CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Budynek bez wilgoci – lepiej zapobiegać niż naprawiać

Publikacja dotyczy wybranych kwestii związanych z wykonaniem/odtworzeniem powłok wodochronnych budynku. Skupia się przede wszystkim na prawidłowej ocenie uszkodzenia oraz wyborze najodpowiedniejszej metody usunięcia przecieków, a także na samym wykonawstwie prac. Ponadto autor artykułu przekonuje zarządców nieruchomości, że przy planowaniu odtworzenia izolacji i prac osuszeniowych istotna jest nie tylko znajomość sztuki budowlanej lecz i zdrowy rozsądek.

Problemy z zawilgoceniem są następstwem różnorakich błędów, które mogą być popełnione na etapie projektowania jak i samego wykonawstwa.

Źródłem wszystkich błędów jest jednak przyjęcie złego rozwiązania technologiczno-materiałowego, nieadekwatnego do warunków gruntowo-wodnych, rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów (piwnic i/lub przyziemia), możliwości aplikacyjnych na konkretnym obiekcie, itp. lub niepoprawne wykonawstwo robót. Oczywiście możliwa jest próba sklasyfikowania rodzaju, wagi i skutków wyżej wymienionych błędów, jednak rezultat zawsze sprowadza się do problemów z wilgocią a niekiedy i z wodą.

Co zrobić, aby uniknąć tych przykrych doświadczeń, a gdy się niestety pojawią, jak usunąć błędy i usterki?

Ocena uszkodzenia i wybór rozwiązania

Decyzję o wyborze rozwiązania technologiczno-materiałowego izolacji fundamentów i przyziemia można podjąć dopiero po przeanalizowaniu warunków gruntowo-wodnych wraz z oceną ukształtowania terenu oraz analizą rozwiązania konstrukcyjnego podziemnej części budynku wielolokalowego. Posiadanie przez dany wyrób formalnego dopuszczenia do stosowania w budownictwie (np. deklaracja zgodności z normą lub aprobatą) nie oznacza automatycznie, że dany materiał nadaje się do zastosowania w konkretnej sytuacji. Należy przeanalizować parametry konkretnego materiału i ocenić, czy jest on w stanie przenieść oddziaływujące na niego obciążenia (chociażby ze względu na obecność agresywnych wód gruntowych, obciążenia mechaniczne, odporność na uszkodzenia, itp.). Oczywiście takiej oceny powinien dokonać specjalista, do którego zwrócimy się z problemem usunięcia wilgoci z budynku.

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Pamiętajmy ponadto, że zastosowane materiały wodochronne muszą umożliwić wykonanie izolacji w postaci szczelnej wanny całkowicie oddzielającej budynek od wilgoci/wody znajdującej się w gruncie, dlatego niedopuszczalne jest użycie do wykonania hydroizolacji przypadkowych materiałów – muszą one być ze sobą kompatybilne (możliwość wykonania szczelnych połączeń) oraz pozwalać na wykonanie uszczelnień przejść rurowych oraz dylatacji (jeżeli występują). Brak technologii systemowego uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych, itp. trudnych i krytycznych miejsc dyskwalifikuje dany materiał do stosowania jako powłoki wodochronnej.

Dokumentacja techniczna

Bardzo ważna jest starannie przygotowana dokumentacja techniczna. Starannie przygotowana oznacza, że już na etapie projektowania powstały: szczegółowe rysunki detali (połączenia izolacji pionowej z poziomą, sposobu zabezpieczenia strefy cokołowej, uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych, itp. – jest to w zasadzie wymóg formalny, jednak często lekceważony) oraz analiza kosztów wykonania powłok wodochronnych. Jeżeli chodzi o rysunki detali, najlepiej gdyby ujmowały one konkretne rozwiązanie technologiczno­ materiałowe (system konkretnego producenta – dość trudne przy pracach wykonywanych w ramach zamówień publicznych), w najgorszym przypadku muszą definiować chociażby rodzaj zastosowanego materiału (np. masa KMB, papa termozgrzewalna, elastyczny szlam, membrana samoprzylepna, itp.), jednak w takim wypadku, dla przyjętego rodzaju powłoki wodochronnej muszą one także podawać ilość/grubość warstw (to zależy od specyfiki materiału), detale trudnych i krytycznych miejsc. Modyfikacja detali możliwa jest jedynie ze względu na specyfikę konkretnego materiału konkretnego producenta (np. gruntowanie/brak gruntowania, sposób wklejania taśmy, stosowanie wkładki zbrojącej/fizeliny ochronnej, itp.), nie może jednak w znaczący sposób zmieniać zasadniczych wymogów, takich jak najważniejsze parametry materiału hydroizolacyjnego czy ilości/grubości warstw. Nie można także zapominać o niezbędnej analizie kosztów, która jest potrzebna, aby na etapie wykonawstwa nie zaszła „potrzeba” wymiany materiału na tańszy.

Przy stosowaniu konstrukcji z betonów wodonieprzepuszczalnych (nie wodoszczelnych, gdyż takowe nie istnieją) należy sprawdzić, czy dokumentacja techniczna podaje szczegóły związane z wykonaniem i uszczelnieniem niezbędnych przerw roboczych i dylatacji, czy podaje kolejność betonowania (nie jest to bez znaczenia), sposób i warunki pielęgnacji mieszanki, długość niezbędnych przerw technologicznych, sposób wykonstruowania i uszczelnienia przejść rur instalacyjnych oraz sposób kontroli poprawności prac. Poza tym, należy sobie zdawać sprawę, że nawet w beton wodonieprzepuszczalny woda jest w stanie wniknąć w głąb do kilkunastu centymetrów, co może rodzić inne konsekwencje.

Ważne poprawne wykonawstwo

Poprawna dokumentacja to pierwszy etap sukcesu, drugi to poprawne wykonawstwo. Po pierwsze – nie wolno dopuszczać do samowolnej modyfikacji technologii wykonywanych prac przez wykonawcę. Po drugie – należy bezwzględnie kontrolować poszczególne etapy prac, po trzecie – należy zwrócić szczególną uwagę na detale (są one na początku listy najczęstszych przyczyn przecieków).

Krytycznymi miejscami w hydroizolacji fundamentów i przyziemia są zawsze:

 • połączenie izolacji poziomej (na ławach fundamentowych lub płycie) z izolacją pionową,
 • połączenie izolacji posadzki z izolacją ław fundamentowych (dla posadowienia na ławach),
 • uszczelnienie strefy cokołowej,
 • uszczelnienie przejść rur instalacyjnych,
 • uszczelnienie dylatacji.

Odtworzenie izolacji i osuszanie

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

Często zdarza się (i to nie tylko w starszych budynkach ale także i nowych), że konieczna jest naprawa/odtworzenie izolacji oraz wykonanie prac osuszeniowych. Tu punktem wyjścia jest zidentyfikowanie problemu, tzn. określenie przyczyn zawilgocenia czy wręcz przecieków. Wynika to z tego, że różne przyczyny mogą dawać te same objawy, próba zaoszczędzenia na diagnostyce budynku zwykle skutkuje albo niepotrzebnym wykonaniem wielu kosztownych prac albo koniecznością „naprawy po naprawie”. W skrajnych przypadkach może nawet nie przynieść żadnego efektu lub wręcz przyspieszyć procesy destrukcyjne.

Przykładowo: zawilgocenie posadzki i ścian pokazane na zdjęciu 1 może być skutkiem nieszczelności połączenia izolacji pionowej z poziomą lub izolacji poziomej z izolacją podposadzkową. Na zdjęciu 2 pokazano skutek bezmyślnego umiejscowienia przejść rur instalacyjnych (przecieki pojawiły się już na etapie budowy, zastanawiające jest także zawilgocenie w narożniku, może ono sugerować kilka podstawowych błędów), widoczne na zdjęciu 3 zawilgocenia mogą być skutkiem braku połączenia izolacji poziomej na ławach z izolacją podposadzkową. Zdjęcie 4 sugeruje problemy z połączeniem izolacji pionowej z poziomą. O ile usterki te można (poza nielicznymi przypadkami) usunąć poprzez lokalną naprawę, to w przypadku tak bezmyślnej realizacji jaką pokazano na zdjęciach 5a,b i c konieczne jest nie tylko kompleksowe odtworzenie izolacji lecz także osuszenie ścian piwnic.

Technologia prac naprawczych zależy także od pierwotnie zastosowanych materiałów, pokazuje to dobitnie, jak istotna jest odpowiednia diagnostyka problemu. Kompletne kuriozalne przypadki pokazano natomiast na zdjęciu 6 oraz rysunku 1. Zdjęcie 6 pokazuje „uszczelnienie” piwnicy wykonane przez pomalowanie ścian od wewnątrz… roztworem asfaltowym, natomiast rysunek 1 to fragment z „dokumentacji projektowej”. Pokazany układ „izolacji” gwarantuje bezproblemowe wnikanie wilgoci nie tylko w ścianę parteru lecz i w warstwy posadzki. Niech te dwie ostatnie ilustracje (Fot. 6 i Rys. 1) będą swoistą przestrogą, pokazującą jak istotna jest nie tylko znajomość sztuki budowlanej lecz i zdrowy rozsądek. 

Wykonanie powłok wodochronnych budynku (niezależnie od rodzaju materiału) można podzielić na następujące etapy (powinny one być dokumentowane w specjalnym protokole, po każdym etapie należy sporządzić protokół odbiorów cząstkowych):

 • sprawdzenie stanu i przygotowanie podłoża, tj. przede wszystkim sprawdzenie stabilności, czystości, równości, wysezonowania, wilgotności, temperatury ale także poprawności wykonanych prac przygotowawczych (jeżeli były wykonywane, np. wyrównania, szpachlowania, gruntowania, zwilżenia) jak również poprawności wykonania dylatacji (jeżeli występują), faset, wyobleń;
 • sprawdzenie stanu materiałów hydroizolacyjnych (w zależności od rodzaju może to być: dla materiałów rolowych obecność uszkodzeń mechanicznych, dla bezspoinowych temperatura, data przydatności do zastosowania, itp.);
 • bieżąca kontrola podczas nakładania. Chodzi tu o kontrolę takich parametrów jak: warunki cieplno-wilgotnościowe (dla podłoża i powietrza), ilość i grubość warstw, sposób łączenia arkuszy oraz o poprawność uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc, np. dylatacji, krawędzi, styków, pomiary grubości (zależy od rodzaju zastosowanych materiałów), itp.;
 • kontrola po wykonaniu robót – chodzi o kompleksową ocenę poprawności robót, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych i krytycznych miejsc. Pomocne tu będą także protokoły odbiorów cząstkowych;
 • ochrona powłok wodochronnych po ich wykonaniu. Chodzi tu także o zabezpieczenie powłoki wodochronnej podczas wykonywania dalszych prac, np. pasa izolacji na ławach wysuniętych poza lico ściany w celu późniejszego połączenia z izolacją pionową.
Hydroizolacje podziemnych
części budynków i budowli
Osuszanie murów i renowacja piwnic
Jak skutecznie osuszyć budynek
- poradnik
ABC izolacji przeciwwilgociowych


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Współwłasność a gmina
 • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16707|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10355|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl