CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
sxc.hu

Systemy klimatyzacji i wentylacji (HVAC) są odpowiedzialne za ponad 50% energii zużytej w budynkach. Efektywne ich zaprojektowanie zapewnia więc ogromne oszczędności kosztów eksploatacji.

Nowoczesne budynki ze szczelną stolarką i dobrymi przegrodami wymagają odpowiednich systemów wentylacyjnych, dlatego coraz częściej stosowane są w nich zaawansowane systemy HVAC (Heating Ventillation Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), czyli zintegrowane systemy wentylacji oraz ogrzewania i klimatyzacji.

Sprawność systemów i urządzeń zużywających energię jest niezwykle ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Ze względu na wielkość kraju oraz w wyniku głębokich przemian ekonomicznych, Polska jest największym konsumentem energii w regionie. Do roku 2025 przewiduje się wzrost zużycia energii do poziomu 80–93% średniej europejskiej (wg FORATOM, Bruksela). Roczne zużycie energii elektrycznej wynosi obecnie około 124 TWh, z czego 63% zasila sektor przemysłowy, a 15% jest zużywane przez gospodarstwa domowe.

Dynamiczny rozwój sektora budownictwa w Polsce idzie w parze z zapotrzebowaniem na profesjonalne i wydajne systemy i usługi HVAC. Ze względu na swą wydajność systemy zaczynają odgrywać decydującą rolę w kwestii maksymalizacji sprawności energetycznej i redukcji kosztów eksploatacyjnych. Nie może to jednak wpływać jednocześnie negatywnie na działanie systemu czy funkcjonalność całego budynku.

O zintegrowanych systemach możemy mówić wtedy, gdy wszystkie składniki systemu klimatyzacji są tak dobierane, aby pracując razem zapewniały optymalny komfort w pomieszczeniach oraz wymaganą wydajność i wysoką sprawność energetyczną.

Każdy komponent (w przypadku komercyjnych systemów klimatyzacyjnych to agregat chłodniczy, pompy, systemy rozprowadzające powietrze i układy sterowania) optymalizuje ogólną wydajność systemu tzn. jego skuteczność, efektywność i trwałość. Co daje niższe całkowite koszty eksploatacji.

Najwyższa sprawność energetyczna systemu może być osiągnięta, kiedy jest on zaprojektowany, wykonany oraz uruchamiany przez ten sam podmiot, szczególnie w wypadku gdy może on dostarczyć także urządzenia automatyki budynku.

Aby zoptymalizować zyski związane ze zintegrowanym podejściem do wydajnych i sprawnych energetycznie rozwiązań HVAC, należy pamiętać, że niezawodność systemu jest uzależniona od właściwej, kompletnej i odpowiednio zaplanowanej konserwacji oraz serwisu urządzeń.

Właściwy program serwisu powinien w czasie eksploatacji zapewniać i utrzymywać optymalne ustawienie parametrów systemu.

Niektórzy właściciele wybierają podejście alternatywne – podejmują działania dopiero wtedy gdy sprzęt ulegnie awarii. Rezultatem tego może być krótkoterminowa oszczędność kosztów, ale wiąże się to ze znacznym wzrostem ryzyka niezaplanowanych wyłączeń, awarii, co w konsekwencji może być zdecydowanie bardziej kosztowne.

Pod względem logistycznym, system serwisu powinien obejmować serię zaplanowanych, prewencyjnych prac konserwacyjnych, przeprowadzanych przez doświadczonych i wykwalifikowanych serwisantów.

Zanim dokonasz wyboru…

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu klimatyzacji, osoby zarządzające budynkiem powinny wziąć pod uwagę lokalną dostępność serwisu, czas jego reakcji w wypadku awarii oraz dostępność potrzebnych części gwarantowanych przez dostawcę systemu. Oryginalne części zapasowe i odpowiedni serwis oferowany przez ten sam podmiot, zapewnią dłuższe działanie systemu z maksymalną wydajnością i przy zachowaniu rozsądnych kosztów.

Niezbędne działania serwisowe – w tym czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza czy regulacja automatyki – sprawią, że system klimatyzacji będzie (działał zgodnie z zaprojektowanymi parametrami) utrzymany w stanie możliwie najbliższym do oryginalnie zaprojektowanych parametrów. Szczegółowa wiedza na temat systemu klimatyzacyjnego używanego przez klienta, którą ma dostawca spowoduje, że system HVAC będzie spełniać wymagania przy najniższych całkowitych kosztach eksploatacji.

Ważny projekt

Projektując systemy automatyki budynkowej (BMS – Buliding Management System), integrujące w ramach podsystemu HVAC sterowanie wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją, spotykamy się z wieloma ciekawymi problemami.

Rozwiązania z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania obejmują takie rozwiązania jak: izolacje przeciwkondensacyjne, akustyczne, przeciwogniowe kanałów wentylacyjnych, instalacji grzewczych i sanitarnych, rurociągów ciepłowniczych czy zbiorników niskotemperaturowych.

Rozwiązania te mogą się wydać interesujące zarówno dla potencjalnych inwestorów, chcących mieszkać w budynkach o najwyższym standardzie komfortu klimatycznego, jak i projektantów, chcących się odnieść do tego nowatorskiego podejścia lub je przyjąć. Jednak podejście takie wywołuje niestety często zażarte dyskusje pomiędzy ekipami wykonawczymi a projektantami.

Efektywne zaprojektowanie instalacji HVAC nie tylko poprawia poczucie wygody i komfortu, ale również zapewnia ogromne oszczędności kosztów eksploatacji budynku.

Użytkowanie instalacji jest najbardziej ­efektywne, gdy rury i przewody są zaizolowane.

Zapewni to następujące korzyści:

  • obniżenie rachunków za energię,
  • zapobieżenie kondensacji i zamarzaniu,
  • zagwarantowanie izolacji cieplnej i akustycznej,
  • ochronę użytkowników budynków przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.

Odpowiedzialność

Branża ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) stoi przed szeregiem trudnych wyzwań.

Pierwszym z nich jest presja czasu. Jeśli system klimatyzacji lub chłodzenia ulegnie awarii, najczęściej konieczna jest pilna naprawa. Dlatego też wykonawcy systemów HVAC potrzebują niezawodnych i szybkich partnerów, rozumiejących ich potrzeby, dostarczających im gazy chłodnicze.

W tym sektorze zwiększa się również presja związana z ochroną środowiska, wynikająca z coraz bardziej surowego ustawodawstwa i potrzeb konsumentów, domagających się większego nacisku na ekorozwój. Oznacza to, że sprzęt HVAC – szczególnie techniki klimatyzacji, chłodzenia i pomp ciepła – w coraz większym stopniu przechodzą na czynniki chłodnicze przyjazne środowisku, o niższym potencjale zubażania warstwy ozonowej i niższym stopniu wywoływania efektu cieplarnianego.

Narzucana jest większa odpowiedzialność przy wykorzystywaniu czynników chłodniczych na cały cykl użytkowania sprzętu HVAC. W związku z tym zwraca się uwagę na stosowanie mniejszych ilości gazu w urządzeniach, redukcję nieszczelności, zwiększoną kontrolę poprzez prowadzenie rejestrów, podwyższony poziom kompetencji inżynierów specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji, a także przyjazne dla środowiska metody odzysku i likwidacji. Dotyczy to także istniejących urządzeń, gdyż od wykonawców instalacji HVAC żąda się często modernizowania istniejących systemów i dostosowywania ich do czynników chłodniczych nowej generacji, bez obniżania wydajności i bezpieczeństwa systemu. Dodatkowo zwiększająca się świadomość zagadnień środowiskowych i rosnące ceny energii podnoszą poprzeczkę dla efektywności energetycznej.


 

1. Sprawne energetycznie aplikacje HVAC powinny składać się ze zintegrowanych agregatów chłodniczych, niezawodnych wymienników ciepła i układów sterowania, aby zapewniać właściwy poziom wydajności.

2. Wydajne energetycznie rozwiązania redukują koszty i wpływ na środowisko bez negatywnego wpływu na komfort i wydajność.

3. Wydajne energetycznie aplikacje wymagają zaplanowanych i kompleksowych konserwacji i jednego, sprawdzonego dostawcy w celu zagwarantowania najlepszych osiągów.

4. Wybór zintegrowanych rozwiązań, wraz z zobowiązaniem się do regularnej konserwacji, pomoże właścicielom budynków i deweloperom zredukować całkowite koszty użytkowania oraz będzie miał pozytywny wpływ na środowisko.

5. Wynikiem jakości konstrukcji, udoskonalonej technologii systemów HVAC jest długa żywotność sprzętu.

Konieczność ciągłego, przemyślanego i zintegrowanego sterowania intensywnością wentylacji, nagrzewania/chłodzenia kanałowego, nawilżania oraz rozmrażania rekuperatora wydaje się oczywista. Zamrożenie rekuperatora powoduje w praktyce przewężenie (aż do całkowitego zamknięcia) prześwitu jego kanałów. W efekcie sprawność urządzenia spada do zera, o ile w ogóle umożliwia ono działanie wentylacji. Rekuperacja z bardzo niską sprawnością wymusza maksymalną pracę (poprzez otwarcie zaworów lub włączenie na najwyższą moc) wymiennika z c.o. lub grzałek, nie wspominając o towarzyszącym temu zjawisku wzroście mocy wentylatorów przy jednoczesnym silnym stłumieniu przepływu powietrza. W efekcie zamarznięcia rekuperatora występuje niekontrolowany i niepotrzebny wzrost pobieranej mocy (na dogrzewanie i pracę wentylatorów).

NOWE TECHNOLOGIE: instalacje, izolacje, osuszanie
 
 

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newslettera

W takim wypadku system zarządzania powinien rozpoznać, że ma do czynienia z zamarzniętym urządzeniem, i rozpocząć automatyczny proces rozmrażania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie mieszkańców domu. Bez połączenia analizy jakości powietrza z systemem jego dogrzewania trudno będzie szybko zareagować na tę sytuację i ją rozwiązać.

Podobnie wygląda problem utrzymania stałej wilgotności w budynku. Jeśli chcemy monitować CO2 w pomieszczeniach na podstawie czujników dołączanych standardowo do central rekuperacyjnych, będziemy zmuszeni do wyboru jednego pomieszczenia, w którym dokonywany będzie pomiar (centrale mają zwykle jeden czujnik). Praktyka wskazuje jednak, że zawartość CO2 w budynku zmienia się, np. wraz z prowadzeniem różnych aktywności przez mieszkańców. System z jednym miejscem pomiaru jest narażony na błędy wskazań, a tym samym błędy sterowania. Z kolei system BMS nie tylko mierzy parametry w wielu różnych punktach, ale dodatkowo może te wartości uśredniać i sterować na ich podstawie.

System HVAC powinien być zarządzany przez zewnętrzny BMS, bo tylko takie rozwiązanie daje możliwość pełnej integracji systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, z jednoczesnym prezentowaniem wyników sterowania na dowolnym komputerze, służącym jako duży panel.         

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19181|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12550|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11704|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl