CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 2)

Ostatnio zarządcy coraz częściej borykają się z zawilgoceniem budynków, nie tylko podczas powodzi. W „Administratorze" nr 6/2010 opublikowany został artykuł o technologiach hydroizolacyjnych oraz materiałach wodochronnych. W tym numerze, kontynuując temat, pokazano, jak ważny jest projekt prac hydroizolacyjnych, oraz omówiono najczęstsze przyczyny zawilgocenia budynku.

Ważny dobry projekt

Podstawą wykonywania prac hydroizolacyjnych jest projekt wykonawczy, zawierający szczegółowe rysunki detali. W projekcie powinny być podane także rozwiązania technologiczno-materiałowe. W żadnym wypadku nie może o nich decydować wykonawca. Dlatego opis typu „dylatację uszczelnić według technologii firmy XYZ" w projekcie wykonawczym świadczy albo o braku wiedzy projektanta, albo o jego lekceważącym podejściu do problemu.

Rodzaj materiału zastosowanego do izolacji poziomej ław fundamentowych determinuje wybór materiału na hydroizolację pionową. Pokazuje to dobitnie, jak istotny jest odpowiedni dobór materiałów już na etapie projektowania oraz niezmienianie ich na etapie wykonawstwa. No bo co zrobić, gdy izolację poziomą wykonano z materiału bitumicznego, a na pionową przewidziano szlam mineralny? Ten wariant można zrealizować, ale gdy do izolacji ław zastosowano papę, a na izolację posadzki i izolację pionową - folię?

Najczęściej popełniane błędy

W budynkach podpiwniczonych, posadowionych na ławach fundamentowych, górne powierzchnie ław i płyty z betonu podkładowego są zazwyczaj na tym samym poziomie. Ułatwia to połączenie izolacji poziomej ław fundamentowych z izolacją podposadzkową. Prawidłowe rozwiązanie takiego połączenia przedstawia rys. 1 (te same zasady obowiązują przy wykonywaniu hydroizolacji budynków niepodpiwniczonych oraz częściowo podpiwniczonych).

Materiały hydroizolacyjne należy dobierać tak, aby nie było konieczne nakładanie materiału mineralnego na bitumiczny. W zależności od obciążeń, stosowanych materiałów i wytycznych producenta może dodatkowo zaistnieć konieczność gruntowania podłoża lub stosowania wkładek ochronno-wzmacniających.

Gdy izolacja wykonana jest z papy, w celu połączenia jej z izolacjami podposadzkową oraz pionową konieczne są dodatkowe zabiegi. Izolację ze szlamu mineralnego lub masy typu KMB układa się na płycie z betonu podkładowego i taśmą uszczelniającą łączy z izolacją poziomą ław fundamentowych. Najczęściej właśnie w tym miejscu pojawiają się przecieki.

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wcześniej wykonywane ściany fundamentowe i izolacja pozioma ław w trakcie kładzenia izolacji podposadzkowej zostaną zanieczyszczone, zakurzone czy zabrudzone zaprawą, a fragment ławy wystający poza krawędź ściany nawet naderwany. Dlatego bardzo ważne jest staranne ich oczyszczenie przed łączeniem izolacji podposadzkowej z izolacją ławy fundamentowej. Naprawa tego miejsca jest oczywiście możliwa, ale wiąże się z koniecznością skuwania podłogi w pasie przyległym do ścian.

Równie częstym błędem jest zbyt małe wysunięcie izolacji ławy poza lico ściany. Ma to miejsce zwłaszcza przy stosowaniu na izolację ław materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych). Pas tych materiałów ma zazwyczaj szerokość 1 m.

Jeśli grubość ściany wynosi 25 cm, to dzieli się go na cztery części, ale wówczas nie da się wykonać szczelnego połączenia z izolacją pionową czy podposadzkową. Zakład w tym miejscu musi wynosić minimum 5-6 cm. Naprawa wiąże się niestety z koniecznością dodatkowego podcięcia ściany.

Materiały bitumiczne nie mogą pracować na odrywanie od podłoża, niezbędne jest wykonanie warstwy dociskowej lub naniesienie np. jednej warstwy szlamu. Nałożenie warstwy szlamu może też być konieczne przy zbyt wilgotnym podłożu (wówczas można stosować szlamy sztywne).

Izolacja podposadzkowa z mas KMB, a także z innych materiałów wodochronnych powinna być nakładana na podłoże z betonu klasy przynajmniej C 16/20 (absolutne minimum to beton klasy C 12/16). Często bowiem popełnianym błędem jest układanie hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Powłoka odpowiedzialna za późniejszą bezproblemową eksploatację budynku musi być wykonana na stabilnym podłożu.

Do izolacji poziomej ław fundamentowych i pionowej ścian fundamentowych wykorzystuje się różne materiały wodochronne. Muszą one być ze sobą kompatybilne, nie będzie wtedy problemu ze szczelnym połączeniem izolacji pionowej z poziomą. W praktyce powinny występować tam tylko następujące warianty:

  • izolacja pozioma ze szlamu - izolacja pionowa ze szlamu,
  • izolacja pozioma ze szlamu - izolacja pionowa z masy KMB,
  • izolacja pozioma z masy KMB - izolacja pionowa z masy KMB,
  • izolacja pozioma z bitumicznych materiałów rolowych - izolacja pionowa z masy KMB,
  • izolacja pozioma z bitumicznych materiałów rolowych - izolacja pionowa z bitumicznych materiałów rolowych.

Możliwe są także warianty połączeń:

  • izolacji poziomej z papy z izolacją pionową z emulsji lub roztworu asfaltowego,
  • izolacji poziomej z papy z izolacją pionową z masy bitumicznej KMB (rys. 2).

Wprawdzie materiały wykorzystane w tych rozwiązaniach są kompatybilne, ale trudniej je szczelnie połączyć. Przede wszystkim ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni papy. Jej wierzch zaleca się zagruntować głęboko penetrującym preparatem i ewentualnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2-0,7 mm. Po wyschnięciu preparatu nadmiar piasku należy usunąć i jeszcze raz bardzo starannie oczyścić powierzchnię.

Takie systemowe preparaty gruntujące oferuje większość producentów i dystrybutorów bitumicznych mas KMB. Preparaty te zmiękczają powierzchnię papy, dzięki czemu można ją dokładnie i szczelnie zespolić z masą bitumiczną (zob. rys. 2). Powierzchnia papy musi być oczywiście czysta.

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

Kolejnym newralgicznym miejscem są dylatacje. Tu również często popełniane są błędy. A usuwanie przecieków w tym obszarze jest bardzo kosztowne i trudne. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie dylatacji. Rozstaw i szerokość dylatacji powinny być określone w dokumentacji technicznej, natomiast ich konstrukcja i uszczelnienie zależy od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i posadowienia budynku.

Sposób uszczelnienia dylatacji w płycie i ścianach przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem pokazują rys. 3 i 4. Natomiast na rys. 5 zaprezentowano przykładowe uszczelnienie dylatacji przy obciążeniu wilgocią.

Do uszczelniania przejść rur instalacyjnych zaleca się stosowanie specjalnych kołnierzy (dla obciążenia wodą jest to jedyna metoda). Jest ich kilka rodzajów, ale wszystkie działają tak samo. Kołnierz uszczelniający składa się z dwóch części - stałej, którą obsadza się w murze podczas betonowania/murowania ściany, oraz ruchomej, przytwierdzanej do części stałej (rys. 6).

Do izolacji stref cokołowych należy wykorzystywać materiały elastyczne i jednocześnie paroprzepuszczalne. Do tego celu najlepiej nadają się elastyczne szlamy uszczelniające. Jeżeli do izolacji pionowej zastosowano również szlam mineralny, kompatybilność materiałów jest oczywista. Ale izolacja pionowa może być wykonana także z materiałów bitumicznych.

Połączenie izolacji pionowej np. z masą KMB z izolacją ze szlamu uszczelniającego w części cokołowej będzie łatwe, jeśli najpierw zostanie zaizolowany cokół. Masy mineralnej nie można bowiem kłaść na bitum. Konieczne jest więc takie zaplanowanie robót, aby najpierw uszczelnić cokół szlamem mineralnym, a po jego związaniu (ok. 2-3 dni) nałożyć na zakład minimum 10-centymetrową izolację pionową z masy bitumicznej.

I na koniec jeszcze jeden często popełniany błąd, czyli wybieranie najtańszych materiałów wodochronnych. To się po prostu nie opłaca. Szkody wyrządzone przez źle funkcjonującą hydroizolację z powodu zastosowania nieodpowiednich materiałów mogą bowiem być większe niż różnica ceny między tymi najtańszymi a tymi dobrej jakości. Trzeba też doliczyć koszty robocizny przy wszelkich pracach naprawczych.

Czytaj też: Metody osuszania budynków

Literatura

1. DIN 18195 - Bauwerksabdichtung, VIII 2000.
2. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberührte Bauteile, Deutsche Bauchemie, V 2001.
3. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie, V 2006.
4. Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen, I 2002.
5. Rokiel M., Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, Dom Wydawniczy MEDIUM, wyd. II, Warszawa 2009.


Czytaj też:

Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz.1)

mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 6/2010
Poprawne, zgodne ze sztuką budowlaną zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczną liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią... więcej »

 

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott
W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów - doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów... więcej »

 

Wpływ powodzi na budynek

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 9/2010
W artykule przedstawiono mechanizm oddziaływania wody na konstrukcję zalanego budynku w warunkach powodziowych, w tym również występowania tzw. powodzi hydrogeologicznych. więcej »

 

Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej®

dr inż. Wojciech Nawrot | Administrator nr 7-8/2010
Zalanie budynków na skutek powodzi rodzi wiele pytań o sposoby przywracania im technicznej sprawności. Dotyczą one m.in. postępowania z zamokniętymi murami, zwłaszcza w strefie podpiwniczenia i przyziemia. Autor objaśnia charakterystyczne szczegóły metody:... więcej »

 

Jak osuszać mury zalanych budynków

Jacek Sawicki | Administrator nr 7-8/2010
Powódź w przekazach medialnych żyje krótko i w pamięci pozostawia wspomnienia o ewakuowanych ludziach z zalanych budynków. Po ustąpieniu wielkiej wody życie powraca do normalności i zmusza do znalezienia skutecznych rozwiązań odbudowy siedlisk. Dla zarządców... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19238|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12606|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11737|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl