CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności | Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad

Paweł Puch  |  03.12.2012  |  2
Co nowego w Orzecznictwie?  Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności | Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad
Co nowego w Orzecznictwie? Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności | Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 97), a w nim m.in. o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko spółdzielni mieszkaniowej oraz o tym, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków spółdzielni.

 Do sądu przeciwko spółdzielni dopiero w ostateczności

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14.02.2012 roku (sygn. akt P 17/10), dopuszczającym możliwość uwzględniania roszczeń o przeniesienie własności lokali zakładowych na rzecz ich najemców powinni oni najpierw ponowić swoje wezwanie do przeniesienia na nich własności lokalu a dopiero po bezskuteczności ponownego wezwania wystąpić przeciwko spółdzielni mieszkaniowej na drogę sądową – wynika z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach wszczynane są dziesiątki spraw przeciwko spółdzielni mieszkaniowej przedmiotowo tożsamych z niniejszą sprawą. Dzieje się to mimo, że po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 17/10), pozwana spółdzielnia uznaje roszczenia najemców i sukcesywnie podejmuje konieczne czynności notarialne, czego świadomość ma również pełnomocnik powodów. Jednak mimo tego, pełnomocnikskłada kolejne pozwy do sądu w imieniu innych najemców.

Sąd pierwszej instancji, powołując się na inne sprawy toczące się z udziałem Spółdzielni podkreślił, że nie jest prawdą aby spółdzielnia realizowała wnioski najemców wyłącznie na skutek wytoczenia przeciwko niej powództwa, co miało w ocenie powodów przemawiać za koniecznością wniesienia pozwu do sądu. Sąd uznał, że wniesienie pozwu powodowie powinni poprzedzić stosownym wezwaniem do dobrowolnego spełnienia roszczenia przez spółdzielnię, a za takie nie może być uznane wezwanie sprzed kilku lat. Sąd Okręgowy w Gliwicach odstąpił więc od obciążania spółdzielni kosztami procesu, a w uzasadnieniu wskazał, iż mimo uznania strony pozwanej za przegrywającą spór przyjąć należało, że nie dała ona podstaw do wytoczenia powództwa i uznała przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Powodowie wnieśli zażalenie, a Sąd Apelacyjny uznał je za bezzasadne i nie zasługujące na uwzględnienie.

Jak ustalił sąd w przedmiotowej sprawie wątpliwości, co do wykładni art. 48 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (które były podstawą odmowy spełnienia żądania powodów) usunął dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 roku, (sygn. akt P 17/10), dopuszczając możliwość uwzględniania roszczeń o przeniesienie własności lokalu na warunkach określonych w art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Od tego momentu, aż do chwili złożenia pozwu w dniu 25 maja 2012 roku, powodowie nie podejmowali jednak żadnych czynności mających na celu realizację żądania zgłoszonego we wniosku, mimo że wskazany wyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie pozbawił Spółdzielnię argumentów, dla których początkowo odmawiała realizacji wniosków najemców mieszkań zakładowych. Ponadto spółdzielnia niezwłocznie po otrzymaniu odpisu pozwu zaproponowała powodom nieodpłatne ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności lokalu, co w konsekwencji doprowadziło do zawarcia z powodami umowy notarialnej, mocą której przeniesiono na nich własność lokalu mieszkalnego. To zaś skutkowało cofnięciem pozwu przez skarżących, w następstwie czego doszło do umorzenia postępowania. Spółdzielnia swoim działaniem dążyła zatem do tego, aby spór został rozstrzygnięty poza sądem, jeszcze przed terminem rozprawy, a więc w sposób jak najmniej uciążliwy dla powodów i zgodny w całości z ich żądaniami zawartymi w pozwie. W konsekwencji pomimo niewątpliwej zwłoki spółdzielni z realizacją wniosku o przekształcenie lokalu, nie sposób było uznać, aby świetle przedstawionych okoliczności, na chwilę wniesienia pozwu, wytoczenie powództwa było konieczne dla ochrony uzasadnionych praw powodów.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt V ACz 893/12)

Czytaj dalej: Uchwały walnych zgromadzeń w spółdzielniach tylko zgodnie z porządkiem obrad

 

 

 

 

Komentarze

(1)
eugeniusz | 30.04.2013, 10:36
Sąd nie tylko Gliwicki jest obciążony ilością tego typu spraw.
Jednak w przypadku Śląska mamy szczególnie dużą liczbę patologicznych przypadków nieodpłatnego i odpłatnego przeniesienia byłych nieruchomości Skarbu Państwa (byłych P.P.) do spółdzielni mieszkaniowych oraz do samorządu. Jak to razy kilka stwierdził już Trybunał Konstytucyjny, w tym procesie w sposób jednoznaczny naruszono przepisy właściwej ustawy z 12-10-1994.
Naruszenie tej ustawy, po stronie spółdzielni, polegało na nie przyjęciu najemców mieszkań zakładowych w poczet członków przejmującej zasoby spółdzielni oraz na nie dokonaniu - na rzecz Tych osób - zaliczenia właściwych wkładów. Oczywiście z litery Prawa spółdzielczego jednoznacznie wynika, że powinien to być wkład budowlany, bowiem dana spółdzielnia nie ponosiła kosztów budowy danego lokalu, a z pewnością poniósł je - przynajmniej w części - ów najemca.
Niech się SO w Gliwicach nie oburza.
Wiele z tych spraw jest kalką spraw poprzednich przeciwko konkretnej spółdzielni mieszkaniowej.
Wypada też poprosić, aby w stosunku do tak znaczącego naruszenia przepisów ustawy, nie stosować nazbyt pojęcia "zwłoka". Bo to nie jest zwłoka, lecz najczęściej świadome i zorganizowane działanie przeciwko zarówno swoim członkom jak też tym nie-członkom, którzy - o zgrozo - nadal posiadają Umowy Najmu ww. lokali mieszkalnych, będąc byłymi pracownikami P.P..
Rozumiem, spółdzielnia dąży do rozstrzygnięć poza sądem.
Jednak przykładów, że tzw. dobrej woli po stronie spółdzielń mieszkaniowych jest stanowczo zbyt mało, jest z pewnością dużo więcej. Tej woli brakuje w realizacji wniosków, często wielokrotnych, członków i nie-członków.
Samo użycie określenia "w sposób jak najmniej uciążliwy" zakrawa na żart.
Dylemat nie dotyczy więc tej konkretnej sprawy.
Dylemat dotyczy możliwości załatwienia kompleksowo przejmowanych przez spółdzielnie mieszkań. Dokładniej, zmiany dotychczasowego wyzyskiwania przez spółdzielnie swoich członków i najemców.
Nie palą się do tego Posłowie, którzy przekroczyli termin wskazany Im przez TK.
Praktycznie nie ma też znaczących przykładów korzystania z ciągle obowiązującej (już ponad 22 lata) ustawy o osiąganiu niesłusznych korzyści kosztem Skarbu Państwa w okresie przekształceń własnościowych.
Pytanie: dlaczego tak się dzieje; zakrawa zatem na sarkazm.
Trzeba bowiem dostrzec kolejną sytuację, że ludzie mają "zerowe" zaufanie do nominalnie "swoich" spółdzielni.
Pytanie: dlaczego?
Może to jest właśnie ten moment, aby wesprzeć Komisję Nadzwyczajną, w pracy na rzecz wykorzenienia patologii ze spółdzielni mieszkaniowych. Może zamiast niskopoziomowych dyskusji "wspólnota czy spółdzielnia", czas zapytać o to kiedy zegar prawny zacznie odmierzać czas kiedy to spółdzielni będą postępować w pełni zgodnie z literą i duchem prawa. Wszystkim, którzy -być może - uznają te oceny za zbyt jednostronne, polecam lekturę orzecznictwa TK nie tylko wskazaną w artykule, lecz całość w kwestii spółdzielczości mieszkaniowej, zwłaszcza po dniu 23 kwietnia 2001 roku, lecz nie tylko.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17550|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10938|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10513|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl