CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wielka płyta do modernizacji

Sabina Augustynowicz  |  Administrator 5/2013  |  10.02.2014  |  2
Wielka płyta do modernizacji
Wielka płyta do modernizacji

Nie milkną dyskusje wokół rewitalizacji wielkiej płyty. Są zwolennicy jej ratowania oraz sceptycy, którzy uważają, że gruntowna modernizacja jest nieuzasadniona ekonomicznie i domy z tzw. prefabrykatów należy zburzyć i wybudować nowe1. Wyburzenie – przynajmniej na razie – nie wchodzi w grę. Oznaczałoby bowiem pozbawienie milionów osób, zajmujących ok. 4 mln mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, dachu nad głową.

Nikt nie ma wątpliwości, że wielkopłytowe obiekty z lat 60-70. ub. wieku starzeją się i systematycznie pogarsza się ich stan techniczny. Sprawa dotyczy głównie stanu technicznego ścian osłonowych oraz zastosowanego systemu szpilek i wieszaków wykorzystywanych w technologii wielkopłytowej, ale nie tylko. Podczas procesu produkcji prefabrykatów betonowych powszechne np. były przypadki stosowania nieodpowiednich cementów, zanieczyszczonych iłami i zapiaszczonych kruszyw.

Schodzące z taśmy prefabrykaty na skutek nieprzestrzegania wymogów technologicznych częstokroć nie dochowywały stabilności wymiarów (np. z powodu niestarannego wypełniania form betonem, zaniżonych norm zagęszczenia, stosowania niewłaściwych temperatur i cykli naparzania prefabrykatów itp.).

W trakcie wznoszenia budynków nierzadkie były także przypadki zamocowywania płyt fizycznie uszkodzonych w transporcie, bądź w warunkach składowania. Błędy popełniane przy montażu najczęściej dotyczyły nieprawidłowości usytuowania prefabrykatów (np. nieosiowego montażu ścian, nieprawidłowego oparcia stropów), złego wykonywania złączy konstrukcyjnych (głównie spowodowanego brakiem należytych wypełnień betonem) oraz nieizolowanych, albo źle zaizolowanych złączy ścian zewnętrznych.

Częstym grzechem w pracach ociepleniowych było sięganie po zawilgoconą wełnę mineralną, bądź złe jej układanie skutkujące pozostawieniem mostków termicznych. Dewastacjom wielkiej płyty sprzyjały też katastrofalne zaniedbania w eksploatacji budynków i ewidentne zaniedbania przy przeprowadzaniu kontroli okresowych budynków. Popełniano też inne błędy.

Całość tych błędów i niedopatrzeń skutkuje współcześnie znacznym obniżeniem standardu technicznego obiektów, przedwczesnym zużyciem jego elementów, zagrażającym wprost bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Modernizację czas zacząć

Pomimo, iż praktyka dowodzi, że eksploatacja obiektów wielkopłytowych i ujawniające się coraz liczniej wady konstrukcyjne, generują wzrost nakładów na remonty, odwrotu od ratowania wielkiej płyty, ze względów społecznych, nie ma. Przy tym koszty te z reguły rosną z racji nieskuteczności napraw, które – z braku budżetu na naprawy główne – ekipy remontowe często wykonują prowizorycznie.

Montaż budynków w systemie OWT-67 (1974 r.) 
Fot. T. Taczanowska, A. Ostańska, DW Medium 2012
„Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych”

Tymczasem kompleksowa modernizacja budynków wielkopłytowych mogłaby być sposobem na pełne przywrócenie bezpieczeństwa konstrukcji oraz podniesienie komfortu użytkowania. Tu najważniejszą rolę odgrywa wzmocnienie stabilności ściany elewacyjnej. Bez wzmocnienia ścian elewacyjnych, docieplenie stanowić będzie dodatkowy czynnik znacząco obciążający elewację i zmieniający jej układ statyczny budynku, a to już jest sytuacja niebezpieczna.

Przepisy Prawa budowlanego oraz instrukcje ITB określają wprost, że „najważniejsze znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa elementów warstwowych mają łączniki warstw spajające poszczególne płyty i zapewniające ich współpracę. Wady i usterki nie zawsze powodują występowanie uszkodzeń widocznych na powierzchni elementów” (instrukcja ITB nr 360/99).

W tym opracowaniu zwraca się też uwagę na „duże znaczenie kontroli żelbetowych elementów warstwowych, które jest związane z dociążeniem elewacji w momencie wykonania termorenowacji. Po wykonaniu docieplenia ścian, ustalenie stanu technicznego (wieszaków oraz płyt – przypis red.) będzie bardzo utrudnione”.

Jednym słowem, spodziewany efekt uzyskuje się po zrealizowaniu odpowiednich prac stabilizujących pierwotną konstrukcję, którą tworzy trójwarstwowy układ nachodzących na siebie systemów płyt fakturowych (zewnętrznych płyt wykonanych z betonu zbrojonego), ocieplenia opartego o styropian lub wełnę mineralną oraz wielkich płyt z prefabrykowanego betonu zbrojonego stanowiących warstwę nośną.

Szczególną rolę spełnia w tym układzie system stalowych wieszaków i szpilek przenoszących obciążenia użytkowe (wieszaki – wypadkową ciężarów warstwy izolacyjnej oraz fakturowej, szpilki – obciążeń wynikających od ssania i parcia wiatru na płytę).

Prace budowlane powinna poprzedzać ekspertyza stanu technicznego elewacji (wszechstronna ocena i określenie zakresu robót naprawczych), którą winni wykonać rzeczoznawcy kierujący się kryteriami uczciwości i rzetelności, ale bez naciągania wyników kontrolnych obliczonych na doraźne korzyści ekonomiczne dla określonych podmiotów prawnych.

W oględzinach i badaniach m.in. inwentaryzuje się wszelkie wady i uszkodzenia elewacji, w tym ocenia stan elementów wpływających na obciążenie wieszaków. Stan elementów płyt ocenia się na podstawie analizy wszystkich badanych ich części.

Wszędzie, gdzie stwierdzono istotne różnice między wymaganiami, a stanem faktycznym, powinno się wzmacniać budynek poprzez system kotew. Ich rodzaj, liczbę i rozstaw wraz z dodatkowymi elementami mocującymi powinno się określać w projekcie wzmocnienia opracowanego na podstawie faktycznego stanu poszczególnych warstw płyt i nośności dodatkowych łączników.

Wnioski pokontrolne powinny wskazywać podjęcie konkretnych przedsięwzięć oraz ułatwiać wydawanie decyzji odwołujących się do minimalnego niezbędnego zakresu modernizacji, a co najmniej zapobiegania dalszemu procesowi niszczenia budynków.

Zabezpieczanie wielkiej płyty

Istotnymi problemami starzejących się budynków mieszkalnych z wielkiej płyty są uszkodzenia elewacji, najczęściej wynikające ze złego stanu technicznego wieszaków łączących elementy płytowe elewacji (fakturową warstwę zewnętrzną z nośną warstwę wewnętrzną i warstwą termoizolacyjną), bądź powodu ich braku.

Funkcje profilaktyczną natomiast pełnią kotwy chemiczne, czyli zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych).

W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardzająca się), która z racji pierwotnej ciekłej konsystencji bywa również określana mianem „kotwy montażowej »ciekłej« lub »płynnej«”.

Zastosowanie kotew wklejanych znacząco minimalizuje zjawiska występowania dodatkowych naprężeń wstępnych, co jest typowe dla kotew mechanicznych.

Z uwagi na niski koszt wzmocnienia, a jednocześnie dużą skuteczność – o ile nie ma przeciwskazań – może być stosowany bez specjalistycznych badań stanu technicznego wieszaków ścian warstwowych. Badania stanu technicznego nośności płyt, ocena konstrukcji nośnej uwzględniane są przez projektanta, który na ich podstawie przeprowadza niezbędne obliczenia statyczne konstrukcji i określa ilości kotew oraz sposób ich rozmieszczenia.

Zamontowane kotwy dają gwarancję ekonomicznego i pewnego zabezpieczenia budynków z płyt prefabrykowanych na dziesiątki lat przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych bez potrzeby konserwacji. System zachowuje także bezpieczeństwo na obiektach w warunkach nieprzewidzianych awarii budowlanych, katastrof i pożarów (klasa odporności ogniowej i NRO).

Jedyne zastrzeżenie, które warunkuje jego prawidłową eksploatację dotyczy wykonawstwa: muszą je prowadzić odpowiednio przeszkolone przez firmę ekipy, które przestrzegają przepisów budowlanych i warunków bhp.

1 O kontrowersjach wokół wielkiej płyty czytaj także w Administratorze 4/2013

Komentarze

(2)
DoradcaRNpl | 13.02.2014, 09:52
Wyburzenie – przynajmniej na razie – nie wchodzi w grę. Oznaczałoby bowiem pozbawienie milionów osób, zajmujących ok. 4 mln mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, dachu nad głową
??? Co to za język? Czy autorka zdaje sobie sprawę, że te mieszkania, to czyjaś własność prywatna? Wyburzać może sobie szanowna autorka swoje mieszkanie bez przeszkód, jeśli chce wyburzać cudze, to niech je najpierw kupi.
Franek | 14.05.2016, 18:46
Mieszkania budowały spółdzielnie a wykupienie za kilka złotych to super własność . Złom i ruiny budowlane z kalaruchami włącznie . Burzyć ale stopniowo . Nikt nie wie ile te fuszerki postoją .
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11051|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10631|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl