CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wieści z kraju – przegląd subiektywny (07.06.–13.06.2013 r.)

Krystyna Stankiewicz  |  14.06.2013  |  1
Subiektywny przegląd wydarzeń, a w nim m.in. o bonifikatach przy wykupie mieszkań komunalnych w Łodzi, pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, opóźnionym przetargu na odbiór śmieci w Łomży i wyroku sądowym w sprawie zniszczenia zabytku w Warszawie.
Subiektywny przegląd wydarzeń, a w nim m.in. o bonifikatach przy wykupie mieszkań komunalnych w Łodzi, pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, opóźnionym przetargu na odbiór śmieci w Łomży i wyroku sądowym w sprawie zniszczenia zabytku w Warszawie.

Subiektywny przegląd wydarzeń, a w nim m.in. o bonifikatach przy wykupie mieszkań komunalnych w Łodzi, pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, opóźnionym przetargu na odbiór śmieci w Łomży, wyroku sądowym w sprawie zniszczenia zabytku w Warszawie i o cenach transakcyjnych mieszkań w Bydgoszczy i Wrocławiu.

Największe szanse na zakup mieszkania z programu MdM mają mieszkańcy Zielonej Góry

Zgodnie z założeniami programu „Mieszkanie dla Młodych", cena metra kwadratowego nie może przekroczyć limitu, przyjętego dla danej miejscowości. Limit ten określa się na podstawie wskaźnika przeliczeniowego, ustalanego co pół roku przez wojewodę. Podstawą jego wyliczenia jest średni w województwie koszt budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, a także wzrost cen towarów i usług w ostatnich sześciu miesiącach.

Uwzględniając limity obecnie obowiązujące w kilkunastu miastach, firma PBG Erigo sporządziła ranking, z którego wynika, że tylko w trzech z nich mieszkańcy mogą liczyć na skorzystanie z rządowych dopłat. W najlepszej sytuacji są mieszkańcy Zielonej Góry, gdzie średnia cena mieszkań deweloperskich jest o 174 zł niższa od limitu ustalonego dla tego miasta. Na plusie jest jeszcze Olsztyn i Łódź.

Natomiast najtrudniej byłoby uzyskać dopłaty z programu MdM mieszkańcom Krakowa, bo tam średnia cena metra kwadratowego przekracza limit aż o ponad 1750 zł. W mało komfortowej sytuacji są również „młodzi” w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie, bo w tych miastach średnia cena metra kwadratowego jest wyższa od limitu o ponad tysiąc złotych.

Łódź: prezydent miasta zachęca do wykupu mieszkań komunalnych

Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska zachęcała najemców, aby stali się pełnoprawnymi właścicielami mieszkań komunalnych i proponowała korzystne warunki ich nabycia. Propozycja ta to korzystne bonifikaty przy wykupie zajmowanych mieszkań komunalnych. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości czynszowych przez cały rok przed dniem złożenia wniosku.

Najemcy, którzy złożą wnioski do 30 czerwca 2013 r. i mają na dany lokal umowę najmu ponad rok, mogą liczyć na bonifikatę w wysokości:

  • 80% jeśli mieszkanie znajduje się w budynku wybudowanym, wyremontowanym lub zmodernizowanym między 1 stycznia 1986 r. a 10 lipca 1996 r.
  • 90% jeśli mieszkanie znajduje się w budynku wybudowanym, wyremontowanym lub zmodernizowanym przed 1 stycznia 1986 r.

Przy wpłaceniu jednorazowo całej kwoty za mieszkanie miasto udzieli dodatkowej bonifikaty w wysokości 20% od ceny ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Natomiast najemcy, którzy złożą wnioski o wykup mieszkania po 30 czerwca 2013 r., uzyskają bonifikaty w wysokości 75% jeśli mieszkanie znajduje się w budynku wybudowanym, wyremontowanym lub zmodernizowanym przed 1 stycznia 1986 r. Ci zaś, którzy zdecydują się na wykup mieszkania w takich budynkach rok później, mogą liczyć na 50% bonifikaty.

Łomża: przetarg na wywóz śmieci nie zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca

Przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych magistrat ogłosił pod koniec maja, a termin składania ofert wyznaczono na 9 lipca. Nie ma więc możliwości wprowadzenia od 1 lipca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – informuje Wspolczesna.pl. Magistrat zapewnia jednak, że miasto dysponuje wyposażeniem technicznym, pozwalającym na odbiór odpadów od gospodarstw domowych zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mimo nierozstrzygniętego przetargu, od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za wywóz śmieci. Za śmieci segregowane w budynkach wielorodzinnych będą one wynosiły 15 zł od gospodarstwa domowego, a w domach jednorodzinnych – 26 zł. Przy czym osoby samotne mieszkające w blokach będą płaciły 9 zł, a w domach jednorodzinnych – 16 zł. Natomiast za śmieci niesegregowane gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych zapłacą 20 zł, a w domach jednorodzinnych – 35 zł.

Dotychczasowe stawki to 5-5,6 zł od osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych i ok. 13 zł za jeden odbiór pojemnika z domów jednorodzinnych.

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Poznaniu

Ceny poznańskich nowych mieszkań ustabilizowały się, ale zmniejsza się ich wybór – wynika z informacji RED Real Estate Development. W końcu marca br. w stolicy Wielkopolski podaż na rynku pierwotnym spadła bowiem poniżej 4 tys. mieszkań. Spadła również – podobnie jak w całym kraju – liczba rozpoczynanych deweloperskich inwestycji mieszkaniowych oraz wydawanych pozwoleń na budowę.

Udział zaś gotowych mieszkań w całej ofercie deweloperów stanowi 40%. Natomiast według danych redNet Property Group, średnia cena metra kwadratowego mieszkania wynosi 6,1 tys. zł. Ale można też kupić mieszkanie w cenie poniżej 6 tys. zł/m². Poznańscy deweloperzy, aby zachęcić potencjalnych nabywców, proponują liczne promocje, m.in. wykończenie mieszkania w ramach przyjętej ceny za metr kwadratowy.

Warszawa: miasto wygrało batalię o działkę przy Łazienkach Królewskich

Na działce przy ul. 29 Listopada, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, której właścicielem jest miasto, jeszcze dwa lata temu stał ponad stuletni budynek zabytkowych koszar. Spółka Parkview Terrace odkupiła prawo użytkowania wieczystego gruntu od Polmosu Lublin i zamierzała zaadaptować istniejący budynek na apartamentowiec. I na takie rozwiązanie zgodził się wojewódzki konserwator zabytków.

Tymczasem spółka zaczęła stopniowo nielegalnie rozbierać budynek i gdy w październiku 2011 r. nie było już po nim śladu, wystąpiła do dzielnicy Śródmieście o zgodę na budowę dwóch 11-piętrowych apartamentowców. I zgodę taką otrzymała.

Budowa jednak nie ruszyła, bo miasto – jako właściciel działki – wystąpiło do sądu z pozwem o rozwiązanie użytkowania wieczystego i zwrot gruntu. Zdaniem urzędników, umowa została naruszona, bo w akcie notarialnym nie było mowy o rozbiórce zabytku, tylko o jego adaptacji. Sąd Okręgowy przyznał im rację i nakazał zwrot gruntu. To pierwszy taki wyrok w Warszawie w sprawie zniszczenia zabytku – czytamy na stronie Gazeta.pl.

Wyrok Sądu Okręgowego nie kończy jednak zmagań miasta o zwrot działki, bo zanim sąd ogłosił wyrok, spółkę Parkview Terrace razem z gruntem przejęła firma Griffin Group. A ponieważ wyrok nie jest prawomocny, Griffin Group prawdopodobnie będzie się od niego odwoływał.

ZWiK w Wałczu naruszał interesy konsumentów

Według ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) stosował niedozwolone prawem praktyki, które dotyczyły nadużywania swojej dominującej na rynku pozycji oraz postanowień w umowach zawieranych z konsumentami.

W związku z tym prezes UOKiK wydała dwie decyzje dotyczące tego przedsiębiorcy. Pierwsza z nich dotyczyła wyłączania odpowiedzialności spółki w przypadku ograniczenia i wstrzymania dostaw wody i odbioru ścieków (np. w razie zanieczyszczenia wody), niezależnie od okoliczności. A zgodnie z prawem, przedsiębiorca odpowiada za sytuację powstałą z jego winy. Dlatego uchylanie się od odpowiedzialności w każdej sytuacji jest niedozwolone.

Natomiast druga decyzja dotyczyła postanowień, które spółka stosowała w umowach z konsumentami. Jedno z nich to obciążanie kontrahentów kosztami napraw wodomierza głównego, m.in. w przypadku niezabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych. Tymczasem zgodnie z przepisami, koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo kanalizacyjne. Ponadto, w umowach zabrakło wymaganych informacji o sposobach i terminach rozpatrywania reklamacji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu uniknął jednak kary finansowej, bo dobrowolnie zobowiązał się do zaprzestania praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W Gorzowie Wielkopolskim na składowisku śmieci powstało pole golfowe

Jak podaje Głos Wielkopolski, jest to jedyne w Polsce pole golfowe, które powstało na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych.

Powierzchnia pola golfowego wynosi 30 ha, a jego budowę sfinansowano ze środków własnych Zakładu Utylizacji Odpadów. Natomiast środki na prace rekultywacyjne pochodziły z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gdański „Zieleniak” na sprzedaż

Wieżowiec ten, wzniesiony pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Gdańsku, a swoją nazwę zawdzięcza kolorowi elewacji.

Biurowiec usytuowany jest w Śródmieściu, przy ul. Wały Piastowskie. Jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 18 tys. m², którą wynajmuje obecnie ok. 90 firm. Na najwyższym piętrze znajduje się punkt widokowy z restauracją.

Właścicielem „Zieleniaka” od początku jest Centrum Techniki Okrętowej SA, które teraz chce go sprzedać. Przetarg odbędzie się 26 czerwca br. Cena wywoławcza to 67,7 mln zł.

Atutem obiektu jest jego lokalizacja w samym centrum Gdańska. Nowy właściciel będzie jednak musiał sporo zainwestować, aby podwyższyć standard biurowca. Remontu wymaga też charakterystyczna elewacja.

Ceny transakcyjne nowych mieszkań najbardziej spadły w Bydgoszczy…

Tak wynika z najnowszego odczytu indeksu średnich cen transakcyjnych, liczonego przez Open Finance i Home Broker na bazie transakcji dokonywanych przez klientów obydwu tych firm.

Według tych danych, średnie ceny transakcyjne nowych mieszkań w ostatnich 12 miesiącach w Bydgoszczy spadły o 5% – najbardziej spośród największy polskich miast. Natomiast w Warszawie i Olsztynie ceny zostały obniżone średnio o 3,7%, w Łodzi – o 3,2%, Poznaniu – o 1,4% i w Białymstoku – o 0,3%.

Z kolei średnie ceny transakcyjne nowych mieszkań w analizowanym okresie wzrosły w sześciu miastach: w Katowicach i Wrocławiu – po 3,3%, Krakowie – o 2,2%, Lublinie – o 1,7%, Szczecinie – o 1,3% i w Gdańsku – o 0,7%.

… i na rynku wtórnym we Wrocławiu

Z kolei – jak podaje portal Wgnkredyty.pl – mieszkania używane od maja 2012 r. najbardziej staniały we Wrocławiu, bo średnio o ok. 10,8%. W Łodzi zaś ich średnie ceny są niższe o 4,9%, w Poznaniu o – 4%, a Warszawie – o 1,3%.

Natomiast największy wzrost średnich cen transakcyjnych na rynku wtórnym odnotowano w Gdańsku, bo o 0,9%.

Rusza budowa „zielonego” biurowca na warszawskim Żoliborzu

Będzie to pierwszy obiekt biurowy w tej części Warszawy, zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi wymogami certyfikatu BREEAM. Na początku czerwca uroczyście wmurowano kamień węgielny pod tą inwestycję.

Czteropiętrowy biurowiec Garden Plaza, do którego pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się w trzecim kwartale 2014 r., powstaje przy ul. Elbląskiej. Łączna powierzchnia biurowa w standardzie A wyniesie 9 tys. m².

W Garden Plaza zostanie zastosowanych wiele rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych, które będą podstawą do ubiegania się o certyfikat BREEAM. Rozwiązania te to m.in. w inteligentny, zintegrowany system zarządzania instalacjami (BMS), który pozwoli zminimalizować zużycie wody i energii elektrycznej, a także zapewni optymalną temperaturę we wnętrzach.

Mielno: apartamentowiec Dune już otwarty

Apartamentowiec ten już czasie budowy zyskał sławę perły na Bałtyckim Wybrzeżu. A na taką opinię wpłynęło zarówno jego położenia, jak i architektura, standard oraz wyposażenie wnętrz.

Budynek usytuowany jest tuż przy nadmorskiej promenadzie i plaży, a jego jasna fasada, dużo przeszkleń i tarasów nadają mu nowoczesny charakter. Apartamenty zaś są pełni urządzone, według projektów znanych architektów.

Apartamentowiec Dune ma siedem kondygnacji o całkowitej powierzchni 10,5 tys. m². Znajduje się w nim 109 ekskluzywnych apartamentów, a na najwyższym piętrze powstało 6 penthouse’ów. Do dyspozycji mieszkańców są dwa baseny zewnętrzne z podświetlanym dnem i podgrzewaną wodą, taras widokowy i hala garażowa na 115 samochodów. W budynku znajduje się też całoroczna restauracja.

Ceny apartamentów zaczynają się od 10 tys. zł/m², a kończą na ponad 20 tys. zł/m². Zdecydowana większość z nich jest już sprzedana.

Poznańskimi nieruchomościami będzie zarządzała warszawska firma

Umowa Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej na zarządzanie miejskimi nieruchomościami wygasa w październiku br. W związku z tym w końcu grudnia 2012 r. ZKZL ogłosił przetarg, w którym miał wyłonić firmę zarządzającą poznańskimi kamienicami przez kolejne cztery lata.

Jak poinformowała Gazeta.pl, przetarg wygrał Zespół Zarządców Nieruchomości WAM z Warszawy, który złożył o 1,5 mln zł tańszą ofertę niż poznańska spółka MPGM, oczekująca 26 mln zł.

Kontrakt obejmuje zarządzanie 13 tys. mieszkań komunalnych, 1,5 tys. lokali użytkowych, a także fortami i miejskimi gruntami. Łącznie jest to ponad 1,3 mln m² powierzchni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ma 10 dni na odwołanie się od tej decyzji. Jeśli tego nie zrobi, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych będzie mógł podpisać umowę z warszawską spółką.

Komentarze

(1)
don | 26.06.2013, 18:22
Szkoda, że tak mało miejsca w artykule poświęcono Poznaniowi. Przyglądam się mocno sytuacji i w zasadzie ceny z drobnymi wahaniami znam na pamięć. Ostatecznie zdecydowałem się na Family House. Renomowany deweloper a budują na Górczynie od 4500zł za metr.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10268|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl