CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rola zasilania awaryjnego

KS Rola zasilania awaryjnego
KS Rola zasilania awaryjnego
sxc.hu

Jednym z głównych zagadnień w obszarze Facility Management jest wykorzystanie technologii bezpieczeństwa energetycznego w budynkach.

Wykorzystanie technologii bezpieczeństwa energetycznego w budynkach ma wspomagać podstawowe systemy funkcjonalne, takie jak:

  • system wykrywania i sygnalizacji zagrożeń,
  • systemy interwencji,
  • kompleksowe systemy zarządzania budynkiem,
  • systemy ewakuacji.

Jednym z elementów umożliwiających kontrolę oraz ograniczenie skutków działania ryzyka stanowią systemy zasilania awaryjnego. Przerwa w dostawach energii elektrycznej w wielu budynkach powoduje istotne zagrożenie ciągłości ich działania. Brak zasilania może przerwać sprawne funkcjonowanie obiektu lub urządzeń, a koszty związane z jego „przywróceniem” (łącznie z pracą urządzeń i instalacji) mogą być ogromne. W związku z powyższym współczesne budynki są wyposażane w systemy zasilania awaryjnego dającymi możliwość zasilania urządzeń opartego o agregaty prądotwórcze bądź akumulatorowe zasilacze bezprzerwowe (UPS).

Zasilanie awaryjne zwykle stosuje się do zabezpieczenia ryzyk, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi, możliwą utratą mienia oraz ryzyk środowiskowych.

Jak zagwarantować zasilanie w energię elektryczną budynku w każdym momencie? Jak uniknąc awarii?

Dowiesz się podczas konferencji "Zespołu prądotwórcze i zasilacze UPS w systemach zasilania budynków w energię elektryczną".

Kolejna edycja już w 2016 roku.

SPRAWDŹ >>

Zagrożenie zdrowia i życia ludzi

To najistotniejsza z grup czynników ryzyka – ze względu na możliwe konsekwencje jakie może spowodować. Zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w budynku może następować w wyniku różnorodnych okoliczności (np. pożar) i musi być brane pod uwagę przy wyposażaniu budynku także w systemy zasilania awaryjnego, które muszą zabezpieczać sprawne funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, takich jak m.in. kompleksowo rozumiany system ostrzegania przed zagrożeniami i system ewakuacji. Niesprawne w wyniku utraty zasilania podstawowego systemy oświetlenia awaryjnego czy ewakuacyjnego mogą być powodem tragedii. Podobnie, w przypadku wykonywania specjalistycznych zadań w obiekcie (np. prowadzenie oddziału chirurgicznego w szpitalu) konieczne dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi staje się zabezpieczenie nieprzerwanej pracy urządzeń wykorzystywanych w specjalistycznych procedurach medycznych.

Systemy zasilania tych urządzeń integrowane są zazwyczaj w ramach jednego systemu hybrydowego, stanowiącego połączenie systemu UPS, agregatu oraz automatyki sterującej. System taki cechuje bezobsługowość, czyli brak konieczności ręcznego ustalania źródła zasilania oraz stała gotowość urządzeń podtrzymujących do pracy. W obiekcie takim można skorzystać również z systemów specjalistycznych, stosowanych w przypadku wysokiego stopnia złożoności procesów w nim zachodzących (np. w obiektach przemysłowych, elektrowniach itp.), składających się z elementów indywidualnie dopasowanych do potrzeb procesów zachodzących w obiekcie. Ze szczególną uwagą należy tutaj potraktować wszystkie instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo osób, czyli system zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilanie systemów tryskaczy, klap dymowych i SAP, sterowanie windami, drzwiami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz zasilanie specjalistycznych urządzeń (np. urządzeń medycznych).

Zagrożenie utraty mienia

Ryzyko utraty mienia w wyniku braku zasilania podstawowego w budynku wiąże się w obecnych czasach ze stratami wynikającymi z:

  • utraty ciągłości funkcjonowania organizacji i wynikające stąd straty (np. brak możliwości wykonywania zadań);
  • utraty części aktywów wynikające z braku zasilania (utrata danych, utrata wyników pracy) – ze względu na szczególne wymagania dotyczące pracy urządzeń opartych o wysokie technologie systemy zasilania awaryjnego są niezbędne dla utrzymania stabilności ich funkcjonowania;
  • zagrożenia katastrofą budowlaną (np. pożar, wybuch) oddziaływujące na rzeczowe składniki mienia;
  • utraty składników materialnych i niematerialnych w wyniku braku systemu dozoru nad częścią aktywów organizacji.

 

Szczególną uwagę w tym zakresie należy zwrócić więc na zasilanie urządzeń i sieci IT (serwery, sieci komputerowe, routery itp.) oraz systemu monitoringu.

Ryzyka środowiskowe

Ryzyka takie pojawiają się w szczególności w obszarach o wysokiej interakcji pomiędzy procesami zachodzącymi w budynku a otoczeniem, np. w obiektach przemysłowych. Brak zasilania części operacji może doprowadzić do wystąpienia awarii powodującej zanieczyszczenie środowiska. Stąd konieczne jest sprawdzanie systemu sterowania instalacjami przemysłowymi pod kątem specyficznego procesu produkcyjnego.

Wymogi projektowe i prawne

Istotną kwestią jest tutaj również projektowanie systemu zasilania awaryjnego. Najlepszym rozwiązaniem jest określenie jego specyfikacji na etapie projektowania budynku i poprzez uzgodnienia pomiędzy projektantami a facility managerem, który w przyszłości będzie obsługiwał ten obiekt. Podkreślamy tutaj szczególną rolę facility managera jako koordynatora wskazującego poziom wymagań przyszłych użytkowników budynku i określającego w związku z tym niezbędny zakres zabezpieczeń w nim występujących, w omawianym przypadku – systemów zasilania awaryjnego.

Wybór systemu zasilania awaryjnego jest szczegółowo regulowany przepisami prawnymi stawianymi nieruchomościom, obiektom i instalacjom. Niektóre spośród nich z mocy prawa powinny mieć zasilanie awaryjne. Zasilanie takie dotyczy przede wszystkim systemów zabezpieczających przed ryzykiem omawianym w pierwszej grupie (zagrożenie życia i zdrowia ludzi). Niemniej jednak również wymagania użytkownika mogą wymuszać na właścicielu budynku przygotowanie takich rozwiązań, które umożliwią podwyższenie atrakcyjności nieruchomości i podwyższenia jego funkcjonalności nieruchomości (np. dla użytkowników wymagających stabilnego i wolnego od awarii systemu telekomunikacyjnego czy informatycznego).         

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17562|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10945|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl