CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Projekt a rzeczywistość – ocena realizacji projektów osiedli

mgr inż. Ewa Szadkowska  |  Administrator 4/2013  |  02.01.2014  |  1
Projekt a rzeczywistość – ocena realizacji projektów osiedli
Projekt a rzeczywistość – ocena realizacji projektów osiedli
sxc.hu

Wiele polskich osiedli wymaga pilnych prac remontowych i modernizacyjnych – bez nich ich jakość i funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Projekty związane z modernizacją osiedli mają za zadanie połączyć m.in. funkcjonalność otoczenia budynków z nowymi technologiami, niekiedy także z nowoczesnym wzornictwem, co w rezultacie przekłada się na standard nieruchomości. Tyle w teorii.

A jak wygląda realizacja projektów przestrzeni osiedlowych?

Osiedle mieszkaniowe jest jednym ze składowych elementów struktury miejskiej. Tworzą je takie komponenty jak: zabudowa, komunikacja piesza i kołowa, elementy infrastruktury, parkingi, usługi podstawowe, tereny zieleni towarzyszącej oraz urządzenia wypoczynkowo-rekreacyjne. Wszystkie te składniki, ich wzajemny układ i jakość decydują o standardzie i funkcjonalności osiedla. Świadomość charakteru powiązań pomiędzy nimi pozwala na ekonomiczne kształtowanie i utrzymanie osiedla. Dotyczy to w równej mierze terenów nowo powstających jak i modernizowanych.

Aby ułatwić określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami osiedla można odwołać się do sposobu ujęcia ich w planach zagospodarowania terenu. Najważniejszym elementem w strukturze osiedla jest układ budynków oraz dróg komunikacji jezdnej (zwłaszcza pożarowej) i przebieg infrastruktury technicznej. Elementy te stanowią szkielet, a wszystkie pozostałe komponenty nawiązują do niego.

Wiele polskich osiedli wymaga pilnych prac remontowych i modernizacyjnych. Najbardziej naglący jest wszechobecny problem braku parkingów oraz degradacji i rozdrobnienia terenów zieleni towarzyszących zabudowie. Bez spójnych i planowych działań nie ma możliwości poprawiania ich stanu. Przez wiele lat na terenach osiedli mieszkaniowych prowadzone były tylko niezbędne prace remontowe i modernizacyjne. Jednak pojawiające się problemy związane z brakiem dostosowania osiedli do obecnych standardów technicznych i użytkowych wymagają szerszych działań.

W wielu krajach europejskich znaleziono rozwiązanie tego problemu przejawiające się w innym podejściu do zarządzania nieruchomościami. Stanowi je Facility Management. W niektórych krajach trend ten zaczął wypierać zarządzanie nieruchomościami w tradycyjnym rozumieniu. Wynika to ze wzrostu złożoności technologicznej budynków i towarzyszących im elementów i urządzeń.

Nowoczesne rozwiązania standardem?

Coraz częściej na terenie miast powstają budynki korzystające z najnowszych rozwiązań proekologicznych, wyposażone są w zbiorniki retencjonujące wodę lub w baterie fotowoltaiczne.

Parkingi podziemne, ze względu na zagęszczenie zabudowy, w nowej mieszkaniówce stanowią już standard. Intensywne zmiany zachodzące w technologiach budowlanych wymagają odpowiedniego zarządzania terenem, tak aby przy najmniejszych nakładach finansowych możliwe było uzyskanie jak największych korzyści. W przypadku osiedli będzie tu chodziło o wysoki standard przestrzeni, o dużej trwałości z jednoczesnym małym kosztem utrzymania. Podejście to w dużej mierze bierze także pod uwagę potrzeby i opinie użytkowników.

Projektowanie

Przygotowanie do projektu poprzedza wejście w rzeczywiste prace projektowe. Ma na celu stworzenie bazy informacyjnej o potencjale terenu. Dzięki zapoznaniu się z terenem i dokumentacją możliwe jest określenie silnych i słabych stron terenu. Obecność architekta krajobrazu na tym etapie jest szczególnie ważna w zagadnieniach dotyczących waloryzacji elementów przyrodniczych. Dwa główne elementy przygotowania do projektu to:

  • sporządzenie wypisu w oparciu o plany miejscowe – z nich uzyskamy informacje o powierzchni zabudowy, procencie powierzchni biologicznie czynnej czy strefach ochronnych w sąsiedztwie inwestycji, jak również istniejących i planowanych sposobach zagospodarowania terenów sąsiadujących;
  • inwentaryzacja – sporządzona przez geodetę w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych terenu opracowania. Na mapie powinny być zaznaczone wszystkie elementy zagospodarowania, sieci uzbrojenia terenu, drogi piesze i jezdne. Dobrze jest gdy geodeta naniesie na nią także punkty lokalizacji drzew, co ułatwia prace związane rozmieszczeniem budynków czy prowadzeniem infrastruktury podziemnej.

Na podstawie zebranych informacji powstaje projekt zagospodarowania terenu, a także projekty szczegółowe dotyczące poszczególnych branż.

Drugim rozwiązaniem jest opracowanie dokumentacji w taki sposób, aby korzystający z niej miał pełną informację o swoich możliwościach. Wydawać by się mogło, iż w przypadku zieleni nie ma to większego znaczenia. Jednak to zagadnienie może spowodować wiele problemów. Najważniejsze, na które należy zwrócić uwagę w projektowaniu zagospodarowania terenu to:

  • warunki środowiska naturalnego – projektant przed wykonaniem doboru roślin wykorzystanych w nasadzeniach powinien określić główne warunki siedliskowe terenu. Jest to szczególnie ważne jeśli inwestor chciałby, aby inwestycja spełniała wymagania programów proekologicznych (LEED, BREEAM). Wtedy gatunki zastosowane na terenie inwestycji mają nawiązywać do tych występujących naturalnie w regionie oraz nie wymagać dużych nakładów pielęgnacyjnych. Odpowiedni dobór roślin pozwoli nam na zminimalizowanie kosztów poniesionych na ich dosadzenia i prace pielęgnacyjne, pozwalając jednocześnie na zachowanie wysokiej jakości roślinności na terenie osiedla. Warto pamiętać, że korzystniej jest stosować właśnie polskie sadzonki, gdyż są one odporne na krajowe warunki klimatyczne;
  • rozmieszczenie zagospodarowania terenu względem roślinności – w tym przypadku należy przeanalizować lokalizację istniejących drzew i ich ewentualne kolizje z projektowaną infrastrukturą. Rzeczoznawca bez trudu wskaże nam gdzie może dojść do takich sytuacji, konsultacja na etapie projektu bądź realizacji pozwoli na uniknięcie płacenia kar czy odszkodowań;
  • rozmieszczenie projektowanej roślinności względem zagospodarowania istniejącego lub projektowanego – powinno uwzględniać minimalne odległości nasadzeń od elementów wyposażenia terenu, np. odległość drzew od budynków powinna wynosić co najmniej 3 m, a krzewów 1,5 m. Podobne odległości dotyczą lokalizacji zieleni względem infrastruktury podziemnej np. sieci elektryczne (najczęściej wynoszą one 2 m – drzewa i 1 m – krzewy). Odpowiednie zaprojektowanie lokalizacji roślin pozwoli na uniknięcie ich zniszczenia w trakcie ewentualnych przeróbek czy awarii sieci;
  • zielone dachy – w dobie dużego zagęszczenia zabudowy stanowią jedno z częściej wybieranych przez inwestorów rozwiązań, gdy chcą oni w stopniu maksymalnym wykorzystać potencjał działki. Wyróżniamy dwa typy dachów zielonych – intensywne i ekstensywne. Dobór roślinności oraz konstrukcji dachu może być zagadnieniem problemowym szczególnie w przypadku dachów intensywnych, dlatego warto zlecić te prace specjaliście – archikektowi krajobrazu .

Komentarze

(1)
bniug | 06.04.2018, 13:24

Artykuł jest całkiem interesujący. Dobrze się czyta. Oby wszystkie stare osiedla zostały wyremontowane. Te nowe są bardzo ładne i praktyczne.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17111|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10247|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl