CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 2)

Ostatnio zarządcy coraz częściej borykają się z zawilgoceniem budynków, nie tylko podczas powodzi. W „Administratorze" nr 6/2010 opublikowany został artykuł o technologiach hydroizolacyjnych oraz materiałach wodochronnych. W tym numerze, kontynuując temat, pokazano, jak ważny jest projekt prac hydroizolacyjnych, oraz omówiono najczęstsze przyczyny zawilgocenia budynku.

Ważny dobry projekt

Podstawą wykonywania prac hydroizolacyjnych jest projekt wykonawczy, zawierający szczegółowe rysunki detali. W projekcie powinny być podane także rozwiązania technologiczno-materiałowe. W żadnym wypadku nie może o nich decydować wykonawca. Dlatego opis typu „dylatację uszczelnić według technologii firmy XYZ" w projekcie wykonawczym świadczy albo o braku wiedzy projektanta, albo o jego lekceważącym podejściu do problemu.

Rodzaj materiału zastosowanego do izolacji poziomej ław fundamentowych determinuje wybór materiału na hydroizolację pionową. Pokazuje to dobitnie, jak istotny jest odpowiedni dobór materiałów już na etapie projektowania oraz niezmienianie ich na etapie wykonawstwa. No bo co zrobić, gdy izolację poziomą wykonano z materiału bitumicznego, a na pionową przewidziano szlam mineralny? Ten wariant można zrealizować, ale gdy do izolacji ław zastosowano papę, a na izolację posadzki i izolację pionową - folię?

Najczęściej popełniane błędy

W budynkach podpiwniczonych, posadowionych na ławach fundamentowych, górne powierzchnie ław i płyty z betonu podkładowego są zazwyczaj na tym samym poziomie. Ułatwia to połączenie izolacji poziomej ław fundamentowych z izolacją podposadzkową. Prawidłowe rozwiązanie takiego połączenia przedstawia rys. 1 (te same zasady obowiązują przy wykonywaniu hydroizolacji budynków niepodpiwniczonych oraz częściowo podpiwniczonych).

Materiały hydroizolacyjne należy dobierać tak, aby nie było konieczne nakładanie materiału mineralnego na bitumiczny. W zależności od obciążeń, stosowanych materiałów i wytycznych producenta może dodatkowo zaistnieć konieczność gruntowania podłoża lub stosowania wkładek ochronno-wzmacniających.

Gdy izolacja wykonana jest z papy, w celu połączenia jej z izolacjami podposadzkową oraz pionową konieczne są dodatkowe zabiegi. Izolację ze szlamu mineralnego lub masy typu KMB układa się na płycie z betonu podkładowego i taśmą uszczelniającą łączy z izolacją poziomą ław fundamentowych. Najczęściej właśnie w tym miejscu pojawiają się przecieki.

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wcześniej wykonywane ściany fundamentowe i izolacja pozioma ław w trakcie kładzenia izolacji podposadzkowej zostaną zanieczyszczone, zakurzone czy zabrudzone zaprawą, a fragment ławy wystający poza krawędź ściany nawet naderwany. Dlatego bardzo ważne jest staranne ich oczyszczenie przed łączeniem izolacji podposadzkowej z izolacją ławy fundamentowej. Naprawa tego miejsca jest oczywiście możliwa, ale wiąże się z koniecznością skuwania podłogi w pasie przyległym do ścian.

Równie częstym błędem jest zbyt małe wysunięcie izolacji ławy poza lico ściany. Ma to miejsce zwłaszcza przy stosowaniu na izolację ław materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych). Pas tych materiałów ma zazwyczaj szerokość 1 m.

Jeśli grubość ściany wynosi 25 cm, to dzieli się go na cztery części, ale wówczas nie da się wykonać szczelnego połączenia z izolacją pionową czy podposadzkową. Zakład w tym miejscu musi wynosić minimum 5-6 cm. Naprawa wiąże się niestety z koniecznością dodatkowego podcięcia ściany.

Materiały bitumiczne nie mogą pracować na odrywanie od podłoża, niezbędne jest wykonanie warstwy dociskowej lub naniesienie np. jednej warstwy szlamu. Nałożenie warstwy szlamu może też być konieczne przy zbyt wilgotnym podłożu (wówczas można stosować szlamy sztywne).

Izolacja podposadzkowa z mas KMB, a także z innych materiałów wodochronnych powinna być nakładana na podłoże z betonu klasy przynajmniej C 16/20 (absolutne minimum to beton klasy C 12/16). Często bowiem popełnianym błędem jest układanie hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Powłoka odpowiedzialna za późniejszą bezproblemową eksploatację budynku musi być wykonana na stabilnym podłożu.

Do izolacji poziomej ław fundamentowych i pionowej ścian fundamentowych wykorzystuje się różne materiały wodochronne. Muszą one być ze sobą kompatybilne, nie będzie wtedy problemu ze szczelnym połączeniem izolacji pionowej z poziomą. W praktyce powinny występować tam tylko następujące warianty:

  • izolacja pozioma ze szlamu - izolacja pionowa ze szlamu,
  • izolacja pozioma ze szlamu - izolacja pionowa z masy KMB,
  • izolacja pozioma z masy KMB - izolacja pionowa z masy KMB,
  • izolacja pozioma z bitumicznych materiałów rolowych - izolacja pionowa z masy KMB,
  • izolacja pozioma z bitumicznych materiałów rolowych - izolacja pionowa z bitumicznych materiałów rolowych.

Możliwe są także warianty połączeń:

  • izolacji poziomej z papy z izolacją pionową z emulsji lub roztworu asfaltowego,
  • izolacji poziomej z papy z izolacją pionową z masy bitumicznej KMB (rys. 2).

Wprawdzie materiały wykorzystane w tych rozwiązaniach są kompatybilne, ale trudniej je szczelnie połączyć. Przede wszystkim ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni papy. Jej wierzch zaleca się zagruntować głęboko penetrującym preparatem i ewentualnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2-0,7 mm. Po wyschnięciu preparatu nadmiar piasku należy usunąć i jeszcze raz bardzo starannie oczyścić powierzchnię.

Takie systemowe preparaty gruntujące oferuje większość producentów i dystrybutorów bitumicznych mas KMB. Preparaty te zmiękczają powierzchnię papy, dzięki czemu można ją dokładnie i szczelnie zespolić z masą bitumiczną (zob. rys. 2). Powierzchnia papy musi być oczywiście czysta.

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

Kolejnym newralgicznym miejscem są dylatacje. Tu również często popełniane są błędy. A usuwanie przecieków w tym obszarze jest bardzo kosztowne i trudne. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie dylatacji. Rozstaw i szerokość dylatacji powinny być określone w dokumentacji technicznej, natomiast ich konstrukcja i uszczelnienie zależy od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i posadowienia budynku.

Sposób uszczelnienia dylatacji w płycie i ścianach przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem pokazują rys. 3 i 4. Natomiast na rys. 5 zaprezentowano przykładowe uszczelnienie dylatacji przy obciążeniu wilgocią.

Do uszczelniania przejść rur instalacyjnych zaleca się stosowanie specjalnych kołnierzy (dla obciążenia wodą jest to jedyna metoda). Jest ich kilka rodzajów, ale wszystkie działają tak samo. Kołnierz uszczelniający składa się z dwóch części - stałej, którą obsadza się w murze podczas betonowania/murowania ściany, oraz ruchomej, przytwierdzanej do części stałej (rys. 6).

Do izolacji stref cokołowych należy wykorzystywać materiały elastyczne i jednocześnie paroprzepuszczalne. Do tego celu najlepiej nadają się elastyczne szlamy uszczelniające. Jeżeli do izolacji pionowej zastosowano również szlam mineralny, kompatybilność materiałów jest oczywista. Ale izolacja pionowa może być wykonana także z materiałów bitumicznych.

Połączenie izolacji pionowej np. z masą KMB z izolacją ze szlamu uszczelniającego w części cokołowej będzie łatwe, jeśli najpierw zostanie zaizolowany cokół. Masy mineralnej nie można bowiem kłaść na bitum. Konieczne jest więc takie zaplanowanie robót, aby najpierw uszczelnić cokół szlamem mineralnym, a po jego związaniu (ok. 2-3 dni) nałożyć na zakład minimum 10-centymetrową izolację pionową z masy bitumicznej.

I na koniec jeszcze jeden często popełniany błąd, czyli wybieranie najtańszych materiałów wodochronnych. To się po prostu nie opłaca. Szkody wyrządzone przez źle funkcjonującą hydroizolację z powodu zastosowania nieodpowiednich materiałów mogą bowiem być większe niż różnica ceny między tymi najtańszymi a tymi dobrej jakości. Trzeba też doliczyć koszty robocizny przy wszelkich pracach naprawczych.

Czytaj też: Metody osuszania budynków

Literatura

1. DIN 18195 - Bauwerksabdichtung, VIII 2000.
2. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberührte Bauteile, Deutsche Bauchemie, V 2001.
3. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie, V 2006.
4. Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen, I 2002.
5. Rokiel M., Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, Dom Wydawniczy MEDIUM, wyd. II, Warszawa 2009.


Czytaj też:

Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz.1)

mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 6/2010
Poprawne, zgodne ze sztuką budowlaną zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczną liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią... więcej »

 

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott
W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów - doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów... więcej »

 

Wpływ powodzi na budynek

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 9/2010
W artykule przedstawiono mechanizm oddziaływania wody na konstrukcję zalanego budynku w warunkach powodziowych, w tym również występowania tzw. powodzi hydrogeologicznych. więcej »

 

Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej®

dr inż. Wojciech Nawrot | Administrator nr 7-8/2010
Zalanie budynków na skutek powodzi rodzi wiele pytań o sposoby przywracania im technicznej sprawności. Dotyczą one m.in. postępowania z zamokniętymi murami, zwłaszcza w strefie podpiwniczenia i przyziemia. Autor objaśnia charakterystyczne szczegóły metody:... więcej »

 

Jak osuszać mury zalanych budynków

Jacek Sawicki | Administrator nr 7-8/2010
Powódź w przekazach medialnych żyje krótko i w pamięci pozostawia wspomnienia o ewakuowanych ludziach z zalanych budynków. Po ustąpieniu wielkiej wody życie powraca do normalności i zmusza do znalezienia skutecznych rozwiązań odbudowy siedlisk. Dla zarządców... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17707|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11053|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10633|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl