CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Budynek systemem zarządzany

Marek Mejssner  |  Administrator 5/2013  |  21.12.2015
Budynek systemem zarządzany
Budynek systemem zarządzany

BMS to najważniejszy system informatyczny budynku inteligentnego, zapewniający poprzez rozwiązania sprzętowe, realizację wszystkich funkcji zarządzania, monitoringu i kontroli.

BMS (ang. Building Management Systems) to rozbudowany system monitorowania i kontroli nad infrastrukturą obiektu. Jest on oparty na rozwiązaniach komunikacji i transferu danych między sterownikami automatyki obiektowej, zarządzanymi zdalnie. W założeniu system taki ma zapewnić pełny nadzór nad instalacjami technicznymi i technologicznymi w budynku, co umożliwia utrzymanie zaprogramowanych wcześniej parametrów w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowniach.

Posiada on zwykle modułową budowę, co pozwala na dołączanie innych systemów zintegrowanych, działających w tym samym obszarze monitoringu sprzętu, wprowadzenie zależności programowych do sterowania oraz stworzenie dla wszystkich podsystemów funkcji wspólnego monitorowania, kontroli i informowania użytkownika w czasie rzeczywistym o funkcjonowaniu obiektu. BMS pozwala na uzyskanie, w zależności od warunków zewnętrznych i wewnętrznych, optymalnego poziomu zużycia energii i mediów oraz poprawę bezpieczeństwa działania instalacji budynku, a także komfortu jego użytkowników.

Jak zagwarantować zasilanie w energię elektryczną budynku w każdym momencie? Jak uniknąc awarii?

Dowiesz się podczas konferencji "Zespołu prądotwórcze i zasilacze UPS w systemach zasilania budynków w energię elektryczną".

Kolejna edycja już w 2016 roku.

SPRAWDŹ >>

Poziomy systemu BMS

Building Management Systems ma kilka poziomów. Pierwszy z nich jest najniższy. Składa się z „patchworku” rozmaitych systemów informatycznych sterowania i kontroli, niepołączonych ze sobą jednolitą magistralą danych. Każdy system działa oddzielnie i niezależnie od innych i może komunikować się z nimi tylko poprzez osobne interfejsy prezentacji danych niedziałające w czasie rzeczywistym.

W drugim poziomie istnieje już jeden system, złożony z rozwiązań obsługujących poszczególne funkcjonalności jak np. monitoring, sieć teleinformatyczna, system alarmowy, HVAC. Urządzenia należące do poszczególnych podsystemów są zaopatrzone w kontrolery, sterujące nimi i zbierające dane. Komunikacja odbywa się poprzez łącze szeregowe.

Podobny jest poziom trzeci, jednak stopień integracji jest tu wyższy, ze względu na stworzenie jednolitego systemu komunikacji przy pomocy Ethernetu.

W przypadku czwartego poziomu całą infrastrukturą budynku zarządza już kompleksowy system, rośnie ilość funkcjonalności, zaś wszystkie podsystemy i poszczególne należące do nich urządzenia, znajdują się w jednej sieci używającej wspólnej magistrali systemowej (EIB/KNX, LonWorks, BACnet).

Podsystemy BAS, HMS i inne

BMS czwartego poziomu pozwala na integrację elementów wykonanych w różnych standardach (EIB/KNX, LonWorks, BACnet) w tzw. system zintegrowany, składający się zwykle z takich podsystemów jak:

 • BAS (ang. Building Automation System). Jest to rozwiązanie centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych w budynku. Obejmuje ono takie instalacje jak automatyka wentylacji i klimatyzacji, skojarzona z nią – ciepła i chłodu, sterowanie oddymianiem, monitoring instalacji elektrycznych na różnych poziomach;
 • SMS (ang. Security Management System). To system ostrzegania przed naruszeniami bezpieczeństwa, w tym spowodowanymi intencjonalnie np. włamania;
 • DMS (ang. Danger Management System) – system ostrzegający przed zagrożeniami bezpieczeństwa w tym spowodowanymi nieintencjonalnie np. zwarcia;
 • HMS (ang. House Management System) – mini BMS zarządzający wydzieloną częścią budynku, jak piętro lub mniejszy budynek, komunikujący się przez jeden interfejs z „dużym” BMS (częsty w nowoczesnych budynkach inteligentnych z laboratoriami);
 • BMCS (ang. Building Management and Control System) – rozwiązanie centrum sterowania zarządzającego innymi systemami.

Zintegrowany system BMS powinien spełniać warunki systemu otwartego, bazującego na najnowszych rozwiązaniach sprzętowo­‑programowych, z wykorzystaniem jednak standardowych protokołów komunikacyjnych. Niezależnie od zastosowanej magistrali systemowej powinien on posiadać otwartą architekturę, zgodną z międzynarodowym standardem komunikacji BACnet, co ułatwi ewentualną integrację z innymi rozwiązaniami IT.

Podstawowe funkcje systemu to informowanie, alarmowanie oraz automatyczna regulacja. Funkcja informacyjna oznacza możliwość stałej kontroli urządzeń objętych zakresem działania BMS. Pozwala to na określenie parametrów pracy tych urządzeń, a więc: czasu pracy, poboru mocy, wydajności, awaryjności, aktualnego działania (włączony/wyłączony). Znajomość ich stanu pozwala na regulację i stały monitoring przy dostosowaniu do wymogów użytkownika.

Funkcje alarmowe z kolei sterują monitorowaniem elementów systemu i ostrzeganiem przed niebezpieczeństwem. Dzięki tym funkcjom możliwe jest zintegrowanie rozwiązań nadzoru i monitoringu budynku obejmujących system kamer – system CCTV, sygnalizacji pożarowej, oraz czujników reagujących na zmiany stężenia gazów, naruszenie ustalonych barier – oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), z zewnętrznym systemem alarmowym działającym w momencie naruszenia obszarów, do których dostęp jest możliwy tylko dla niektórych użytkowników np. serwerowni. Takie jednolite rozwiązanie połączone jest z dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO) oraz umożliwia wysłanie zarówno przez sieć bezprzewodową jak i stacjonarną dostępową, komunikatu o naruszeniu bezpieczeństwa budynku. Komunikat taki może trafić natychmiast do odpowiednich służb np. Policji, Straży Pożarnej czy pracowników ochrony.

Poszczególne moduły Building Management System pozwalają na zarządzanie funkcjami budynku przy pomocy własnych modułów sterujących umieszczonych bezpośrednio przy urządzeniach (kontrolerów) lub poprzez niezależne centrale, co pozwala na elastyczne konfigurowanie zadań dla poszczególnych jego części, czyli autonomiczność.

BMS i jego obszary funkcjonalne

Tego typu działania realizowane są poprzez obszary funkcjonalne zawarte w całym systemie BMS. Obszary te to:

 • Kontrola parametrów środowiska obejmująca: pomiar temperatury, pomiar wilgotności względnej, pomiar ciśnienia pod podłogami technicznymi wybranych pomieszczeń, w przypadku rozwiązań UPS dużej mocy detekcja stężenia wodoru w pomieszczeniach UPS, detekcja freonu w pomieszczeniach czerpni, monitorowanie na obecność wody w głównych pomieszczeniach serwerowni wzdłuż instalacji wodnych pod podłogą techniczną, zdalne sterowanie zaworami odcinającymi wodę;
 • Automatyka i monitoring urządzeń wentylacyjnych zawierająca: zasilanie, monitoring i sterowanie central wentylacyjnych i wentylatorów przewietrzających oraz monitorowanie i sterowanie pracą układu VAV dla części biurowej;
 • Monitorowanie urządzeń klimatyzacyjnych obejmujące: odczyt poprzez protokoły komunikacyjne parametrów temperatur i wilgotności, mierzone przez elementy automatyki zespołów klimatyzatorów (parametry klimatyzowanego powietrza), odczyt poprzez protokoły komunikacyjne rejestrów obrazujących stany pracy lub awarii poszczególnych urządzeń zespołów klimatyzacyjnych, odczyty poprzez protokoły komunikacyjne stanu pracy sterowników układów klimatyzacji;
 • Monitoring głównych parametrów zasilania elektroenergetycznego w zakresie: monitorowania stanów załączenia torów zasilania rozdzielnic średniego napięcia i niskiego napięcia i monitorowania stanów załączenia torów zasilania punktów odbiorczych w serwerowniach (odpływy do klimatyzatorów, zasilanie poszczególnych szaf RACK).
 • Możliwe jest także monitorowanie parametrów napięcia, prądu i mocy, poprzez dane z analizatorów parametrów sieci elektroenergetycznej, zainstalowanych we wszystkich najważniejszych rozdzielniach budynku objętego działaniem BMS. W tym obszarze funkcjonalnym istotne jest także m.in. monitorowanie pracy urządzeń zasilania awaryjnego UPS oraz pracy generatorów prądotwórczych, pracy transformatorów i instalacji paliwowej;
 • Sterowanie oświetleniem skojarzone z systemami odczytu danych o oświetleniu zewnętrznym budynku i pomieszczeń;
 • Raportowanie podsystemów. Raporty powinny być wyświetlane w czasie rzeczywistym w postaci wizualizacji graficznej pomieszczeń z naniesionymi na ich plany aktywnymi punktami pomiarowymi z możliwością alarmowania lub wczesnego ostrzegania sygnałem dźwiękowym i graficznym w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych lub krytycznych. Moduł raportów musi zawierać także logi z zarejestrowanymi zdarzeniami oraz możliwość budowania wykresów przebiegu wartości dla poszczególnych podsystemów w zadanych przedziałach czasowych.

Co może BMS?
Jednolity BMS pozwala na pełną, zdalną obsługę takich elementów jak:

 • instalacja oświetleniowa wewnątrz i na zewnątrz budynku. Możliwe są wtedy indywidualne ustawienia oparte na pomiarach natężenia światła, czujnikach ruchu, czujnikach czasowych. Pozwala to m.in. na budowanie scen świetlnych dla każdego pomieszczenia.
 • system HVAC, który może być także zarządzany indywidualnie, w oparciu o dane pomiarowe. Można wtedy uniknąć sytuacji, kiedy np. chłodzenie i ogrzewanie są włączone jednocześnie oraz chłodzenie zamiast klimatyzacji latem.
 • rozwiązania bezpieczeństwa, w tym SSWiN, system przeciwpożarowy i oddymianie, DSO, system alarmowy, monitoringu, kontrola dostępu (kody dostępu, czytniki kart, skanery tęczówki czy linii papilarnych) oraz symulatory obecności, co umożliwia budowanie automatycznych scenariuszy zdarzeń. I tak np. w przypadku zagrożenia pożarem włączane są zraszacze, odcinany jest dostęp tlenu z pomieszczenia i otwierane wszystkie zamki w drzwiach dróg ewakuacyjnych.
 • system zasilania awaryjnego UPS obejmujący komunikację, sieć teleinformatyczną, rozwiązania bezpieczeństwa.
 • monitoring pracy mediów, obejmujący pełne dane o szczytach zużycia energii, wody, zrzutach ścieków. Najnowsze rozwiązania umożliwiają budowę scenariuszy także dla tego podsystemu. 
  (Na kolejnych stronach publikujemy prezentacje systemów zdalnego odczytu).
 • sterowanie pomieszczeniami, np. automatycznymi roletami uruchamianymi poprzez odczyty ze stacji meteorologicznych, czujniki czasowe i natężenia światła. Rozwiązanie to zwykle bywa integrowane z budowaniem scen świetlnych.
 • rozwiązania audio-video, ważne zwłaszcza dla pomieszczeń konferencyjnych.

Największym problemem systemów BMS jest częsta niekompatybilność rozwiązań automatyki budynku z systemami IT stosowanymi do ich nadzoru. W skrócie, czujniki i rozwiązania automatyki przemysłowej nie dysponują jednolitymi interfejsami danych, zaś zdalne zarządzanie poprzez oprogramowanie systemowe, wymaga głębokiej ingerencji w ich działanie. W efekcie tworzy się interfejsy pośredniczące, osobne rozwiązania sterowników, które mają umożliwić płynne i bezawaryjne zarządzanie. Efektem bywa spowolnienie działania systemu, albo takie pochłanianie zasobów systemowych – czasu pracy procesorów, pamięci RAM, przestrzeni danych i zajmowanie pasma, iż taki BMS ­wymaga wysokosprawnego i drogiego sprzętu IT. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17610|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10983|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10555|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl