CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Europejskie programy rewitalizacji osiedli

dr inż. Anna  Ostańska  |  Administrator 7-8/2010  |  02.08.2010  |  1

Rewitalizacja to kompleksowe działania mające na celu doprowadzenie do dobrego stanu m.in. niszczejącej przestrzeni, popadających w ruinę budowli i zagrożonej przyrody poprzez poprawę warunków egzystencji mieszkańców i stworzenie możliwości rozwoju całym osiedlom. Jest pojęciem szerszym od modernizacji czy renowacji, ponieważ uwzględnia nie tylko aspekty techniczne, ale i te społeczno-kulturowe.

W artykule omówiono poszczególne modele rewitalizacji i pokazano, jak z odnową osiedli z wielkiej płyty radziły sobie poszczególne państwa europejskie.

Geneza i rozwój programów

Kryzys gospodarczy, przemiany społeczne oraz upadek niektórych dzielnic miejskich w Europie w latach 60. i 70. XX w. spowodowały konieczność wdrażania programów odnowy miast.

Efektem zużycia moralnego budynków było opuszczanie upadłych osiedli przez mieszkańców, którzy szukali alternatywnych rozwiązań na rynku nieruchomości.

Problemy takie pojawiły się w wielu państwach Europy Zachodniej. Podejmowane kilkuletnie działania rewitalizacyjne kończyły się zwykle niepowodzeniem, tzn. pomnażały pustostany. Dlatego potrzebne były długoterminowe interdyscyplinarne programy rewitalizacji, które jako jedyne rozwiązywały te problemy.

Rewitalizacja osiedli ZOBACZ>> 

Wieloletnie doświadczenia europejskie wskazują na konieczność wyodrębnienia w realizowanych programach rewitalizacji kilku faz:

I - zlokalizowania obszarów „cichego" upadku,

II - dostrzeżenia obszarów zdegradowanych,

III - stworzenia podstaw prawnych,

IV - umożliwienia mieszkańcom oprotestowania arbitralnych decyzji, które w ich opinii nie wynikają z potrzeb osiedla,

V - wyłonienia grupy mieszkańców i umożliwienia im czynnego udziału w planowaniu,

VI - umożliwienia mieszkańcom udziału w grupach projektowych (bieżących konsultacji i uzgodnień) i komitetach społecznych.

Znaczenie tych faz programów potwierdzono także na seminarium EKG ONZ, które odbyło się w Hadze (1979).

Wyróżnia się również pięć etapów takich programów, podkreślając znaczenie zespołu ekspertów:

I - zrozumienie potrzeb analizowanego obszaru,

II - opracowanie działań przez określenie formy i skali oraz kosztów,

III - opracowanie planu wstępnego w celu negocjacji z zainteresowanymi stronami,

IV - opracowanie planu generalnego, który poddawany jest korekcie,

V - przygotowanie planu szczegółowego (projekt i wskazanie podstaw do realizacji).

W ramach podejmowanych do roku 2004 inicjatyw europejskich na uwagę zasługują programy zestawione w tab. 1. Przytoczone programy dotyczą głównie zabudowy miejskiej, wykonanej w technologii tradycyjnej, która w istniejących zasobach budownictwa mieszkaniowego w Polsce z lat 1946-1992 stanowi zaledwie 22%.

Przykłady realizacji programów europejskich

Tabela 1. Inicjatywy europejskie do 2004 r.

EPIQR

multimedialne narzędzie wspomagające decyzje o rehabilitacji i renowacji budynków mieszkalnych (koszty związane z poprawą standardu mieszkań i racjonalizacji energii - budynki sprzed 1945 r.)

Nowoczesne Zarządzanie Rozwojem Miast

projekt w ramach TEMPUS-PHARE

TRANSFORM

program dotyczący rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego oraz problemów spółdzielczości mieszkaniowej

INTERACT

inicjatywa Interreg 3C - współpraca miast na skalę europejską

URBAN

program pomocy obszarom miejskim dotkniętym kryzysem (walka z bezrobociem, patologią społeczną, poprawa bezpieczeństwa w osiedlach mieszkaniowych, uzupełnienie brakującej infrastruktury)

URBAN I i II

aspekty ekonomiczno-socjalne (przekształcenie spółdzielczości w spółki)

URBACT

współpraca miast w zintegrowanym zarządzaniu miastem pow. 20 tys. przez: sieci tematyczne, podnoszenie kwalifikacji, badania

INVESTIMO

narzędzie komputerowe wspomagające decyzje przy renowacji całych obszarów zabudowanych, oparte na metodologii systemu EPIQR

Program Samorządów Lokalnych

pobudzenie społeczności lokalnej

Program Innowacji Lokalnych

rozwój i szkolenie samorządów w Polsce

Dialog Społeczny

aktywizacja mieszkańców na Pomorzu

Lokalny Program Rewitalizacji

działania inwestycyjne służące ożywieniu gospodarczemu i społecznemu niewielkich obszarów zdegradowanych

Pierwsze próby rewitalizacji osiedli uwzględniającej problemy ekonomiczno-społeczne pojawiły się w latach 70. XX w. w Wielkiej Brytanii i Francji, w formie odnowy miast, a w latach 80. XX w. również w Holandii. W tab. 2 zestawiono kierunki europejskich programów oraz wyspecyfikowano podjęte działania, wraz ze wskazaniem czynnika społecznego.

Dotychczasowe działania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii ewoluowały w kierunku wyeliminowania arbitralnego planowania i wprowadzenia planowania elastycznego, skoncentrowanego na problemach lokalnej społeczności. Dzięki partycypacji społecznej zostały spełnione wymagania i aspiracje mieszkańców. Częściowo zlikwidowano dzielnice, a sprzeciw i niezadowolenie mieszkańców nie były już tak duże. W efekcie nastąpiła migracja mieszkańców do innych obszarów miasta.

We Francji początkowo wyznaczano zbyt duże obszary miejskie, co utrudniało identyfikację mieszkańców z podejmowanymi działaniami. Skuteczna okazała się metoda kolejnych przybliżeń, która wymagała od urbanistów, projektantów i organizatorów procesu stałego kontaktu z użytkownikami. Takie działania przyniosły dobre efekty.

W Holandii organizowano grupy projektowe, składające się w 50% z agend miejskich i w 50% z mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Do zadań tych grup należało przede wszystkim opracowanie polityki rozwoju dzielnicy w zakresie renowacji, wyburzeń, nowej zabudowy, usług dla dzieci i osób starszych, zieleni i komunikacji lokalnej. Opracowywały one również plan rozwoju dzielnicy uwzględniający partycypację mieszkańców w każdym etapie prac, a następnie projekty odnowy, zapewniając niezbędne doradztwo techniczne.

Projekty przewidywały, że 85% mieszkańców pozostanie w swoich dzielnicach, a 15% zamieszka na innych terenach. W 1974 r. w Rotterdamie wytypowano 11 obszarów działań rewitalizacyjnych, na terenie których mieszkało od 60 do 240 tysięcy osób. Stanowiło to ok. 25% zasobów mieszkaniowych miasta, w których istniały głównie małe mieszkania bez sanitariatów, nie było zieleni, placów zabaw i parkingów, a szkolne budynki były przestarzałe.

W Niemczech początkowo preferowano model rewitalizacji zorientowany na wyburzenia budynków. Dzięki temu odzyskiwano atrakcyjne tereny, wykorzystywane m.in. pod zabudowę plombową dla osiedli domów jednorodzinnych oraz do uzupełnienia brakującej infrastruktury technicznej i usługowej czy rekreacyjnej.

Przykładem takich działań może być dzielnica Kreuzberg w Berlinie Zachodnim. W 1969 r. rozpoczęto tu planowanie strukturalne, przewidujące wprowadzanie nowych funkcji w ramach rewitalizacji, przy udziale mieszkańców na każdym etapie procesu odnowy. Jednocześnie prawo chroniło mieszkańców przed arbitralną podwyżką czynszu i eksmisją.

W latach 1973-1977 rewitalizacji poddano XIX-wieczne miasta, zachowując historyczne układy budynków, placów i ulic. Nie uniknięto jednak wyburzeń, które wykorzystano do stworzenia strefy rezerwy miejskiej. Przykładem takich działań rewitalizacyjnych jest parking na Brunnenplatz we Frankfurcie nad Odrą, który powstał w centrum dawnego starego miasta, zniszczonego na skutek działań wojennych (fot. 1).

Po roku 1977 partery budynków postanowiono przeznaczyć na lokale usługowe, ponieważ zaczęło ich w dzielnicy brakować (fot. 2 i 3).

W Niemczech od 1980 r. działania rewitalizacyjne zmierzały do zachowania istniejącej substancji mieszkaniowej i umiarkowanej odnowy budynków, a odpowiedzialność za prowadzone prace scedowano na społeczności lokalne. Przykładem może być Drezno (fot. 4) czy Frankfurt nad Odrą (fot. 5), gdzie wymieniano lub dostawiano balkony (loggie), wejścia do budynku i szyby windowe.

W nowych krajach związkowych rewitalizację wspierał program modernizacji przestrzeni mieszkalnych KfW, realizowany w latach 1990-1999. Obejmował on przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjne oraz tworzenie nowych mieszkań w istniejących zasobach budownictwa czynszowego. Ze środków tych zmodernizowano ok. 500 tys. mieszkań.

Ciekawym przykładem jest modernizacja budynków wielkopłytowych w Poczdamie, gdzie wykonywano remonty, nie wysiedlając mieszkańców (fot. 6-7). Obejmowały one głównie poprawę funkcjonalności mieszkań przez dobudowę nowej lub obudowę istniejącej loggii, wymianę instalacji i remont pomieszczeń oraz wymianę okien i termomodernizację ścian1.

Po roku 1996 opracowano kolejny model rewitalizacji, skierowany na działania budowlano-inwestycyjne, który wykorzystywał silny i dynamiczny rynek budowlany po zjednoczeniu Niemiec. Działania ograniczały się do rewitalizacji substancji mieszkaniowej na terenie byłej NRD. Popełniono jednak błąd, nie monitorując struktury demograficznej osiedli.

Obecnie wiele mieszkań to pustostany (w roku 2000 było ich 1,1 mln). Z informacji uzyskanych w 2004 r. we Frankfurcie nad Odrą wynika, że na ok. 50 mieszkań w jednym z wielkopłytowych wieżowców po modernizacji zasiedlono tylko dziewięć. Zmusiło to władze miasta do zmniejszenia liczby kondygnacji z jedenastu do czterech - po roku od zakończenia prac modernizacyjnych.

Po 2000 r. w Niemczech podjęto decyzję o wyburzeniu 400 tys. mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, często już zmodernizowanych. Odzyskane tereny są zagospodarowywane na nowo, np. w Hoyerswerda zbudowano wille miejskie z 6 mieszkaniami w każdej.

W Berlinie obok rozbiórek zrealizowano program rewitalizacji w zagrożonych obszarach, obejmujący wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podwyższenie standardu wyposażenia mieszkań, a także rozbiórkę, nadbudowę i rozbudowę nawet 25-piętrowych budynków prefabrykowanych. Wykorzystano dobrą lokalizację, istniejącą infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Wymieniono również dostawione loggie żelbetowe, a także wyposażono budynki w alternatywne źródła ciepła do podgrzewania wody użytkowej (fot. 8).

Na czas remontu najemcy pozostali w mieszkaniach, ale ze względu na uciążliwość prowadzonych prac płacili niższy czynsz. Jednak remont mobilizował zarówno wykonawców, jak i mieszkańców, co ułatwiało konsultacje. Uniknięto też w ten sposób wszelkich sprzeciwów związanych z bieżącymi pracami.

Komentarze

(1)
archi | 06.04.2011, 08:38
Patrząc na te zdjęcia dochodzę do wniosku ze nie zawsze 'nowe' wygląda lepiej
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19451|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16586|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11861|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl