CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ogródków działkowych

Ewelina Stańczyk-Malicka  |  12.07.2012
Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 r. orzekł, że 24 przepisy Ustawy o ROD są niekonstytucyjne. Niniejsze przepisy tracą moc po upływie 18 miesięcy. Wyrok TK dotyczył 966 tys. działek o całkowitej powierzchni 43 tys. hektarów.
Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 r. orzekł, że 24 przepisy Ustawy o ROD są niekonstytucyjne. Niniejsze przepisy tracą moc po upływie 18 miesięcy. Wyrok TK dotyczył 966 tys. działek o całkowitej powierzchni 43 tys. hektarów.
E.S-M

Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 r. orzekł, że 24 przepisy Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych są niekonstytucyjne. Niniejsze przepisy tracą moc po upływie 18 miesięcy. Sędziowie TK stwierdzili, że Sejm może uchwalić nową ustawę o działkach, bowiem bez nowej ustawy działkowcy mogą stracić swoje działki na rzecz pierwotnych właścicieli. Wyrok TK dotyczył 966 tys. działek o całkowitej powierzchni 43 tys. hektarów.

Lech Gardocki pierwszy Prezes Sądu Najwyższego już 2 lata temu zakwestionował konstytucyjność Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych.

Do tej pory Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. dawała działkowcom prawo użytkowania terenu bez żadnych opłat oraz konieczności płacenia podatków za swoje altany czy grunty. PZD nie płaciło samorządom za działki, tylko pobierało opłaty od działkowców. Wszyscy działkowcy byli zobligowani wspierać PZD – płacili składki członkowskie.

Niekonstytucyjne przepisy

Niekonstytucyjny okazał się art. 6 ustawy, znaczący dla funkcjonowania ogrodów działkowych ponieważ mówi, że „rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania”.

Niekonstytucyjny okazał się także art. 9, który mówi że rodzinne ogrody działowe są zakładane na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. TK zakwestionował również art. 10 ustawy, który nakazuje Skarbowi Państwa oraz samorządom przekazywanie w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących ich własność jeżeli są one przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe. Przepis ten traci moc już z dniem ogłoszenia wyroku.

Kolejny niezgodny z Konstytucją przepis to art. 13 ust. 1 , który pozostawia do wyłącznej decyzji PZD podział gruntu na tereny ogólne i działki oraz zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego. Z przepisu tego wynika, że rodzinny ogród działkowy powinien obejmować co najmniej 50 działek, a działka ma powierzchnię w granicach od 300n do 500m kw.

Ty podważył konstytucyjność art. 14, zgodnie z którym PZD może przyznawać swoim członkom bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków, może również oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

TK uznał także że art. 15 jest niekonstytucyjny. Przepis ten mówi, że nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Podobnie art. 16, który zwalnia PZD od opłat i podatków z tytułu prowadzenia działalności statutowej

Niekonstytucyjne są także kolejne artykuły 17 i 18 ustawy, według których na likwidację rodzinnego ogrodu działkowego musi zawsze wyrazić zgodę PZD a likwidacja nie może się odbywać na innych warunkach, niż te wyznaczone przez ustawę.

Niezgodne z konstytucją okazały się również przepisy: art. 25 ust. 1 i 4 ustawy, które  mówią że „PZD” jest ogólnopolską, samodzielną i samorządową organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

TK zakwestionował także art. 26, który zmusza samorządy i urzędy administracji rządowej do wspierania PZD w realizacji jego zdań. Ponadto niekonstytucyjne okazały się art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 art. 35, art. 36, art. 37.

Podsumowując Trybunał Konstytucyjny pozbawił działkowców wszelkich przywilejów, takich jak zwolnienia podatkowe, prawa do gruntu. Wskazano, że prawo gminy lub Skarbu Państwa jest wartością nadrzędną w stosunku do praw obywateli.

 

Argumenty TK

TK dokonał porównania regulacji prawnych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych w innych państwach m.in. na Słowacji, w Czechach oraz Niemczech i Austrii. Prezes TK podkreślił że „w każdym z tych systemów prawnych instytucja ogrodów działkowych jest prawnie regulowana w sposób zapewniający zrównoważoną ochronę interesów właściciela gruntów i działkowców. Podstawą posiadania działki jest umowa dzierżawy oraz poddzierżawa”.

Prezes TK Andrzej Rzepliński podkreślił także, że Trybunał Konstytucyjny miał na względzie interes osób korzystających z działek; w znacznej mierze z odpoczynku na terenie ogródków działkowych korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. I to ich interesy Trybunał miał na względzie, kontrolując konstytucyjność ustawy. Nasuwają się zatem pytania: W jaki sposób rencista mający ok. 400 zł- 600 zł. ma opłacić dodatkowe koszty związane z dzierżawą lub innymi opłatami? Czy ludzie starsi będą mieli gdzie wyjść i odpocząć skoro teraz niepewny jest los ich działek? Co z małymi dziećmi, które w dużych miastach pochłoniętych zanieczyszczonym powietrzem miały na ogródkach działkowych swoje miejsce do zabawy?

Krytyka wyroku

Słowami hańba! hańba! Działkowcy podsumowali wyrok TK gdy sędziowie Trybunału opuszczali salę. Na tym jednak nie koniec.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku na swojej stronie internetowej umieściło podsumowanie orzeczenia TK. Co istotne napisano że „prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Związkowi, który jako jedyny był gotów to robić, udział w rozprawie ograniczono do odpowiedzi na pytania, bez możliwości zaprezentowania całości argumentacji”. W dalszej części pisze: „Sytuacja w jakiej dzisiaj znalazły się ogrody działkowe, każe też postawić pytanie, dlaczego do niej doszło? Niestety, naszym zdaniem przebieg rozprawy przed Trybunałem nie dał na nie odpowiedzi. Dlatego też wielu z działkowców, komentując sprawę stwierdza: „gdy nie wiadomo, o co chodzi… o grunty ogrodów”. Ich obiekcje potęguje nadzwyczajna aktywność w mediach środowisk deweloperskich oraz niektórych kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości. Ich nagłe zainteresowanie sprawą Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie jest zatem przypadkowe. Nie trzeba być wyjątkowo spostrzegawczym aby zrozumieć, kto najbardziej liczył na uchylenie ustawy chroniącej działkowców… - komentują.

 

Co dalej?

Dla działkowców wyrok TK oznacza poważną groźbę utraty swoich działek, zmuszenia ich do wykupienia od samorządów lub też uiszczania opłat za dzierżawę do budżetu samorządu. PZD oczywiście nie zgadza się z wyrokiem TK. PZD będzie czekał teraz na pisemne uzasadnienie wyroku jednocześnie dalej broniąc praw działkowców - zapowiedział mec. Tomasz Terlecki. Partie polityczne SLD, Platforma Obywatelska i PiS zapowiedziały już prace nad nowelizacją ustawy.

Od zakupu mieszkania minęło pięć lat, a nieustannie pojawiają się kolejne usterki w lokalu. Po ostatnim przeglądzie okazało się, że budynek zawiera wady konstrukcyjne, o których nie wiedziałeś wcześniej.... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10951|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10529|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl