CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Nieproszeni sublokatorzy

Jacek Sawicki  |  Administrator 11/2012  |  11.06.2013  |  4
Nieproszeni sublokatorzy
Nieproszeni sublokatorzy
sxc.hu

„Szczury atakują miasto", „Kara­­luchy terroryzuja stolicę", „Potrzebna deratyzacja" – to tylko przykłady tytułów publikacji prasowych ukazujących skalę problemu oraz konieczność wydania wojny gryzoniom i owadom, które zadomowiły się na dobre we wszystkich polskich miastach i zagrażają wręcz naszemu zdrowiu.

Wspólną cechę wymienionych we wstępie społeczności stanowi daleko posunięta umiejętność wykorzystywania ludzkiej nieuwagi. Mogą one w najmniej spodziewanym momencie wtargnąć do budynku chowając się w jego różne zakamarki. Mają w nich ciepłe schronienie, dające jeszcze możliwości żerowania w bogatych spiżarniach. Zadowalają ich pojmowane po ludzku niewygody.

Stworzenia te ubóstwiają wszelkie braki standardów higienicznych w pomieszczeniach i potrafią się do nich idealnie dostosować, byle tylko ludzie ich nie wyganiali, ani nie tępili. Szczególnie boją się zabiegów 3xD, czyli: deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji.

3xD

Deratyzacja

Jej zakres stanowi zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Gryzonie związane z człowiekiem wyrządzają znaczne straty żywności. Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu. Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 je tyle, ile jeden człowiek. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10 000 grudek kału i prawie 2  litry moczu.

Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami pokrytymi emalią twardą jak stal (5,5 w skali Mohsa). Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 1 700 kg/cm2 i szybkością 1,5–6 ugryzień na sekundę. Gryzonie uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności powstają pożary pomieszczeń lub przechowywane produkty są zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych.

Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę.

Dezynsekcja

Ta kategoria działań dotyczy zwalczania niepożądanych owadów latających i biegających oraz chrząszczy będących szkodnikami żywności. Dezynsekcja obejmuje też akaryzację, czyli zwalczanie roztoczy. Ich obecność we wnętrzach mieszkań jest niepożądana z uwagi na fakt, że organizmy te są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka.

Dezynfekcja

Dezynfekcja, czyli odkażanie, łączy w sobie operacje mające na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, riketsji i wirusów). Przedsięwzięciem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja, czyli mycie, czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń, które prowadzą głównie do usunięcia drobnoustrojów z powierzchni poddanych tym zabiegom. Jednocześnie dobrze wykonana sanityzacja zmniejsza zużycie środków odkażających.

Wymagania prawne

W zasadzie przepisy prawne odnoszące się do spraw sanitarnych w mieszkalnictwie formalnie przywołują jedynie problem deratyzacji. Obowiązek przeprowadzania takich czynności zapisany jest w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), gdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 właściciele nieruchomości (użytkownicy, posiadacze, inne podmioty nią władające) są zobligowani do przeprowadzenia corocznej deratyzacji. Obowiązek ten uwidaczniany jest w regulaminach rad gminnych określających szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, gdzie określane są obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania takich akcji. Wyznaczane urzędowo terminy deratyzacji w budynkach mieszkalnych najczęściej dotyczą okresów wczesnej pory wiosennej (marzec–kwiecień) oraz późnojesiennej (październik–listopad), ale – o ile wymaga tego sytuacja – mogą być też przeprowadzane w innych okresach. Uchylenie się od tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 000 zł (z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości w związku z art. 24 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń).

Wykonanie tej powinności dokumentuje się przez okazanie służbom kontrolnym (np. straży miejskiej, pracownikom odpowiednich wydziałów urzędów miejskich) dowodów zakupu środków deratyzacyjnych, bądź rachunku od przedsiębiorcy wykonującego usługę deratyzacji.

Czynności dezynsekcji i dezynfekcji w budynkach mieszkalnych mieszczą się poza zasięgiem obligatoryjnych regulacji prawnych. Oznacza to, że właściciele i lokatorzy muszą sami we własnym zakresie zadbać o przeprowadzenie takich akcji.

Można jednak rozważać zjawisko ograniczonego zasięgu obligatoryjności tych czynności jedynie w przypadkach, gdy w takich budynkach znajdują się pomieszczenia związane z działalnością gospodarczą w branży spożywczej (produkcja lub przetwórstwo żywności, gastronomia itp.). Istnienie takich lokali (np. sklepu spożywczego, kawiarni itp.) uwarunkowane jest spełnianiem przez zarządzające nimi podmioty prawne obowiązków higieniczno-sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami.*) W dużym skrócie, firmy te muszą mieć określone i wypracowane metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń wynikających z możliwości występowania uciążliwych insektów, sposobów ich zwalczania, segregacji odpadków, bądź postępowania z żywnością nieprzydatną do spożycia, szkodliwą dla zdrowia lub zanieczyszczoną. Aby uniknąć konfliktów z mieszkańcami budynku podmioty wykonujące taką działalność z reguły zabezpieczają się przed napływem niepożądanych owadów z mieszkań i klatek schodowych, jak też stosują sposoby przeciwdziałające ich zagnieżdżaniu i ewentualnej migracji do innych pomieszczeń.

Profilaktyka

Należy zawsze pamiętać, że akcje z użyciem środków chemicznych są ostatecznością, albowiem znacznie łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać niż zwalczać.

Aby skutecznie zapobiegać pojawianiu się gryzoni oraz uciążliwych kolonii owadów w budynkach i jego otoczeniu należy utrzymywać nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, nie pozostawiać na terenie nieruchomości pozostałości jedzenia i odpadów oraz ograniczać dokarmianie ptaków i dziko żyjących kotów na osiedlu. Pozostawiony pokarm stanowiłby pożywienie dla gryzoni. Istotne są też kwestie związane z gromadzeniem odpadków żywnościowych, które mogą stać się wylęgarnią insektów, ich stołówką oraz prowiantem dla gryzoni. Dla uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego źródła zanieczyszczenia warto zadbać, aby odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci jak najszybciej usuwać z pomieszczeń, gdzie znajduje się żywność, unikać ich niepotrzebnego gromadzenia, składować je w zamykanych pojemnikach utrzymywanych w dobrym stanie, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji. Śmietniki, gdzie są przechowywane takie odpadki, powinny być utrzymywane w czystości oraz chronione przed dostępem zwierząt i szkodników.

Walka ze szkodnikami

Wybierając firmę świadczącą usługi 3xD warto sprawdzić czy legitymuje się niezbędnymi certyfikatami i zaświadczeniami do prowadzenia takiej działalności oraz upewnić się, czy jej działania zapewniają wysoką jakość usług. Dobrze jest wiedzieć, czy jej pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach z zakresu biologii, szkodliwości i nowoczesnych metod zwalczania szkodników. Warto podpytać o stosowane metody zwalczania szkodników oraz używane środki, które muszą posiadać atest ministra zdrowia.

Jeśli chodzi o deratyzację, to jej prawidłowe przeprowadzenie i zapobieżenie negatywnym skutkom wymaga w szczególności trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji odszczurzania, pouczenia dzieci o skutkach zatrucia, otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w czasie odszczurzania, a niezwłocznie po akcji deratyzacji zebrania i usunięcia trutek a także martwych gryzoni.

*) Ustawa z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU nr 171 z 2006r., poz. 1225), która w art. 59 pkt. 1 nakazuje przestrzegania wymagań higienicznych zawartych w Rozporządze-niu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

 

Komentarze

(3)
dezynfektor.pl | 16.01.2014, 23:54
dezynsekcja deratyzacja
deratyzacja | 16.01.2017, 10:06
Najlepiej jest skorzystać z usług fachowców, sami możemy sobie z tym problemem nie poradzić.
dezynsekcja-krakow.pl | 09.05.2017, 11:32
Wszystkich zainteresowanych usługami firmy deratyzacyjnej zapraszamy do nas.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Dlaczego warto dobrze wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Usuniemy zanieczyszczenia z Twojej instalacji!

wiata rowerowa odpowietrzenie kaloryferów

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19723|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17019|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12064|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl