CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Regulamin Rozliczania Mediów w budynku wyposażonym w urządzenia pomiarowe

Publikacja ukazuje m.in. proces tworzenia Regulaminu Rozliczania Mediów oraz problem okresowego rozliczania kosztów zużytej wody we wspólnotach mieszkaniowych (zwłaszcza w przypadku, gdy nie wszystkie lokale wyposażone są w urządzenia pomiarowe). Ponadto autor przytacza przykładowy regulamin oraz treść uchwały, którą właściciele mają go przyjąć.

Pierwszy kwartał roku to czas rozliczania kosztów zużytych przez lokatorów mediów. Skomplikowane rozliczenia mogą przysparzać trudności, zwłaszcza w sytuacji gdy tylko cześć lokali w budynku jest opomiarowana.

Zbliża się okres wykonywania rozliczeń rocznych we wspólnotach mieszkaniowych i przedstawienia sprawozdania ze swojej pracy przez Zarządy. Jednym z istotnych obowiązków Zarządu, obok rozliczenia kosztów ciepła, jest rozliczenie kosztów zużytej wody. Niestety obliczenia i rozliczenia mediów bywają skomplikowane nie tylko matematycznie, ale i merytorycznie. Szczególnie skomplikowane jest rozliczenie mediów zużytych zarówno w lokalach właścicieli, jak i na nieruchomości wspólnej. Jest wiele wariantów rozliczania kosztów zużytych mediów wynikających z różnicy wskazań między licznikami (wodomierzami, ciepłomierzami) głównymi a sumą wskazań liczników (wodomierzy, ciepłomierzy) indywidualnych. A jak postąpić, gdy tylko cześć lokali w budynku wyposażona jest w liczniki (wodomierze, ciepłomierze)?

Każdy wariant zaproponowany przez Zarząd (Zarządcę) lub któregokolwiek właściciela lokalu, przyjęty uchwałą właścicieli lokali, dotyczący rozliczeń mediów na nieruchomości wspólnej, jest zgodny z Ustawą o własności lokali (UWL), jeżeli nie zostanie zaskarżony do sądu, bo narusza interesy właścicieli/a lokali/u.

Natomiast rozliczenie mediów według własnego uznania, „widzimisię” Zarządu (Zarządcy) jest bezprawne, nawet gdyby było zgodne z rzeczywistością, stanowi to przekroczenie przez Zarząd (Zarządcę) zakresu zwykłego zarządu (art. 22 ust. 2 pkt. 10 i art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali).

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma tylko takie uprawnienia, jakie dają mu właściciele lokali poprzez uchwały – po prostu wykonuje tylko takie czynności, które są niezbędne do wykonania podjętych uchwał i które nie powodują wzrostu kosztów zarządu (art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL).

W wielu przypadkach, z którymi zetknąłem się w swojej praktyce zawodowej, nie było żadnego związku matematycznego pomiędzy rozliczeniem rocznym dla wspólnoty a rozliczeniem dla właściciela lokalu, dotyczącego tego samego rodzaju kosztu na nieruchomości wspólnej. Najwięcej jednak niejasności budziły rozliczenia mediów zużytych przez właścicieli w ich lokalach.

Regulamin Rozliczania Mediów we wspólnocie

W Rozliczeniu Mediów z właścicielami lokali Wspólnota Mieszkaniowa występuje jako pośrednik. Wspólnota, zgodnie z Ustawą o własności lokali może zajmować się tylko sprawami dotyczącymi nieruchomości wspólnej. Może więc dochodzić tylko kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

W związku z tym Regulamin Rozliczania Mediów musi być tak napisany, żeby nakładał obowiązek ponoszenia przez właścicieli kosztów dostarczania mediów do ich lokali i kosztów zużywania mediów w ich lokalach, a nie tylko w nieruchomości wspólnej.

Ponadto regulamin musi być jasny, zrozumiały dla każdego właściciela lokalu. Należy dokonać podziału kosztów poniesionych w danym roku, wynikających z faktur dostawców (usługodawców) na jednostkę rozliczeniową (udział w nieruchomości wspólnej, ilość GJ, ilość metrów sześciennych, ilość osób, itd.). Następnie dla każdego lokalu wylicza się koszty, mnożąc wyliczony koszt jednostki rozliczeniowej przez wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, wielkość wskazań urządzeń pomiarowych lub ilość osób przebywających w lokalu.

Opracowując regulamin rozliczeń, należy dążyć do jak najprostszego algorytmu, bowiem bardzo rozbudowany algorytm rozliczania najczęściej kończy się tym, że większość rozliczanych (właścicieli lokali) nie ma szans zrozumieć metody wyliczenia ich należności. A to prosta droga do kontestacji, frustracji, wreszcie podejrzliwości co do intencji usługodawcy.

Uwzględniając powyższe, uzyskamy oczekiwany skutek, tj.:

  • wysokość kosztów danego lokalu będzie proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia,
  • unikniemy zagrożenia przegrania ewentualnego procesu sądowego (a tych w ubiegłym roku było nadspodziewanie dużo), w sytuacji gdy biegły sądowy nie podzieli naszego „odkrywczego” pomysłu na metodę rozliczeń.

I tu słowo do właścicieli lokali: drodzy właściciele, to Wy macie decydujący wpływ na algorytm, jaki zastosuje firma rozliczeniowa! Praktyka pokazuje, że prawie zawsze warto doposażyć budynek w radiowe systemy monitorująco-odczytowe. Odczyt wszystkich urządzeń pomiarowych jest niemal jednoczesny, więc różnice wskazań pomiędzy urządzeniami głównymi, a sumą wskazań urządzeń lokalowych są minimalne. Oczywiście, jak zawsze obowiązuje zasada zdrowego rozsądku, tzn. ma być łatwiej dla mieszkańców i dla za­rządcy.

We Francji wszystkie koszty poniesione na nieruchomości wspólnej, które nie są mierzone przez urządzenia pomiarowe oraz różnice kosztów powstałe pomiędzy sumą wskazań urządzeń w lokalach, a wskazaniami urządzeń głównych, rozlicza się według udziałów. Wychodzi się z założenia, że większe mieszkanie (większy udział), to większe koszty – zamożniejszy właściciel lokalu więcej płaci. Nie ma problemu sprawdzania, czy właściciele podali prawdziwe dane (ilość osób przebywających w lokalu), czy ktoś wyrzuca mniej, czy więcej śmieci itd.

Podsumowując, chciałbym zaproponować przykładowy Regulamin Rozliczania Mediów dla budynków wyposażonych w urządzenia pomiarowe z odczytem radiowym, który dostępny jest na portalu www.administrator24.info. Regulamin należy, po jego przyjęciu przez wspólnotę, dostarczyć za potwierdzeniem odbioru każdemu właścicielowi lokalu.

Zaproponowałem w nim zaliczenie do nieruchomości wspólnej urządzeń pomiarowych, co jest zasadne, ponieważ ich legalizacja lub wymiana jest tańsza i wygodniejsza, niż gdyby każdy właściciel co 5 lat dokonywał tych czynności indywidualnie.

 

Poniżej propozycja treści uchwały, którą mają podjąć właściciele lokali.

Uchwała nr 04/2013

Właścicieli lokali w nieruchomości „15b” w Warszawie

z dnia 20.01.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów

Działając na podstawie art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 22 ust. 3, pkt 8 i 10, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, pkt 1 Ustawy o własności lokaliPrawa energetycznegoUstawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych Rozporządzeń i przepisów,

Właściciele postanawiają:

§ 1. Przyjąć Regulamin Rozliczania Mediów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Rozliczania Mediów.

§ 3. Informować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej o zmianie ilości osób przebywających w ich lokalach oraz o zmianie wykorzystywania lokalu na cele niemieszkalne.

§ 4. Zobowiązać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do dostarczenia wszystkim Właścicielom lokali Regulaminu Rozliczania Mediów oraz do pobrania od właścicieli lokali oświadczenia o przyjęciu Regulaminu zawierającego także informacje wymienione w § 3 Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* – ……………… udziałów

na zebraniu*; częściowo na zebraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosówprzez Zarząd Wspólnoty w dniu ........... roku

 

Protokolant zebrania:

..............................

(data, podpis)


Przewodniczący zebrania:

............................

(data, podpis) 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

............................

(data, podpis)

............................

(data, podpis)

 

............................

(data, podpis)

* – niepotrzebne skreślić


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Dlaczego warto dobrze wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Usuniemy zanieczyszczenia z Twojej instalacji!

wiata rowerowa odpowietrzenie kaloryferów

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19723|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17019|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12064|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl