CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Jak poprawić efektywność energetyczną dźwigów osobowych

Krzysztof Kisiel  |  Administrator 7-8/2010  |  30.07.2010  |  1
Jak poprawić efektywność energetyczną dźwigów osobowych
Jak poprawić efektywność energetyczną dźwigów osobowych

Odpowiednio dobrane parametry energetyczne dźwigów osobowych pozwalają obniżyć koszty pracy tych urządzeń.

Dlatego zarówno przy instalacji nowych, jak i modernizacji istniejących wind należy rozważyć wiele aspektów technicznych, aby wybrać takie rozwiązanie, które zapewni bezawaryjną i bezpieczną ich eksploatację przez długi czas, a jej koszty będą stosunkowo niskie.

Problematyka poprawienia efektowności energetycznej wind jest przedmiotem projektu E4 „Energooszczędne windy i schody ruchome", prowadzonego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie wspólnie z partnerami z pięciu krajów europejskich w ramach programu „Inteligentna energia - Europa".

Celem projektu jest wdrażanie efektywnych energetycznie rozwiązań konstrukcyjnych w windach, schodach i chodnikach ruchomych w sektorach:

 • publicznym,
 • usługowym i
 • mieszkaniowym - zarówno w budynkach modernizowanych, jak i nowo wznoszonych.

Na podstawie pomiarów energii elektrycznej pobieranej przez dźwigi i schody ruchome w ramach projektu E4 określono, jaką jej część zużywają te urządzenia i jaka jest struktura tego zużycia.

Badania te wykazały, że windy zużywają 3-8% energii przeznaczonej na utrzymanie budynku. Przy czym sporym zaskoczeniem dla uczestników projektu była również struktura zużycia energii, najwięcej jej pobierają bowiem komponenty tych urządzeń, wcześniej uważane za mało istotne.

Szacuje się, że w Europie w sektorze mieszkaniowym działa 2,9 mln wind, co stanowi ok. 64% ogólnej liczby dźwigów. W sektorze usługowo-biurowym wielkość ta oceniana jest na 1,4 mln (ok. 30%), a w przemyśle na zaledwie 180 tys. (4%).

Czy wiesz, że...
windy zużywają 3-8% energii przeznaczonej na utrzymanie budynku.

Całkowite zużycie energii elektrycznej przez wszystkie windy pracujące w 27 krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii szacowane jest na 18,4 TWh, z czego 6,7 TWh zużywa sektor mieszkaniowy, 10,9 TWh - usługowy, a zaledwie 810 GWh - przemysłowy. Jest to ilość energii równa produkcji dwóch elektrowni węglowych lub jednej atomowej.

Chociaż w sektorze usługowym działa mniej dźwigów niż w mieszkalnictwie, to jednak zużycie energii elektrycznej przez windy pracujące w budynkach usługowych jest znacznie większe niż w budynkach mieszkalnych ze względu na intensywniejsze ich użytkowanie.

Wiedza na temat efektywności energetycznej dźwigów osobowych to ważne narzędzie pracy zarządcy nieruchomości. Po niezbędne informacje można się zwrócić do uczestników projektu E4 „Energooszczędne windy i schody ruchome" prowadzonego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie wspólnie z partnerami z pięciu krajów europejskich.

Im też można powierzyć pełną analizę pracy dźwigów osobowych i określenie optymalnych warunków, jakie powinny spełniać w konkretnym budynku.

Trochę historii

W Polsce obecnie zainstalowanych jest ok. 70 tys. dźwigów osobowych, co stanowi mniej niż 2% całkowitej ich liczby w Europie. Większość tych dźwigów znajduje się w zasobach mieszkalnych, a spora część z nich pochodzi z lat 70. i 80. XX w. Były to dźwigi linowe z napędem dwubiegowym oraz sterowaniem elektromechanicznym, realizującym program pracy za pomocą przekaźników.

Rozwiązania te były niezbyt zaawansowane technicznie w stosunku do ówczesnej technologii powszechnie stosowanej w Europie Zachodniej. Dzięki temu zapotrzebowanie na energię elektryczną do obsługi dźwigu było relatywnie małe.

Producentem wszystkich polskich dźwigów w latach 70. ubiegłego wieku był ZUD, a potem KDO ZREMB, który na początku lat 90. przekształcił się w WFD Translift. Wyroby tej firmy, oparte na polskich komponentach, powstawały na bazie przedwojennych konstrukcji (dźwigi tradycyjne), a później na licencji zakupionej w Szwecji (dźwigi licencyjne).

Wciągarka bezreduktorowaNa początku lat 90., po transformacji ustrojowej, na polskim rynku pojawiły się dźwigi i ich komponenty z krajów Europy Zachodniej. Spowodowało to napływ nowych technologii i rozwiązań, takich jak sterowanie mikroprocesorowe oraz napędy hydrauliczne.

Także w tym czasie swoją ekspansję na polski rynek rozpoczęły koncerny dźwigowe, m.in. OTIS i Thyssen. Koncerny te zaczęły wprowadzać nowe technologie do techniki dźwigowej.

W połowie lat 90., wraz z pojawieniem się techniki tyrystorowej, w dźwigach zaczęto stosować falowniki oraz regulatory napięcia ACVV.

Jednak intensywny rozwój napędów regulowanych przypada na początek XXI w., kiedy to w energoelektronice pojawiła się technologia cyfrowa. Wówczas, równocześnie z rozwojem techniki sterowania oraz urządzeń informacyjnych stosowanych w dźwigach, zaczęło wzrastać zużycie energii.

Na początku naszego wieku funkcjonował stereotyp, że dzięki napędom falownikowym oprócz komfortu wzrasta efektywność dźwigu, o 40-60% w stosunku do rozwiązań z napędem bezpośrednim (głównie dwubiegowym).

Kolejny pogląd pochodzący z tego okresu głosił, że dźwigi z napędem hydraulicznym są bardzo efektywne, ponieważ pobierają energię tylko przy jeździe w górę, a ruch w dół odbywa się na zasadzie grawitacji. Poglądy te wynikały bardziej z haseł reklamowych niż rzetelnej analizy pracy dźwigów.

W latach tych prym wiodły sterowania jednopłytowe oparte na procesorach 8-bitowych, wykonane w wersji ekonomicznej, gdyż w owym czasie cena urządzenia była jedynym kryterium wyboru oferty.

Analiza efektywności energetycznej dźwigów osobowych

Typowy dźwig osobowy, zarówno linowy, jak i hydrauliczny, składa się z wielu komponentów mechanicznych i elektrycznych.

Największy wpływ na zużycie energii elektrycznej mają:

 • szafa sterowa,
 • falownik,
 • wyświetlacze,
 • wentylacja czy
 • oświetlenie kabiny.

Autor: K. KisielAutor: K. KisielAutor: K. KisielAutor: K. Kisiel

Elementy składowe dźwigu można podzielić na dwie grupy:

 • urządzenia bezpośrednio związane z transportem oraz
 • tzw. urządzenia pomocnicze.

Energię elektryczną zużywaną przez pierwszą grupę urządzeń można określić jako „energię jazdy", a drugą - jako „energię potrzeb własnych dźwigu".

Analizując strukturę urządzeń i zainstalowanej mocy, można wysnuć wniosek, że w całkowitym zużyciu energii elektrycznej dominuje „energia jazdy". Wniosek ten jednak jest słuszny tylko w stosunku do dźwigów o bardzo dużej intensywności pracy, tj. powyżej 400 tys. jazd rocznie, gdzie udział „energii jazdy" stanowi 40-95% energii całkowitej.

Natomiast przy 70-120 tys. jazd rocznie „energia jazdy" może stanowić do 25% całkowitego zużycia energii. Resztę energii pochłaniają pozornie nieistotne urządzenia: 10-30% energii zużywa szafa sterowa z urządzeniami dodatkowymi, a oświetlenie kabiny - aż do 70%.

Opisane poniżej instalacje dźwigowe ilustrują przykładowy rozkład poboru mocy.

Przykład 1.

Dźwig 900 kg, 13 przystanków w budynku publicznym w Lublinie, zmodernizowany w 2009 r. Z powodu dużego zakładanego obciążenia dźwigu, powyżej 700 tys. jazd rocznie, prawidłowy dobór komponentów decydował o jakości i efektywności dźwigu.

Ostatecznie wybrano następujące rozwiązania:

1. sterowanie modułowe z wieloma zaawansowanymi funkcjami, takimi jak sterowanie jasnością wyświetlaczy czy czasowe wyłączanie oświetlenia,

2. mikroprocesorowy sterownik napędu drzwi kabinowych,

3. oświetlenie LED o wydajności ponad 70 lm/W w postaci 6 punktów świetlnych o łącznej mocy 18 W,

4. zwiększenie prędkości dźwigu o 20% - z 1 do 1,2 m/s.

Poziom zużycia energii po zastosowaniu tych rozwiązań przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie uzyskanych wyników badań dla przykładu 1 [1]

Udźwig

900 kg

Zużycie energii na cykl jazdy

98,78 Wh

Moc pobierana w czasie postoju

127 W

Liczba cykli jazdy/rok (odczytane po roku użytkowania)

900 tys.

„Energia potrzeb własnych dźwigu"/rok

0,94 MWh

„Energia jazdy"/rok

8,94 MWh

Całkowite zużycie energii

9,88 MWh

W omawianym przykładzie 90% energii zużywane jest na jazdę. Gdyby zastosowano wciągarkę bezreduktorową, zużycie „energii jazdy" zmniejszyłoby się o 30%, czyli roczne zużycie energii mogłoby być mniejsze o kolejne 3 MWh, ale koszty samego dźwigu wzrosłyby o ok. 15%.

Po zainstalowaniu zaś tego samego urządzenia w budynku mieszkalnym, przy typowej liczbie cykli jazdy 70 tys. rocznie, zużycie energii byłoby również mniejsze (zob. tab. 2)

Tabela 2. Zestawienie wyników estymacji dla przykładu 1 [1]

Udźwig

900 kg

Zużycie energii na cykl jazdy

98,78 Wh

Moc pobierana w czasie postoju

127 W

Liczba cykli jazdy/rok (odczytane po roku użytkowania)

70 tys.

„Energia potrzeb własnych dźwigu"/rok

1,1 MWh

„Energia jazdy"/rok

0,7 MWh

Całkowite zużycie energii

1,80 MWh

W tym przypadku zastosowanie wciągarki bezreduktorowej również spowodowałoby redukcję „energii jazdy" o 30%, jednak faktyczne zużycie energii byłoby mniejsze jedynie o 210 kWh rocznie.

Dlatego też bardziej opłacalne byłoby tu zainwestowanie w dodatkowe funkcje usypiania dźwigu w czasie długiego postoju, co pozwoliłoby na dalszą redukcję poboru mocy o 1 MWh rocznie przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w niektórych sterowaniach.

Przykład 2.

Dźwig 400 kg, 8 przystanków, o prędkości 0,63 m/s. W dźwigu zastosowano następujące komponenty:

1. sterowanie mikroprocesorowe z falownikiem pracującym w zamkniętej pętli, obwód bezpieczeństwa i styczniki zasilane napięciem 230 V z zasilacza tradycyjnego,

2. wciągarka bezreduktorowa, silnik synchroniczny o mocy 4,5 kW do napędu falownikowego z enkoderem,

3. napęd drzwi kabinowych - silnik prądu stałego ze sterownikiem mikroprocesorowym,

4. oświetlenie kabiny - świetlówki kompaktowe ok. 72 W (4×18 W).

Zużycie energii elektrycznej przez ten dźwig przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zestawienie uzyskanych wyników badań dla przykładu 2 [1]

Udźwig

400 kg

Zużycie energii na cykl jazdy

14,03 Wh

Moc pobierana w czasie postoju

315 W

Liczba cykli jazdy/rok (odczytane po roku użytkowania)

70 tys.

„Energia potrzeb własnych dźwigu"/rok

3,4 MWh

„Energia jazdy"/rok

0,06 MWh

Całkowite zużycie energii

3,46 MWh

W omawianym przykładzie 98% energii dźwig zużywa na „potrzeby własne". Z analizy jego pracy wynika, że prawie 95% czasu to oczekiwanie na dyspozycję.

Wymiana oświetlenia i zastosowanie bardziej sprawnego układu sterowania o podobnym poziomie poboru mocy do sterowania z przykładu 1 pozwoliłoby zaoszczędzić przynajmniej 2,2 MWh rocznie.

Na podstawie tych przykładów można stwierdzić, że dobór komponentów, który pozwoliłby uzyskać zadowalającą efektywność za rozsądną cenę, jest niewątpliwie trudnym zadaniem.

Poprzednie przykłady dotyczyły opcji z pełną modernizacją dźwigów. Natomiast w sytuacji, gdy urządzenie było już wcześniej remontowane lub ograniczony budżet nie pozwala na przeprowadzenie pełnej modernizacji, możliwe jest wprowadzenie niedrogich usprawnień, które po pewnym czasie wygenerują dodatkowe środki finansowe na ewentualny remont urządzeń w przyszłości.

Czytaj dalej: Ekonomiczne oświetlenie

Komentarze

(1)
rych | 07.12.2014, 10:24
W artykule podano w każdym przykładzie jako wynik Energii jazdy /rok 1/10 wartości rzeczywistej np.98,78 Wh x 900 000 = 88,902 MWh a nie 8,94 MWh
Skąd takie wyniki czy do wyliczenia ilości zużytej energii w roku przez windę stosuje się jeszcze jakieś dodatkowe wzory które tak zaniżają wynik. Myślę jednak że powinno być to proste przeliczenie takie jak pokazałem powyżej
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19231|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12592|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11729|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl