CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odpowiedzialność zarządcy za usunięcie śniegu z dachu

Paweł Puch  |  Administrator 3/2013  |  28.03.2013

Zarządca nieruchomości poniesie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez obsunięcie śniegu z dachu budynku, jeżeli dana szkoda była wynikiem niedbalstwa i zaniechań w wykonywaniu powierzonych zarządcy obowiązków. W przypadku gdy spadający z dachu śnieg uszkodził samochód nie można uznać, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, jeżeli samochód był zaparkowany prawidłowo – wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o zasądzenie na swoją rzecz odszkodowania. W uzasadnieniu przytoczyła, iż jej konkubent zaparkował należącym do niej samochodem przed budynkiem, w miejscu przeznaczonym do parkowania samochodów.

W danym dniu z dachu przedmiotowego budynku obsunął się śnieg, uszkadzając dach samochodu powódki. Powódka wezwała więc zarządcę budynku do naprawienia szkody powstałej na skutek niedopełnienia jego obowiązków, a po bezskuteczności żądania wniosła powództwo do sądu.

Zarządca uchylał się od przyznania się do odpowiedzialności twierdząc, że samochód powódki w dacie postania szkody został zaparkowany w niedozwolonym miejscu. Ta natomiast wskazała, iż teren, na którym zaparkowano samochód stanowił własność prywatną, a wspólnota mieszkaniowa ustawiła odpowiednie znaki zakazu parkowania, a bezpośrednią przyczyną szkody było zaparkowanie pojazdu pod samym budynkiem.

Sąd zważył, że zgodnie z art. 186 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a tejże ustawy. W myśl przepisu § 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust.1 i 1a Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sprawie zakresu czynności zarządcy, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwiej eksploatacji nieruchomości mieścił się obowiązek zapewnienia (przy dochowaniu należytej staranności) bezpiecznego użytkowania budynku w przypadku wystąpienia opadów śniegu, a w tym obowiązek usuwania zalegającego śniegu z dachu budynku i dbanie o stan techniczny (art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Obowiązek taki regulowała umowa zawarta pomiędzy zarządcą a wspólnotą nieruchomości. Nie sposób przyjąć, by zarządca nieruchomości wywiązywał się w sposób należycie staranny z ciążących na nim obowiązków. Zalegający na dachu budynku śnieg nie był w ogóle usuwany. Obsunięcie oblodzonego śniegu z dachu budynku było zatem wynikiem niedbalstwa i zaniechań w wykonywaniu powierzonych zarządcy obowiązków, wynikających także z przepisów prawa (art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, art.185 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 415 Kodeksu cywilnego). Zaniechania zarządcy prowadziły nie tylko do zagrożenia mienia, ale także życia i zdrowia.

Stosownie do art. 363 § 1 KC, naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczyciel (w związku z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), zawsze podlega naprawieniu przez wypłatę sumy pieniężnej. W sytuacji, gdy właściciel uszkodzonego samochodu żąda przywrócenia stanu poprzedniego poprzez naprawę samochodu, ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć koszty takiej naprawy. W sytuacji gdy poszkodowany poniósł już określone wydatki celem naprawienia szkody wysokość rekompensaty pieniężnej powinna odpowiadać wydatkom rzeczywiście poniesionym, przy uwzględnieniu cen na rynku lokalnym.

W reakcji na zarzut strony pozwanej dotyczący przyczynienia się poszkodowanej do powstania szkody sąd uznał, że teren, na którym doszło do powstania szkody nie był oznaczony jako strefa zamieszkania, a przy wjeździe nie zostały umieszczone zakazy ruchu, ani wjazdu. Sąd w trakcie przeprowadzonych oględzin nie stwierdził też informacji o ograniczeniu wjazdu wyłącznie dla mieszkańców budynku. Na terenie placu, na którym doszło do przedmiotowego zdarzenia nie znajdowały się znaki drogowe zakazujące zatrzymywania się i postoju, ani znak oznaczający miejsce przeznaczone na postój, bądź parkowanie. Na miejscu szkody funkcjonariusze policji nie stwierdzili, by samochód powódki został zaparkowany przez jej konkubenta w sposób nieprawidłowy. Zdarzeniem powodującym szkodę w majątku powódki było osunięcie się śniegu z dachu budynku zalegającego na skutek zaniedbań zarządcy, a nie mieszczące się w regułach postępowania zachowanie kierowcy. Przyjęcie argumentacji strony pozwanej doprowadziłoby do absurdalnego przekonania, że również pieszy poruszający się po chodniku, usytuowanym bezpośrednio przy budynku, przyczynia się do powstania ewentualnej szkody, mogącej powstać na skutek osunięcia zalegającego na jego dachu śniegu.

Na marginesie sąd zaznaczył, że w dacie oględzin sądowych na przedmiotowym placu zaparkowane było 7 samochodów osobowych, w tym jeden w miejscu, gdzie w chwili zdarzenia zatrzymał się konkubent powódki. W takiej sytuacji nie sposób dostrzec obiektywnej naganności zachowania skoro miejsce to jest powszechnie wykorzystywane do parkowania.

Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu (sygn. akt I C 172/11)

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16943|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10549|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10119|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl