CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nieproszeni sublokatorzy

Jacek Sawicki  |  Administrator 11/2012  |  11.06.2013  |  4
Nieproszeni sublokatorzy
Nieproszeni sublokatorzy
sxc.hu

„Szczury atakują miasto", „Kara­­luchy terroryzuja stolicę", „Potrzebna deratyzacja" – to tylko przykłady tytułów publikacji prasowych ukazujących skalę problemu oraz konieczność wydania wojny gryzoniom i owadom, które zadomowiły się na dobre we wszystkich polskich miastach i zagrażają wręcz naszemu zdrowiu.

Wspólną cechę wymienionych we wstępie społeczności stanowi daleko posunięta umiejętność wykorzystywania ludzkiej nieuwagi. Mogą one w najmniej spodziewanym momencie wtargnąć do budynku chowając się w jego różne zakamarki. Mają w nich ciepłe schronienie, dające jeszcze możliwości żerowania w bogatych spiżarniach. Zadowalają ich pojmowane po ludzku niewygody.

Stworzenia te ubóstwiają wszelkie braki standardów higienicznych w pomieszczeniach i potrafią się do nich idealnie dostosować, byle tylko ludzie ich nie wyganiali, ani nie tępili. Szczególnie boją się zabiegów 3xD, czyli: deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji.

3xD

Deratyzacja

Jej zakres stanowi zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Gryzonie związane z człowiekiem wyrządzają znaczne straty żywności. Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu. Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 je tyle, ile jeden człowiek. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10 000 grudek kału i prawie 2  litry moczu.

Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami pokrytymi emalią twardą jak stal (5,5 w skali Mohsa). Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 1 700 kg/cm2 i szybkością 1,5–6 ugryzień na sekundę. Gryzonie uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności powstają pożary pomieszczeń lub przechowywane produkty są zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych.

Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę.

Dezynsekcja

Ta kategoria działań dotyczy zwalczania niepożądanych owadów latających i biegających oraz chrząszczy będących szkodnikami żywności. Dezynsekcja obejmuje też akaryzację, czyli zwalczanie roztoczy. Ich obecność we wnętrzach mieszkań jest niepożądana z uwagi na fakt, że organizmy te są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka.

Dezynfekcja

Dezynfekcja, czyli odkażanie, łączy w sobie operacje mające na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, riketsji i wirusów). Przedsięwzięciem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja, czyli mycie, czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń, które prowadzą głównie do usunięcia drobnoustrojów z powierzchni poddanych tym zabiegom. Jednocześnie dobrze wykonana sanityzacja zmniejsza zużycie środków odkażających.

Wymagania prawne

W zasadzie przepisy prawne odnoszące się do spraw sanitarnych w mieszkalnictwie formalnie przywołują jedynie problem deratyzacji. Obowiązek przeprowadzania takich czynności zapisany jest w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), gdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 właściciele nieruchomości (użytkownicy, posiadacze, inne podmioty nią władające) są zobligowani do przeprowadzenia corocznej deratyzacji. Obowiązek ten uwidaczniany jest w regulaminach rad gminnych określających szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, gdzie określane są obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania takich akcji. Wyznaczane urzędowo terminy deratyzacji w budynkach mieszkalnych najczęściej dotyczą okresów wczesnej pory wiosennej (marzec–kwiecień) oraz późnojesiennej (październik–listopad), ale – o ile wymaga tego sytuacja – mogą być też przeprowadzane w innych okresach. Uchylenie się od tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 000 zł (z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości w związku z art. 24 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń).

Wykonanie tej powinności dokumentuje się przez okazanie służbom kontrolnym (np. straży miejskiej, pracownikom odpowiednich wydziałów urzędów miejskich) dowodów zakupu środków deratyzacyjnych, bądź rachunku od przedsiębiorcy wykonującego usługę deratyzacji.

Czynności dezynsekcji i dezynfekcji w budynkach mieszkalnych mieszczą się poza zasięgiem obligatoryjnych regulacji prawnych. Oznacza to, że właściciele i lokatorzy muszą sami we własnym zakresie zadbać o przeprowadzenie takich akcji.

Można jednak rozważać zjawisko ograniczonego zasięgu obligatoryjności tych czynności jedynie w przypadkach, gdy w takich budynkach znajdują się pomieszczenia związane z działalnością gospodarczą w branży spożywczej (produkcja lub przetwórstwo żywności, gastronomia itp.). Istnienie takich lokali (np. sklepu spożywczego, kawiarni itp.) uwarunkowane jest spełnianiem przez zarządzające nimi podmioty prawne obowiązków higieniczno-sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami.*) W dużym skrócie, firmy te muszą mieć określone i wypracowane metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń wynikających z możliwości występowania uciążliwych insektów, sposobów ich zwalczania, segregacji odpadków, bądź postępowania z żywnością nieprzydatną do spożycia, szkodliwą dla zdrowia lub zanieczyszczoną. Aby uniknąć konfliktów z mieszkańcami budynku podmioty wykonujące taką działalność z reguły zabezpieczają się przed napływem niepożądanych owadów z mieszkań i klatek schodowych, jak też stosują sposoby przeciwdziałające ich zagnieżdżaniu i ewentualnej migracji do innych pomieszczeń.

Profilaktyka

Należy zawsze pamiętać, że akcje z użyciem środków chemicznych są ostatecznością, albowiem znacznie łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać niż zwalczać.

Aby skutecznie zapobiegać pojawianiu się gryzoni oraz uciążliwych kolonii owadów w budynkach i jego otoczeniu należy utrzymywać nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, nie pozostawiać na terenie nieruchomości pozostałości jedzenia i odpadów oraz ograniczać dokarmianie ptaków i dziko żyjących kotów na osiedlu. Pozostawiony pokarm stanowiłby pożywienie dla gryzoni. Istotne są też kwestie związane z gromadzeniem odpadków żywnościowych, które mogą stać się wylęgarnią insektów, ich stołówką oraz prowiantem dla gryzoni. Dla uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego źródła zanieczyszczenia warto zadbać, aby odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci jak najszybciej usuwać z pomieszczeń, gdzie znajduje się żywność, unikać ich niepotrzebnego gromadzenia, składować je w zamykanych pojemnikach utrzymywanych w dobrym stanie, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji. Śmietniki, gdzie są przechowywane takie odpadki, powinny być utrzymywane w czystości oraz chronione przed dostępem zwierząt i szkodników.

Walka ze szkodnikami

Wybierając firmę świadczącą usługi 3xD warto sprawdzić czy legitymuje się niezbędnymi certyfikatami i zaświadczeniami do prowadzenia takiej działalności oraz upewnić się, czy jej działania zapewniają wysoką jakość usług. Dobrze jest wiedzieć, czy jej pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach z zakresu biologii, szkodliwości i nowoczesnych metod zwalczania szkodników. Warto podpytać o stosowane metody zwalczania szkodników oraz używane środki, które muszą posiadać atest ministra zdrowia.

Jeśli chodzi o deratyzację, to jej prawidłowe przeprowadzenie i zapobieżenie negatywnym skutkom wymaga w szczególności trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji odszczurzania, pouczenia dzieci o skutkach zatrucia, otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w czasie odszczurzania, a niezwłocznie po akcji deratyzacji zebrania i usunięcia trutek a także martwych gryzoni.

*) Ustawa z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU nr 171 z 2006r., poz. 1225), która w art. 59 pkt. 1 nakazuje przestrzegania wymagań higienicznych zawartych w Rozporządze-niu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

 

Komentarze

(3)
dezynfektor.pl | 16.01.2014, 23:54
dezynsekcja deratyzacja
deratyzacja | 16.01.2017, 10:06
Najlepiej jest skorzystać z usług fachowców, sami możemy sobie z tym problemem nie poradzić.
dezynsekcja-krakow.pl | 09.05.2017, 11:32
Wszystkich zainteresowanych usługami firmy deratyzacyjnej zapraszamy do nas.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10980|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl