CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Wielka płyta do modernizacji

Sabina Augustynowicz  |  Administrator 5/2013  |  10.02.2014  |  2
Wielka płyta do modernizacji
Wielka płyta do modernizacji

Nie milkną dyskusje wokół rewitalizacji wielkiej płyty. Są zwolennicy jej ratowania oraz sceptycy, którzy uważają, że gruntowna modernizacja jest nieuzasadniona ekonomicznie i domy z tzw. prefabrykatów należy zburzyć i wybudować nowe1. Wyburzenie – przynajmniej na razie – nie wchodzi w grę. Oznaczałoby bowiem pozbawienie milionów osób, zajmujących ok. 4 mln mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, dachu nad głową.

Nikt nie ma wątpliwości, że wielkopłytowe obiekty z lat 60-70. ub. wieku starzeją się i systematycznie pogarsza się ich stan techniczny. Sprawa dotyczy głównie stanu technicznego ścian osłonowych oraz zastosowanego systemu szpilek i wieszaków wykorzystywanych w technologii wielkopłytowej, ale nie tylko. Podczas procesu produkcji prefabrykatów betonowych powszechne np. były przypadki stosowania nieodpowiednich cementów, zanieczyszczonych iłami i zapiaszczonych kruszyw.

Schodzące z taśmy prefabrykaty na skutek nieprzestrzegania wymogów technologicznych częstokroć nie dochowywały stabilności wymiarów (np. z powodu niestarannego wypełniania form betonem, zaniżonych norm zagęszczenia, stosowania niewłaściwych temperatur i cykli naparzania prefabrykatów itp.).

W trakcie wznoszenia budynków nierzadkie były także przypadki zamocowywania płyt fizycznie uszkodzonych w transporcie, bądź w warunkach składowania. Błędy popełniane przy montażu najczęściej dotyczyły nieprawidłowości usytuowania prefabrykatów (np. nieosiowego montażu ścian, nieprawidłowego oparcia stropów), złego wykonywania złączy konstrukcyjnych (głównie spowodowanego brakiem należytych wypełnień betonem) oraz nieizolowanych, albo źle zaizolowanych złączy ścian zewnętrznych.

Częstym grzechem w pracach ociepleniowych było sięganie po zawilgoconą wełnę mineralną, bądź złe jej układanie skutkujące pozostawieniem mostków termicznych. Dewastacjom wielkiej płyty sprzyjały też katastrofalne zaniedbania w eksploatacji budynków i ewidentne zaniedbania przy przeprowadzaniu kontroli okresowych budynków. Popełniano też inne błędy.

Całość tych błędów i niedopatrzeń skutkuje współcześnie znacznym obniżeniem standardu technicznego obiektów, przedwczesnym zużyciem jego elementów, zagrażającym wprost bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Modernizację czas zacząć

Pomimo, iż praktyka dowodzi, że eksploatacja obiektów wielkopłytowych i ujawniające się coraz liczniej wady konstrukcyjne, generują wzrost nakładów na remonty, odwrotu od ratowania wielkiej płyty, ze względów społecznych, nie ma. Przy tym koszty te z reguły rosną z racji nieskuteczności napraw, które – z braku budżetu na naprawy główne – ekipy remontowe często wykonują prowizorycznie.

Montaż budynków w systemie OWT-67 (1974 r.) 
Fot. T. Taczanowska, A. Ostańska, DW Medium 2012
„Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych”

Tymczasem kompleksowa modernizacja budynków wielkopłytowych mogłaby być sposobem na pełne przywrócenie bezpieczeństwa konstrukcji oraz podniesienie komfortu użytkowania. Tu najważniejszą rolę odgrywa wzmocnienie stabilności ściany elewacyjnej. Bez wzmocnienia ścian elewacyjnych, docieplenie stanowić będzie dodatkowy czynnik znacząco obciążający elewację i zmieniający jej układ statyczny budynku, a to już jest sytuacja niebezpieczna.

Przepisy Prawa budowlanego oraz instrukcje ITB określają wprost, że „najważniejsze znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa elementów warstwowych mają łączniki warstw spajające poszczególne płyty i zapewniające ich współpracę. Wady i usterki nie zawsze powodują występowanie uszkodzeń widocznych na powierzchni elementów” (instrukcja ITB nr 360/99).

W tym opracowaniu zwraca się też uwagę na „duże znaczenie kontroli żelbetowych elementów warstwowych, które jest związane z dociążeniem elewacji w momencie wykonania termorenowacji. Po wykonaniu docieplenia ścian, ustalenie stanu technicznego (wieszaków oraz płyt – przypis red.) będzie bardzo utrudnione”.

Jednym słowem, spodziewany efekt uzyskuje się po zrealizowaniu odpowiednich prac stabilizujących pierwotną konstrukcję, którą tworzy trójwarstwowy układ nachodzących na siebie systemów płyt fakturowych (zewnętrznych płyt wykonanych z betonu zbrojonego), ocieplenia opartego o styropian lub wełnę mineralną oraz wielkich płyt z prefabrykowanego betonu zbrojonego stanowiących warstwę nośną.

Szczególną rolę spełnia w tym układzie system stalowych wieszaków i szpilek przenoszących obciążenia użytkowe (wieszaki – wypadkową ciężarów warstwy izolacyjnej oraz fakturowej, szpilki – obciążeń wynikających od ssania i parcia wiatru na płytę).

Prace budowlane powinna poprzedzać ekspertyza stanu technicznego elewacji (wszechstronna ocena i określenie zakresu robót naprawczych), którą winni wykonać rzeczoznawcy kierujący się kryteriami uczciwości i rzetelności, ale bez naciągania wyników kontrolnych obliczonych na doraźne korzyści ekonomiczne dla określonych podmiotów prawnych.

W oględzinach i badaniach m.in. inwentaryzuje się wszelkie wady i uszkodzenia elewacji, w tym ocenia stan elementów wpływających na obciążenie wieszaków. Stan elementów płyt ocenia się na podstawie analizy wszystkich badanych ich części.

Wszędzie, gdzie stwierdzono istotne różnice między wymaganiami, a stanem faktycznym, powinno się wzmacniać budynek poprzez system kotew. Ich rodzaj, liczbę i rozstaw wraz z dodatkowymi elementami mocującymi powinno się określać w projekcie wzmocnienia opracowanego na podstawie faktycznego stanu poszczególnych warstw płyt i nośności dodatkowych łączników.

Wnioski pokontrolne powinny wskazywać podjęcie konkretnych przedsięwzięć oraz ułatwiać wydawanie decyzji odwołujących się do minimalnego niezbędnego zakresu modernizacji, a co najmniej zapobiegania dalszemu procesowi niszczenia budynków.

Zabezpieczanie wielkiej płyty

Istotnymi problemami starzejących się budynków mieszkalnych z wielkiej płyty są uszkodzenia elewacji, najczęściej wynikające ze złego stanu technicznego wieszaków łączących elementy płytowe elewacji (fakturową warstwę zewnętrzną z nośną warstwę wewnętrzną i warstwą termoizolacyjną), bądź powodu ich braku.

Funkcje profilaktyczną natomiast pełnią kotwy chemiczne, czyli zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych).

W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardzająca się), która z racji pierwotnej ciekłej konsystencji bywa również określana mianem „kotwy montażowej »ciekłej« lub »płynnej«”.

Zastosowanie kotew wklejanych znacząco minimalizuje zjawiska występowania dodatkowych naprężeń wstępnych, co jest typowe dla kotew mechanicznych.

Z uwagi na niski koszt wzmocnienia, a jednocześnie dużą skuteczność – o ile nie ma przeciwskazań – może być stosowany bez specjalistycznych badań stanu technicznego wieszaków ścian warstwowych. Badania stanu technicznego nośności płyt, ocena konstrukcji nośnej uwzględniane są przez projektanta, który na ich podstawie przeprowadza niezbędne obliczenia statyczne konstrukcji i określa ilości kotew oraz sposób ich rozmieszczenia.

Zamontowane kotwy dają gwarancję ekonomicznego i pewnego zabezpieczenia budynków z płyt prefabrykowanych na dziesiątki lat przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych bez potrzeby konserwacji. System zachowuje także bezpieczeństwo na obiektach w warunkach nieprzewidzianych awarii budowlanych, katastrof i pożarów (klasa odporności ogniowej i NRO).

Jedyne zastrzeżenie, które warunkuje jego prawidłową eksploatację dotyczy wykonawstwa: muszą je prowadzić odpowiednio przeszkolone przez firmę ekipy, które przestrzegają przepisów budowlanych i warunków bhp.

1 O kontrowersjach wokół wielkiej płyty czytaj także w Administratorze 4/2013

Komentarze

(2)
DoradcaRNpl | 13.02.2014, 09:52
Wyburzenie – przynajmniej na razie – nie wchodzi w grę. Oznaczałoby bowiem pozbawienie milionów osób, zajmujących ok. 4 mln mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, dachu nad głową
??? Co to za język? Czy autorka zdaje sobie sprawę, że te mieszkania, to czyjaś własność prywatna? Wyburzać może sobie szanowna autorka swoje mieszkanie bez przeszkód, jeśli chce wyburzać cudze, to niech je najpierw kupi.
Franek | 14.05.2016, 18:46
Mieszkania budowały spółdzielnie a wykupienie za kilka złotych to super własność . Złom i ruiny budowlane z kalaruchami włącznie . Burzyć ale stopniowo . Nikt nie wie ile te fuszerki postoją .
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19182|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12551|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11706|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl