CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
sxc.hu

Systemy klimatyzacji i wentylacji (HVAC) są odpowiedzialne za ponad 50% energii zużytej w budynkach. Efektywne ich zaprojektowanie zapewnia więc ogromne oszczędności kosztów eksploatacji.

Nowoczesne budynki ze szczelną stolarką i dobrymi przegrodami wymagają odpowiednich systemów wentylacyjnych, dlatego coraz częściej stosowane są w nich zaawansowane systemy HVAC (Heating Ventillation Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), czyli zintegrowane systemy wentylacji oraz ogrzewania i klimatyzacji.

Sprawność systemów i urządzeń zużywających energię jest niezwykle ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Ze względu na wielkość kraju oraz w wyniku głębokich przemian ekonomicznych, Polska jest największym konsumentem energii w regionie. Do roku 2025 przewiduje się wzrost zużycia energii do poziomu 80–93% średniej europejskiej (wg FORATOM, Bruksela). Roczne zużycie energii elektrycznej wynosi obecnie około 124 TWh, z czego 63% zasila sektor przemysłowy, a 15% jest zużywane przez gospodarstwa domowe.

Dynamiczny rozwój sektora budownictwa w Polsce idzie w parze z zapotrzebowaniem na profesjonalne i wydajne systemy i usługi HVAC. Ze względu na swą wydajność systemy zaczynają odgrywać decydującą rolę w kwestii maksymalizacji sprawności energetycznej i redukcji kosztów eksploatacyjnych. Nie może to jednak wpływać jednocześnie negatywnie na działanie systemu czy funkcjonalność całego budynku.

O zintegrowanych systemach możemy mówić wtedy, gdy wszystkie składniki systemu klimatyzacji są tak dobierane, aby pracując razem zapewniały optymalny komfort w pomieszczeniach oraz wymaganą wydajność i wysoką sprawność energetyczną.

Każdy komponent (w przypadku komercyjnych systemów klimatyzacyjnych to agregat chłodniczy, pompy, systemy rozprowadzające powietrze i układy sterowania) optymalizuje ogólną wydajność systemu tzn. jego skuteczność, efektywność i trwałość. Co daje niższe całkowite koszty eksploatacji.

Najwyższa sprawność energetyczna systemu może być osiągnięta, kiedy jest on zaprojektowany, wykonany oraz uruchamiany przez ten sam podmiot, szczególnie w wypadku gdy może on dostarczyć także urządzenia automatyki budynku.

Aby zoptymalizować zyski związane ze zintegrowanym podejściem do wydajnych i sprawnych energetycznie rozwiązań HVAC, należy pamiętać, że niezawodność systemu jest uzależniona od właściwej, kompletnej i odpowiednio zaplanowanej konserwacji oraz serwisu urządzeń.

Właściwy program serwisu powinien w czasie eksploatacji zapewniać i utrzymywać optymalne ustawienie parametrów systemu.

Niektórzy właściciele wybierają podejście alternatywne – podejmują działania dopiero wtedy gdy sprzęt ulegnie awarii. Rezultatem tego może być krótkoterminowa oszczędność kosztów, ale wiąże się to ze znacznym wzrostem ryzyka niezaplanowanych wyłączeń, awarii, co w konsekwencji może być zdecydowanie bardziej kosztowne.

Pod względem logistycznym, system serwisu powinien obejmować serię zaplanowanych, prewencyjnych prac konserwacyjnych, przeprowadzanych przez doświadczonych i wykwalifikowanych serwisantów.

Zanim dokonasz wyboru…

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu klimatyzacji, osoby zarządzające budynkiem powinny wziąć pod uwagę lokalną dostępność serwisu, czas jego reakcji w wypadku awarii oraz dostępność potrzebnych części gwarantowanych przez dostawcę systemu. Oryginalne części zapasowe i odpowiedni serwis oferowany przez ten sam podmiot, zapewnią dłuższe działanie systemu z maksymalną wydajnością i przy zachowaniu rozsądnych kosztów.

Niezbędne działania serwisowe – w tym czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza czy regulacja automatyki – sprawią, że system klimatyzacji będzie (działał zgodnie z zaprojektowanymi parametrami) utrzymany w stanie możliwie najbliższym do oryginalnie zaprojektowanych parametrów. Szczegółowa wiedza na temat systemu klimatyzacyjnego używanego przez klienta, którą ma dostawca spowoduje, że system HVAC będzie spełniać wymagania przy najniższych całkowitych kosztach eksploatacji.

Ważny projekt

Projektując systemy automatyki budynkowej (BMS – Buliding Management System), integrujące w ramach podsystemu HVAC sterowanie wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją, spotykamy się z wieloma ciekawymi problemami.

Rozwiązania z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania obejmują takie rozwiązania jak: izolacje przeciwkondensacyjne, akustyczne, przeciwogniowe kanałów wentylacyjnych, instalacji grzewczych i sanitarnych, rurociągów ciepłowniczych czy zbiorników niskotemperaturowych.

Rozwiązania te mogą się wydać interesujące zarówno dla potencjalnych inwestorów, chcących mieszkać w budynkach o najwyższym standardzie komfortu klimatycznego, jak i projektantów, chcących się odnieść do tego nowatorskiego podejścia lub je przyjąć. Jednak podejście takie wywołuje niestety często zażarte dyskusje pomiędzy ekipami wykonawczymi a projektantami.

Efektywne zaprojektowanie instalacji HVAC nie tylko poprawia poczucie wygody i komfortu, ale również zapewnia ogromne oszczędności kosztów eksploatacji budynku.

Użytkowanie instalacji jest najbardziej ­efektywne, gdy rury i przewody są zaizolowane.

Zapewni to następujące korzyści:

  • obniżenie rachunków za energię,
  • zapobieżenie kondensacji i zamarzaniu,
  • zagwarantowanie izolacji cieplnej i akustycznej,
  • ochronę użytkowników budynków przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.

Odpowiedzialność

Branża ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) stoi przed szeregiem trudnych wyzwań.

Pierwszym z nich jest presja czasu. Jeśli system klimatyzacji lub chłodzenia ulegnie awarii, najczęściej konieczna jest pilna naprawa. Dlatego też wykonawcy systemów HVAC potrzebują niezawodnych i szybkich partnerów, rozumiejących ich potrzeby, dostarczających im gazy chłodnicze.

W tym sektorze zwiększa się również presja związana z ochroną środowiska, wynikająca z coraz bardziej surowego ustawodawstwa i potrzeb konsumentów, domagających się większego nacisku na ekorozwój. Oznacza to, że sprzęt HVAC – szczególnie techniki klimatyzacji, chłodzenia i pomp ciepła – w coraz większym stopniu przechodzą na czynniki chłodnicze przyjazne środowisku, o niższym potencjale zubażania warstwy ozonowej i niższym stopniu wywoływania efektu cieplarnianego.

Narzucana jest większa odpowiedzialność przy wykorzystywaniu czynników chłodniczych na cały cykl użytkowania sprzętu HVAC. W związku z tym zwraca się uwagę na stosowanie mniejszych ilości gazu w urządzeniach, redukcję nieszczelności, zwiększoną kontrolę poprzez prowadzenie rejestrów, podwyższony poziom kompetencji inżynierów specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji, a także przyjazne dla środowiska metody odzysku i likwidacji. Dotyczy to także istniejących urządzeń, gdyż od wykonawców instalacji HVAC żąda się często modernizowania istniejących systemów i dostosowywania ich do czynników chłodniczych nowej generacji, bez obniżania wydajności i bezpieczeństwa systemu. Dodatkowo zwiększająca się świadomość zagadnień środowiskowych i rosnące ceny energii podnoszą poprzeczkę dla efektywności energetycznej.


 

1. Sprawne energetycznie aplikacje HVAC powinny składać się ze zintegrowanych agregatów chłodniczych, niezawodnych wymienników ciepła i układów sterowania, aby zapewniać właściwy poziom wydajności.

2. Wydajne energetycznie rozwiązania redukują koszty i wpływ na środowisko bez negatywnego wpływu na komfort i wydajność.

3. Wydajne energetycznie aplikacje wymagają zaplanowanych i kompleksowych konserwacji i jednego, sprawdzonego dostawcy w celu zagwarantowania najlepszych osiągów.

4. Wybór zintegrowanych rozwiązań, wraz z zobowiązaniem się do regularnej konserwacji, pomoże właścicielom budynków i deweloperom zredukować całkowite koszty użytkowania oraz będzie miał pozytywny wpływ na środowisko.

5. Wynikiem jakości konstrukcji, udoskonalonej technologii systemów HVAC jest długa żywotność sprzętu.

Konieczność ciągłego, przemyślanego i zintegrowanego sterowania intensywnością wentylacji, nagrzewania/chłodzenia kanałowego, nawilżania oraz rozmrażania rekuperatora wydaje się oczywista. Zamrożenie rekuperatora powoduje w praktyce przewężenie (aż do całkowitego zamknięcia) prześwitu jego kanałów. W efekcie sprawność urządzenia spada do zera, o ile w ogóle umożliwia ono działanie wentylacji. Rekuperacja z bardzo niską sprawnością wymusza maksymalną pracę (poprzez otwarcie zaworów lub włączenie na najwyższą moc) wymiennika z c.o. lub grzałek, nie wspominając o towarzyszącym temu zjawisku wzroście mocy wentylatorów przy jednoczesnym silnym stłumieniu przepływu powietrza. W efekcie zamarznięcia rekuperatora występuje niekontrolowany i niepotrzebny wzrost pobieranej mocy (na dogrzewanie i pracę wentylatorów).

NOWE TECHNOLOGIE: instalacje, izolacje, osuszanie
 
 

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newslettera

W takim wypadku system zarządzania powinien rozpoznać, że ma do czynienia z zamarzniętym urządzeniem, i rozpocząć automatyczny proces rozmrażania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie mieszkańców domu. Bez połączenia analizy jakości powietrza z systemem jego dogrzewania trudno będzie szybko zareagować na tę sytuację i ją rozwiązać.

Podobnie wygląda problem utrzymania stałej wilgotności w budynku. Jeśli chcemy monitować CO2 w pomieszczeniach na podstawie czujników dołączanych standardowo do central rekuperacyjnych, będziemy zmuszeni do wyboru jednego pomieszczenia, w którym dokonywany będzie pomiar (centrale mają zwykle jeden czujnik). Praktyka wskazuje jednak, że zawartość CO2 w budynku zmienia się, np. wraz z prowadzeniem różnych aktywności przez mieszkańców. System z jednym miejscem pomiaru jest narażony na błędy wskazań, a tym samym błędy sterowania. Z kolei system BMS nie tylko mierzy parametry w wielu różnych punktach, ale dodatkowo może te wartości uśredniać i sterować na ich podstawie.

System HVAC powinien być zarządzany przez zewnętrzny BMS, bo tylko takie rozwiązanie daje możliwość pełnej integracji systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, z jednoczesnym prezentowaniem wyników sterowania na dowolnym komputerze, służącym jako duży panel.         

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17706|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11052|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10632|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl