CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Warszawa wciąż bez regulaminu czystości i porządku

Danuta Gąsiorowska  |  15.04.2013

Stolica jest chyba niechlubnym przykladem wśród miast niemających dotąd regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku. Wojewoda mazowiecki  w rozstrzygnięciu nadzorczym z 22 lutego 2012 r. unieważnił  część zapisów uchwały Rady Warszawy z 17 stycznia br. w sprawie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego i radni, uchwalając go, muszą uważać, aby nie regulować w nim zbyt wiele kwestii. Jest on aktem niższego rzędu niż ustawa tzw. śmieciową. To ona określa, co w takiej uchwale ma się znaleźć.

Nie można w nim powtarzać zapisów ustawy. 

Wojewoda mazowiecki stwierdza więc, że uprawnienia Rady Warszawy nie obejmują formułowania w nim pojęć, zwrotów już zdefiniowanych bądź używanych przez ustawodawcę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. I poucza, iż postanowienia regulaminu mają jedynie uszczegółowiać regulacje ustawowe dotyczące utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Nie może rada i nie ma podstaw prawnych do powtarzania tych definicji ani tworzyć nowych, własnych. 

Rada Warszawy wprowadziła słowniczek szeregu pojęć, czym istotnie naruszyła zarówno przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jak i przepisy rozporządzenia określającego zasady techniki prawodawczej. Dlatego wojewoda m.in. uchylił w całości paragraf 2 regulaminu, zawierający słowniczek definicji i pojęć. Wcześniej już zostały one zdefiniowane w różnych ustawach i rozporządzeniach, tj. bioodpady, nieczystości stałe, odpady komunalne, podmioty odbierające odpady komunalne, właściciel nieruchomości, zwierzęta domowe itd. 

Rada przekroczyła ponadto własne kompetencje, modyfikując obowiązki właścicieli nieruchomości określone w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, zaostrzając ich obciążenia poprzez narzucanie czasu, w jakim mają podjąć konkretne działania czy też wskazując na zakres działania, np. w par. 8 regulaminu: 

Sople lodu i nawisy śnieżne na dachach i gzymsach budynków znajdujące się nad częściami nieruchomości służącymi do użytku publicznego, należy usunąć niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika, należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości gromadzić w zamkniętych pojemnikach powtórnie wykorzystać. 

Określenie częstotliwości wykonywania tych obowiązków nie zostało przewidziane w ustawie. Przekroczeniem delegacji ustawowej – uznał wojewoda -  jest zamieszczenie zapisu nakładającego na właścicieli nieruchomości obowiązku niezwłocznego usuwania śliskości chodników.

Ponadto kwestie stosowania środków chemicznych na drogach publicznych, ulicach i placach zostały uregulowane w ustawie o ochronie przyrody oraz w przepisach rozporządzenia ministra środowiska, nie ma więc potrzeby ich powtarzania. 

Innym przykładem przekroczenia kompetencji Rady Warszawy jest zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw dla dzieci. Przekroczeniem jest sformułowanie całkowitego wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc. 

W postanowieniach regulaminu znalazł się zapis dotyczący wymogu, aby firmy odbierające odpady zapewniały właścicielom nieruchomości „możliwość korzystania z dostarczonych przez nie pojemników, w szczególności na podstawie najmu i dzierżawy” oraz „możliwość nabycia worków’ (uchylono par. 11 ust. 5 oraz par. 12 ust. 3). Jak zastrzega wojewoda, kwestie te mogą być przedmiotem innej uchwały rady. Nawet gdyby rada jedynie wskazała na możliwość korzystania z usług przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, również byłaby naruszeniem zasady swobody umów, zgodnie z kodeksem cywilnym. 

W Poznaniu powstanie spalarnia odpadów w formule PPP

Uchylony został również zapis par. 18 ust.3 zobowiązujący przedsiębiorców wywożących śmieci „do uprzątnięcia miejsca odbioru odpadów” w przypadku ich rozsypania. Regulamin, jak podaje wojewoda, nie może nakładać obowiązków na przedsiębiorców. I podpowiada, że można by zastosować zasadę: zaśmiecający płaci, według postanowień ustawy o odpadach oraz przepisów kodeksu wykroczeń. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego LEX –I.4131,13.2013.SO

Wojewoda mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność części zapisów zawartych w regulaminie czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Jest połowa kwietnia. Do uruchomienia rewolucji śmieciowej pozostało 2,5 miesiąca.

Olsztyński sposób na śmieciowy przetarg

W ratuszu jeszcze trwają prace nad nowymi zapisami regulaminu, które zawetował wojewoda. Nie wiadomo, kiedy będą gotowe. Potem regulamin musi zostać przyjęty  przez Radę Warszawy i  przekazany powtórnie do wojewody, który ma 30 dni na jego ocenę prawną.

Czy stolica ma jeszcze szansę zdążyć z regulaminem, czy czeka ją chaos?  

Bez niego nie można ruszyć z przetargiem na wyłonienie firm mających odbierać śmieci z domów i bloków, a nawet z uruchomieniem kampanii informacyjnej dla mieszkańców o nowym sposobie zarządzania odpadami w mieście.

Czytaj dalej Gmina może wskazać swój RIPOK w przetargu na odbiór śmieci

WSZYSTKO O ŚMIECIACH:

Pytania o śmieciach (1)

Gdzie i komu składają deklaracje właściciele domów jednorodzinnych?
A  jeśli nie złożę takiej deklaracji?
Kto mi zapewni pojemnik na śmieci w domu jednorodzinnym?
Czy opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą ulec zmianie?
Dlaczego nie nalicza sie opłat od ilości produkowanych odpadów pojemników?
Czy dostanę rachunek za śmieci?
Co ze śmietnikami przyulicznymi? Kto poniesie koszt ich odbioru?

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

Pytania o śmieciach (2)

Czy są jakieś wymagania w sprawie wielkości pojemników?
Dlaczego nie naliczać opłaty od ilości produkowanych odpadów?
Prowadzę firmę w domu. Jak mam obliczyć stawkę nowej opłaty śmieciowej?
Czy zmiany w systemie odbierania odpadów od mieszkańców dotyczą również firm?
Czy przedsiębiorcom będą wystawiane faktury na opłatę za wywóz odpadów, bo chcieliby wliczyć opłatę w koszty prowadzenia działalności?
Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

Pytania o śmieciach (3)

Jeśli siedziba firmy jest w innym miejscu, a działalność jest prowdzona w innym miejscu, to w jaki sposób będzie wówczas naliczana opłata?   
Jaka będzie opłata śmieciowa od prowadzenia agroturystyki?
Kto musi wypełnić deklarację?
Bywa, że mieszkania są puste – niezamieszkałe z różnych powodów. Czy będzie naliczana opłata śmieciowa od tych mieszkań, skoro tam się odpadów nie wytwarza?

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

Pytania o śmieciach (4)

W gospodarstwie domowym zameldowanych jest pięć osób, ale mieszkają trzy.  Jak należy się rozliczyć?
Czy ma znaczenie ilość wyrzucanych odpadów?
Co  zrobić w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
Inkasent pobierze i wpłaci  opłatę za śmieci
Czy właściciele nieruchomości już teraz mogą kupić nowe pojemniki do segregacji śmieci?
Moja firma działa na parterze bloku mieszkalnego, w lokalu wynajmowanym od właściciela budynku. Czy to ja mam składać deklarację? Czy będę mógł korzystać z pojemnika przy budynku, czy muszę mieć oddzielny?
Czy jako przedsiębiorca muszę zawrzeć umowę z gminą i dostanę fakturę za odbiór odpadów?

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10247|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl