• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Co nowego w Orzecznictwie?
Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności | Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad

Paweł Puch  |  03.12.2012  |  2
Co nowego w Orzecznictwie?  Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności | Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad
Co nowego w Orzecznictwie? Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności | Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 97), a w nim m.in. o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko spółdzielni mieszkaniowej oraz o tym, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków spółdzielni.

 Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14.02.2012 roku (sygn. akt P 17/10), dopuszczającym możliwość uwzględniania roszczeń o przeniesienie własności lokali zakładowych na rzecz ich najemców powinni oni najpierw ponowić swoje wezwanie do przeniesienia na nich własności lokalu a dopiero po bezskuteczności ponownego wezwania wystąpić przeciwko spółdzielni mieszkaniowej na drogę sądową – wynika z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach wszczynane są dziesiątki spraw przeciwko spółdzielni mieszkaniowej przedmiotowo tożsamych z niniejszą sprawą. Dzieje się to mimo, że po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 17/10), pozwana spółdzielnia uznaje roszczenia najemców i sukcesywnie podejmuje konieczne czynności notarialne, czego świadomość ma również pełnomocnik powodów. Jednak mimo tego, pełnomocnikskłada kolejne pozwy do sądu w imieniu innych najemców.

Sąd pierwszej instancji, powołując się na inne sprawy toczące się z udziałem Spółdzielni podkreślił, że nie jest prawdą aby spółdzielnia realizowała wnioski najemców wyłącznie na skutek wytoczenia przeciwko niej powództwa, co miało w ocenie powodów przemawiać za koniecznością wniesienia pozwu do sądu. Sąd uznał, że wniesienie pozwu powodowie powinni poprzedzić stosownym wezwaniem do dobrowolnego spełnienia roszczenia przez spółdzielnię, a za takie nie może być uznane wezwanie sprzed kilku lat. Sąd Okręgowy w Gliwicach odstąpił więc od obciążania spółdzielni kosztami procesu, a w uzasadnieniu wskazał, iż mimo uznania strony pozwanej za przegrywającą spór przyjąć należało, że nie dała ona podstaw do wytoczenia powództwa i uznała przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Powodowie wnieśli zażalenie, a Sąd Apelacyjny uznał je za bezzasadne i nie zasługujące na uwzględnienie.

Jak ustalił sąd w przedmiotowej sprawie wątpliwości, co do wykładni art. 48 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (które były podstawą odmowy spełnienia żądania powodów) usunął dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 roku, (sygn. akt P 17/10), dopuszczając możliwość uwzględniania roszczeń o przeniesienie własności lokalu na warunkach określonych w art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Od tego momentu, aż do chwili złożenia pozwu w dniu 25 maja 2012 roku, powodowie nie podejmowali jednak żadnych czynności mających na celu realizację żądania zgłoszonego we wniosku, mimo że wskazany wyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie pozbawił Spółdzielnię argumentów, dla których początkowo odmawiała realizacji wniosków najemców mieszkań zakładowych. Ponadto spółdzielnia niezwłocznie po otrzymaniu odpisu pozwu zaproponowała powodom nieodpłatne ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności lokalu, co w konsekwencji doprowadziło do zawarcia z powodami umowy notarialnej, mocą której przeniesiono na nich własność lokalu mieszkalnego. To zaś skutkowało cofnięciem pozwu przez skarżących, w następstwie czego doszło do umorzenia postępowania. Spółdzielnia swoim działaniem dążyła zatem do tego, aby spór został rozstrzygnięty poza sądem, jeszcze przed terminem rozprawy, a więc w sposób jak najmniej uciążliwy dla powodów i zgodny w całości z ich żądaniami zawartymi w pozwie. W konsekwencji pomimo niewątpliwej zwłoki spółdzielni z realizacją wniosku o przekształcenie lokalu, nie sposób było uznać, aby świetle przedstawionych okoliczności, na chwilę wniesienia pozwu, wytoczenie powództwa było konieczne dla ochrony uzasadnionych praw powodów.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt V ACz 893/12)

Czytaj dalej: Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad

 

 

 

 

Komentarze

(1)
eugeniusz | 30.04.2013, 10:36
Sąd nie tylko Gliwicki jest obciążony ilością tego typu spraw.
Jednak w przypadku Śląska mamy szczególnie dużą liczbę patologicznych przypadków nieodpłatnego i odpłatnego przeniesienia byłych nieruchomości Skarbu Państwa (byłych P.P.) do spółdzielni mieszkaniowych oraz do samorządu. Jak to razy kilka stwierdził już Trybunał Konstytucyjny, w tym procesie w sposób jednoznaczny naruszono przepisy właściwej ustawy z 12-10-1994.
Naruszenie tej ustawy, po stronie spółdzielni, polegało na nie przyjęciu najemców mieszkań zakładowych w poczet członków przejmującej zasoby spółdzielni oraz na nie dokonaniu - na rzecz Tych osób - zaliczenia właściwych wkładów. Oczywiście z litery Prawa spółdzielczego jednoznacznie wynika, że powinien to być wkład budowlany, bowiem dana spółdzielnia nie ponosiła kosztów budowy danego lokalu, a z pewnością poniósł je - przynajmniej w części - ów najemca.
Niech się SO w Gliwicach nie oburza.
Wiele z tych spraw jest kalką spraw poprzednich przeciwko konkretnej spółdzielni mieszkaniowej.
Wypada też poprosić, aby w stosunku do tak znaczącego naruszenia przepisów ustawy, nie stosować nazbyt pojęcia "zwłoka". Bo to nie jest zwłoka, lecz najczęściej świadome i zorganizowane działanie przeciwko zarówno swoim członkom jak też tym nie-członkom, którzy - o zgrozo - nadal posiadają Umowy Najmu ww. lokali mieszkalnych, będąc byłymi pracownikami P.P..
Rozumiem, spółdzielnia dąży do rozstrzygnięć poza sądem.
Jednak przykładów, że tzw. dobrej woli po stronie spółdzielń mieszkaniowych jest stanowczo zbyt mało, jest z pewnością dużo więcej. Tej woli brakuje w realizacji wniosków, często wielokrotnych, członków i nie-członków.
Samo użycie określenia "w sposób jak najmniej uciążliwy" zakrawa na żart.
Dylemat nie dotyczy więc tej konkretnej sprawy.
Dylemat dotyczy możliwości załatwienia kompleksowo przejmowanych przez spółdzielnie mieszkań. Dokładniej, zmiany dotychczasowego wyzyskiwania przez spółdzielnie swoich członków i najemców.
Nie palą się do tego Posłowie, którzy przekroczyli termin wskazany Im przez TK.
Praktycznie nie ma też znaczących przykładów korzystania z ciągle obowiązującej (już ponad 22 lata) ustawy o osiąganiu niesłusznych korzyści kosztem Skarbu Państwa w okresie przekształceń własnościowych.
Pytanie: dlaczego tak się dzieje; zakrawa zatem na sarkazm.
Trzeba bowiem dostrzec kolejną sytuację, że ludzie mają "zerowe" zaufanie do nominalnie "swoich" spółdzielni.
Pytanie: dlaczego?
Może to jest właśnie ten moment, aby wesprzeć Komisję Nadzwyczajną, w pracy na rzecz wykorzenienia patologii ze spółdzielni mieszkaniowych. Może zamiast niskopoziomowych dyskusji "wspólnota czy spółdzielnia", czas zapytać o to kiedy zegar prawny zacznie odmierzać czas kiedy to spółdzielni będą postępować w pełni zgodnie z literą i duchem prawa. Wszystkim, którzy -być może - uznają te oceny za zbyt jednostronne, polecam lekturę orzecznictwa TK nie tylko wskazaną w artykule, lecz całość w kwestii spółdzielczości mieszkaniowej, zwłaszcza po dniu 23 kwietnia 2001 roku, lecz nie tylko.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18976|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12174|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11553|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl