CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Rozwój przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Artykuł traktuje o przetwarzaniu danych w chmurze, rozwoju i dość optymistycznych perspektywach dla rynku CC w Polsce. Punkt wyjścia do rozważań stanowią przytoczone badania przeprowadzone wśród obecnych jak i potencjalnych zainteresowanych przechowywaniem danych w chmurze użytkowników.

W pojawiających się na rynku raportach firmy szacują, że w najbliższych pięciu latach roczna stopa wzrostu rynku Cloud Computing w Polsce uplasuje się na poziomie przekraczającym 47%. W efekcie, w 2013 r. rynek po raz pierwszy przekroczy granicę 200 mln zł.

Na rozwój rynku Cloud Computing, oprócz poszukiwania oszczędności przez właścicieli budynków, wpływa także wzrost popularności mobilnego Internetu i aplikacji mobilnych. Wzrost rynku CC jest zatem nie tylko efektem początkowej fazy jego rozwoju, ale i istnienia sprzyjających warunków dla rozwoju tego modelu w Polsce. Uwarunkowania te dotyczą następujących trzech obszarów:

  • technologicznego (bezpieczeństwo danych, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, rosnąca liczba danych w obiegu),
  • finansowego (obniżanie kosztów, wpływ kryzysu finansowego) oraz
  • regulacji prawnych.

Według wstępnych wyników badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2012 roku, wśród największych polskich firm działających w branży IT najczęściej wymienianym przez respondentów czynnikiem posiadającym największy wpływ na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce są potencjalne oszczędności możliwe do uzyskania w związku z korzystaniem z tego modelu.

Obecnie ponad jedna trzecia małych i średnich firm (35%) wykorzystuje urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań – 34% albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już z niej korzysta. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu Cloud Computing – 40% korzysta z chmur publicznych, a podobna liczba (43%) wdraża chmury prywatne.

W wielu przypadkach chęć lepszego przygotowania się na awarie odegrała istotną rolę we wdrożeniu nowych technologii. 37% badanych stwierdziło, że potrzeba gotowości na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34% – że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje u 36% badanych.

Przedsięwzięcia te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów – 71% badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, użytkownicy również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36% przypadków.

Według użytkowników istotne znaczenie ma również rozwój mobilnej transmisji danych i równocześnie – aplikacji mobilnych. Większość użytkowników wymienia też względy bezpieczeństwa. Jest to najważniejszy czynnik, który w sposób negatywny oddziałuje na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce. Na kolejnym miejscu uplasowała się coraz większa ilość danych przetwarzanych w polskich firmach i związana z tym konieczność ich składowania. Analizując najprostszy przykład – w ciągu jednego dnia w średniej wielkości biurowcu – uwzględniając wszystkie jego systemy – może dojść do kilkunastu/kilkudziesięciu awarii. Do każdej awarii mamy historię i protokoły, czyli rocznie to dziesiątki tysięcy, a patrząc w skali dziesięciolecia to już gigantyczna historia.

Polski rynek Cloud Computing

Na tle innych krajów regionu potencjał rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze prezentuje się optymistycznie. Przed 2012 r. ukształtowały się podstawowe warunki pozwalające na rozwój tego segmentu rynku – doszło do istotnych zmian w sposobie postrzegania usługi przez klientów końcowych, rozwoju samej technologii oraz stanu infrastruktury teleinformatycznej w kraju.

Należy jednak zwrócić uwagę, że rozwój usług Cloud Computing w Polsce nie przebiega w taki sam sposób w segmencie firm dużych oraz małych.

Duże firmy w głównej mierze korzystają z rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Innym powodem korzystania z takich rozwiązań jest również specyfika działania danej firmy zakładająca określoną sezonowość w wykorzystywaniu zasobów IT. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Cloud Computing możliwe jest elastyczne sterowanie infrastrukturą i przez to – obniżenie kosztów. Z kolei do korzystania z Cloud Computingu w modelu chmury publicznej duże firmy oddają głównie procesy miękkie (procesy związane z systemem szkolenia czy urlopów) oraz peryferyjne (procesy niezwiązane z działalnością podstawową danego podmiotu).

Nowoczesne firmy specjalizujące się w FM są odbiorcami rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość rozłożenia ich w czasie. Część firm zwraca się w stronę Cloud Computing także z powodu uzyskiwanych korzyści biznesowych i dostępnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby z powodu wysokich kosztów dla danej firmy nieosiągalne.

Badania rynku wskazują, że większe zainteresowanie rozwiązaniami Cloud Computing przejawiają podmioty dopiero wchodzące na rynek, a co istotne, inwestycje w rozwiązania w chmurze nierzadko są pierwszymi inwestycjami IT w tych firmach. Jeśli natomiast chodzi o rozwiązania chmury prywatnej, to firmy z tego sektora korzystają z nich w ograniczony sposób.

Pojęcie „chmury” obejmuje bardzo szeroki zakres usług – od przechowywania danych lub udostępniania wirtualnych serwerów, środowiska pracy, po oprogramowanie jako usługę. Wyróżnia się jeszcze UCaaS, czyli Ujednoliconą Komunikację jako usługę (Unified Communication as a Service) obejmującą telefonię IP, wideotelefonię i inne nowoczesne narzędzia komunikacji.

Prognozy rozwoju CC

W raporcie Cisco Global Cloud Index znajdują się prognozy rozwoju Cloud Computing. Według badań, w latach 2011–2016 ruch w centrach przetwarzania danych za sprawą Cloud computing wzrośnie o 600%. Wielkość ruchu ma wzrosnąć z poziomu 683 eksabajtów (tj. trylion bajtów) w 2011 r. do 4,3 zetabajtów (tj. tryliard bajtów) w 2016 r. Prognozuje się, że w 2016 roku 62% sumy obciążeń ośrodków przetwarzania danych będzie przetwarzane w chmurze*).

Co więcej – jak pokazują badania IDC przeprowadzone wśród 673 dyrektorów IT z Europy – prawie 60% europejskich CIO korzysta z usług w chmurze, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy.**)

Rozwiązania z chmury świetnie nadają się dla małych i średnich firm. Łatwo sobie wyobrazić np. nowoczesną firmę FM, która kupuje dostęp do określonej funkcjonalności przez przeglądarkę internetową i z dnia na dzień zaczyna świadczyć usługi na coraz większą skalę, albo niewielką firmę programistyczną wykorzystującą elastyczność chmury do testowania swoich aplikacji – bez konieczności kupowania własnych serwerów. Wielu potencjalnych użytkowników pyta gdzie są przechowywane dane: w kraju czy za jego granicą. Operatorzy, których rozwiązania chmurowe mają siedziby i serwerownie w Polsce w pełni podlegają polskiemu prawu i dzięki temu są w stanie zagwarantować poufność danych oraz pełną zgodność swojej oferty z polskimi przepisami. Jeżeli klient wyrazi takie życzenie, możemy mu nawet pokazać, na których fizycznie serwerach są przetwarzane jego informacje.

Ponadto z badań wynika, że wprowadzanie innowacji przez firmy jest kluczowe, ponieważ pozwala im skuteczniej reagować na wyzwania jakie stawia przed nimi rynek. Specjaliści radzą wszystkim firmom, nie tylko tym zajmującym się obsługą nieruchomości, opracowanie planu na wypadek awarii. Należy ocenić jak mogą pomóc strategiczne technologie, takie jak mobilność, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze.

Kompleksowe zabezpieczenia i rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych niewątpliwie skutecznie chronią systemy fizyczne, wirtualne i mobilne. Warto więc wykorzystać zintegrowane, chmurowe kopie zapasowe do przechowywania danych poza siedzibą firmy i do usuwania skutków awarii a także zapewniające przewagę konkurencyjną.

*) Raport Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2011–2016”, Cisco 2012

**) Zob.: „Blisko 60% CIO korzysta z przetwarzania w chmurze”, Krzysztof Piątek, Computer World, 28/05/2010

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię we wspólnocie mieszkaniowej »

kpheRosnące koszty prac i materiałów budowalnych istotnie wpływają na decyzje co do planowanych modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych. Z drugiej strony lokatorzy... Czytam więcej »


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19747|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17046|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12082|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl