CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Spokojna wspólnota z bezpiecznym zarządcą

Anna  Gilewska  |  Administrator 1/2013  |  19.07.2013
Spokojna wspólnota z bezpiecznym zarządcą
Spokojna wspólnota z bezpiecznym zarządcą
WG

Artykuł dotyczy obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jakich ustawowo wymaga się od zarządców nieruchomości. Dodatkową możliwością jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia (tzw. nadwyżkowego) a także podwyższenie sumy gwarancyjnej, jeśli określona kwota wydaje się być zbyt niska dla bezpieczeństwa prowadzonej przez zarządcę działalności. Ponadto autorka zwraca uwagę na zdarzenia nie objęte polisą OC, a także odpowiedzialność odszkodowawczą ciążącą po stronie ubezpieczyciela.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności – zarządzania nieruchomościami oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług licencjonowanych zarządców nieruchomości, są oni zobowiązani do posiadania obligatoryjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jego zakres określony jest w rozporządzeniu ministra finansów z 12 października 2010 r. (DzU nr 205, poz. 1359). Natomiast na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r. nr 102, poz. 651) zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 2.

Polisa OC obowiązkowa dla zarządcy

W odróżnieniu od dobrowolnego ubezpieczenia OC wspólnoty mieszkaniowej, ubezpieczenie zarządcy jest obowiązkowe i musi on je zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zarządzania nieruchomością. W podpisywanej umowie, np. ze wspólnotą mieszkaniową powinno znaleźć się oświadczenie zarządcy o ubezpieczeniu OC i wysokości sumy gwarancyjnej. Z kolei wspólnota, zanim powierzy obowiązki zarządcy, powinna sprawdzić, czy polisa zarządcy jest aktualna.

Podobnie jak pośrednikom w obrocie i rzeczoznawcom majątkowym, prawo zezwala zarządcom na wykonywanie opracowań, ekspertyz i doradztwo z zakresu zarządzania nieruchomościami. Polisa bowiem ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej przez zarządcę działalności, ale także bezpieczeństwo osób korzystających z jego usług.

W myśl przepisów, jeśli zarządca/doradca wykonuje swoje zadania przy pomocy innych osób, które pozostają pod jego nadzorem, a więc osób nieposiadających licencji, np. administratorów, ubezpieczeniem OC objęta jest również odpowiedzialność cywilna zarządcy za szkody wyrządzone przez te osoby, a spowodowane ich działaniem czy zaniechaniem.

W rozporządzeniu z 2010 r. zrezygnowano z nakładania na przedsiębiorcę prowadzącego firmę, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami obowiązku posiadania odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązek wykupienia polisy OC mają wyłącznie osoby fizyczne. Natomiast firmy zarządzające mogą się ubezpieczyć dobrowolnie.

Coraz powszechniejsza staje się praktyka, że zarządcy nieruchomości uzyskują licencję pośrednika w obrocie czy rzeczoznawcy majątkowego, a więc zawodów, od których wymaga się również obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa wymagana jest dla każdego zawodu z osobna.

A co się stanie, jeśli zarządca nie ma obowiązkowego ubezpieczenia?

Nic szczególnego, dopóki nie wydarzy się coś złego. Ani Ustawa o gospodarce nieruchomościami, ani rozporządzenie ministra finansów nie przewidują żadnych sankcji. Za brak OC może zarządca otrzymać np. upomnienie lub naganę od zawodowego stowarzyszenia, o ile jest jego członkiem. Może dlatego wiele towarzystw ubezpieczeniowych uważa, że spora grupa zarządców nie wykupuje polis.

Ubezpieczenie się zarządcy gwarantuje, że wspólnota otrzyma odszkodowanie, choć dotyczy to wyłącznie szkód wyrządzonych w ramach wykonywanego przez niego zawodu, a nigdy za szkody powstałe z winy umyślnej.

Przypisanie zarządcy odpowiedzialności za spowodowanie szkody konieczne będzie udowodnienie zaniedbania jego obowiązków określonych w umowie o zarządzanie (np. niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli przewodu kominowego). Zgodnie bowiem z rozporządzeniem, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością (par. 2 ust. 1).

 Nowa ustawa w Sejmie

Przedstawione w artykule zagadnienia dotyczą obecnego stanu prawnego zawodu zarządców nieruchomości, którzy uzyskali licencję zawodową.

W październiku 2012 r., został złożony w Sejmie projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Propozycja deregulacji zawodu zarządcy polega głównie na zniesieniu obowiązku posiadania licencji oraz wyższego wykształcenia.

Zarządcą będzie osoba fizyczna wpisana do centralnego rejestru zarządców nieruchomości. Nadal pozostanie w mocy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W zmienionym artykule 185 Ustawy o gospodarce nieruchomościami dodano w projekcie ustawy nowy punkt 2a w brzmieniu:

„W umowie o zarządzanie nieruchomością wskazuje się w szczególności pod rygorem nieważności zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami".

Projekt ustawy jest obecnie na początkowym etapie legislacyjnym. Jego uchwalenie przewidziano na pierwsze miesiące 2013 r., ale zmiany deregulacyjne dotyczące zarządców nieruchomości miałyby wejść 1 stycznia 2014 r.

Z wielu wypowiedzi znawców rynku ubezpieczeniowego słychać, że niewykluczone będą zwyżki składek ubezpieczeń OC dla zarządców po wejściu w życie ustawy. Łączą to ze zwiększeniem ryzyka ubezpieczeniowego spowodowanego wejściem na rynek nieruchomościowy osób z niewysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Czynności zarządzania zostały określone w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości (w tym bieżącego administrowania nieruchomością), jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość, dokonywanie ekspertyz oraz doradztwo z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Rozporządzenie zawiera przy tym szereg wyłączeń odpowiedzialności zarządcy, w tym odpowiedzialność za szkody polegające na zapłacie kar umownych oraz powstałe na skutek działań wojennych, rozruchów czy aktów terroru.

Polisą nie są również objęte szkody:

  • polegające na uszkodzeniach, zniszczeniach lub utracie rzeczy wyrządzonych przez ubezpieczonego swoim najbliższym, jak np. małżonkowi, rodzeństwu, rodzicom, dzieciom itd.,
  • wyrządzone przez zarządcę po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie zawieszenia licencji.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17116|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10249|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl