CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Workplace Management – czyli jak uporządkować miejsce pracy?

KS Workplace Management – czyli jak uporządkować miejsce pracy?
KS Workplace Management – czyli jak uporządkować miejsce pracy?
Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Autor artykułu, przytaczając japońską koncepcję 5S, wyjaśnia czym jest Workplace Management, czyli Zarządzanie Miejscem Pracy. Podkreśla jednocześnie, że zagadnienie to leży w jednym z istotnych obszarów zainteresowań FM, ze względu na tworzenie efektywnego, nowocześnie zorganizowanego i przyjaznego miejsca pracy.

Facility Management to także m.in. tworzenie efektywnego miejsca pracy, wyposażonego w technologię i wszelkie inne udogodnienia, które umożliwią realizację procesów podstawowych. Tym samym w kręgu szczególnego zainteresowania branży FM leży Workplace Management.

Współczesna działalność biznesowa musi uwzględniać nie tylko kwestie jakości produktu czy usługi świadczonej dla klienta. Poważnym wyzwaniem jest również zapewnienie odpowiednich warunków dla ich wytwarzania. Problematyka Facility Management jest tutaj wiodąca, gdyż z samej definicji FM zapewnia odpowiedni poziom zarządzania procesami pomocniczymi, a więc stwarza warunki dla podstawowej działalności biznesowej. Tym samym w kręgu szczególnego zainteresowania branży FM jest Zarządzanie Miejscem Pracy (Workplace Management).

We współczesnym miejscu pracy przenikają się wzajemnie: nieruchomość, technologia i psychologia. Bez odpowiedniego, aktywnego jego kreowania można – jak wskazują badania – utracić wiele potencjalnych korzyści związanych przede wszystkim z:

  • zadowoleniem pracowników (miejsce pracy jest bowiem traktowane jako dodatkowy czynnik satysfakcji),
  • efektywnością wykonywanej pracy (odpowiednio ukształtowane, ergonomiczne stanowisko pracy wpływa bowiem korzystnie na wydajność pracownika).

Z tego powodu nie można bagatelizować problematyki Workplace Management ani jej zawężać wyłącznie do kwestii odpowiedniego wyposażenia.

Zarządzanie Miejscem Pracy w 5 słowach

Problematyka miejsca pracy stanowi przedmiot zainteresowania wielu dziedzin, od materiałoznawstwa czy ergonomii począwszy na psychologii społecznej skończywszy. W teorii zarządzania organizacjami problematyka ta jest również znana, głównie dzięki koncepcji 5S, pokazującej jak tworzyć dobrze zorganizowane, uporządkowane i efektywne miejsce pracy.

Koncepcja 5S powstała w latach 80. jako narzędzie wspomagające organizację nowoczesnych zakładów przemysłowych i była jednym z elementów wspierających Lean Management (szczupłe zarządzanie) i Just In Time. Jej adaptacji i spopularyzowania na potrzeby kreowania optymalnego miejsca pracy dokonał w latach 90. Hirano Hiroyuki. Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter następujących japońskich słów:

Seiri (ang. Sorting, pol. selekcja/sortowanie)

– jest to działanie wstępne, polegające na wyeliminowaniu z miejsc pracy wszelkich zbędnych przedmiotów, urządzeń i instrukcji. W ramach tej fazy przedmioty zbędne zostają usunięte, zaś te, które zostały (czyli niezbędne) są poddane ocenie ich ważności i pozostawione w łatwo dostępnych miejscach.

Seiton (ang. Set in order lub Straighteing, pol. systematyka)

– etap ten polega na dokładnym wyznaczeniu miejsc przechowywania przedmiotów, narzędzi i instrukcji w sposób umożliwiający ich łatwe i szybkie zlokalizowanie. Celem jest tutaj eliminacja zbędnego czasu na ich poszukiwanie w trakcie wykonywanej pracy. Wyznaczając dla nich miejsce bierzemy pod uwagę m.in. zasady ergonomii, częstotliwość korzystania z przedmiotów, uwarunkowania przestrzenne czynności wykonywanych w miejscu pracy.

Seiso (ang. Sleeping lub Shine, pol. sprzątanie)

– wprowadzenie zasady utrzymania w czystości miejsca pracy i jego wyposażenia. Z końcem pracy pracownik powinien uporządkować swoje miejsce pracy i upewnić się, że wszelkie używane przez niego przedmioty czy dokumenty znajdują się we wcześniej wyznaczonych dla nich miejscach. Oprócz estetyki daje to również efekt poczucia odpowiedzialności za własne miejsce pracy oraz brak ewentualnych problemów w identyfikacji przynależności poszczególnych przedmiotów do konkretnych osób.

Seiketsu (ang. Standardizing, pol. standaryzacja)

– krok ten polega na wystandaryzowaniu miejsc pracy. Wymagana jest tutaj analiza najlepszych rozwiązań i praktyk wypracowanych w firmie oraz określenie wzorca miejsc pracy dla podobnych czynności. Na tym etapie każdy pracownik powinien również znać dokładnie swoje obowiązki związane z wcześniejszymi trzema krokami.

Shitsuke (ang. Sustaining the practice, pol. samodyscyplina)

– to krok polegający na wprowadzeniu działań i procedur wspomagających utrzymanie uzyskanych standardów oraz ich dalsze doskonalenie. W kroku tym ważne jest przypilnowanie, aby nowe praktyki pracy zostały utrwalone i nie powróciło „stare”. Działania w tym zakresie polegają zarówno na prowadzaniu okresowych kontroli, jak również na samodoskonaleniu się i partycypacji pracowników w poprawianiu miejsc pracy.

Tradycyjna koncepcja 5S jest z pewnością elementem wspomagającym tworzenie wydajnego środowiska pracy w przestrzeni biurowej. Tworzy ona ramy metodologiczne dla wprowadzania nowych rozwiązań i jest szczególnie istotna w przypadku biur posiadających „długą historię”. U wielu pracowników taka reorganizacja może powodować opory wobec zmian, ale praktyczne doświadczenia wskazują, że podjęcie wspomnianych zmian spowoduje korzyści zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Wymaga ona jednak zaangażowania w proces reorganizacji kierownictwa firmy, ponieważ wprowadzany jest nowy element kultury organizacji. Tym samym nie jest to jedynie zmiana kosmetyczna, a stworzenie nowej koncepcji funkcjonowania przestrzeni, w której współpracują ludzie.

W późniejszych latach koncepcja 5S została wzbogacona o dodatkowe komponenty, np. Safety (bezpieczeństwo i higiena pracy), Security (bezpieczeństwo osób, mienia i informacji) czy Satisfaction (zarządzanie satysfakcją z pracy). Są to jednak koncepcje wspomagające tradycyjne 5S, zaś korzyści z ich wdrożenia mogą być rozpatrywane niezależnie od tych, które osiągamy w tradycyjnym 5S.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak utrzymać ciśnienie, usuwać zanieczyszczenia i odgazować systemy HVAC?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17091|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10657|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10231|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl