CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Spokojna wspólnota z bezpiecznym zarządcą

Anna  Gilewska  |  Administrator 1/2013  |  19.07.2013
Spokojna wspólnota z bezpiecznym zarządcą
Spokojna wspólnota z bezpiecznym zarządcą
WG

Artykuł dotyczy obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jakich ustawowo wymaga się od zarządców nieruchomości. Dodatkową możliwością jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia (tzw. nadwyżkowego) a także podwyższenie sumy gwarancyjnej, jeśli określona kwota wydaje się być zbyt niska dla bezpieczeństwa prowadzonej przez zarządcę działalności. Ponadto autorka zwraca uwagę na zdarzenia nie objęte polisą OC, a także odpowiedzialność odszkodowawczą ciążącą po stronie ubezpieczyciela.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności – zarządzania nieruchomościami oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług licencjonowanych zarządców nieruchomości, są oni zobowiązani do posiadania obligatoryjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jego zakres określony jest w rozporządzeniu ministra finansów z 12 października 2010 r. (DzU nr 205, poz. 1359). Natomiast na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r. nr 102, poz. 651) zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 2.

Polisa OC obowiązkowa dla zarządcy

W odróżnieniu od dobrowolnego ubezpieczenia OC wspólnoty mieszkaniowej, ubezpieczenie zarządcy jest obowiązkowe i musi on je zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zarządzania nieruchomością. W podpisywanej umowie, np. ze wspólnotą mieszkaniową powinno znaleźć się oświadczenie zarządcy o ubezpieczeniu OC i wysokości sumy gwarancyjnej. Z kolei wspólnota, zanim powierzy obowiązki zarządcy, powinna sprawdzić, czy polisa zarządcy jest aktualna.

Podobnie jak pośrednikom w obrocie i rzeczoznawcom majątkowym, prawo zezwala zarządcom na wykonywanie opracowań, ekspertyz i doradztwo z zakresu zarządzania nieruchomościami. Polisa bowiem ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej przez zarządcę działalności, ale także bezpieczeństwo osób korzystających z jego usług.

W myśl przepisów, jeśli zarządca/doradca wykonuje swoje zadania przy pomocy innych osób, które pozostają pod jego nadzorem, a więc osób nieposiadających licencji, np. administratorów, ubezpieczeniem OC objęta jest również odpowiedzialność cywilna zarządcy za szkody wyrządzone przez te osoby, a spowodowane ich działaniem czy zaniechaniem.

W rozporządzeniu z 2010 r. zrezygnowano z nakładania na przedsiębiorcę prowadzącego firmę, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami obowiązku posiadania odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązek wykupienia polisy OC mają wyłącznie osoby fizyczne. Natomiast firmy zarządzające mogą się ubezpieczyć dobrowolnie.

Coraz powszechniejsza staje się praktyka, że zarządcy nieruchomości uzyskują licencję pośrednika w obrocie czy rzeczoznawcy majątkowego, a więc zawodów, od których wymaga się również obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa wymagana jest dla każdego zawodu z osobna.

A co się stanie, jeśli zarządca nie ma obowiązkowego ubezpieczenia?

Nic szczególnego, dopóki nie wydarzy się coś złego. Ani Ustawa o gospodarce nieruchomościami, ani rozporządzenie ministra finansów nie przewidują żadnych sankcji. Za brak OC może zarządca otrzymać np. upomnienie lub naganę od zawodowego stowarzyszenia, o ile jest jego członkiem. Może dlatego wiele towarzystw ubezpieczeniowych uważa, że spora grupa zarządców nie wykupuje polis.

Ubezpieczenie się zarządcy gwarantuje, że wspólnota otrzyma odszkodowanie, choć dotyczy to wyłącznie szkód wyrządzonych w ramach wykonywanego przez niego zawodu, a nigdy za szkody powstałe z winy umyślnej.

Przypisanie zarządcy odpowiedzialności za spowodowanie szkody konieczne będzie udowodnienie zaniedbania jego obowiązków określonych w umowie o zarządzanie (np. niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli przewodu kominowego). Zgodnie bowiem z rozporządzeniem, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością (par. 2 ust. 1).

 Nowa ustawa w Sejmie

Przedstawione w artykule zagadnienia dotyczą obecnego stanu prawnego zawodu zarządców nieruchomości, którzy uzyskali licencję zawodową.

W październiku 2012 r., został złożony w Sejmie projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Propozycja deregulacji zawodu zarządcy polega głównie na zniesieniu obowiązku posiadania licencji oraz wyższego wykształcenia.

Zarządcą będzie osoba fizyczna wpisana do centralnego rejestru zarządców nieruchomości. Nadal pozostanie w mocy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W zmienionym artykule 185 Ustawy o gospodarce nieruchomościami dodano w projekcie ustawy nowy punkt 2a w brzmieniu:

„W umowie o zarządzanie nieruchomością wskazuje się w szczególności pod rygorem nieważności zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami".

Projekt ustawy jest obecnie na początkowym etapie legislacyjnym. Jego uchwalenie przewidziano na pierwsze miesiące 2013 r., ale zmiany deregulacyjne dotyczące zarządców nieruchomości miałyby wejść 1 stycznia 2014 r.

Z wielu wypowiedzi znawców rynku ubezpieczeniowego słychać, że niewykluczone będą zwyżki składek ubezpieczeń OC dla zarządców po wejściu w życie ustawy. Łączą to ze zwiększeniem ryzyka ubezpieczeniowego spowodowanego wejściem na rynek nieruchomościowy osób z niewysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Czynności zarządzania zostały określone w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości (w tym bieżącego administrowania nieruchomością), jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość, dokonywanie ekspertyz oraz doradztwo z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Rozporządzenie zawiera przy tym szereg wyłączeń odpowiedzialności zarządcy, w tym odpowiedzialność za szkody polegające na zapłacie kar umownych oraz powstałe na skutek działań wojennych, rozruchów czy aktów terroru.

Polisą nie są również objęte szkody:

  • polegające na uszkodzeniach, zniszczeniach lub utracie rzeczy wyrządzonych przez ubezpieczonego swoim najbliższym, jak np. małżonkowi, rodzeństwu, rodzicom, dzieciom itd.,
  • wyrządzone przez zarządcę po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie zawieszenia licencji.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18215|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11442|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11012|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl