CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Czego chcą spółdzielcy (wywiad)

Rozmowa ze Stanisławem Baranowskim, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”
Irena Scholl  |  Administrator 3/2009  |  02.03.2009

- Co pomyślał Pan prezes, gdy Trybunał Konstytucyjny 17 grudnia ubiegłego roku orzekł, że przeniesienie własności mieszkań lokatorskich po spłacie nominalnej kwoty kredytu umorzonego przez państwo, czyli tylko „za złotówkę", jest niezgodne z Konstytucją? Jak również przeniesienie własności spółdzielczych mieszkań własnościowych po spłacie przypadających na te lokale zobowiązań spółdzielni związanych z ich budową? I gdy się okazało, że niekonstytucyjny jest zapis o obowiązku dokonania przekształceń własnościowych w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez spółdzielcę wniosku o przekształcenie oraz grożenie karą członkom zarządu, którzy tego terminu nie dotrzymali?

- Miałem mieszane odczucia. Z jednej strony orzeczenie w sprawie przenoszenia własności mieszkań lokatorskich oraz dotyczące 3-miesięcznego terminu na zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, uznałem za oczywiste. Nonsensem wszak było określanie nierealnego terminu finalizowania przekształceń, na dodatek obwarowanego odpowiedzialnością karną, którą miały ponosić osoby niemające wpływu na usunięcie większości barier uniemożliwiających sprawne dokonywanie przekształceń. Z drugiej zaś strony ciekawy jestem uzasadnienia Trybunału dla orzeczenia o niekonstytucyjności przepisu o przenoszeniu własności mieszkań, które mają status spółdzielczy własnościowy. W związku z ostatnim orzeczeniem Trybunału nasuwa się także refleksja, że nie tylko ja, ale prawdopodobnie wszyscy zarządzający zasobami mieszkaniowymi, zarówno w spółdzielniach jak i we wspólnotach, bylibyśmy szczęśliwi, gdyby wreszcie zahamowana została karuzela legislacyjna, na którą wsadzają nas kolejne rządy i władze ustawodawcze wręcz permanentnie zmieniając prawo. Przecież kolejna zmiana znów podzieli mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych: zadowoleni będą ci, którzy zdążą jeszcze wykupić je „za złotówkę", a pretensje - oczywiście do spółdzielni - będą miały osoby, które za rok będą musiały zapłacić więcej.

- Kto na przykład?

- W naszej spółdzielni pozostało na przykład 200 mieszkań w 7 budynkach, gdzie nie były możliwe przekształcenia własnościowe. Ich mieszkańcy zaskarżyli bowiem do sądu uchwały zarządu spółdzielni, określające przedmiot odrębnej własności lokali. Wyobrażali sobie - niesłusznie zresztą -że staną się właścicielami lokali wraz z częścią gruntu, ale tylko w granicach tzw. obrysu budynku. A przecież do budynku trzeba przejść, dojechać. Budynek musi stanowić całość zdolną do samodzielnego funkcjonowania. Odpowiednie uregulowania na ten temat znajdują się w prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak dotychczas sądy I instancji odrzucały pozwy, ale skarżący wnoszą zażalenia na te wyroki do sądów apelacyjnych. To wszystko wstrzymuje przekształcenia.

- Może poradzić skarżącym, że „gra nie warta świeczki"? Że na werdykt sądu trzeba długo czekać i w rezultacie minie rok, a za mieszkanie trzeba będzie zapłacić więcej?

- Osobiście nie powinienem udzielać takich rad, bo mogę się spotkać z zarzutem, że mam w tym jakiś interes. Jako spółdzielca, któremu powierzono funkcję prezesa zarządu, mam przed sobą tylko dwa cele: aby spółdzielnia mogła samodzielnie decydować o sposobie funkcjonowania i mogła prowadzić racjonalną gospodarkę. Dlatego w marcu 2008 roku wystosowaliśmy pismo do Trybunału Konstytucyjnego, wnioskując o szybkie rozpoznanie skargi wniesionej przez grupę posłów na część przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanej w 2007 roku. Zawarte w niej zapisy ograniczają naszym zdaniem samorządność spółdzielni, zmierzają do jej likwidacji i zastąpienia wspólnotami mieszkaniowymi, a walne zgromadzenia odbywane w częściach dezorganizują proces decyzyjny w spółdzielni. Dużo już na ten temat powiedziano, więc nie chcę się powtarzać. Trybunał skierował nasze pismo do wiadomości sędziów, którzy będą orzekać w sprawie poselskiej skargi. Niestety, ciągle czekamy na orzeczenie TK i obawiamy się, że ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a więc najważniejszy dla naszej działalności akt prawny, znów czeka kilkakrotna nowelizacja, a nasza działalność, zamiast koncentrować się na prowadzeniu jak najbardziej racjonalnej gospodarki zasobami i ułatwianiu mieszkańcom życia, będzie angażowana do wdrażania nowych przepisów.

- Miniony rok upłynął pod znakiem przekształceń...

- Otóż to. Ogółem mamy 5361 lokali mieszkalnych. Wniosków o przeniesienie prawa własności wpłynęło 2091. Spośród nich 1436 dotyczyło mieszkań spółdzielczych własnościowych, a 655 lokatorskich. Do końca grudnia 2008 roku podpisaliśmy łącznie 1450 aktów notarialnych, a w tym roku około dwudziestu. Dotyczyło to lokali w 35 budynkach, gdyż w 7 budynkach przekształceń nie było w związku z toczącymi się sprawami w sądach, o czym już wspomniałem. Wymagało to ogromnego nakładu sił. Pracownicy często pracowali do późnych godzin nocnych. Pracochłonna była legalizacja zabudowy części wspólnych budynków, dokonywana przez członków w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Na szczęście wykonana w ostatnich la-tach kompleksowa regulacja stanu prawnego gruntów spółdzielni, przekazanych przez miasto w wieczystą dzierżawę, pozwoliła na sprawną realizację ustawy w tym zakresie. Tak więc w 35 budynkach zrealizowaliśmy już praktycznie większość wniosków o przekształcenia. Obecnie wpływające wnioski są załatwiane od ręki, na bieżąco. 

- Jak rozumiem przekształceń „za złotówkę" nie wstrzymaliście?

- Nie, skoro TK postanowił, że dotychczasowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązywać będą przez 12 miesięcy od chwili opublikowania orzeczenia Trybunału w Dzienniku Ustaw. Poza tym, osoba zainteresowana przekształceniem mogłaby, na podstawie art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, żądać aby wyrok sądu zastąpił oświadczenie woli spółdzielni o przeniesieniu własności lokalu. W takim przypadku spółdzielca nie musi nawet płacić opłaty sądowej za wniesienie pozwu. Uważam, że nie ma sensu konfliktowanie mieszkańców ze spółdzielnią na tym tle.

- Z danych przedstawionych przez Pana prezesa wynika, że nie wszyscy spełniający warunki wystąpili o przekształcenia?

- Nie, nie wszyscy. Część posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu doszła do wniosku, że takie przekształcenie w niczym nie zmieni ich praw do dysponowania mieszkaniem, a notariuszowi trzeba zapłacić... Nie występuje też tendencja do tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Przy różnych okazjach mieszkańcy naszych domów wyrażają wolę, aby SM „Służew nad Dolinką" dalej zarządzała ich nieruchomościami. Przyczyn jest zapewne kilka. Nie utrudnialiśmy przekształceń, wręcz przeciwnie, staraliśmy się usuwać wszelkie przeszkody. Takie zachowanie spółdzielni, unikanie konfliktów, zostało bardzo dobrze przyjęte.

- Nic mieszkańców spółdzielczych domów nie irytuje?

- Jestem od 14 lat prezesem i nie przypominam sobie poważniejszych scysji. Oczywiście ludzie mają pretensje, gdy zabraknie ciepłej wody lub pojawi się usterka techniczna, czy konflikt sąsiedzki. Ale staramy się, aby wszystkie tego typu problemy rozwiązywać „od ręki", bez zbędnej zwłoki.

- A poważniejsze problemy?

- Do nich należy brak miejsc parkingowych. Samochody stoją wszędzie, na trawnikach, pod oknami domów, blokują przejścia i dojazdy. Rada nadzorcza postanowiła, że część środków, które pozyskujemy prowadząc budownictwo mieszkaniowe nie na zasadzie non profit, ale z zyskiem, przeznaczymy na budowę garaży i parkingów wielopoziomowych. Pierwszy powstanie prawdopodobnie przy ul. Noskowskiego. Członkowie będą mogli tam kupić miejsce po kosztach budowy, bądź wynająć od spółdzielni.

- Ile miejsc parkingowych spółdzielnia ma zamiar docelowo zbudować?

- Około 3 tysięcy. Następny obiekt tego typu wybudujemy przy ul. Mozarta, kolejny przy ul. Puławskiej. Duży parking powstanie w części zachodniej osiedla. W sumie będzie ich 7. Chcemy, aby były na wysokim poziomie, solidne, ale tanie.

- Na co jeszcze przeznaczacie pieniądze pochodzące z zysków, które przynosi budowanie domów mieszkalnych?

- Na cele statutowe. Przede wszystkim na roboty remontowo-modernizacyjne. W styczniowo-lutowym numerze naszego magazynu „Nad Dolinką" informujemy na dwóch stronach o przedsięwzięciach w tej dziedzinie. Blisko trzydzieści lat w przypadku domów wznoszonych niekiedy byle jak, to już podeszły wiek. Docieplanie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, kanalizacji sanitarnej, renowacja elewacji wymiana lub modernizacja dźwigów, remont balkonów, pokryć dachowych, ślusarki wewnętrznej, drzwi i komór zsypowych, wykonanie altanek wokół śmietników - wszystkie te przykładowo wymienione przedsięwzięcia przynoszą oszczędności, bo zmniejszają - w zeszłym roku o 10% - zużycie wciąż drożejącej energii. Poprawiają także bezpieczeństwo użytkowników budynków. We wszystkich dużych budynkach zainstalowaliśmy kamery. Coraz ich więcej na ulicach wewnątrz osiedla, na klatkach schodowych i w miejscach parkowania samochodów.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

- Są efekty?

- O kilkadziesiąt procent spadła liczba wypadków wandalizmu, napaści, kradzieży - wiemy to dzięki współpracy z policją. Monitoring nie tylko poprawia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale zmniejsza wydatki na usuwanie szkód, za które dziś płacą wandale. Podobnie - dzięki lepszym materiałom używanym przy remontach, nowocześniejszym i sprawniejszym windom i innym urządzeniom mniej wydajemy na naprawy. Dawniej zdarzało się kilka telefonów dziennie zawiadamiających o awariach. Dziś praktycznie nie ma takich zgłoszeń. Odczuwają to mieszkańcy osiedla na własnej kieszeni płacąc prawdopodobnie najniższą stawkę na fundusz remontowy: 53 grosze za 1 m2.

- Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19176|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12541|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11696|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl