CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Komfort użytkowania budynku w prEN 16309

Komfort użytkowania budynku w prEN 16309
Komfort użytkowania budynku w prEN 16309
sxc.hu

W IV kwartale 2013 roku ma być dostępna norma EN 16309 dotycząca komfortu użytkowania budynku (tzw. social performance). Warto, aby już teraz facility managerowie zapoznali się z jej założeniami.

Dopiero w 2004 roku Komisja Europejska za pomocą mandatu M/350 zobowiązała Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do zapewnienia gospodarce metod oceny właściwości środowiskowych budynków i wyrobów budowlanych.

Projekt normy EN 16309 dotyczy oddziaływania budynku na społeczeństwo, co odnosi się do jednego aspektu zrównoważonego rozwoju budynku. Nadrzędna norma TC 350 opracowana przez Komitet Techniczny CEN, pracujący w dziedzinie zrównoważonego budownictwa (z ang. Sustainability of construction works), wyróżnia trzy podstawowe parametry, dzięki którym można ocenić, jak bardzo zrównoważony jest dany budynek: oddziaływanie na środowisko, wpływ na ekonomię, oddziaływanie na społeczeństwo (Rys.).

 Rys. Model normy TC 350

Ocena oddziaływania na środowisko ma swoje uregulowania w normie EN 15804. Bierze ona pod uwagę takie parametry, jak np. wpływ na globalne ocieplenie, wpływ na redukcję ozonu, wydzielanie kwasów do środowiska. Ekonomiczne aspekty związane z budynkiem są powiązane bezpośrednio z cyklem jego życia i obejmują m.in.: cenę, skumulowane przychody i koszty osiągnięte/poniesione podczas przechodzenia przez kolejne fazy cyklu życia budynku.

 

Wybrane normy powiązane z prEN 16309

EN 15643-1:2010

 

Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena budynków – Część 1. Postanowienia ogólne

 

EN 15643-3:2012

 

Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena budynków – Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych

 

EN 15978:2012

 

Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania

 

EN 12354-1:2000

 

Akustyka budynku – Oszacowanie parametrów akustycznych budynku na bazie charakterystyki poszczególnych jego elementów – Część 1: Izolacja od dźwięków pomiędzy pomieszczeniami

 

EN 13501-1:2007 + A1:2009

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na próby ogniowe

 

EN 15251:2007

 

Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas

EN 15603:2008

 

Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Całkowite zużycie energii i definicja energii znamionowej

 

EN 12464-1:2002

 

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Stanowiska pracy w budynku

 

 

Pełna nazwa projektowanej normy to: prEN 16309: Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków – Metody. Jej celem jest wsparcie procesu podejmowania decyzji oraz dokumentowania oceny wydajności społecznej budynku poprzez dostarczenie:

  • opisu przedmiotu oceny;
  • ograniczeń systemu, który ma zastosowanie na poziomie budynku;
  • wykazu wskaźników i procedur stosowania tych wskaźników;
  • wymagań dotyczących prezentacji wyników w sprawozdawczości i komunikacji;
  • wymagań dotyczących danych niezbędnych do zastosowania normy.

Norma bierze pod uwagę następujące czynniki:

a) dostęp do budynku – a w szczególności dojazd i dojście do budynku, wejście do budynku i poruszanie się po nim oraz instalacje techniczne;
b) zdolność do zmiany funkcji użytkowej budynku;
c) zdrowie i komfort, a w szczególności komfort termiczny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny, ład przestrzenny (tzw. Visual Comfort), komfort przestrzenny, oddziaływania elektromagnetyczne;
d) oddziaływanie na otoczenie, a w szczególności hałas, emisje, olśnienie/zacienienie, wibracje;
e) zarządzanie operacyjne;
f) bezpieczeństwo, a w szczególności przystosowanie do zmian klimatycznych, odporność na zdarzenia losowe, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo systemu dostawy usług.

Norma EN 16309 ma służyć do oceny właściwości społecznych budynku, zarówno wewnętrznych, jak np. zdrowie i komfort, jak i zewnętrznych (np. hałas i wibracje emitowane do otoczenia).

Istnieją jeszcze dwa czynniki, które obecnie nie są ujęte w projekcie normy EN 16309, jednak mają być dodane po wdrożeniu, w trakcie prac nad jej doskonaleniem. Te kategorie to:

  • źródło pochodzenia materiałów i usług, które mają zastosowanie w budynku;
  • zaangażowanie interesariuszy (z ang. Stakeholder Involvement).

Dzięki ujednoliceniu metod oceny stopnia zrównoważenia budynku w zakresie jego aspektów społecznych, możliwe będzie dokonywanie porównania pomiędzy budynkami w różnych krajach Unii Europejskiej. Bez jednakowych zasad określania zrównoważonego rozwoju budynków takie porównanie jest niemożliwe. Standaryzacja w zakresie metod oceny, a następnie dostarczenie regulacji standaryzującej stosowane wskaźniki, będzie przydatnym narzędziem, które znajdzie swoje zastosowanie na rynku nieruchomości. Jak szczegółowa okaże się proponowana norma i czy dostarczy ona kompletnych wskazówek, jak obliczyć społeczne zrównoważenie budynku, okaże się pod koniec 2013 roku. Warto dodać, że norma EN 16309 ma znaleźć zastosowanie we wszystkich typach budynków.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10979|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl