CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Miękkie kompetencje społeczne w praktyce zarządcy nieruchomości

Miękkie kompetencje społeczne w praktyce zarządcy nieruchomości
Miękkie kompetencje społeczne w praktyce zarządcy nieruchomości
sxc.hu

Realizacja projektów w obszarze nieruchomości i ich powodzenie jest uwarunkowane umiejętnością współpracy z ludźmi oraz skutecznym kierowaniem nimi. Sukces zawodowy zarządcy nieruchomości zależy w 70% od wiedzy fachowej i w 30% od zdolności społecznych.

Praktyka zawodu zarządcy nieruchomości opiera się na trzech podstawowych obszarach kompetencyjnych:

  • obszar kompetencji zawodowych – nabytych w trakcie studiów i szkoleń, obejmujący szeroką tematykę związaną z prawem, ekonomią i techniką;
  • obszar kompetencji metodycznych – uzyskiwanych najczęściej w ramach praktyki zawodu zarządcy (w tym korzystanie z narzędzi informatycznych i technik wspomagania decyzji),
  • obszar kompetencji społecznych – związany z wykorzystywaniem umiejętności zawodowych i metodycznych w otoczeniu społecznym.

Każdy z tych obszarów jest równie ważny. Brak umiejętności zawodowych, zdolności wdrażania metod i instrumentów zarządzania lub brak umiejętności społecznych może być poważnym problemem w prowadzeniu działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Ale również trzeci z wymienionych obszarów jest coraz bardziej doceniany w praktyce.

Wydawać by się mogło, że zarządca w swojej pracy ma do czynienia głównie z obiektem technicznym, ale w rzeczywistości większość problemów z jakimi się spotyka jest wywołana przez interakcje z innymi osobami. Mając do czynienia z szeregiem różnych klientów – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zarządca jest zmuszony do komunikowania się, respektowania obowiązujących zasad międzyludzkich oraz prowadzenia negocjacji. Bez takich umiejętności nie można mówić o skutecznym wypełnianiu funkcji zarządczych. Kontakt z klientem zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym nie odbywa się wyłącznie na płaszczyźnie merytorycznej, ale także na płaszczyźnie interpersonalnej, obejmującej kwestie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, umiejętności negocjacyjnych itp. Może zdarzyć się, że osoba wyposażona w merytoryczną wiedzę, bez umiejętności psychospołecznych nie jest w stanie w sposób pełny wykorzystać własnego potencjału.

Aktywne słuchanie i umiejętna komunikacja

Ciekawym przykładem ilustrującym różne podejścia do tego samego problemu przez dwie strony konfliktu posługuje się Roger Fisher-William Ury w książce „Dochodząc do TAK”. Chodzi w nim o próbę rozumienia racji obydwu stron konfliktu i elastycznego dostosowania się do zaistniałej sytuacji związanej z przedłużeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Przykład percepcji najemcy i właścicielki lokalu przedstawiono w tabeli obok.

Zdolność aktywnego słuchania, rzetelnej weryfikacji otrzymanych komunikatów, otwartego i elastycznego reagowania na nie – będzie przynosić realne korzyści np. w postaci zawartej umowy najmu. Wymagać to jednak będzie umiejętnej komunikacji i przekazania istotnych informacji obu stronom uczestniczącym w tym procesie.

Tab. Przykład percepcji najemcy i właścicielki lokalu

Percepcja najemcy

Percepcja właścicielki

Czynsz jest już zbyt wysoki

Czynsz nie był podwyższany od dawna

Wszystko drożeje, nie mogę pozwolić sobie, aby płacić więcej za mieszkanie

Wszystko drożeje, potrzebuję większych wpływów z czynszu

Mieszkanie trzeba odmalować

Strasznie zniszczył to mieszkanie

Znam ludzi, którzy płacą mniej za podobne mieszkanie

Znam ludzi, którzy płacą więcej za podobne mieszkanie

Młodzi ludzie, tacy jak ja, nie mogą sobie pozwolić, aby płacić wysoki czynsz

Młodzi ludzie, tacy jak on, są strasznie hałaśliwi i niszczą mieszkania

Czynsz powinien być niski, bo sąsiedztwo jest coraz gorsze

Właściciele mieszkań powinni podnieść czynsze, aby poprawić sąsiedztwo

Jestem porządnym lokatorem, nie mam psów ani kotów

Jego hi-fi doprowadza mnie do szału

Zawsze płacę czynsz jak mnie poprosi

Nigdy nie płaci, jeśli go o to nie poproszę

Ona jest oschła i sztywna. Nigdy nawet nie zapyta co słychać

Jestem osobą delikatną, która nigdy nie wtrąca się w sprawy lokatorów

 

Także realizacja projektów w obszarze nieruchomości i ich powodzenie jest uwarunkowane umiejętnością współpracy z ludźmi oraz skutecznym kierowaniem nimi. Z tego względu, w ramach przygotowania pracy zespołowej dokonuje się w grupach projektowych oceny kompetencji merytorycznych (niezbędnych dla właściwego poprowadzenia projektu) oraz – jak to mają w praktyce wyspecjalizowane firmy zarządzające – przeprowadza się szkolenia i warsztaty z szeregu kompetencji „miękkich”.

Kompetencje interpersonalne

W praktyce zawodu zarządcy nieruchomości kompetencje społeczne są szczególnie ważne w 3 obszarach:

  • Komunikacji – werbalnej, ukrytej i niewerbalnej. Komunikacja ma pomóc zarządcy zarówno w uzyskiwaniu informacji od klientów, jak i przekazywaniu im komunikatów w sposób czytelny i zrozumiały. Dodatkowo zarządca musi zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń w komunikacji (np. w kwestii asertywności) i mimo wszystko starać się stanowczo, śmiało i uczciwie realizować cele i zamierzenia bez łamania praw i naruszania granic innych ludzi. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność dopasowania się do różnych typów klientów (np. agresywny, roszczeniowy, uwodzący, chory psychicznie, manipulujący, pieniacz, lękowy itp.).
  • Negocjacji – umiejętności negocjacyjne będą szczególnie istotne przy załatwianiu szeregu spraw konfliktowych (np. w trakcie zebrań wspólnoty mieszkaniowej) – zarządca nieruchomości występuje tutaj często jako strona obiektywizująca spór i musi umiejętnie prowadzić proces negocjacyjny bez popełniania podstawowych błędów negocjatora (odpowiednie dopasowanie stylu negocjacji: twardy/miękki, pro partnerski/pro transakcyjny, ceremonialny/nieceremonialny, powściągliwy/ekspresyjny). Dodatkowo umiejętności te będą przydatne w negocjowaniu kontraktów z dostawcami robót i usług.
  • Komunikacji w kryzysie – ze względu na występowanie szeregu ryzyk związanych z nieruchomością, zarządca powinien być przygotowany zarówno na wdrażanie odpowiednich procedur zarządzania antykryzysowego, a także umiejętne komunikowanie się zarówno z klientami, jak i mediami w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową. Przykładem braku umiejętności komunikacyjnych mogą być próby ukrycia problemu lub jego bagatelizowanie.

Sukces = wiedza + umiejętności społeczne

Praca zarządcy nieruchomości łączy w sobie elementy „twarde” (merytoryczne) z elementami „miękkimi” (interpersonalnymi). Idealnymi cechami „miękkimi”, które mogą uczynić pracę zarządcy/administratora lżejszą, efektywniejszą i bardziej satysfakcjonującą są: dostępność, elastyczność, życzliwość, zrozumienie i empatia, asertywność, stanowczość, uczciwość, przejrzystość komunikacyjna, lojalność i dyskrecja.

W ostatnim okresie obserwujemy wzrost zainteresowania doskonaleniem kompetencji miękkich wśród zarządców nieruchomości. Świadczy o tym coraz większa ilość osób chcących uczestniczyć w kursach z zakresu komunikacji czy negocjacji. Warto podkreślić, że większość kompetencji z tego zakresu zdobywa się na specjalnie prowadzonych warsztatach z użyciem rozmaitych gier i symulacji. Oprócz waloru poznawczego tego typu szkolenia integrują uczestników i dostarczają okazji do dobrej zabawy.

Szanowni Państwo! Umiejętności takich można i trzeba się nauczyć. Nie jest bowiem prawdą, że są to umiejętności wyłącznie nabyte i nie ma możliwości ich wyuczenia. Wirginia Satir napisała, że zawsze możemy opanować taki sposób komunikacji, który nie przypomina „zachowania urzędnika w czasie spisu ludności, pracownika zakładu pogrzebowego ani prokuratora okręgowego przesłuchującego oskarżonego”.

Konkludując można stwierdzić, że: sukces zawodowy zarządcy nieruchomości zależy w 70% od wiedzy fachowej i w 30% od zdolności społecznych. Niepowodzenie zaś w 70% od braku zdolności społecznych i w 30% od braku kwalifikacji merytorycznych.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17747|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11094|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10672|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl