CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Rozwój przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Artykuł traktuje o przetwarzaniu danych w chmurze, rozwoju i dość optymistycznych perspektywach dla rynku CC w Polsce. Punkt wyjścia do rozważań stanowią przytoczone badania przeprowadzone wśród obecnych jak i potencjalnych zainteresowanych przechowywaniem danych w chmurze użytkowników.

W pojawiających się na rynku raportach firmy szacują, że w najbliższych pięciu latach roczna stopa wzrostu rynku Cloud Computing w Polsce uplasuje się na poziomie przekraczającym 47%. W efekcie, w 2013 r. rynek po raz pierwszy przekroczy granicę 200 mln zł.

Na rozwój rynku Cloud Computing, oprócz poszukiwania oszczędności przez właścicieli budynków, wpływa także wzrost popularności mobilnego Internetu i aplikacji mobilnych. Wzrost rynku CC jest zatem nie tylko efektem początkowej fazy jego rozwoju, ale i istnienia sprzyjających warunków dla rozwoju tego modelu w Polsce. Uwarunkowania te dotyczą następujących trzech obszarów:

  • technologicznego (bezpieczeństwo danych, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, rosnąca liczba danych w obiegu),
  • finansowego (obniżanie kosztów, wpływ kryzysu finansowego) oraz
  • regulacji prawnych.

Według wstępnych wyników badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2012 roku, wśród największych polskich firm działających w branży IT najczęściej wymienianym przez respondentów czynnikiem posiadającym największy wpływ na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce są potencjalne oszczędności możliwe do uzyskania w związku z korzystaniem z tego modelu.

Obecnie ponad jedna trzecia małych i średnich firm (35%) wykorzystuje urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań – 34% albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już z niej korzysta. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu Cloud Computing – 40% korzysta z chmur publicznych, a podobna liczba (43%) wdraża chmury prywatne.

W wielu przypadkach chęć lepszego przygotowania się na awarie odegrała istotną rolę we wdrożeniu nowych technologii. 37% badanych stwierdziło, że potrzeba gotowości na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34% – że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje u 36% badanych.

Przedsięwzięcia te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów – 71% badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, użytkownicy również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36% przypadków.

Według użytkowników istotne znaczenie ma również rozwój mobilnej transmisji danych i równocześnie – aplikacji mobilnych. Większość użytkowników wymienia też względy bezpieczeństwa. Jest to najważniejszy czynnik, który w sposób negatywny oddziałuje na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce. Na kolejnym miejscu uplasowała się coraz większa ilość danych przetwarzanych w polskich firmach i związana z tym konieczność ich składowania. Analizując najprostszy przykład – w ciągu jednego dnia w średniej wielkości biurowcu – uwzględniając wszystkie jego systemy – może dojść do kilkunastu/kilkudziesięciu awarii. Do każdej awarii mamy historię i protokoły, czyli rocznie to dziesiątki tysięcy, a patrząc w skali dziesięciolecia to już gigantyczna historia.

Polski rynek Cloud Computing

Na tle innych krajów regionu potencjał rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze prezentuje się optymistycznie. Przed 2012 r. ukształtowały się podstawowe warunki pozwalające na rozwój tego segmentu rynku – doszło do istotnych zmian w sposobie postrzegania usługi przez klientów końcowych, rozwoju samej technologii oraz stanu infrastruktury teleinformatycznej w kraju.

Należy jednak zwrócić uwagę, że rozwój usług Cloud Computing w Polsce nie przebiega w taki sam sposób w segmencie firm dużych oraz małych.

Duże firmy w głównej mierze korzystają z rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Innym powodem korzystania z takich rozwiązań jest również specyfika działania danej firmy zakładająca określoną sezonowość w wykorzystywaniu zasobów IT. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Cloud Computing możliwe jest elastyczne sterowanie infrastrukturą i przez to – obniżenie kosztów. Z kolei do korzystania z Cloud Computingu w modelu chmury publicznej duże firmy oddają głównie procesy miękkie (procesy związane z systemem szkolenia czy urlopów) oraz peryferyjne (procesy niezwiązane z działalnością podstawową danego podmiotu).

Nowoczesne firmy specjalizujące się w FM są odbiorcami rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość rozłożenia ich w czasie. Część firm zwraca się w stronę Cloud Computing także z powodu uzyskiwanych korzyści biznesowych i dostępnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby z powodu wysokich kosztów dla danej firmy nieosiągalne.

Badania rynku wskazują, że większe zainteresowanie rozwiązaniami Cloud Computing przejawiają podmioty dopiero wchodzące na rynek, a co istotne, inwestycje w rozwiązania w chmurze nierzadko są pierwszymi inwestycjami IT w tych firmach. Jeśli natomiast chodzi o rozwiązania chmury prywatnej, to firmy z tego sektora korzystają z nich w ograniczony sposób.

Pojęcie „chmury” obejmuje bardzo szeroki zakres usług – od przechowywania danych lub udostępniania wirtualnych serwerów, środowiska pracy, po oprogramowanie jako usługę. Wyróżnia się jeszcze UCaaS, czyli Ujednoliconą Komunikację jako usługę (Unified Communication as a Service) obejmującą telefonię IP, wideotelefonię i inne nowoczesne narzędzia komunikacji.

Prognozy rozwoju CC

W raporcie Cisco Global Cloud Index znajdują się prognozy rozwoju Cloud Computing. Według badań, w latach 2011–2016 ruch w centrach przetwarzania danych za sprawą Cloud computing wzrośnie o 600%. Wielkość ruchu ma wzrosnąć z poziomu 683 eksabajtów (tj. trylion bajtów) w 2011 r. do 4,3 zetabajtów (tj. tryliard bajtów) w 2016 r. Prognozuje się, że w 2016 roku 62% sumy obciążeń ośrodków przetwarzania danych będzie przetwarzane w chmurze*).

Co więcej – jak pokazują badania IDC przeprowadzone wśród 673 dyrektorów IT z Europy – prawie 60% europejskich CIO korzysta z usług w chmurze, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy.**)

Rozwiązania z chmury świetnie nadają się dla małych i średnich firm. Łatwo sobie wyobrazić np. nowoczesną firmę FM, która kupuje dostęp do określonej funkcjonalności przez przeglądarkę internetową i z dnia na dzień zaczyna świadczyć usługi na coraz większą skalę, albo niewielką firmę programistyczną wykorzystującą elastyczność chmury do testowania swoich aplikacji – bez konieczności kupowania własnych serwerów. Wielu potencjalnych użytkowników pyta gdzie są przechowywane dane: w kraju czy za jego granicą. Operatorzy, których rozwiązania chmurowe mają siedziby i serwerownie w Polsce w pełni podlegają polskiemu prawu i dzięki temu są w stanie zagwarantować poufność danych oraz pełną zgodność swojej oferty z polskimi przepisami. Jeżeli klient wyrazi takie życzenie, możemy mu nawet pokazać, na których fizycznie serwerach są przetwarzane jego informacje.

Ponadto z badań wynika, że wprowadzanie innowacji przez firmy jest kluczowe, ponieważ pozwala im skuteczniej reagować na wyzwania jakie stawia przed nimi rynek. Specjaliści radzą wszystkim firmom, nie tylko tym zajmującym się obsługą nieruchomości, opracowanie planu na wypadek awarii. Należy ocenić jak mogą pomóc strategiczne technologie, takie jak mobilność, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze.

Kompleksowe zabezpieczenia i rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych niewątpliwie skutecznie chronią systemy fizyczne, wirtualne i mobilne. Warto więc wykorzystać zintegrowane, chmurowe kopie zapasowe do przechowywania danych poza siedzibą firmy i do usuwania skutków awarii a także zapewniające przewagę konkurencyjną.

*) Raport Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2011–2016”, Cisco 2012

**) Zob.: „Blisko 60% CIO korzysta z przetwarzania w chmurze”, Krzysztof Piątek, Computer World, 28/05/2010

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18015|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11295|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10864|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl