CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Kontrowersje wokół licencji

27 maja 2010 r. odbył się panel dyskusyjny „Konsekwencje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej" z udziałem przedstawicieli resortu infrastruktury i gospodarki oraz praktyków zajmujących się rynkiem nieruchomości. Dyskusja dotyczyła licencji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, a ściślej czy są one potrzebne, czy też nie. Przedstawiciele resortów infrastruktury i gospodarki wyrażali pogląd, że nie są one niezbędne, a pośrednicy w obrocie nieruchomościami byli odmiennego zdania.

Podstawowym argumentem resortu gospodarki, podanym też w uzasadnieniu do projektu ustawy, za rezygnacją z licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami są wysokie koszty jej zdobycia, które ograniczają dostęp do zawodu - resort szacuje je nawet na 20 tys. zł.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wyjaśniła jednak, że nie jest to „opłata za licencję", bo resort infrastruktury za postępowanie kwalifikacyjne pobiera 400 zł. PFRN zdziwiły też informacje resortu gospodarki, iż praktyka zawodowa kosztuje ok. 12 000 zł.

Semestr zaś nauki na studiach podyplomowych dla pośredników nieruchomościami kosztuje różnie, w zależności od uczelni, ale niekiedy nawet kilka tysięcy zł.

Według szacunków prof. Krystyny Dziworskiej, kierującej Katedrą Inwestycji na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie na studiach magisterskich na kierunkach przygotowujących do pracy na rynku nieruchomości, tylko w uczelniach państwowych, kształci się ok. 3 tys. studentów. Przy czym np. na gdańskiej uczelni na miejsce na studiach podyplomowych czeka się w kolejce. Uczelnia bowiem nie zwiększa liczby studiujących, aby nie obniżać poziomu nauczania, a chętnych do pracy na rynku nieruchomości nie brakuje. „Jeżeli uważamy, że praca pośrednika to kojarzenie kupującego ze sprzedającym, to jest to argument wyjątkowo mało racjonalny - twierdzi prof. Dziworska - bowiem rynek nieruchomości jest częścią rynku kapitałowego, a nikt nie zgłasza propozycji, aby znieść licencje doradców finansowych, tak by każdy miał prawo zarządzać powierzanym mu przez klientów kapitałem.

Z kolei Janusz Lisiecki z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zwrócił uwagę, że pośrednik w obrocie nieruchomościami to w Polsce nowy zawód, bo powstał dopiero 20 lat temu. „To my, pośrednicy stworzyliśmy sobie miejsca pracy, oferując nasze usługi i wykazując potrzebę ich istnienia - mówił. Podkreślił też, że polscy pośrednicy starali się wdrażać zasady obowiązujące w najbardziej liberalnej gospodarce USA, gdzie obsługę transakcji na rynku nieruchomości powierza się osobom po serii trudnych egzaminów, wymagania kwalifikacyjne są bardzo wysokie, a pośrednicy obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Pośrednicy w Polsce wybrali model amerykański, a nie np. europejski, gdzie w niektórych krajach Europy Zachodniej licencje nie są wymagane. Ich zdaniem, Europa Zachodnia ma kilkusetletnie tradycje gospodarki rynkowej i mogły się tam wykształcić przez wiele lat tradycje standardów etycznych i dobrych praktyk w relacjach gospodarczych. Polska wróciła do gospodarki szanującej prawa rynkowe i swobody w podejmowaniu decyzji gospodarczych po kilkudziesięcioletniej przerwie, w czasie której praktycznie obrotu nieruchomościami nie było. Pośrednictwo rodziło się na rynku pozbawionym tradycji i regulacji, a także bez uporządkowanych dokumentacji nieruchomości. To oczywiście rodzi wysokie ryzyko transakcji. W tej sytuacji niezbędne było dla bezpieczeństwa obrotu postawienie pośrednikom wysokich wymagań kwalifikacyjnych i etycznych.

Pośrednicy twierdzą, że często za wzrost cen w minionej epoce dyrektywnej gospodarki odpowiedzialnością obarczano handel, dziś pośredników w obrocie nieruchomościami obarcza się odpowiedzialnością za wysoki poziom cen nieruchomości w stosunku do dochodów. Poziom cen jest tymczasem rezultatem relacji podaży i popytu, na co pośrednicy żadnego wpływu nie mają. Nie tworzą podaży ani nie kreują popytu. Ich rolą jest zebranie informacji o towarze i przygotowanie transakcji. Za te usługi wynagradzani są według cen umownych.

Ministerstwo Gospodarki uważa, że za likwidacją zawodu przemawia też fakt, że tylko 30% transakcji odbywa się przy udziale licencjonowanych pośredników. Ale te 30% „przyrosło" w ciągu kilkunastu lat od zera - kontrargumentuje PFRN. Zwraca też uwagę, że korzystanie z usługi jest dobrowolne, a transakcje są ujawnione i opodatkowane - pośrednik płaci VAT i podatek dochodowy.

Kolejny argument Ministerstwa Gospodarki przeciw licencjom dla pośredników jest taki, że za prawidłowość transakcji odpowiada notariusz.

Tymczasem - zdaniem pośredników - notariusz odpowiada za formę prawną aktu przeniesienia własności, ale nie za jego treść, która zawiera ustalenia stron. Zanim klient trafi do notariusza, trwa długi, niekiedy wielotygodniowy proces przygotowania transakcji, w którym doradcą klienta jest pośrednik. Doradztwo to obejmuje nie tylko sferę prawną, ale i ekonomiczno-finansową, a także negocjacje cenowe, ustalanie terminów, sposobów płatności oraz terminu ostatecznego aktu przeniesienia własności. W przypadku obsługi sprzedających to pośrednik, a nie notariusz, zajmuje się marketingiem i promocją nieruchomości. Notariusz finalizuje transakcję, żeby zaś do niej doszło, solidną pracę musi wykonać pośrednik, np. towarzysząc klientom przy oglądaniu nieruchomości, pomagając w gromadzeniu dokumentów i informacji niezbędnych do podjęcia decyzji oraz przygotowując umowę przedwstępną. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby klient, który chce sprzedać mieszkanie, przyjmował tam przez wiele tygodni zwiedzających lokal bez rozeznania, czego oni naprawdę szukają i czy rzeczywiście mają zamiar kupić nieruchomość.

Mimo istotnych różnić, pośrednicy uznali jednak za pozytywny fakt, że resort gospodarki rozpoczął jawną dyskusję wokół kontrowersyjnych zapisów projektu ustawy. Taka dyskusja jest niezbędna, aby wybrać rozwiązania, które nie zamkną klientom drogi do profesjonalnych usług i nie narażą ich na utratę majątku.

Opracowano na podstawie informacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości


Czytaj też:

Nie chwalić się licencją!

Janusz Gdański | Administrator nr 7-8/2010
Nie jest łatwo uzyskać licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Jednak okazuje się, że są sytuacje, w których warto ukryć posiadanie licencji. Autor przywołuje sytuacje, dla których warto ukryć posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości z uwagi na... więcej »

Kary dyscyplinarne dla zarządców nieruchomości

Janusz Gdański | Administrator nr 1-2/2010
Lista kar dyscyplinarnych wobec zarządcy nieruchomości zawiera formy upomnienia, nagany, zawieszenia licencji zawodowej, bądź jej czasowego pozbawienia z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie. Autor publikacji zajmuje się wybranymi sytuacjami... więcej »

Zarządy oczami zarządców

Irena Scholl | Administrator nr 7-8/2010
Już 16 lat funkcjonuje ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. i tyleż samo lat liczą sobie wspólnoty mieszkaniowe. Autorka portretuje współczesne stereotypy profesjonalnych, licencjonowanych zarządców nieruchomości przy rozwiązywaniu... więcej »

Zamiast licencji certyfikaty

Irena Scholl | Administrator nr 6/2010
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmówca między innymi wyjaśnia stanowisko Ministerstwa Gospodarki dotyczące likwidacji licencji zawodowych w przygotowywanym przez resort projekcie ustawy o ograniczeniu barier... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Darmowy WEBINAR "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych"

niższa cena gazu webinar
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10974|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl