CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Koszty obciążają właściciela, a nie lokal | Zmiana zarządu powierzonego

Paweł Puch  |  13.08.2012  |  3
Co nowego w Orzecznictwie?  Koszty obciążają właściciela, a nie lokal | Zmiana zarządu powierzonego
Co nowego w Orzecznictwie? Koszty obciążają właściciela, a nie lokal | Zmiana zarządu powierzonego

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 81), m.in. o tym, że koszty obciążają właściciela a nie lokal oraz o zmianie zarządu powierzonego.

Koszty obciążają właściciela, a nie lokal

Błędnym jest twierdzenie, że koszty dostawy ciepła, dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych obciążają lokal, a co za tym idzie jego każdoczesnego użytkownika bez względu na jego tytuł prawny do lokalu, a nawet w razie zajmowania lokalu bez takiego tytułu. Przepisy prawa odpowiedzialnym czynią bowiem właściciela lokalu – uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie sąd okręgowy oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa o uchylenie uchwały w zakresie kosztów rozliczania ciepła oraz uchwały w zakresie kosztów dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych.

Zdaniem sądu kwestionowana uchwała o rozliczaniu kosztów ciepła nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy prawo energetyczne. W szczególności treść art. 45 a ust. 9 tej ustawy uzasadnia twierdzenie, że właściciel lub zarządca budynku dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku.

Natomiast w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w art. 6 ust. 5 wprost wskazano, że jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

Sąd doszedł do przekonania, że kwestionowane przez powoda regulaminy są zgodne z postanowieniami przepisów powołanych wyżej ustaw, zostały przyjęte zgodnie z obowiązującymi w wspólnocie procedurami i są ważne. Skoro przy tym zgodnie z treścią art. 14 ustawy o własności lokali właściciele lokali ponoszą koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się także opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, to ich obowiązkiem jest ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali.

W przedmiotowej sprawie sąd apelacyjny uznał, że analiza kwestionowanych przez powoda postanowień regulaminu nie pozwala na czynienie zarzutu, iż przyjęty sposób rozliczenia uchybia czy to postanowieniom ustawy o własności lokali czy też przepisom prawa energetycznego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Skoro koszt zużycia energii cieplnej jest określany dla każdego lokalu indywidualnie i właściciel lokalu ponosi wszystkie koszty związane z dostawą i zużyciem energii cieplnej w lokalu to zapis ten nie koliduje z przepisem art. 45 a prawa energetycznego. Przepis ten bowiem jedynie nakazuje dokonywanie przez zarządcę budynku wielolokalowego rozliczenia całkowitych kosztów ciepła z uwzględnieniem kosztów zakupu ciepła dla poszczególnych lokali. W żadnym razie nie można wywodzić z zapisów ustawy, by koszty te miały obciążać lokal, a co za tym idzie obciążać jego każdoczesnego użytkownika bez względu na jego tytuł prawny do lokalu, a nawet w razie zajmowania lokalu bez takiego tytułu.

Tożsama argumentacja odnosi się do postanowień w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z postanowieniami regulaminu wysokość opłaty za wodę przypadające na dany lokal ustalana jest proporcjonalnie do ilości zużytej wody wg wskazań wodomierzy lub ryczałtów w danym lokalu. Zapis ów nie pozostaje więc w sprzeczności z postanowieniami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, już choćby z tej przyczyny, że ustawa ta nie reguluje sposobu rozliczenia kosztów zużycia wody, pomijając nawet fakt, iż owo rozliczenie winno odbywać się zgodnie z postanowieniami ustawy o własności lokali.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. akt I ACz 700/12

 

Czytaj dalej: Zmiana zarządu powierzonego

Komentarze

(3)
Wojciech Szymanek | 20.08.2012, 08:09
Witam
w komentarzu do artykułu" koszty obciążające właściciela a nie lokal" chciałbym o wyjaśnienie, że jak do tej pory to tak było zawsze a mianowicie, że jako mieszkańcy płacimy do spółdzielni w comiesięcznych opłatach a w imieniu mieszkańców wpłaty dokonuje spółdzielnia wobec powyższego i w świetle podanego wyżej artykułu jak winna ta zapłata wyglądać? Rozumiem z tego, że wówczas każdy z mieszkańców winien podpisywać umowy i sam indywidualnie płacić za wszystko - proszę o wyjaśnienie

Pozdrawiam

Wojciech Szymanek
Paweł Puch | 20.08.2012, 13:12
Witam
Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że postanowienie sądu dotyczy wspólnot mieszkaniowych a nie spółdzielni. Zatem dotyczy podjętej przez właścicieli uchwały i dotyczy właścicieli lokali.

Sąd uznał co powinno być kwestią oczywistą, a nie było dla jednego z właścicieli, że "koszty zarządu" obciążają właściciela nie najemcę, użytkownika lub osobę, która bez tytułu prawnego korzysta z lokalu. Zatem to właściciel odpowie za długi w zobowiązaniach wobec wspólnoty, a nie np. najemca, który lokal zajmuje.

Kwestie rozliczeń między właścicielem, a najemcą są ich wewnętrznymi sprawami, które wspólnoty nie interesują.

Paweł Puch


Błędnym jest twierdzenie, że koszty dostawy ciepła, dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych obciążają lokal, a co za tym idzie jego każdoczesnego użytkownika bez względu na jego tytuł prawny do lokalu, a nawet w razie zajmowania lokalu bez takiego tytułu. Przepisy prawa odpowiedzialnym czynią bowiem właściciela lokalu
Wojciech Szymanek | 21.08.2012, 08:16
Witam Pana

Bardzo dziękuję za zwróconą uwagę

Pozdrawiam

Wojciech Szymanek
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17343|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10827|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10403|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl