CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wielkopolska przeciera nowe szlaki

Rozmowa z prof. Hubertem Izdebskim z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego
Irena Scholl  |  Administrator 7-8/2010  |  29.07.2010

Irena Scholl: Zna Pan profesor treść mojej rozmowy z Aleksandrą Kielińską, prezes Samorządu Regionalnego Członków Spółdzielni Mieszkaniowych „Wielkopolska" w Poznaniu, jak również wystąpienia tej organizacji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą na polską legislację dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych. Co Pan sądzi o tej inicjatywie?

Hubert Izdebski: Uważam, że to inicjatywa bardzo interesująca i precedensowa, której losy warto pilnie śledzić. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę kieruje bowiem nie osoba prywatna, ale stowarzyszenie grupujące kilkadziesiąt osób. W dodatku nie są to osoby, które w swoich indywidualnych sprawach bezskutecznie walczyły w kraju z decyzjami władz czy wyrokami sądów, gdyż są one ich zdaniem niezgodne z konstytucją RP, prawem unijnym, konwencjami ratyfikowanymi przez Polskę. Osoby te są niejako reprezentantami ogółu spółdzielców, jednymi z wielu, których prawo m.in. do swobodnego zrzeszania się na samorządnie stanowionych zasadach zostało ograniczone. Oczywiście stowarzyszenie może występować do Trybunału, jeśli jest do takiej reprezentacji na zewnątrz swoich członków statutowo upoważnione. W tym wypadku jest.

IS: Proszę przypomnieć naszym czytelnikom, jakie są podstawowe warunki skutecznego kierowania skarg do Strasburga.

HI: Podstawowym warunkiem jest zakończenie postępowania w danej sprawie w kraju. W wypadku skargi na organa władzy publicznej nie wystarcza decyzja sądu I instancji, należy się odwołać do II instancji, a następnie wyczerpać drogę sadową (tj. w sprawach z zakresu administracji publicznej, łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, a w sprawach należących do sądów powszechnych prawomocny wyrok sądu II instancji i zasadniczo także wyrok Sądu Najwyższego), aby udowodnić Trybunałowi, że zrobione zostało wszystko, co się dało, dla uzyskania zadowalającej decyzji. Skarga konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego zasadniczo nie należy już do tego koniecznego trybu. 

IS: W tym wypadku tryb postępowania krajowego był inny.

HI: Bo musiał być inny. Do Trybunału Konstytucyjnego stowarzyszenie nie mogło wystąpić z wnioskiem o uznanie niektórych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za niezgodne z konstytucją, bo takiego prawa spółdzielczość nie ma. Poparło więc wniosek do TK grupy posłów w tej sprawie, prosząc o rychłe jego rozpatrzenie. Stowarzyszenie niezadowolone z tego, że TK uznał za niekonstytucyjne tylko niektóre zaskarżone przez posłów artykuły, występowało do Sejmu o ponowną nowelizację ustawy. Przytaczane też były w skardze do Strasburga wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowane 23 października 2008 r. do rządu, w którym RPO nie tylko przedstawił szereg swoich wątpliwości dotyczących ustawy, ale wzywał do niezwłocznego podjęcia prac nad nowelizacją ustawy. W skardze przytoczono też wystąpienia w tej sprawie prokuratora generalnego, marszałka sejmu... 

IS: Czy sam fakt przyjęcia przez Trybunał w Strasburgu skargi oznacza, że będzie ona rozpatrywana, choć - jak Pan profesor stwierdził - jest precedensowa, nietypowa?

HI: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Stowarzyszenie jedynie wspierało wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego grupy posłów, ponieważ samo nie miało takiej możliwości. Nie mając prawa do wniesienia wniosku do TK, zachęcało do tego posłów, czym udowodniło, że dostępnymi sobie drogami wyczerpało możliwości zmiany istniejącego status quo, domagając się choćby uszanowania praw człowieka do swobodnego zrzeszania się. I ponad wszelką wątpliwość pokazało, że należy protestować przeciwko tworzeniu, praktykowaniu oraz akceptowaniu aktów prawnych obrażających i konstytucję, i przyjęte ustalenia międzynarodowe. Są tu więc elementy nowego podejścia do sposobu obrony praw człowieka. Należy zatem mieć nadzieję, że strasburski Trybunał to zauważy i uwzględni. Generalnie zachęcam do używania bardziej konwencjonalnych sposobów, gdy tylko jest to możliwe i dobrze rokuje, ale trzeba jeszcze raz podkreślić, że w tym wypadku mówimy o bardzo nietypowym instrumencie prawnym.

Więcej o problemach spółdzielczości:

Kolejna skarga spółdzielców

Irena Scholl | Administrator nr 10/2010Kolejna skarga spółdzielców
Rozmowa z dr. Jerzym Jankowskim, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Rozmówca wyjaśnia motywy, które skłoniły Krajową Radę Spółdzielczą do złożenia skargi w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko polityce władz RP dyskryminującej spółdzielczość mieszkaniową. więcej »

 

Spółdzielczość mieszkaniowa w szponach prawa

Jacek Sawicki
W ostatniej dekadzie prawo spółdzielcze poddano dziewięciokrotnej nowelizacji i korekcie w oparciu o dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych – dziesięciokrotnej nowelizacji i siedmiokrotnym jego wyrokom. więcej »

 

Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Sabina Augustynowicz | Administrator nr 6/2010
Wspólnoty w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż nie są popularne, choć prawo umożliwia ich tworzenie. W oparciu o wymienione przypadki koegzystencji takich wspólnot z zarządami spółdzielni autorka zwraca uwagę na istniejące sprzeczności prawne. więcej »

 

Spółdzielczość a prawo

Ryszard Orzeł | Administrator nr 1-2/2010
Autor artykułu stawia tezę, że aktualne działania legislacyjne powodują radykalne zmniejszenie kompetencji wszystkich oficjalnych organów przedstawicielskich w spółdzielniach - aż po ich marginalizację. więcej »

 

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych

Paweł Puch | Administrator nr 3/2010
Od kilku lat istnieje spór, czy zebrania przedstawicieli działają legalnie, czy bezprawnie, i czy podejmowane przez nie uchwały są ważne. Opinię w tej sprawie wydało ostatnio Ministerstwo Infrastruktury - zbiegła się ona w czasie z precedensowym wyrokiem Sądu... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17740|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11090|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10665|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl