CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Budynek bez wilgoci – lepiej zapobiegać niż naprawiać

Publikacja dotyczy wybranych kwestii związanych z wykonaniem/odtworzeniem powłok wodochronnych budynku. Skupia się przede wszystkim na prawidłowej ocenie uszkodzenia oraz wyborze najodpowiedniejszej metody usunięcia przecieków, a także na samym wykonawstwie prac. Ponadto autor artykułu przekonuje zarządców nieruchomości, że przy planowaniu odtworzenia izolacji i prac osuszeniowych istotna jest nie tylko znajomość sztuki budowlanej lecz i zdrowy rozsądek.

Problemy z zawilgoceniem są następstwem różnorakich błędów, które mogą być popełnione na etapie projektowania jak i samego wykonawstwa.

Źródłem wszystkich błędów jest jednak przyjęcie złego rozwiązania technologiczno-materiałowego, nieadekwatnego do warunków gruntowo-wodnych, rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów (piwnic i/lub przyziemia), możliwości aplikacyjnych na konkretnym obiekcie, itp. lub niepoprawne wykonawstwo robót. Oczywiście możliwa jest próba sklasyfikowania rodzaju, wagi i skutków wyżej wymienionych błędów, jednak rezultat zawsze sprowadza się do problemów z wilgocią a niekiedy i z wodą.

Co zrobić, aby uniknąć tych przykrych doświadczeń, a gdy się niestety pojawią, jak usunąć błędy i usterki?

Ocena uszkodzenia i wybór rozwiązania

Decyzję o wyborze rozwiązania technologiczno-materiałowego izolacji fundamentów i przyziemia można podjąć dopiero po przeanalizowaniu warunków gruntowo-wodnych wraz z oceną ukształtowania terenu oraz analizą rozwiązania konstrukcyjnego podziemnej części budynku wielolokalowego. Posiadanie przez dany wyrób formalnego dopuszczenia do stosowania w budownictwie (np. deklaracja zgodności z normą lub aprobatą) nie oznacza automatycznie, że dany materiał nadaje się do zastosowania w konkretnej sytuacji. Należy przeanalizować parametry konkretnego materiału i ocenić, czy jest on w stanie przenieść oddziaływujące na niego obciążenia (chociażby ze względu na obecność agresywnych wód gruntowych, obciążenia mechaniczne, odporność na uszkodzenia, itp.). Oczywiście takiej oceny powinien dokonać specjalista, do którego zwrócimy się z problemem usunięcia wilgoci z budynku.

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Pamiętajmy ponadto, że zastosowane materiały wodochronne muszą umożliwić wykonanie izolacji w postaci szczelnej wanny całkowicie oddzielającej budynek od wilgoci/wody znajdującej się w gruncie, dlatego niedopuszczalne jest użycie do wykonania hydroizolacji przypadkowych materiałów – muszą one być ze sobą kompatybilne (możliwość wykonania szczelnych połączeń) oraz pozwalać na wykonanie uszczelnień przejść rurowych oraz dylatacji (jeżeli występują). Brak technologii systemowego uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych, itp. trudnych i krytycznych miejsc dyskwalifikuje dany materiał do stosowania jako powłoki wodochronnej.

Dokumentacja techniczna

Bardzo ważna jest starannie przygotowana dokumentacja techniczna. Starannie przygotowana oznacza, że już na etapie projektowania powstały: szczegółowe rysunki detali (połączenia izolacji pionowej z poziomą, sposobu zabezpieczenia strefy cokołowej, uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych, itp. – jest to w zasadzie wymóg formalny, jednak często lekceważony) oraz analiza kosztów wykonania powłok wodochronnych. Jeżeli chodzi o rysunki detali, najlepiej gdyby ujmowały one konkretne rozwiązanie technologiczno­ materiałowe (system konkretnego producenta – dość trudne przy pracach wykonywanych w ramach zamówień publicznych), w najgorszym przypadku muszą definiować chociażby rodzaj zastosowanego materiału (np. masa KMB, papa termozgrzewalna, elastyczny szlam, membrana samoprzylepna, itp.), jednak w takim wypadku, dla przyjętego rodzaju powłoki wodochronnej muszą one także podawać ilość/grubość warstw (to zależy od specyfiki materiału), detale trudnych i krytycznych miejsc. Modyfikacja detali możliwa jest jedynie ze względu na specyfikę konkretnego materiału konkretnego producenta (np. gruntowanie/brak gruntowania, sposób wklejania taśmy, stosowanie wkładki zbrojącej/fizeliny ochronnej, itp.), nie może jednak w znaczący sposób zmieniać zasadniczych wymogów, takich jak najważniejsze parametry materiału hydroizolacyjnego czy ilości/grubości warstw. Nie można także zapominać o niezbędnej analizie kosztów, która jest potrzebna, aby na etapie wykonawstwa nie zaszła „potrzeba” wymiany materiału na tańszy.

Przy stosowaniu konstrukcji z betonów wodonieprzepuszczalnych (nie wodoszczelnych, gdyż takowe nie istnieją) należy sprawdzić, czy dokumentacja techniczna podaje szczegóły związane z wykonaniem i uszczelnieniem niezbędnych przerw roboczych i dylatacji, czy podaje kolejność betonowania (nie jest to bez znaczenia), sposób i warunki pielęgnacji mieszanki, długość niezbędnych przerw technologicznych, sposób wykonstruowania i uszczelnienia przejść rur instalacyjnych oraz sposób kontroli poprawności prac. Poza tym, należy sobie zdawać sprawę, że nawet w beton wodonieprzepuszczalny woda jest w stanie wniknąć w głąb do kilkunastu centymetrów, co może rodzić inne konsekwencje.

Ważne poprawne wykonawstwo

Poprawna dokumentacja to pierwszy etap sukcesu, drugi to poprawne wykonawstwo. Po pierwsze – nie wolno dopuszczać do samowolnej modyfikacji technologii wykonywanych prac przez wykonawcę. Po drugie – należy bezwzględnie kontrolować poszczególne etapy prac, po trzecie – należy zwrócić szczególną uwagę na detale (są one na początku listy najczęstszych przyczyn przecieków).

Krytycznymi miejscami w hydroizolacji fundamentów i przyziemia są zawsze:

 • połączenie izolacji poziomej (na ławach fundamentowych lub płycie) z izolacją pionową,
 • połączenie izolacji posadzki z izolacją ław fundamentowych (dla posadowienia na ławach),
 • uszczelnienie strefy cokołowej,
 • uszczelnienie przejść rur instalacyjnych,
 • uszczelnienie dylatacji.

Odtworzenie izolacji i osuszanie

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

Często zdarza się (i to nie tylko w starszych budynkach ale także i nowych), że konieczna jest naprawa/odtworzenie izolacji oraz wykonanie prac osuszeniowych. Tu punktem wyjścia jest zidentyfikowanie problemu, tzn. określenie przyczyn zawilgocenia czy wręcz przecieków. Wynika to z tego, że różne przyczyny mogą dawać te same objawy, próba zaoszczędzenia na diagnostyce budynku zwykle skutkuje albo niepotrzebnym wykonaniem wielu kosztownych prac albo koniecznością „naprawy po naprawie”. W skrajnych przypadkach może nawet nie przynieść żadnego efektu lub wręcz przyspieszyć procesy destrukcyjne.

Przykładowo: zawilgocenie posadzki i ścian pokazane na zdjęciu 1 może być skutkiem nieszczelności połączenia izolacji pionowej z poziomą lub izolacji poziomej z izolacją podposadzkową. Na zdjęciu 2 pokazano skutek bezmyślnego umiejscowienia przejść rur instalacyjnych (przecieki pojawiły się już na etapie budowy, zastanawiające jest także zawilgocenie w narożniku, może ono sugerować kilka podstawowych błędów), widoczne na zdjęciu 3 zawilgocenia mogą być skutkiem braku połączenia izolacji poziomej na ławach z izolacją podposadzkową. Zdjęcie 4 sugeruje problemy z połączeniem izolacji pionowej z poziomą. O ile usterki te można (poza nielicznymi przypadkami) usunąć poprzez lokalną naprawę, to w przypadku tak bezmyślnej realizacji jaką pokazano na zdjęciach 5a,b i c konieczne jest nie tylko kompleksowe odtworzenie izolacji lecz także osuszenie ścian piwnic.

Technologia prac naprawczych zależy także od pierwotnie zastosowanych materiałów, pokazuje to dobitnie, jak istotna jest odpowiednia diagnostyka problemu. Kompletne kuriozalne przypadki pokazano natomiast na zdjęciu 6 oraz rysunku 1. Zdjęcie 6 pokazuje „uszczelnienie” piwnicy wykonane przez pomalowanie ścian od wewnątrz… roztworem asfaltowym, natomiast rysunek 1 to fragment z „dokumentacji projektowej”. Pokazany układ „izolacji” gwarantuje bezproblemowe wnikanie wilgoci nie tylko w ścianę parteru lecz i w warstwy posadzki. Niech te dwie ostatnie ilustracje (Fot. 6 i Rys. 1) będą swoistą przestrogą, pokazującą jak istotna jest nie tylko znajomość sztuki budowlanej lecz i zdrowy rozsądek. 

Wykonanie powłok wodochronnych budynku (niezależnie od rodzaju materiału) można podzielić na następujące etapy (powinny one być dokumentowane w specjalnym protokole, po każdym etapie należy sporządzić protokół odbiorów cząstkowych):

 • sprawdzenie stanu i przygotowanie podłoża, tj. przede wszystkim sprawdzenie stabilności, czystości, równości, wysezonowania, wilgotności, temperatury ale także poprawności wykonanych prac przygotowawczych (jeżeli były wykonywane, np. wyrównania, szpachlowania, gruntowania, zwilżenia) jak również poprawności wykonania dylatacji (jeżeli występują), faset, wyobleń;
 • sprawdzenie stanu materiałów hydroizolacyjnych (w zależności od rodzaju może to być: dla materiałów rolowych obecność uszkodzeń mechanicznych, dla bezspoinowych temperatura, data przydatności do zastosowania, itp.);
 • bieżąca kontrola podczas nakładania. Chodzi tu o kontrolę takich parametrów jak: warunki cieplno-wilgotnościowe (dla podłoża i powietrza), ilość i grubość warstw, sposób łączenia arkuszy oraz o poprawność uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc, np. dylatacji, krawędzi, styków, pomiary grubości (zależy od rodzaju zastosowanych materiałów), itp.;
 • kontrola po wykonaniu robót – chodzi o kompleksową ocenę poprawności robót, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych i krytycznych miejsc. Pomocne tu będą także protokoły odbiorów cząstkowych;
 • ochrona powłok wodochronnych po ich wykonaniu. Chodzi tu także o zabezpieczenie powłoki wodochronnej podczas wykonywania dalszych prac, np. pasa izolacji na ławach wysuniętych poza lico ściany w celu późniejszego połączenia z izolacją pionową.
Hydroizolacje podziemnych
części budynków i budowli
Osuszanie murów i renowacja piwnic
Jak skutecznie osuszyć budynek
- poradnik
ABC izolacji przeciwwilgociowych


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16465|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10144|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl