• Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

13.11.2019
Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu

20.11.2019
Aby Polska w 2030 r. osiągnęła poziom średniej unijnej ws. dostępności mieszkań, musi powstać prawie 1 mln lokali ponad to, co buduje rynek – ocenił szef PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Wskazał, że jest to koszt ok. 300 mld zł, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czego chcą spółdzielcy (wywiad)

Rozmowa ze Stanisławem Baranowskim, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”
Irena Scholl  |  Administrator 3/2009  |  02.03.2009

- Co pomyślał Pan prezes, gdy Trybunał Konstytucyjny 17 grudnia ubiegłego roku orzekł, że przeniesienie własności mieszkań lokatorskich po spłacie nominalnej kwoty kredytu umorzonego przez państwo, czyli tylko „za złotówkę", jest niezgodne z Konstytucją? Jak również przeniesienie własności spółdzielczych mieszkań własnościowych po spłacie przypadających na te lokale zobowiązań spółdzielni związanych z ich budową? I gdy się okazało, że niekonstytucyjny jest zapis o obowiązku dokonania przekształceń własnościowych w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez spółdzielcę wniosku o przekształcenie oraz grożenie karą członkom zarządu, którzy tego terminu nie dotrzymali?

- Miałem mieszane odczucia. Z jednej strony orzeczenie w sprawie przenoszenia własności mieszkań lokatorskich oraz dotyczące 3-miesięcznego terminu na zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, uznałem za oczywiste. Nonsensem wszak było określanie nierealnego terminu finalizowania przekształceń, na dodatek obwarowanego odpowiedzialnością karną, którą miały ponosić osoby niemające wpływu na usunięcie większości barier uniemożliwiających sprawne dokonywanie przekształceń. Z drugiej zaś strony ciekawy jestem uzasadnienia Trybunału dla orzeczenia o niekonstytucyjności przepisu o przenoszeniu własności mieszkań, które mają status spółdzielczy własnościowy. W związku z ostatnim orzeczeniem Trybunału nasuwa się także refleksja, że nie tylko ja, ale prawdopodobnie wszyscy zarządzający zasobami mieszkaniowymi, zarówno w spółdzielniach jak i we wspólnotach, bylibyśmy szczęśliwi, gdyby wreszcie zahamowana została karuzela legislacyjna, na którą wsadzają nas kolejne rządy i władze ustawodawcze wręcz permanentnie zmieniając prawo. Przecież kolejna zmiana znów podzieli mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych: zadowoleni będą ci, którzy zdążą jeszcze wykupić je „za złotówkę", a pretensje - oczywiście do spółdzielni - będą miały osoby, które za rok będą musiały zapłacić więcej.

- Kto na przykład?

- W naszej spółdzielni pozostało na przykład 200 mieszkań w 7 budynkach, gdzie nie były możliwe przekształcenia własnościowe. Ich mieszkańcy zaskarżyli bowiem do sądu uchwały zarządu spółdzielni, określające przedmiot odrębnej własności lokali. Wyobrażali sobie - niesłusznie zresztą -że staną się właścicielami lokali wraz z częścią gruntu, ale tylko w granicach tzw. obrysu budynku. A przecież do budynku trzeba przejść, dojechać. Budynek musi stanowić całość zdolną do samodzielnego funkcjonowania. Odpowiednie uregulowania na ten temat znajdują się w prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak dotychczas sądy I instancji odrzucały pozwy, ale skarżący wnoszą zażalenia na te wyroki do sądów apelacyjnych. To wszystko wstrzymuje przekształcenia.

- Może poradzić skarżącym, że „gra nie warta świeczki"? Że na werdykt sądu trzeba długo czekać i w rezultacie minie rok, a za mieszkanie trzeba będzie zapłacić więcej?

- Osobiście nie powinienem udzielać takich rad, bo mogę się spotkać z zarzutem, że mam w tym jakiś interes. Jako spółdzielca, któremu powierzono funkcję prezesa zarządu, mam przed sobą tylko dwa cele: aby spółdzielnia mogła samodzielnie decydować o sposobie funkcjonowania i mogła prowadzić racjonalną gospodarkę. Dlatego w marcu 2008 roku wystosowaliśmy pismo do Trybunału Konstytucyjnego, wnioskując o szybkie rozpoznanie skargi wniesionej przez grupę posłów na część przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanej w 2007 roku. Zawarte w niej zapisy ograniczają naszym zdaniem samorządność spółdzielni, zmierzają do jej likwidacji i zastąpienia wspólnotami mieszkaniowymi, a walne zgromadzenia odbywane w częściach dezorganizują proces decyzyjny w spółdzielni. Dużo już na ten temat powiedziano, więc nie chcę się powtarzać. Trybunał skierował nasze pismo do wiadomości sędziów, którzy będą orzekać w sprawie poselskiej skargi. Niestety, ciągle czekamy na orzeczenie TK i obawiamy się, że ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a więc najważniejszy dla naszej działalności akt prawny, znów czeka kilkakrotna nowelizacja, a nasza działalność, zamiast koncentrować się na prowadzeniu jak najbardziej racjonalnej gospodarki zasobami i ułatwianiu mieszkańcom życia, będzie angażowana do wdrażania nowych przepisów.

- Miniony rok upłynął pod znakiem przekształceń...

- Otóż to. Ogółem mamy 5361 lokali mieszkalnych. Wniosków o przeniesienie prawa własności wpłynęło 2091. Spośród nich 1436 dotyczyło mieszkań spółdzielczych własnościowych, a 655 lokatorskich. Do końca grudnia 2008 roku podpisaliśmy łącznie 1450 aktów notarialnych, a w tym roku około dwudziestu. Dotyczyło to lokali w 35 budynkach, gdyż w 7 budynkach przekształceń nie było w związku z toczącymi się sprawami w sądach, o czym już wspomniałem. Wymagało to ogromnego nakładu sił. Pracownicy często pracowali do późnych godzin nocnych. Pracochłonna była legalizacja zabudowy części wspólnych budynków, dokonywana przez członków w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Na szczęście wykonana w ostatnich la-tach kompleksowa regulacja stanu prawnego gruntów spółdzielni, przekazanych przez miasto w wieczystą dzierżawę, pozwoliła na sprawną realizację ustawy w tym zakresie. Tak więc w 35 budynkach zrealizowaliśmy już praktycznie większość wniosków o przekształcenia. Obecnie wpływające wnioski są załatwiane od ręki, na bieżąco. 

- Jak rozumiem przekształceń „za złotówkę" nie wstrzymaliście?

- Nie, skoro TK postanowił, że dotychczasowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązywać będą przez 12 miesięcy od chwili opublikowania orzeczenia Trybunału w Dzienniku Ustaw. Poza tym, osoba zainteresowana przekształceniem mogłaby, na podstawie art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, żądać aby wyrok sądu zastąpił oświadczenie woli spółdzielni o przeniesieniu własności lokalu. W takim przypadku spółdzielca nie musi nawet płacić opłaty sądowej za wniesienie pozwu. Uważam, że nie ma sensu konfliktowanie mieszkańców ze spółdzielnią na tym tle.

- Z danych przedstawionych przez Pana prezesa wynika, że nie wszyscy spełniający warunki wystąpili o przekształcenia?

- Nie, nie wszyscy. Część posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu doszła do wniosku, że takie przekształcenie w niczym nie zmieni ich praw do dysponowania mieszkaniem, a notariuszowi trzeba zapłacić... Nie występuje też tendencja do tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Przy różnych okazjach mieszkańcy naszych domów wyrażają wolę, aby SM „Służew nad Dolinką" dalej zarządzała ich nieruchomościami. Przyczyn jest zapewne kilka. Nie utrudnialiśmy przekształceń, wręcz przeciwnie, staraliśmy się usuwać wszelkie przeszkody. Takie zachowanie spółdzielni, unikanie konfliktów, zostało bardzo dobrze przyjęte.

- Nic mieszkańców spółdzielczych domów nie irytuje?

- Jestem od 14 lat prezesem i nie przypominam sobie poważniejszych scysji. Oczywiście ludzie mają pretensje, gdy zabraknie ciepłej wody lub pojawi się usterka techniczna, czy konflikt sąsiedzki. Ale staramy się, aby wszystkie tego typu problemy rozwiązywać „od ręki", bez zbędnej zwłoki.

- A poważniejsze problemy?

- Do nich należy brak miejsc parkingowych. Samochody stoją wszędzie, na trawnikach, pod oknami domów, blokują przejścia i dojazdy. Rada nadzorcza postanowiła, że część środków, które pozyskujemy prowadząc budownictwo mieszkaniowe nie na zasadzie non profit, ale z zyskiem, przeznaczymy na budowę garaży i parkingów wielopoziomowych. Pierwszy powstanie prawdopodobnie przy ul. Noskowskiego. Członkowie będą mogli tam kupić miejsce po kosztach budowy, bądź wynająć od spółdzielni.

- Ile miejsc parkingowych spółdzielnia ma zamiar docelowo zbudować?

- Około 3 tysięcy. Następny obiekt tego typu wybudujemy przy ul. Mozarta, kolejny przy ul. Puławskiej. Duży parking powstanie w części zachodniej osiedla. W sumie będzie ich 7. Chcemy, aby były na wysokim poziomie, solidne, ale tanie.

- Na co jeszcze przeznaczacie pieniądze pochodzące z zysków, które przynosi budowanie domów mieszkalnych?

- Na cele statutowe. Przede wszystkim na roboty remontowo-modernizacyjne. W styczniowo-lutowym numerze naszego magazynu „Nad Dolinką" informujemy na dwóch stronach o przedsięwzięciach w tej dziedzinie. Blisko trzydzieści lat w przypadku domów wznoszonych niekiedy byle jak, to już podeszły wiek. Docieplanie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, kanalizacji sanitarnej, renowacja elewacji wymiana lub modernizacja dźwigów, remont balkonów, pokryć dachowych, ślusarki wewnętrznej, drzwi i komór zsypowych, wykonanie altanek wokół śmietników - wszystkie te przykładowo wymienione przedsięwzięcia przynoszą oszczędności, bo zmniejszają - w zeszłym roku o 10% - zużycie wciąż drożejącej energii. Poprawiają także bezpieczeństwo użytkowników budynków. We wszystkich dużych budynkach zainstalowaliśmy kamery. Coraz ich więcej na ulicach wewnątrz osiedla, na klatkach schodowych i w miejscach parkowania samochodów.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

- Są efekty?

- O kilkadziesiąt procent spadła liczba wypadków wandalizmu, napaści, kradzieży - wiemy to dzięki współpracy z policją. Monitoring nie tylko poprawia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale zmniejsza wydatki na usuwanie szkód, za które dziś płacą wandale. Podobnie - dzięki lepszym materiałom używanym przy remontach, nowocześniejszym i sprawniejszym windom i innym urządzeniom mniej wydajemy na naprawy. Dawniej zdarzało się kilka telefonów dziennie zawiadamiających o awariach. Dziś praktycznie nie ma takich zgłoszeń. Odczuwają to mieszkańcy osiedla na własnej kieszeni płacąc prawdopodobnie najniższą stawkę na fundusz remontowy: 53 grosze za 1 m2.

- Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17706|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11052|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10632|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl