CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Kontrowersje wokół licencji

27 maja 2010 r. odbył się panel dyskusyjny „Konsekwencje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej" z udziałem przedstawicieli resortu infrastruktury i gospodarki oraz praktyków zajmujących się rynkiem nieruchomości. Dyskusja dotyczyła licencji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, a ściślej czy są one potrzebne, czy też nie. Przedstawiciele resortów infrastruktury i gospodarki wyrażali pogląd, że nie są one niezbędne, a pośrednicy w obrocie nieruchomościami byli odmiennego zdania.

Podstawowym argumentem resortu gospodarki, podanym też w uzasadnieniu do projektu ustawy, za rezygnacją z licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami są wysokie koszty jej zdobycia, które ograniczają dostęp do zawodu - resort szacuje je nawet na 20 tys. zł.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wyjaśniła jednak, że nie jest to „opłata za licencję", bo resort infrastruktury za postępowanie kwalifikacyjne pobiera 400 zł. PFRN zdziwiły też informacje resortu gospodarki, iż praktyka zawodowa kosztuje ok. 12 000 zł.

Semestr zaś nauki na studiach podyplomowych dla pośredników nieruchomościami kosztuje różnie, w zależności od uczelni, ale niekiedy nawet kilka tysięcy zł.

Według szacunków prof. Krystyny Dziworskiej, kierującej Katedrą Inwestycji na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie na studiach magisterskich na kierunkach przygotowujących do pracy na rynku nieruchomości, tylko w uczelniach państwowych, kształci się ok. 3 tys. studentów. Przy czym np. na gdańskiej uczelni na miejsce na studiach podyplomowych czeka się w kolejce. Uczelnia bowiem nie zwiększa liczby studiujących, aby nie obniżać poziomu nauczania, a chętnych do pracy na rynku nieruchomości nie brakuje. „Jeżeli uważamy, że praca pośrednika to kojarzenie kupującego ze sprzedającym, to jest to argument wyjątkowo mało racjonalny - twierdzi prof. Dziworska - bowiem rynek nieruchomości jest częścią rynku kapitałowego, a nikt nie zgłasza propozycji, aby znieść licencje doradców finansowych, tak by każdy miał prawo zarządzać powierzanym mu przez klientów kapitałem.

Z kolei Janusz Lisiecki z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zwrócił uwagę, że pośrednik w obrocie nieruchomościami to w Polsce nowy zawód, bo powstał dopiero 20 lat temu. „To my, pośrednicy stworzyliśmy sobie miejsca pracy, oferując nasze usługi i wykazując potrzebę ich istnienia - mówił. Podkreślił też, że polscy pośrednicy starali się wdrażać zasady obowiązujące w najbardziej liberalnej gospodarce USA, gdzie obsługę transakcji na rynku nieruchomości powierza się osobom po serii trudnych egzaminów, wymagania kwalifikacyjne są bardzo wysokie, a pośrednicy obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Pośrednicy w Polsce wybrali model amerykański, a nie np. europejski, gdzie w niektórych krajach Europy Zachodniej licencje nie są wymagane. Ich zdaniem, Europa Zachodnia ma kilkusetletnie tradycje gospodarki rynkowej i mogły się tam wykształcić przez wiele lat tradycje standardów etycznych i dobrych praktyk w relacjach gospodarczych. Polska wróciła do gospodarki szanującej prawa rynkowe i swobody w podejmowaniu decyzji gospodarczych po kilkudziesięcioletniej przerwie, w czasie której praktycznie obrotu nieruchomościami nie było. Pośrednictwo rodziło się na rynku pozbawionym tradycji i regulacji, a także bez uporządkowanych dokumentacji nieruchomości. To oczywiście rodzi wysokie ryzyko transakcji. W tej sytuacji niezbędne było dla bezpieczeństwa obrotu postawienie pośrednikom wysokich wymagań kwalifikacyjnych i etycznych.

Pośrednicy twierdzą, że często za wzrost cen w minionej epoce dyrektywnej gospodarki odpowiedzialnością obarczano handel, dziś pośredników w obrocie nieruchomościami obarcza się odpowiedzialnością za wysoki poziom cen nieruchomości w stosunku do dochodów. Poziom cen jest tymczasem rezultatem relacji podaży i popytu, na co pośrednicy żadnego wpływu nie mają. Nie tworzą podaży ani nie kreują popytu. Ich rolą jest zebranie informacji o towarze i przygotowanie transakcji. Za te usługi wynagradzani są według cen umownych.

Ministerstwo Gospodarki uważa, że za likwidacją zawodu przemawia też fakt, że tylko 30% transakcji odbywa się przy udziale licencjonowanych pośredników. Ale te 30% „przyrosło" w ciągu kilkunastu lat od zera - kontrargumentuje PFRN. Zwraca też uwagę, że korzystanie z usługi jest dobrowolne, a transakcje są ujawnione i opodatkowane - pośrednik płaci VAT i podatek dochodowy.

Kolejny argument Ministerstwa Gospodarki przeciw licencjom dla pośredników jest taki, że za prawidłowość transakcji odpowiada notariusz.

Tymczasem - zdaniem pośredników - notariusz odpowiada za formę prawną aktu przeniesienia własności, ale nie za jego treść, która zawiera ustalenia stron. Zanim klient trafi do notariusza, trwa długi, niekiedy wielotygodniowy proces przygotowania transakcji, w którym doradcą klienta jest pośrednik. Doradztwo to obejmuje nie tylko sferę prawną, ale i ekonomiczno-finansową, a także negocjacje cenowe, ustalanie terminów, sposobów płatności oraz terminu ostatecznego aktu przeniesienia własności. W przypadku obsługi sprzedających to pośrednik, a nie notariusz, zajmuje się marketingiem i promocją nieruchomości. Notariusz finalizuje transakcję, żeby zaś do niej doszło, solidną pracę musi wykonać pośrednik, np. towarzysząc klientom przy oglądaniu nieruchomości, pomagając w gromadzeniu dokumentów i informacji niezbędnych do podjęcia decyzji oraz przygotowując umowę przedwstępną. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby klient, który chce sprzedać mieszkanie, przyjmował tam przez wiele tygodni zwiedzających lokal bez rozeznania, czego oni naprawdę szukają i czy rzeczywiście mają zamiar kupić nieruchomość.

Mimo istotnych różnić, pośrednicy uznali jednak za pozytywny fakt, że resort gospodarki rozpoczął jawną dyskusję wokół kontrowersyjnych zapisów projektu ustawy. Taka dyskusja jest niezbędna, aby wybrać rozwiązania, które nie zamkną klientom drogi do profesjonalnych usług i nie narażą ich na utratę majątku.

Opracowano na podstawie informacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości


Czytaj też:

Nie chwalić się licencją!

Janusz Gdański | Administrator nr 7-8/2010
Nie jest łatwo uzyskać licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Jednak okazuje się, że są sytuacje, w których warto ukryć posiadanie licencji. Autor przywołuje sytuacje, dla których warto ukryć posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości z uwagi na... więcej »

Kary dyscyplinarne dla zarządców nieruchomości

Janusz Gdański | Administrator nr 1-2/2010
Lista kar dyscyplinarnych wobec zarządcy nieruchomości zawiera formy upomnienia, nagany, zawieszenia licencji zawodowej, bądź jej czasowego pozbawienia z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie. Autor publikacji zajmuje się wybranymi sytuacjami... więcej »

Zarządy oczami zarządców

Irena Scholl | Administrator nr 7-8/2010
Już 16 lat funkcjonuje ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. i tyleż samo lat liczą sobie wspólnoty mieszkaniowe. Autorka portretuje współczesne stereotypy profesjonalnych, licencjonowanych zarządców nieruchomości przy rozwiązywaniu... więcej »

Zamiast licencji certyfikaty

Irena Scholl | Administrator nr 6/2010
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmówca między innymi wyjaśnia stanowisko Ministerstwa Gospodarki dotyczące likwidacji licencji zawodowych w przygotowywanym przez resort projekcie ustawy o ograniczeniu barier... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Elewacje szklane - czyszczenie i naprawa »
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
elewacje czyszczenie i naprawa ciepłomierze jaki wybrać
Prawidłowo wykonane polerowanie nie wytworzy zniekształceń optycznych wobec czego nie pogorszy walorów estetycznych szlifowanego szkła.... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 17038|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12078|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl