CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Coraz więcej członków spółdzielni mieszkaniowych trafia do KRD

Krystyna Stankiewicz  |  24.04.2013  |  1
Coraz więcej członków spółdzielni mieszkaniowych trafia do KRD
Coraz więcej członków spółdzielni mieszkaniowych trafia do KRD
sxc.hu

Krajowy Rejestr Długów opublikował dane o liczbie osób wpisanych do rejestru dłużników z powodu niezapłaconych czynszów w spółdzielniach mieszkaniowych. Wynika z nich, że w ciągu roku liczba ta wzrosła o 9%.

W bazie danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) najwięcej dłużników czynszowych pochodzi ze Śląska i Mazowsza. Dług zaś rekordzisty, mieszkańca województwa zachodniopomorskiego, wynosi prawie 290 tys. zł, a na kolejnym miejscu w bazie danych KRD jest mieszkaniec województwa pomorskiego, którego dług wobec spółdzielni mieszkaniowej urósł do 270 tys. zł. 

Natomiast średnie zaległości w opłacaniu czynszów w spółdzielniach mieszkaniowych dłużników zarejestrowanych w bazie KRD wynoszą 9831,26 zł. Od tej średniej znacząco odbiega województwo opolskie, gdzie wynosi ona ponad 15 tys. zł. Na drugim biegunie znajduje się województwo lubuskie ze średnią kwotą zadłużenia niewiele ponad 3 tys. zł.

Wśród osób z długami mieszkaniowymi prawie 51% wszystkich dłużników z tego tytułu stanowią kobiety. Najliczniejszą zaś grupą są osoby w wieku 46-55 lat (26,45% wszystkich dłużników mieszkaniowych), a najwyższe średnie zadłużenie mają osoby w wieku 56-65 lat, które zalegają średnio na kwotę 10 875 zł.

Według pracowników działów windykacji spółdzielni mieszkaniowych, osoby, którzy nie płacą regularnie czynszu, szukają w ten sposób oszczędności, ale robią to kosztem swoich sąsiadów. Z kolei inni po prostu zapominają zapłacić czynsz, ale ich zaległości to zwykle małe kwoty, które po upomnieniu szybko regulują. I wreszcie ostatnia przyczyna, z którą spółdzielnie spotykają się coraz częściej, to ubożenie społeczeństwa, spowodowane m.in. wzrostem bezrobocia. Zdaniem jednak Adama Łąckiego, prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów, „Nie możemy zakładać, że czynszu nie płacą tylko osoby bezrobotne. Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu przypadkach to raczej kwestia wygody i taniego sposobu na nieoprocentowany kredyt”.

Z danych KRD wynika, że ponad połowa dłużników spłaca swoje zobowiązania wobec spółdzielni zaraz po otrzymaniu informacji, że mogą zostać wpisani do rejestru, a ci, którzy znaleźli się w KRD w 2012 r., oddali 1/3 swoich długów.

Źródło: Krajowy Rejestr Długów

 

 

Komentarze

(1)
eugeniusz | 26.04.2013, 12:42
Żadna z diagnoz nie jest celna.
Jest oczywiście pewien procent ludzi faktycznie żyjących w niedostatku. Większość dłużników ma jednak inne podstawy niepłacenia. Ostatnia "dłużników" wspierają Czołowi interlokutorzy sejmowych zmian w ustawach spółdzielczych. Zwłaszcza z usta Pana J. Jankowskiego i Pana T. Jórdeczki płyną ciekawe słowa. To One tłumaczą "dłużników" rzekomą wspaniałością istoty spółdzielni polegającą na jakimś niedookreślonym "wsparciu" wzajemnym. Takie słowa to czysta zachęta do zwlekania z zapłatą. Osobiście sądzę, że obaj Panowie wolą kilku zaległowiczów, niż jednego uparcie żądającego np. kalkulacji opłat lub żądania opłat dotyczących wyłącznie jego lokalu i jego nieruchomości (czytaj: akt notarialny).
Niestety, dziś trzeba wziąć pod uwagę inne fakty.
Opłaty w spółdzielniach są mocno zawyżone.
Rozliczenia na konkretne nieruchomości są traktowane po macoszemu.
Jest to oczywiście implikowane potrzebą zebrania środków na "obronę" istniejącego sytemu spółdzielczego za wszelką ocenę. To wymaga nakładów, np. na organizowanie zbiegowisk pracowników spółdzielni w obronie swoich miejsc pracy, np. na sponsorowane artykuły prasowe, w tym w tych mediach, które zaczynają dopuszczać do głosu ewidentnie poszkodowanych działalnością spółdzielni mieszkaniowych.
W kosztach stale rosną też pozycje związane z przegranymi sprawami sądowymi, a trzeba przy tym dodać, że gdyby wszyscy "poszkodowani" zechcieli (mieli możliwość) z drogi sądowej skorzystać, te koszty z pewnością przekroczyły by fundusze remontowe.
Jest też okoliczność bodaj najważniejsza.
Ludzie nie czują się, wbrew tezom ww. Panów oraz szczególnie Pana A. Domagalskiego, jakoś szczególnie związani ze swoimi spółdzielniami. Dla większości, sądząc np. po frekwencji na walnych zgromadzeniach, spółdzielnie to najczęściej: wielopokoleniowy Prezes, rada nadzorcza z dziwnie spolegliwych Osób, nieuprzejmość, i obszerne Statuty w których bardzo, bardzo, często można spotkać zapisy których w ustawie nie znajdziesz, albo wprost z nimi sprzeczne.
Panowie: Tomasz, Jerzy i Alfred chwalą działalnością kulturalną i społeczną i dbaniem o jakieś niedookreślone części wspólne osiedlowe. To raczej czysta manipulacja, gdyż zainteresowanych tego typu działalnością jest znikomy procent, a gdyby nie było "spółdzielczego przymusu" świadczenia na ten cel, to i środków by nie było. Panowie jednak wiedzą, że może być dla nich większy "pożytek" z głosowania grupki starszych korzystających z SDK niż setek których SDK nie interesuje.
Bardzo źle funkcjonuje udział mieszkańców (szczególnie właścicieli) w dysponowaniu swoimi nieruchomościami (budynkami).
To już nie tylko sprzeczność działań spółdzielni mieszkaniowych przedstawiona w Uchwale Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 roku, ale też brak umiejętność wsłuchania się w realne potrzeby większości z danego budynku.
Gdyby, wszystkie spółdzielni rzetelnie rozliczały wszystkie odrębne nieruchomości, a przy tym bez przymusu informowały mieszkańców o stanach rozliczeń w ustawowo określonych trzech grupach działalności, można by mówić o jakości działania. Tak, niestety są największe podstawy ku temu aby mówić o sytuacjach w ewidencjonowaniu i rozliczeniach "patologicznych".
Na koniec warto też powiedzieć o zarobkach.
Nic tak nie bulwersuje ludzi jak brak przejrzystości w dostępie do informacji. Zainteresowani wiedzą, że zarobki w spółdzielniach mieszkaniowych należą do najwyższych lokalnych średnich. Kominy zarobkowe Prezesów, członków Zarządów i Księgowych wykraczają poza ramy przyzwoitości. MOżna tak mówić, zwłaszcza gdy są to zarobki wyższe od ministerialnych, premierowskich czy Prezydenta R.P.. Tu zostały zachwiane wszelkie proporcje a nawet przekroczone granice przyzwoitości. Również granice przyzwoitości nadzoru sprawowanego przez rady nadzorcze.
Pełniąc czynności nadzoru nad olbrzymim prywatny majątkiem, członkowie tych organów bardzo często podejmują decyzje na szkodę członków spółdzielni. Przykładów takich działań jest naprawdę bardzo wiele, a nic lepiej nie sprzyja brakowi zaufania niż osiedlowa informacja (nawet plotka) o trwonieniu pieniążków.
Nie dziwmy się, że efektem bywa "niepłacenie" nawet przez Osoby, których przychody na to swobodnie pozwalają. Trzeba też zauważyć, że "niepłacenie" to często skutek braku rozliczeń.
Propozycja?
Ideałem by było aby każdy odpowiedni użytkownik mieszkania "spółdzielczego" wnosił opłaty tak opisane jak to jest w art. 4 ust. od 1 do 4. Nawet gdyby to były dowolne kwoty określone przez użytkownika, to z pewnością w okresie roku czasu łatwo by było ustalić ewentualne rozbieżności pomiędzy wpłatami a stanem właściwych ewidencji i rozliczeń wskazanych przez ustawodawcę we wskazanym art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innych opłat w spółdzielni, na dobrą sprawę, być nie powinno. Oczywiście z wyłączeniem tych członków spółdzielni, którzy ze swoim członkostwem wiążą "inne interesy" opisane w pierwszym artykule ww. ustawy. Skoro mają taką wolę i przekonanie o słuszności swojej postawy, to nie ma takiej możliwości aby im tego zabronić. Oczywiście z wyjątkiem taki, że samo sobie będą tę działalność finansować.
Inaczej, krócej.
Płaćmy za swoje mieszkania i swoje części wspólne.
Domagajmy się rozliczeń.
Płaćmy za "inne interesy" wyłącznie wtedy gdy są ustanowione jasne i przejrzyste zasady.
Wynagradzajmy stosownie do pracy.
Nie musimy płacić na Prezesa nasyłającego na Nas uzbrojoną Ochronę.
Nie musimy finansować działalności polegającej na tanim sprzedawaniu mieszkań członkom Rodzin członków Organów spółdzielni lub Ich znajomym.
Nie musimy finansować specjalnych programów emerytalno-rentowo-ubezpieczeniowych dla Członków Organów Spółdzielni mieszkaniowych i jej pracowników.
Nie musimy finansować bezzasadnych i bezpodstawnych podziałów nieruchomości "po obrysie budynku", bo jest to sprzeczne z zasadami gospodarowania nieruchomościami, a ponadto skutkuje dla mieszkańców takich nieruchomości dużymi wydatkami w przyszłości, w celu doprowadzenia do właściwego stanu prawnego nieruchomości.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11064|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10647|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl