CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

V Kongres Spółdzielczości Polskiej zakończył obrady

Spółdzielnie budują lepszy świat
Stanisława  Dmitroca-Wilkos  |  04.12.2012  |  1
"Tęcza Polska"

Pod takim hasłem, obradował w dniach 27 - 28 listopada 2012 r. w Warszawie V Kongres Spółdzielczości, w którym na 600 delegatów reprezentujących 15 branż spółdzielczych, 190 stanowili delegaci spółdzielni mieszkaniowych.

Wśród zaproszonych gości byli: wicemarszałkowie sejmu Eugeniusz Grzeszczak i Marek Kuchciński; posłowie: Jan Bury (PSL), Leszek Miller (SLD), Stanisław Kalemba, Witold Klepacz, a także prezes PSL - Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Piotr Styczeń. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego reprezentował Olgierd Dziekoński.

Jak mówiono na V Kongresie Spółdzielczości, problemem zasadniczym dotyczącym spółdzielczości w ogóle, w tym i spółdzielni mieszkaniowych  jest  ustanawianie złego prawa. Mówiąc o złym prawie, uczestnicy wskazywali na zbyt liczne i częste nowelizacje  oraz na  wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Apelowano o zbudowanie w Sejmie koalicji dla spółdzielczości i powołanie klubu ekspertów do pracy nad projektami ustaw spółdzielczych.

W trakcie obrad uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się ze stanowiskiem Klubu Poselskiego SLD z dnia 20 listopada 2012 r. skierowanym do marszałka Sejmu Ewy Kopacz.  Stanowisko zawierało wniosek o skreślenie z porządku obrad 27. posiedzenia Sejmu punktów dotyczących pierwszego czytania trzech poselskich projektów ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 816; druk nr 819; druk nr 864) oraz skreślenie z porządku obrad 27. posiedzenia Sejmu punktu dotyczącego pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach (druk nr 515).

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Ewa Bończak-Kucharczyk, oprawa: twarda, format: 15.0x21.0cm, stron: 1124, rok wyd: 2013, ISBN: 978-83-264-4112-7
SPRAWDŹ OPIS »
 PRZEJDŹ 
DO KSIĘGARNI »

Na uwagę  w uzasadnieniu tego wniosku zasługuje wskazanie, że przed rozpoczęciem przez Sejm prac legislacyjnych nad przedłożonymi projektami ustaw należy przeprowadzić jak najszersze konsultacje, tak ze statutowymi organami spółdzielni  mieszkaniowych, jak i ich członkami.

Delegaci w swoich wystąpieniach wskazywali na zagrożenia dla spółdzielni mieszkaniowych tkwiące w systemie prawnym, a także w częstych zmianach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zwracali również uwagę na brak rozwiązań, które spółdzielczości ułatwiłyby funkcjonowanie, w tym: zniesienie podwójnego opodatkowania, umożliwienie  rozliczania osiąganych dochodów na zasadach ogólnych, umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym korzystania z uproszczonych form ewidencji księgowej przewidzianych w polskim prawie finansowym oraz stworzenie ram prawnych regulujących dokonywanie transakcji pomiędzy członkiem a jego spółdzielnią z uwzględnieniem trendów światowych w tym zakresie.

- Nie należy ograniczać prawem działalności spółdzielni, gdy inne sektory  gospodarki takich ograniczeń nie mają – mówiono podczas Kongresu. I wskazywano na Kodeks Spółek Handlowych, na regulacje dotyczące zarządzania mieniem Skarbu Państwa i zarządzania mieniem samorządowym.

V Kongres Spółdzielczości  podejmując swoje uchwały, m.in. w sprawie stanu spółdzielczości w Polsce oraz kierunków jej rozwoju w latach 2013-2016, a także uchwałę w sprawie obrony Spółdzielczości Polskiej zaapelował, by nie tracić z pola widzenia samej idei spółdzielczości.

V Kongres Spółdzielczości poparł także akcję ”Szlachetna paczka”, której celem jest pomoc rodzinom żyjącym w biedzie. Niedługo Święta Bożego Narodzenia 2012 roku. Zaapelowano, by każda spółdzielnia wybrała jedną rodzinę, której pospieszy z pomocą.

V Kongres Spółdzielczości  przebiegał pod hasłem, przyjętym dla  Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, czyli „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

 

Komentarze

(1)
eugeniusz | 06.12.2012, 12:08
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w Sejmie prace legislacyjne toczą się z udziałem osób którym trudno odmówić wiedzy o funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych, jak np. prof. Pietrzykowski.
Faktem jest że nie sposób znaleźć spółdzielnię mieszkaniową która by przeprowadziła jakiekolwiek konsultacje przedłożonych projektów ze swoimi członkami.
Podobnie faktem jest że trudno znaleźć spółdzielnię mieszkaniową, która w roku 2011 skonsultowała by ze swoimi członkami opłaty na rzecz "obrony spółdzielczości" wnioskowane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Wypada poprosić aby "delegaci" podali jakiekolwiek przykłady konsultacji swoich wystąpień z członkami spółdzielni mieszkaniowych. Ja takich nie znam. Natomiast jest mi wiadomy o przykładach aroganckich odniesień "prezesów, delegatów i innych" do Tych Członków, którzy usiłowali pytać o Ich rolę i przedstawione stanowiska na Kongresie.
Trudno uwierzyć w starania o "zniesienie podwójnego opodatkowania" skoro z drugiej strony KRS wnosi o likwidację zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.
Nie ulega wątpliwości, że zasadnym jest odmawianie spółdzielniom mieszkaniowym korzystania z uproszczonych form ewidencji księgowej przewidzianych w polskim prawie finansowym, skoro praktycznie nie ma jednego wzorcowego przykładu na prawidłowe stosowanie przepisów art. 4 ustawy.
Także nie ma potrzeby aby tworzyć jakiekolwiek dodatkowe "ramy prawne regulujące dokonywanie transakcji pomiędzy członkiem a jego spółdzielnią mieszkaniową" w sytuacji gdy nie ma podstaw aby mówić o tzw. majątku spółdzielni mieszkaniowej. Nie trzeba specjalnie tłumaczyć, że tzw. "majątek spółdzielni" to efekt istnienia funduszy wskazanych w Prawie Spółdzielczym. Te z kolei są efektem wyłącznie dobrowolnych (?) wpłat właścicieli. Po wykonaniu efektu tej wpłaty, np. mieszkania lub domu, efekt działalności spółdzielni (mieszkanie, dom) przechodzi na własność członka. Tak np. jak to było zapisane w ustawie z poprzedniej. Tworzenie hybryd w rodzaju "spółdzielczego własnościowego" trzeba możliwie szybko zlikwidować, aby zaistniał jednorodny system prawny w Kraju.
Nie wydaje się być do końca prawdą ograniczanie prawem działalności spółdzielni w sytuacji gdy każdy sektor gospodarki jakieś ograniczenia posiada. Warto przy tym zaznaczyć, że istnieją w Europie rozwiązania dotyczące spółdzielni mieszkaniowych które opierają się częściowo o przepisy regulujące funkcjonowanie Spółek Handlowych.
Trzeba umieć też dyskutować z zamierzeniami KRS w zakresie dotyczącym zarządzania mieniem Skarbu Państwa i zarządzania mieniem samorządowym. Jest faktem bezspornym, że spółdzielnie mieszkaniowe nie uporały się w pełni z regulacjami stanów prawnych nieruchomości. Jest faktem, że przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na obszarze spółdzielni są na szarym końcu corocznej listy tych przekształceń. Nie może być inaczej jeśli wsłuchać się w głosy dochodzące od członków o sposobie przedstawiania tych spraw przez członków organów spółdzielni. A warto przypomnieć że 31 grudnia 2012 już blisko.
Reasumując wstępnie powyższe oraz pobieżnie upubliczniony szczątkowo materiał kongresowy można powiedzieć, że dylematy (niektórzy używają pojęcia: patologie) spółdzielczości mieszkaniowej nie zostały przez Kongres rozwiązane.
Stanowisko o "obronie" w świetle negatywnych przykładów działania wielu spółdzielni mieszkaniowych nie może zasługiwać na uznanie.
Nikt rozsądny nie neguje potrzeby funkcjonowania formy organizacyjnej spółdzielczości. Również mieszkaniowej. Trzeba jednak rozróżnić korporacyjną samodzielność spółdzielni od jawnej niezgodności działania z obowiązującymi przepisami.
Na koniec.
Nie jest tajemnicą potrzeba uporządkowania rynku nieruchomości w Polsce, w tym zakończenia ery spekulacyjnych jego elementów. Dopóki ten cel nie zostanie osiągnięty w jakimś wysokim stopniu to nie powinno być zgody ani ustawodawcy, ani władzy wykonawczej, na jakiekolwiek odstępstwa od równego traktowania kogokolwiek w tym zakresie. Również dotyczy to jednostkowych posiadaczy domów i mieszkań. Tych bowiem zasadnie nie da się podzielić na Tych funkcjonujących "normalnie" i Tych którzy "muszą" być wtłoczeni w ramy spółdzielcze.
Zwłaszcza teraz gdy podobno wielu "nie staje grosza" nie powinno się zmuszać kogokolwiek aby oprócz zapewnienia właściwego funkcjonowania swojego domu i mieszkania, musiał jeszcze ponosić koszty funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.

Poparcie akcji ”Szlachetna paczka” jest godne. Poparcie jej przez V Kongres budzi u mnie ambiwalentne odczucia. Podobno najwięcej daje Ten co daje i o tym nie manifestuje
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17740|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11090|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10665|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl