć pożaru lub zlekceważyć jego objawy, zaś system reaguje natychmiast. Oczywiście, tam, gdzie nie ma automatycznego przekazywania informacji o pożarze, trzeba polegać na ludziach. A ich działanie wynika z odpowiedniej wiedzy i poczucia odpowiedzialności.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Czy zawsze PSP ma kontakt z zarządcą nieruchomości? Jakie są spostrzeżenia dotyczące tej współpracy? Czy występowały jakieś problemy?

Państwowa Straż Pożarna działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, które nakazują przed podjęciem kontroli budynku, zwanej czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, skontaktowanie się z właścicielem obiektu bądź z inną osobą, która włada budynkiem.

W samych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych bierze udział właściciel budynku, zarządca nieruchomości bądź inna upoważniona osoba. Z tego wynika, że kontakt z zarządcą nieruchomości jest wręcz niezbędny, by działania Państwowej Straży Pożarnej były zgodne z prawem.

Akurat w tej grupie obiektów większych problemów nie odnotowujemy, a jeśli występują, są standardowe. Na 963 decyzje administracyjne wydane przez PSP, wpłynęło 56 odwołań, z czego w 36 przypadkach odwołującym się organy II instancji przyznały rację. Wszczęto 12 postępowań egzekucyjnych, z uwagi na opory w wykonaniu ostatecznych decyzji organów PSP. Ponadto nałożono 44 grzywny w postaci mandatu karnego.

Można powiedzieć, że problemy wynikają zwykle tam, gdzie dochodzi do wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, co potem przekłada się, po interwencji Państwowej Straży Pożarnej, na konieczność poniesienia na tę rzecz w krótkim czasie skumulowanych wydatków.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17297|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10790|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10364|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl